Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 2

Wyjaśnia pięć głównych różnic pomiędzy światami A’K i ABE’A. Zawiera 6 punktów:

1) Pięć światów, które nazywane A’K i ABE’A, różnią się czterema poziomami awijut w masachu.

2) Wyższy przekazuje niższemu wyłącznie w najgrubszej części, lecz niższy otrzymuje od wyższego wyłącznie w część najsubtelniejszą.

3) Objaśnienie zniknięcia światła z trzech stadiów, które wyprzedzają stadium dalet, po tym jak cimcum odbył się wyłącznie na stadium dalet.

4) Wyjaśnienie pojęcia ziwug de-akaa.

5) Co to jest or hozer, które wznosi się z dołu do góry na skutek ziwug de-akaa.

6) Or hozer, wznoszące się od ziwug de-akaa, staje się kli otrzymywania dla or elion zamiast stadium dalet.

Główna różnica pomiędzy pięcioma światami A’K i ABE’A w oparciu o awijut masachu, co w nich. W A’K on jest na poziomie dalet.

9) Wiedz, że w pięciu światach A’K i ABE’A de-joszer, główna różnica pomiędzy tymi światami w wielkości awijut, który jest w masachu ich kelim. Masach w kelim świata A’K jest najgrubszy, czyli z awijut stadium dalet, i nie ma awijut większego niż w nim we wszystkich światach. I dlatego jego 10 sfirot jest pełne, czyli każda z nich na poziomie keter, przylegający do Ejn Sof. I jest to świat pierwszy i najważniejszy ze wszystkich, który przeciągnął się od krawędzi do krawędzi, od Ejn Sof do Olam aZe. I dlatego uważa się, że on znajduje się w wewnętrznej części – pnimijut wszystkich światów, gdyż wiadomo, że pnimijut i awijut jest to jedno i to samo. I ponieważ masach w kelim świata A’K jest to stadium dalet, czyli najgrubszy awijut, grubszy od wszystkich, dlatego on najbardziej wewnętrzny ze wszystkich.

Świat Acilut – od masachu poziomu gimel, i dlatego jest on zewnętrzny dla A’K, co jest na poziomie dalet.

10) I masach w kelim świata Acilut nie ma takiego awijut jak masach w świecie A’K, gdyż awijut masachu w Acilut wyłącznie na poziomie gimel, i dlatego 10 sfirot de-joszer w Acilut mają poziom, w każdej z nich, nie więcej niż poziom hochma i brakuje im keteru. I dlatego uważane niższymi odnośnie dziesięciu sfirot poziomu keter w świecie A’K i określone jako hiconim odnośnie dziesięciu sfirot w A’K. Dlatego że awijut poziomu gimel jest bardziej zewnętrzny niż awijut poziomu dalet, a zakut i hiconijut jest to jedno i to samo jak było powiedziane wyżej. Dlatego świat Acilut stał się odzieniem, czyli zewnętrznym i obłóczeniem dla świata A’K. Który bardziej wewnętrzny od niego.

Masach w Bria na poziomie bet, i dlatego on zewnętrzny dla Acilut.

11) I masach w kelim, w 10-ciu sfirot świata Bria, jeszcze bardziej zah, subtelny niż w świecie Acilut, i nie ma w nim więcej niż awijut bet, i dlatego poziom tych dziesięciu sfirot nie przewyższa poziomu bina. I dlatego świat Bria uważa się za bardziej zewnętrzny niż świat Acilut, w którym jest awijut poziomu gimel, i dlatego jest on bardziej wewnętrzny niż świat Bria, awijut którego nie więcej niż poziom bet. Dlatego świat Bria uważa się za hicon i lewusz, zewnętrznym i obłóczeniem dla świata Acilut.

Masach w Jecira na poziomie alef, i dlatego on hiconi, zewnętrzny dla świata Bria.

