Tikun kawim w Za’T i w ISZSu’T

27. I dlatego pierwsze niezbędne naprawienie w Za’T – zlikwidować sądy w malchut, która wymieszała się ze sfirotami, to oznacza, że należy przyciągnąć światło połączenia poziomu hochmy. I bina de-A’K likwiduje tę malchut z biny i zawraca ją na swoje miejsce (p.18), i wtedy powracają trzy kelim, bina i Tu’M, do sfiry, i stają się lewą linią (kaw smol), a reszta – keter i hochma, tworzą prawą (kaw jamin). I teraz jest zrozumiałe, że do poziomu, który posiada pięć kelim KaHa’B Tu’M, powraca wszystkie pięć jego świateł NaRaNHa’J, i odpowiednio powraca or hochma. I wtedy kaw emcai zdolny połączyć dwie linie jedną z drugą, i sprzyjać temu poziomowi we wszystkich jego naprawieniach.

Or Szalom

27. „Kiedy powracają trzy kelim, bina i Tu’M, do sfiry, wynika kaw smol, a reszta keter i hochma, tworzą kaw jamin”. Trzy kelim bina i Tu’M, które były oddzielone od poziomu, nie są tak ważne jak keter i hochma, które nigdy nie porzucały go. I dlatego G’E uważa się jako jamin, a wzniesiony do nich AHa’P – smol.

28. Drugie naprawienie polega na tym, żeby wzmocnić parsę (p.16), która sama w sobie jest siłą zamykającą poziom, siłą, którą malchut wniosła w binę. I to naprawienie polega na tym, że parsa nigdy nie zostanie zlikwidowana, i nawet wtedy, kiedy malchut opuszcza się z biny, siła jej ukończenia pozostaje w miejscu biny. I wtedy bina i tiferet z malchut, które są połączone pomiędzy sobą, zobowiązane wznieść się powyżej parsy, i tylko tam połączyć się z tym poziomem, lecz znajdując się poniżej parsy nie są do tego zdolne…

29. I kiedy bina i Tu’M wznoszą się nad parsę, i łączą się jednym poziomem, w rzeczywistości one nie stają się jednym poziomem z dwoma kelim keter i hochma, które nie mogą być uszkodzone, gdyż nie opuściły się poniżej swojego poziomu. I dlatego pozostaje wielka niezgodność pomiędzy nimi i trzema kelim bina i Tu’M, które pozostawiły swój poziom i ucierpiały znajdując się w katnut, a teraz powróciły. I ta różnica czyni w nich dwie linie, gdzie keter i hochma – prawa, a bina i Tu’M tworzą lewą linię.

30. Różnica pomiędzy lewą a prawą linią w żadnym wypadku nie jest różnicą w miejscu, przecież duchowe jest powyżej pojęcia czasu i miejsca, lecz problem w tym, że nie życzą sobie połączyć się jedno z drugim. I sens tego jest w tym, że keter i hochma tego poziomu, na skutek katnut, pozostają na poziomie ze światłem hasadim i są zadowolone z niego również w gadlucie. Czyli nawet po tym, jak malchut pozostawia binę, światło to nie ucierpiało. I nie ma u nich życzenia by otrzymać hochmę i Ga’R, które powracają z powrotem z biny i Tu’M na swój poziom (p.18). I dlatego kelim keter i hochma nazywane są jamin, czyli or hasadim, a bina i Tu’M, które z powrotem na poziom przyniosły or hochma i Ga’R, i nie życzą sobie połączyć się z nimi, przecież one utrzymują or hasadim, które było w nich podczas katnut. A dla biny (Za’T) i Tu’M ważniejsze jest or hochma, przychodzące teraz na poziom. I z tego powodu, że życzą sobie hochmy, nazywane są „kaw smol”.

31. I ta różnica pomiędzy kaw smol i jamin określa się jako podzielenie i przeciwieństwo pomiędzy lewym i prawym (Zohar Bereszit-A str.57). I kaw jamin, utrzymujący hasadim, życzy sobie zlikwidować or hochma w smol, żeby sterować wyłącznie hasadim. I kaw smol, który utrzymuje hochmę, życzy zlikwidować hasadim w jamin, żeby panowała wyłącznie hochma. I z powodu takiej przeciwności oboje nie świecą, gdyż hasadim prawej linii potrzebuje or hochmy, i jest on podobny do guf bez rosz. A or hochma lewej linii jest ciemną mgłą bez światła, dlatego że nie może hochma świecić bez hasadim (Zohar Bereszit-A str. 47).

32. I nie ma naprawienia w takim podziale, jak tylko za pomocą kaw emcai, który powstaje dzięki niższemu. Kiedy niższy wzniósł do wyższego swój Ma’N – tajemnica kaw emcai, który czyni ziwug or elion na masach niższego (czyli łączy te dwa poziomy), który nazywany „masach de-hirik”, podczas którego wychodzi or hasadim, w tajemnicy kaw emcai. Czyli masach, który z jednej strony zmniejsza Ga’R lewej linii, z drugiej strony zwiększa or hasadim. I tymi dwoma działaniami on zmusza kaw smol do połączenia się z kaw jamin, na skutek czego wynika światło Wa’K de-hochma lewej linii, obłóczone w hasadim prawej, które teraz jest zdolne świecić i napełniać kaw smol. Podobnie i w kaw jamin, hasadim łączy się z hochmą, osiągając przy tym światła Ga’R i dopełniając jamin. Stąd widzimy, jak średnia linia dopełnia i doskonali dwie linie, prawą i lewą. I zostało opisane ogólne wyjaśnienie naprawienia w trzech liniach i w siedmiu niższych sfirot.