WEWNĘTRZNE SPOSTRZEGANIE Rozdział 15

Wyjaśnia pojęcia keter i ABE’A w pięciu parcufim Acilut i we wszystkich poziomach. Zawiera 2 punkty:

1) Parsa w haze de-Acilut jest indywidualnym włączeniem ogólnej parsy. I za pośrednictwem niej dzieli się sam świat Acilut na ABE’A.

2) Podobnie do tego, jak świat Acilut dzieli się na ABE’A z ogólnej parsy, tak samo dzieli się każdy poziom na indywidualne ABE’A.

1) Teraz wyjaśnimy właściwości keter i ABE’A, które są w pięciu parcufim świata Acilut. A’A – jest to keter, wyższe Aba we Ima, które ubierają A’A od pe do jego haze, jest to Acilut, a ISZSu’T, który obłacza A’A od haze do tabura, jest to Bria. A Z’A i malchut, które obłaczają A’A od tabura i w dół, jest to Jecira i Asia.

Parsa w haze de-Acilut jest indywidualnym włączeniem ogólnej parsy, i za pośrednictwem niej dzieli się sam świat Acilut na ABE’A.

2) Przyczyna tych imion jest następująca: po tym jak podzielił się parcuf Nekudot de-Sa’G de-A’K w jego haze, gdzie od haze i wyżej znajduje się świat Acilut, a od haze i niżej znajdują się trzy światy BE’A, które wyszły z kawa światła Ejn Sof, jak opisano wyżej, w poprzedniej części, to przenika również w sam świat Acilut w ten sposób, że przenika się wyższy z niższym. I A’A, który jest głównym w świecie Acilut, podobnie do tego jak każdy poziom, który jest stworzony z dziesięciu sfirot, określa się po najwyższej w nim sfirze, tak samo i każdy świat określa się zgodnie z poziomem pierwszego parcufa w nim, on (A’A) dzieli się również na poziomie haze. Gdzie od haze i wyżej – uważa się jako Acilut, a od haze i niżej – jako BE’A w Acilut.

I parsa znajdująca się w miejscu haze de-A’A przedstawia sobą przeniknięcie, indywidualne włączenie ogólnej parsy znajdującej się poniżej sijum całego świata Acilut. I dlatego sam A’A, rosz którego jest otwarta, bez obłóczenia, określa się jako keter. I Aba we Ima, które obłaczają go do haze, które są czyste nawet od właściwości przeniknięcia parsy, one określone są jako Acilut. Jednak ISZSu’T, które już znajdują się pod parsą, rozmieszczoną w haze de-A’A, gdzie odbywa się przeniknięcie ogólnej parsy, uważany jest jako Bria. A Z’A obłacza wyłącznie NeH’I de-A’A i uważany jest jako Jecira. A malchut obłaczająca malchut de-A’A jest uważana jako Asia. Tym samym zrozum, w jaki sposób trzy światy BE’A są połączone z ISZSu’T i Zo’N de-Acilut, obłaczającymi A’A od haze i niżej .

Podobnie do tego jak Acilut jest podzielony na ABE’A z powodu włączenia ogólnej parsy, tak samo jest podzielony każdy poziom na indywidualne ABE’A.

3) I tym wyjaśnia się również dziesięć sfirot de-keter i ABE’A, działające w każdym parcufie z parcufim ABE’A. Podobnie do tego jak wyjaśniliśmy ogólnie świat Acilut, który jest A’A, który dzieli się w haze i jego rosz – keter, od jego pe do haze – jest to Acilut, od haze do tabur – jest to Bria, a od tabur i niżej – jest to Jecira i Asia. I to włącza się we wszystkie indywidualne parcufim w ABE’A, gdzie w każdym ich indywidualnym parcufie rosz określa się jako keter. A od pe do haze – jako Acilut, od haze do tabur – jako Bria, a od tabur i niżej jako Jecira i Asia.