Trzy etapy powstania dziesięciu sfirot

70. Pierwszy etap – w parcufim A’K, gdzie wszystkie dziesięć sfirot wychodzą jednocześnie za jednym razem, kiedy przy ziwug de-akaa na masach bhiny dalet wychodzi dziesięć sfirot poziomu keter, a przy ziwug de-akaa bhiny gimel wychodzi dziesięć sfirot poziomu hochma, i przy ziwug de-akaa bhiny bet, wychodzi dziesięć sfirot poziomu bina.

71. Drugi etap jest to świat Nekudim, który wyszedł na masach bhiny alef, łączącej się z malchut, z którego wychodzi dziesięć sfirot w dwóch etapach. Dlatego że na początku wzniosła się malchut w binę de-Sa’G de-A’K, po oczyszczeniu masacha bhiny alef de-Sa’G, oczyścił się masach do pierwszego poziomu, który nazywa się nikwej ejnaim, wznosi się malchut i łącząc się z bhiną alef kończy poziom pod hochmą, która nazywa się ejnaim.

W ten sposób widzimy, że na poziomie pozostają wyłącznie dwa kelim: keter i hochma, z dwoma światłami: nefesz, ruach, i trzema kelim: bina i Tu’M, które spadły z poziomu. I nazywa się to katnut świata Nekudim. A podczas gadlut powracają na poziom trzy kelim: bina, tiferet i malchut, dopełniając pięć kelim KaHa’B Tu’M pięcioma światłami NaRaNHa’J (p.19).

W ten sposób zostaje wyjaśnione, że w świecie Nekudim dziesięć sfirot nie wychodzi jednocześnie, jak w trzech parcufim A’K, lecz wychodzą w dwóch etapach: katnut i gadlut, kiedy to w katnut wychodzą wyłącznie dwie sfiry, a w gadlut reszta – trzy.

72. I trzeci etap, jest to świat Acilut, w którym dziesięć sfirot wychodzi w trzech etapach, które są nazywane: „ibur, jenika, mohin – zarodzenie, skarmianie, otrzymanie wyższego, pełnego poziomu”. I dlatego że tu w świecie Acilut oczyszczenie masacha osiągnęło swój ostatni poziom, gdyż usubtelnił się i osłabił się z poziomu alef, który nazywa się nikwej ejnaim, do poziomu masacha z awijutem szoresz, który nazywa się mecach (czoło) (Pticha p.21). Kiedy or hozer jego, nie jest zdolny obłóczyć poziomu powyżej światła keter w kli malchut, i dlatego nazywa się to światło, wychodzące z mecach, imieniem M’A, dlatego że KaHa’B Tu’M de-rosz nazywa się galgalta. Dlatego dla malchut potrzebne tu dwa poziomy zejścia:

1.zejście z mecach w nikwej ejnaim, co nazywa się jenika,

2.zejście z nikwej ejnaim na swoje miejsce w pe, co nazywa się mohin.

I pierwszy poziom, który wyszedł na masach awijuta szoresz, nazywa się ibur, a drugi poziom, który wyszedł na masach po zejściu malchut na poziom alef, nazywa się jenika, i trzeci poziom, który wyszedł na masach, po zejściu malchut na swoje miejsce, nazywa się mohin.

W ten sposób zostało wyjaśnione, że w świecie Acilut znajduje się dziesięć sfirot, wychodzących w trzech etapach: ibur, jenika, mohin. I otworzy się przed nami ich wewnętrzna zawartość.