12) W masachu świata Jecira nie więcej niż awijut poziomu alef, najbardziej słaby, i dlatego w 10-ciu sfirot świata Jecira poziom nie jest wielki, i nie sięga więcej niż poziom Z’A, brakuje w nim trzech pierwszych sfirot, a mianowicie: keter, hochma i bina. I dlatego świat Jecira jeszcze bardziej zewnętrzny niż świat Bria, gdyż tam awijut na poziomie bet, który bardziej wewnętrzny odnośnie awijut poziomu alef w świecie Jecira, i dlatego uważa się świat Jecira jako zewnętrzny i obłóczenie dla świata Bria.

Masach w Asia tylko na poziomie awijut szoresz, i dlatego on najbardziej zewnętrzny ze wszystkich.

13) Świat Asia masach w jego 10-ciu sfirot de-joszer absolutnie subtelny, zah, bez żadnego awijut w ogóle, dlatego nie ma w nim ziwug z or elion, który wznosi or hozer. I ponieważ nie ma w nim or hozer, nie ma również or elion, gdyż or elion nie jest przyjmowane w parcufie bez or hozer. I dlatego nie ma w tych 10-ciu sfirot więcej niż poziom malchut, i brakuje dziewięciu pierwszych sfirot, a mianowicie: keter, hochma, bina i Z’A (który zawiera sześć sfirot HaGa’T NeH’I). I z tego powodu, że masach w nich bardziej zah – subtelny niż w poprzednich światach, one są uważane najbardziej zewnętrznymi ze wszystkich. Ponieważ już wiadomo, że zakut i hiconijut, subtelne i zewnętrzne jest to to samo. Dlatego świat Jecira, w kelim którego jednak jest masach na poziomie alef, uważa się jako świat wewnętrzny odnośnie świata Asia, a świat Asia zewnętrzny i obłóczenie dla świata Jecira i na wszystkie światy razem, gdyż jest on najsubtelniejszy ze wszystkich.

Odwrotna zależność pomiędzy przekazywaniem światła i obłóczeniem światła.

14) I nie martw się tym, że jest tłumaczone, że w kelim, które bardziej zah, subtelne, powinno obłóczyć się światło ważniejsze, gdyż u kli zah forma właściwości bardziej bliska do światła, jak wiadomo. Dlaczego stwierdza się, że poziom tego, kto jest grubszy, awijut wyższy? Jednak należy wiedzieć, że obłóczenie światła w kelim i przekazanie światła w parcuf pojęcia różne, oddzielne jedno od drugiego. I są dalekie jedno od drugiego do takiego stopnia, że jest pomiędzy nimi odwrotne, zupełnie przeciwne odniesienie. I jest to prawo, że wyższy nie przekazuje niższemu inaczej niż z najgrubszej części awijut, a niższy nie przejmuje światła od wyższego inaczej, jak w część najbardziej zah, subtelną. I należy zrozumieć to jak można najgłębiej, gdyż w tym jest ważny klucz do nauki Kabbala.

Cimcum było tylko na stadium dalet.

15) Żeby zrozumieć to, potrzebujemy dodatkowego zrozumienia odnośnie cimcuma i kawa. Wiadomo, że cimcum było wyłącznie na stadium dalet, które nazywa się malchut świata Ejn Sof lub centralna kropka. I przyczyna jest prosta: znaczenie cimcuma w tym, że jest to przeszkoda dla życzenia otrzymywać, czyli ono powstrzymuje siebie od otrzymywania nasłodzenia od świata Ejn Sof. I dlatego cimcum działa wyłącznie na otrzymujące kli, a ponieważ nie ma tam otrzymującego kli innego poza stadium dalet, więc cimcum działa wyłącznie na stadium dalet. I wyjaśniliśmy wyżej, że 3 stadia, które są przed stadium dalet, nie są uważane za otrzymujące, a są wyłącznie przyczynami, czyli na skutek ich rozprzestrzenia, otwiera się kli otrzymywania stadium dalet. I dlatego cimcum nie działa na nie w ogóle, a wyłącznie na centralną kropkę, czyli na stadium dalet, jak zostało wyjaśnione.

Światło zniknęło całe, gdyż nie było innego kli dla otrzymywania, oprócz stadium dalet.

