WEWNĘTRZNE SPOSTRZEGANIE Rozdział 14

Wyjaśnia, że odbyły się dwa cimcumy w światach.

Cimcum alef było wyłącznie na malchut, a dziewięć pierwszych sfirot były czyste od jakiegokolwiek skrócenia. A przy cimcum bet wymieszało się to cimcum od biny i niżej na każdym poziomie. I bina, tiferet i malchut wyszły z każdego poziomu.

Sijum, który wyniknął w miejscu biny, nazywa się parsa.

1) Teraz wyjaśnimy dziesięć sfirot, które nazywane są pięcioma światami: A’K, Acilut, Bria, Jecira i Asia. I tu należy znać dwa cimcumy, które wyniknęły w światach. Czyli na początku wyniknęło cimcum wyłącznie w kli malchut, żeby nie otrzymywała wewnątrz światła Ejn Sof, a dziewięć pierwszych sfirot było wolnych od jakiegokolwiek masachu i cimcuma, jak to opisano w pierwszej części.

I w takiej postaci wyniknęły trzy pierwsze parcufim w świecie A’K, które są nazywane Galgalta, A’B, Sa’G, jak to było wyjaśnione wyżej w rozdziale 12. I po tym w parcufie Nekudot de-Sa’G de-A’K wyniknęło cimcum bet, kiedy malchut zamykająca kaw świata Ejn Sof, która znajdowała się w punkcie olam aZe (tego świata), wzniosła się w miejsce haze parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K, zamykając tam kaw świata Ejn Sof. I połowa tiferet i NeHI’M, od haze i w dół parcufa, pozostały puste bez światła.

I podobnie do tego, jak wyniknął nowy sijum – nowe ukończenie światła kawa w jego ogólnej postaci, na miejscu haze parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K, na skutek wzniesienia malchut w binę de-guf, która nazywa się tiferet, to samo odbyło się i w indywidualnym – w dziesięciu sfirot każdego poziomu. Kiedy malchut tego poziomu wzniosła się w binę tego poziomu, zamykając tam poziom, wtedy bina, tiferet i malchut tego poziomu wyszły na zewnątrz z poziomu, spadając na niższy poziom. I ten nowy sijum, stworzony przez cimcum bet na miejscu biny lub tiferet, nazywa się parsa.

Ogólna parsa tworzy przerwę pomiędzy Acilut i BE’A.

2) Spojrzymy od strony ogólnej parsy. Malchut mesajemet, znajdująca się w punkcie tego świata – olam aZe, wzniosła się w miejsce haze parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K i ukończyła tam światło kawa. I to ukończenie, które wyniknęło w miejscu haze – ten sijum nazywa się ogólną parsą. Od tej parsy i wyżej wyszedł świat Acilut. A od tej parsy i niżej, czyli na miejscu, które zostało puste od światła kawa Ejn Sof, wyszły w postaci światła trzy światy: Bria, Jecira, Asia. W ten sposób, że w miejscu połowy tiferet wyszedł świat Bria, na miejscu necach, hod i jesod wyszedł świat Jecira, a na miejscu malchut wyszedł świat Asia.

I po szczególnych naprawieniach otrzymuje świat Bria za pośrednictwem masachu bhiny bet od ISZSu’T de-Acilut, a świat Jecira otrzymuje za pośrednictwem masachu bhiny alef od Z’A de-Acilut. A świat Asia otrzymuje za pośrednictwem masachu awijut szoresz, od malchut de-Acilut.

ABE’A – są to cztery poziomy Hu’B Tu’M.

3) I dlatego pięć światów nazywane są imionami KaHa’B Tu’M. Ponieważ świat A’K ma poziom keter, czyli dziesięć sfirot parcufa Galgalta de-A’K. Ponieważ w każdym świecie, miara jego poziomu określa się zgodnie z pierwszym parcufem w nim, podobnie do miary poziomów sfirot, które są określane według najwyższej sfiry w nim. A świat Acilut ma poziom hochma, czyli dziesięć sfirot A’A de-Acilut, który uważa się jako pierwszy parcuf, ponieważ Atik znajduje się nad Acilut. A świat Bria ma poziom bina, czyli ISZSu’T. A świat Jecira poziom Z’A i świat Asia – poziom malchut.

