Trzy poziomy hochmy w Acilucie

41. W Acilucie są trzy poziomy hochmy:

1.Hochma dziesięciu sfirot or jaszar nazywa się hochma „stima – zamknięta” parcufa Arich Anpin;

2.Ga’R de-bina, która znajduje się w parcufie Aba we Ima, nazywa się hochma de-kaw jamin;

3.Za’T de-bina w parcufie ISZSu’T nazywa się hochma de-smol.

I dwie pierwsze hochmy są zamknięte i nie świecą niższym, i wyłącznie trzecia hochma de-smol objawia się w malchut i świeci w Zo’N i niższym.

42. Wiadomo tobie, że A’A – jest to hochma de-Acilut, a Aw’I jest to Ga’R de-bina Aciluta, ISZSu’T – jest to siedem niższych sfirot Aciluta. Wiadomo, że w rosz de-A’A jest wyłącznie keter i hochma, które nazywane są „keter i hochma stima”, bina jego wychodzi z rosz i tworzy guf bez rosz. To odbyło się z powodu malchut mesajemet, która wzniosła się i ukończyła sfirot rosz pod poziomem hochma, i stąd pod malchut mesajemet… przedłużane są bina i Tu’M, które tworzą guf (p.33). I bina i Tu’M nazywane według imienia ich wyższego poziomu – biny. A jeżeli ten poziom wyszedł z rosz i stał się poziomem guf bez rosz, to on już nie może otrzymać or hochma, dopóki nie powróci w rosz de-A’A.

43. I bina została teraz podzielona na dwa poziomy: Ga’R i Za’T, dlatego że przy oddaleniu z rosz de-A’A wynikł u niej brak or hochma. Lecz to zupełnie nie wpływa na Ga’R biny, ponieważ istota Ga’R biny – „ki hafec hesed hu”, czyli życzą sobie wyłącznie or hasadim, a nie or hochma, i nawet znajdując się w rosz A’A nie przyjmują hochmy, a tylko hasadim. Właściwość ta jest u niej jeszcze od biny or jaszar, cała istota której jest or hasadim, a nie or hochma (patrz: Pticha H.K. p.5). I dlatego w Ga’R de-bina, po wyjściu z rosz, nie ma żadnej wady, lecz uważa się, że znajduje się w stanie całkowitej doskonałości, jak to było wcześniej w rosz de-A’A. I dlatego oddzieliły się Ga’R de-bina w niezależny poziom, i nimi były naprawione wyższe Aw’I, które obłaczają się od pe de-A’A i w dół. A chociaż znajdują się pod rosz de-A’A, zawsze uważane są za Ga’R.

Jednak Za’T de-bina według swojej istoty, nie są biną, lecz skutkiem włączenia Zo’N w binę (p.26). Z’A według swojej natury potrzebuje światła or hochma w hasadim i dlatego Za’T de-bina potrzebują świecenia hochmy, żeby przekazać dla Zo’N, zrozumiałe jest, że z wyjściem z rosz de-A’A niższe sfirot biny nie mogą otrzymać or hochma dla Zo’N, i dlatego uważane są wadliwymi, w tym jest zasadnicza różnica pomiędzy poziomami Ga’R de-bina i Za’T de-bina, które stały się oddzielnym parcufem – ISZSu’T de-Acilut i on obłóczony na poziom poniżej haze parcufa de-A’A (Wa’K bez rosz). Lecz kiedy bina łączy się z rosz A’A to poziom ISZSu’T otrzymuje Ga’R.

44. Stąd staje się zrozumiałe, że istota hochmy zawarta jest w rosz de-A’A i nazywa się hochma stima (zamknięta hochma), gdyż jest to źródło hochmy, które jest zamknięte w rosz A’A i nie świeci niższym, które są umieszczone poniżej rosz A’A. Aw’I i ISZSu’T – osnowa biny Aciluta, nazywane są poziomem Sa’G de-M’A, osnowa których hasadim, lecz nie hochma. Przy wyjściu biny z rosz de-A’A, ucierpiały wyłącznie Za’T biny, czyli ISZSu’T, ponieważ pozostają bez światła Ga’R. I nie będą pełnowartościowymi do powrotu biny w rosz de-A’A, i tylko wtedy otrzymają hochmę dla Zo’N, i wtedy uważane są jako hochma de-kaw smol.

I wyjaśnia się, że nie otwiera się ta hochma inaczej, jak tylko za pośrednictwem trzech linii, które powstają w ISZSu’T, kiedy hochma otwiera się w kaw smol (p.34). Jednak w związku z tym, że Ga’R i Za’T de-bina, które są Aw’I i ISZSu’T, powróciły w rosz A’A, ISZSu’T nie otrzymuje wprost od hochmy stima, która jest w rosz de-A’A. I to dlatego, że każdy poziom może otrzymywać wyłącznie od poziomu znajdującego się bezpośrednio nad nim. Więc Aw’I otrzymują or hochma od hochmy stima w rosz A’A i przekazują je w ISZSu’T.

45. Aw’I uważane są za hochmę de-jamin, dlatego że nawet znajdując się pod rosz, one tak samo są doskonałe, jak i przy znajdowaniu się w rosz, kiedy były w stałej jedności z hochma stima w rosz de-A’A, jednak nie otrzymują od niej będąc zawsze w stanie „ki hafec hesed”.

I zostało wyjaśnione, że istota or hochma jest w rosz de-A’A, lecz ona zamknięta i nie świeci niższym. A or hochma stima włączone w Aw’I, bez względu na to, że oni nie przyjmują or hochma, to hochma ta uważana jest za jamin. I wówczas, kiedy powracają oni w rosz de-A’A, to nazywają się wyższą hochmą. Poziomy Aw’I nie przyjmują or hochma, lecz one uważane są za poziom hochma, ponieważ ich połączenie z hochmą tworzy z hasadim de-Aw’I pełnowartościowe Ga’R.

A hochmę, która świeci w ISZSu’T uważa się jako smol, ponieważ świeci tylko w lewej linii ISZSu’T. I ta hochma de-smol nazywa się trzydziestoma dwoma drogami hochmy. I hochma ta otwiera się w Zo’N i niższym. Jednak hochma de-jamin zupełnie nie świeci jak hochma, a jak hasadim, przecież Aba we Ima, jak wiadomo, nie otrzymują or hochma. Tym bardziej to dotyczy hochma de-or jaszar, co w rosz de-A’A, która nie świeci poniżej rosz, dlatego nazywa się hochma stima. Dlatego otwiera się or hochma tylko w kaw smol. Lecz niezupełnie jest to or hochma, a bina otrzymująca or hochma dla sfirot Zo’N.