16) I na skutek tego, że zniknęło życzenie w stadium dalet, zniknęło światło również z trzech poprzednich stadiów, ponieważ nie ma tam jeszcze jakichkolwiek innych kelim dla otrzymywania, żeby utrzymać w sobie światło i nawet światła odnoszące się do trzech poprzednich stadiów, zobowiązane również być otrzymane w stadium dalet, gdyż nie ma w nich własnych otrzymujących kelim, jak zostało wyjaśnione, i dlatego na skutek zaprzestania otrzymywania w stadium dalet, światło zniknęło w całości.

W świetle kawa nie było więcej niż trzy pierwsze stadia.

17) Po zniknięciu światła z powodu cimcuma, powróciła i przyciągnęła światło z Ejn Sof w postaci kaw, co oznacza małą miarę światła, w której nie ma więcej niż 3 pierwsze stadia życzenia otrzymywać, i nie ma tam stadium dalet (patrz cz.1, rozdz.2, p.2). I jak wyjaśniliśmy, nie ma w ogóle otrzymujących kelim w trzech pierwszych stadiach życzenia. I należy zadać pytanie: jak tu jest możliwe otrzymywanie światła bez otrzymujących kelim, przecież w tych trzech stadiach jeszcze nie ma otrzymującej części, a w stadium dalet, które jest wyłącznie kli otrzymywania w parcufie, jest nieobecne w kawie.

Wyjaśnienie ziwug de-akaa.

18) Rzecz w tym, że ponieważ cimcum odbywało się wyłącznie ze strony stworzenia, i w żaden sposób nie ze strony Stwórcy, więc or elion ignoruje cimcum, które wywołała na siebie centralna kropka. I dlatego uważa się, że or elion opuszcza się również w stadium dalet, lecz stadium dalet przeszkadza jemu w tym, żeby ono objawiło się wewnątrz niego na skutek przyjętego wcześniej cimcuma, które działa na stadium dalet do przyjścia światła. I to działanie nazywa się w księgach „ziwug de-akaa”.

Jest to podobne do dwóch przedmiotów, kiedy jeden życzy przejść, przenikając wewnątrz granic, które ustawione przez drugiego. Jednak drugi sprzeciwia się temu, przeszkadza w naruszeniu swoich granic, wtedy wychodzi, że jeden uderza się o granice drugiego. I podobne jest to do dwóch twardych przedmiotów, gdyż natura płynu pozwala czemukolwiek innemu przeniknąć i wymieszać się z nim, i to samo jest z miękkim przedmiotem, który pozwala innemu przedmiotowi niewiele przeniknąć i wcisnąć się w jego zewnętrzną powłokę w jakiejś mierze. Wówczas kiedy dwa twarde przedmioty nie pozwalają, żeby jeden wycisnął się w granice drugiego. Dlatego, kiedy twarde przedmioty spotykają się ze sobą, one uderzają jeden w drugi, czyli samo ich spotkanie doprowadza do uderzenia. W ten sam sposób wyobraź sobie rozprzestrzenienie or elion z Ejn Sof, które pragnie wypełnić również stadium dalet, jak to było w świecie Ejn Sof, i dlatego światło opuszcza się, żeby realnie obłóczyć się w stadium dalet, lecz siła cimcuma w stadium dalet przeszkadza jemu i nie pozwala opuścić się, rozprzestrzenić się w nim. I dlatego te spotkanie or elion z siłą cimcuma nazywa się ziwug de-akaa – uderzeniowe połączenie, czyli każdy z nich przeszkadza działaniom i celom drugiego, tak jak u or elion cel wypełnić stadium dalet, a u samego stadium dalet cel odepchnąć or elion, nie otrzymując go, jak wyjaśniliśmy.

Wyjaśnienie or hozer.

19) Na podstawie ziwug de-akaa, które odbyło się w stadium dalet, urodziło się i wyszło nowe światło. Podobnie do światła słońca, które napotyka powierzchnię lustra, czyli szkła, które zamalowane farbą z drugiej strony, i na skutek tego, że słonecznym promieniom nie udaje się przejść poprzez lustro z powodu farby, która jest z drugiej strony szkła, zawracają promienie słoneczne z powrotem i rodzą tam świetlne plamy.