Główna różnica A’K od ABE’A jest w tym, że A’K – z C’A, a ABE’A – z C’B. Acilut znajduje się powyżej ogólnej parsy, a BE’A – poniżej tej parsy.

4) Jednak główna różnica pomiędzy tymi pięcioma światami jest w dwóch cimcumach, gdyż świat A’K – wyniknął na skutek C’A i kaw Ejn Sof świeci w nim do punktu olam aZe. A dziewięć sfirot jest czystych od każdego masachu i cimcuma. Podczas, gdy cztery światy ABE’A – od C’B, kiedy od biny i w dół na każdym z tych poziomów już jest wymieszane cimcum, które odnosi się do malchut, przyczyną którego jest wzniesienie malchut w binę każdego poziomu, jak mówiono wyżej.

Lecz świat Acilut, bez względu na to, że jest on z C’B, jest czysty od każdego masachu i cimcuma, dlatego że znajduje się nad ogólną parsą, wyżej od niej. I dlatego świeci w nim kaw świata Ejn Sof do jego sijum, czyli do parsy, do miejsca haze parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K.

A świat Bria już znajduje się pod ogólną parsą, czyli po tym jak zatrzymało się światło kawa z Ejn Sof, i jest w nim wyłącznie or tolada (światło porodzenia) od światła kawa. Lecz przy tym wszystkim, ponieważ jest on rozmieszczony w miejscu połowy tiferet w Nekudot de-Sa’G de-A’K, a tiferet ma odniesienie do biny de-guf, ponieważ KaHa’B de-guf nazywane są HaGa’T, to dlatego on ustawiony jest na świecenie biny, czyli ISZSu’T.

A świat Jecira, umieszczony w miejscu NeH’I parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K, które są Z’A, jest ustawiony tak, żeby otrzymywać świecenie Z’A de-Acilut. A świat Asia, umieszczony na miejscu malchut parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K, ustawiony dla otrzymywania świecenia malchut de-Acilut.

5) Zgodnie z tym zrozum, że w A’K, zanim odbyło się cimcum bet, rzeczywiście masach był tylko w punkcie olam aZe, gdzie znajduje się jego sijum raglin. A wszystkie masachy, o których mówi się w A’K, które są powyżej punktu olam aZe, jest to nic innego jak działania tego masachu.

I wiedz, że awijut masachu nie może wznieść się powyżej miejsca jego znajdowania się, nawet odrobinę. W ten sposób, że wyłącznie wpływy masachu wznoszą się powyżej miejsca jego znajdowania się, lecz one są absolutnie bez awijut. I dlatego nie ma w A’K żadnego awijut i masachów w ogóle, bez względu na to, że jego masach jest najgrubszy ze wszystkich światów, czyli bhiny dalet, jak wiadomo. Ponieważ ten awijut zaczyna działać tylko od jego sijum raglin i niżej, czyli w punkcie olam aZe.

6) Jednak w świecie Acilut odbyło się cimcum bet i była ustawiona parsa pomiędzy Acilut i BE’A, na skutek wzniesienia malchut bhiny dalet z punktu olam aZe w miejsce haze parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K. I było przerwane tam światło Acilut, a ten nowy sijum nazywa się parsa, jak jest to opisane w odpowiednim miejscu. I dlatego został przerwany sijum raglin wszystkich parcufim świata Acilut w miejscu tej parsy, ponieważ więcej światło Ejn Sof nie świeci, a tylko or tolada (światło porodzenia), jak to opisane w słowach Ari.

I w tej parsie znajduje się masach bhiny gimel, zamykając raglin A’A, jako skutek włączenia bhiny dalet w parsę, i tak samo masachy reszty parcufim. I dlatego od parsy i w dół już panuje siła masachu, który przerwał or elion z Ejn Sof. Lecz od parsy i wyżej nie ma żadnego masachu w ogóle, a wszystkie wspomniane masachy – od masachu zamykającego raglin de-Acilut i wyżej – jest to nic innego jak działania wynikające z przyczyny masachu zamykającego raglin wszystkich pięciu parcufim świata Acilut. I bez względu na to, że otrzymują za pośrednictwem masachu zamykającego raglin wszystkie ich światła, przy tym wszystkim oni nie otrzymują od jego awijut nic, ponieważ awijut masachu nie może wznieść się powyżej miejsca jego znajdowania się. I dlatego nie ma żadnego masachu we wszystkich parcufim Acilut w ogóle.