WEWNĘTRZNE SPOSTRZEGANIE Rozdział 12

Wyjaśnia czwarty i piąty parcuf należący do A’K, które nazywane są M’A i Bo’N de-A’K. Zawiera cztery punkty:

1) Wyjście M’A i Bo’N de-A’K.

2) Awijut nazywa się „ewel” (dosłownie: para) i pięć bhinot w nim nazywane: mecach, ain, ozen, hotem, pe (dosłownie: czoło, oko, ucho, nos, usta).

3) Do awijut bhiny alef i szoresz de-A’K włącza się bhina dalet, i dlatego w nich odbył się ziwug de-akaa.

4) M’A i Bo’N, pnimijut i hiconijut w A’K.

Wyjście M’A i Bo’N de-A’K.

1) I po tym, jak wypełnił się parcuf Sa’G, ponownie powróciło or makif i dokonało usubtelnienia awijut bhiny bet do bhiny alef, i or elion nie przestaje świecić, uderza w niego. I wychodzi dziesięć sfirot na poziomie Z’A, i nazywane są one parcufem M’A de-A’K i rozprzestrzeniają się w postaci rosz, toch i sof. Parcuf ten nazywa się światem Nekudim.

W nim również odbywa się usubtelnienie masachu, jak w poprzednich parcufim, które mają odniesienie do A’K, lecz tutaj usubtelnienie uważa się jako rozbicie kelim, na skutek tego, że wymieszała się z jego awijut bhina dalet (jak pisze Ari w cz.4, p.36). I pozostaje w nim awijut szoresz. Or elion nie przestaje świecić, uderza w ten awijut szoresz i wychodzi dziesięć sfirot z poziomem malchut, które są określane jako parcuf Bo’N de-A’K. I one nazywane są światem Acilut i BE’A, jak to opisano w odpowiednim miejscu.

Awijut nazywa się „ewel”. A pięć bhinot w nim nazywane są: mecach, ain, ozen, hotem, pe.

2) I tak wyjaśniliśmy dokładnie wyjście pięciu parcufim A’K jeden z drugiego, które są nazywane: Galgalta, A’B, Sa’G, M’A, Bo’N. I wiedz, że te pięć masachów nazywane są pięcioma rodzajami ewel, ponieważ awijut w masachu nazywa się ewel (dosłownie: para). W ten sposób, że parcuf Galgalta de-A’K wyszedł z ewel pe, który jest bhiną dalet. A parcuf A’B de-A’K wyszedł z ewel hotem, który jest bhiną gimel. Parcuf M’A de-A’K wszedł z ewel ejnaim, który jest bhiną alef. A parcuf Bo’N de-A’K wyszedł z ewel mecach, który jest bhiną keter, czyli korzeniem awijut.

Do awijut bhiny alef i szoresz de-A’K dołączyła się bhina dalet, i dlatego w nich odbył się ziwug de-akaa.

3) Nie warto martwić się tym, że ewel ejnaim, który jest bhiną alef, ma bardzo słaby awijut, który nie jest wystarczający dla ziwug de-akaa (jak pisze Ari w cz.3, p.80). Tym bardziej ewel wychodzący z mecach, będący awijut szoresz, którego nie wystarczająco dla ziwug de-akaa. Rzecz w tym, że zanim odbył się ziwug na ewel ejnaim, tam odbyło się nowe naprawienie, które nazywa się cimcum bet (C’B), które jest wzniesieniem bhiny dalet w binę. I na skutek tego odbyło się pogrubienie za jej pomocą bhiny alef i bhiny szoresz do takiego stopnia, że stały się one przydatne do ziwug de-akaa, jak to będzie opisane w odpowiednim miejscu.

I to, że świat Nekudim, który wyszedł z ejnaim, nazywa się Sa’G, a świat Acilut nazywa się nowy M’A, który wyszedł z mecach, i to dlatego, że tam są dwie wielkości – „zahar” (męski, dający) i „nekewa” (żeński, który odnosi się do otrzymywania). Dlatego że w świecie Nekudim pozostało reszimo obłóczenia od bhiny bet, połączone z reszimo de-awijut od bhiny alef, i na nie wyszedł poziom Sa’G, który nazywa się „zahar”.

Tak samo i w świecie Acilut pozostało reszimo obłóczenia od bhiny alef, która połączyła się z awijut bhiny szoresz. I od tego połączenia razem wyszedł na nich poziom M’A, który nazywa się „zahar”, jak to będzie opisane w odpowiednim miejscu. Jednak ze strony reszimo de-awijut, które jest poziomem „nekewa”, nie było tam nic innego, oprócz poziomu Bo’N. I dlatego M’A nazywa się „nowy M’A”, w odróżnieniu od poziomu M’A w Nekudim, który jest starym M’A, wyprzedzającym ten nowy.

M’A i Bo’N, pnimijut i hiconijut, odnoszące się do A’K.

4) Jednak te dwa poziomy M’A i Bo’N, które wyszły w Nekudim i w świecie Acilut, już nie są uważane jak M’A i Bo’N samego A’K, a zewnętrznymi M’A i Bo’N de-A’K. I to dlatego, że stworzone zostały poprzez C’B, a cały świat A’K – jest to C’A. Lecz te dwa poziomy M’A i Bo’N są włączone w pnimijut A’K, dlatego że przeszły przez nie i pozostały tam na stałe, gdyż nic nie znika w duchowym. I te M’A i Bo’N, które są włączone w A’K, są nazywane M’A i Bo’N de-A’K lub wewnętrznymi M’A i Bo’N de-A’K, i na nie obłacza się świat Nekudim i świat Acilut.