Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 10

Cały materiał, który ma odniesienie do stworzenia – jest to życzenie otrzymywać, a wszystko, co jest w stworzeniu, oprócz tego ma odniesienie do Stwórcy.

35) Wiedz, że życzenie otrzymywać w stworzeniu, które, jak dokładnie wyjaśniliśmy, jest kli w nim, wiedz, że jest to ogólny materiał, który ma odniesienie do stworzenia w ten sposób, że wszystko, co jest w stworzeniu, oprócz tego, ma odniesienie do Stwórcy.

Życzenie otrzymywać jest to pierwotna forma każdej istoty i pierwotną formę my określamy jako materiał, dlatego że istoty my nie poznajemy.

36) Chociaż „ ż yczenie otrzymywać” jest rozumiane tak, jakby przejawienie i forma istoty, lecz jak można przyjmować je jako materiał istoty? Jednak jest to tak, i w tych obiektach, które nas otaczają, pierwotną formę istoty my nazywamy „pierwotny materiał” tej istoty, dlatego że nie ma u nas żadnego poznania i przyjmowania w żadnym materiale, tak jak wszystkie 5 naszych organów zmysłu nie są przygotowane do tego, dlatego że wzrok, słuch, węch, smak i dotyk przekazują do mózgu do opracowania wyłącznie sygnały odbijające właściwości różnic istoty, które przybierają formę wyłącznie przy wzajemnym oddziaływaniu z naszymi organami zmysłów. Na przykład, jeżeli spojrzymy na atomy, bardzo małe, znajdujące się w pierwotnej osnowie jakiejkolwiek istoty, wydzielone za pośrednictwem chemicznych procesów, więc i one to nic innego, jak właściwości, przedstawiające się w ten sposób naszym oczom lub dokładniej mówiąc, są one rozróżniane i mogą być określone przez nas za pośrednictwem przejawienia „ ż yczenia otrzymywać i być otrzymanym”, i widzimy w nich, że zgodnie z prawami tych działań można określić i wydzielić w nich te atomy w różnej różnorodności, aż do pierwotnego materiału tej istoty, lecz i wówczas są to wyłącznie siły tej istoty, a nie materiał. Widzimy, że i w materialnym nie ma u nas takiej możliwości pojąć pierwotny materiał inaczej, jak w prawdopodobieństwie, że pierwotna forma jest pierwotnym materiałem, zawierającym resztę form, które wychodzą z niej, a co więcej w wyższych światach, przecież nic, co odczuwane przez nasze organy zmysłów, nie działa tam.