Tak i tu: na skutek tego, że or elion spotkało w stadium dalet siłę cimcuma, która nazywa się masach, więc mówi się, że ten masach zawrócił, je do jego korzeni. Jednak to nie jest ukryciem lub zniknięciem, odwrotnie, odbicie or elion od stadium dalet w górę uważa się za nowe, szczególne światło, które wznosi się do or elion, obłacza się na nie i utrzymuje je w sobie. I dlatego ono nazywa się nowym kli dla otrzymywania or elion.

Or hozer staje się kli otrzymywania zamiast stadium dalet.

20) I wiedz, że rosz każdego parcufa nie ma żadnego innego kli otrzymywania, oprócz tego or hozer, jak to będzie wyjaśnione w odpowiednim miejscu. I cała siła otrzymywania, zawarta w tym or hozer, dlatego że ono urodziło się i wyniknęło od ziwug de-akaa, które odbyło się w stadium dalet. I na skutek tego, że ono jest nowonarodzonym od stadium dalet, ono staje się otrzymującym, podobnie do niego. Ten temat będzie wyjaśniony w całej swojej pełni w trzeciej części TES, tak jak jego miejsce jest właśnie tam.

Or hozer wykorzystywane jako kli otrzymywania w kawie.

21) I teraz zrozum pytanie, które było zadane wyżej: jak to możliwe, żeby or elion rozprzestrzeniło się wyłącznie w trzech stadiach wtedy, kiedy nie ma w nich jeszcze kli dla otrzymywania. I z obejrzanego możemy zrozumieć, że otrzymująca część dla tego światła również i teraz wychodzi wyłącznie ze stadium dalet, lecz już w postaci kli dla otrzymywania w or hozer, które wznosi się od ziwug de-akaa w stadium dalet. I te or hozer jest tym kli dla otrzymywania, które jest w kawie, który przeciągnął się od świata Ejn Sof wewnątrz przestrzeni i on całkowicie podobny do samego stadium dalet, które jest otrzymującą częścią Ejn Sof, do takiego stopnia, że teraz po cimcumie, kiedy jest nieobecne stadium dalet, or hozer, urodzony za pośrednictwem masachu w nim, jest wykorzystywany zamiast niego. I zrozum to.

Kelim w 10-ciu sfirot de-rosz nie więcej, niż korzenie dla kelim.

22) Wyjaśniliśmy dokładnie, że chociaż i są 4 stadia w życzeniu otrzymywać, lecz przy tym nie wszystkie stadia są kli dla otrzymywania, a wyłącznie stadium dalet. Wyjaśniliśmy również, że kli dla otrzymywania w tym kawie, który przyciągnął się od Ejn Sof wewnątrz przestrzeni po cimcumie, jest to or hozer, które wznosi się od masachu w stadium dalet. A ponieważ ono urodziło się w stadium dalet, więc stało się przydatne na skutek tego być otrzymującym kli.

Wyjaśnimy w odpowiednim miejscu, że to or hozer nie kończy swojej funkcji otrzymywania całkowicie, dopóki nie rozprzestrzeni się od masachu w dół. I w ten sposób rozprzestrzenia się dalej światło na 4 poziomy, włączając stadium dalet. Jest to prawdziwe kelim danego kawa. Wówczas jak 4 pierwotne stadia, które wyszły siłą ziwug de-akaa od masachu w górę, aż do stadium keter, one uważane są wyłącznie jako zarodki kelim. Dlatego że siła masachu nie jest zdolna wznieść się razem z or hozer do góry z miejsca masachu, dlatego jest tam wyłącznie światło bez żadnego awijut masachu. Dlatego one nie są prawdziwymi kelim, a wyłącznie korzeniami dla tych kelim.

A następnie, kiedy or hozer rozprzestrzenia się w dół od miejsca masachu, ono prowadzi ze sobą i awijut masachu również, i wtedy pojawiają się prawdziwe kelim. I nie ma co do tego dodać.