Trzy linie wychodzą z jednej, jedna istnieje dzięki trzem

52. Zostało wyjaśnione, że druga kategoria przez wzniesienie Ma’N de-Z’A w ISZSu’T, łączy dwie linie de-Z’A de-ISZSu’T, które nie mogą świecić inaczej, jak tylko za pomocą masacha de-hirik de-Z’A (p.39), który powoduje powstanie w nich środkowej linii (kaw emcai), sterujący dwoma liniami biny. I to oznacza, że za pośrednictwem masachu Z’A, wychodzą trzy linie biny (gimel kawim), które nazywane są hochma, bina, daat. I jest reguła, że zgodnie z miarą wielkości światła wyższego, otrzymaniu którego sprzyjał niższy – w tej samej mierze, takiego samego poziomu światła, staje się godny i niższy. Stąd wynika, że Z’A sprzyjający wyjściu w masachu w ISZSu’T trzech linii, również staje się godny trzech linii: hochma, bina, daat. I o tym napisano w Zohar (Bereszit str.363): „Trzech wychodzi z jednego, jeden istnieje w trzech”.