Tabela pytań

1. W czym jest zawarta istota wszystkiego, co stworzone? (punkt 1).

2. Jakie jest określenie światła i kelim z punktu widzenia dziesięciu sfirot? (punkt 2).

3. Dlaczego jest przyjęte nazywać dziesięć sfirot tylko poprzez cztery imiona: hochma, bina, tiferet i malchut? (punkt 3).

4. Z czego wynika reguła, że każde stworzenie dzieli się na dziesięć sfirot? (punkt 5).

5. W czym jest różnica pomiędzy czterema światami ABE’A? (punkty 6,7,8,9).

6. Dlaczego uważa się, że świat Acilut jest to absolutna Boskość? (punkt 6).

7. Jak się stało, że poziom neszama oddzielił się od boskości, i jaka właściwość stwierdza fakt, że ona jest oddzielnym poziomem – neszama? (punkt 7).

8. Wyjaśnij określenie ziwug de-akaa pomiędzy masachem i or elion. (punkt 14).

9. Jak były stworzone nowe kelim życzenia oddawać? (punkt 15).

10. Dlaczego również w nowych kelim my rozróżniamy awijut życzenia otrzymywać? (punkt 18).

11. Jaka była przyczyna wyjścia parcufim: jeden pod drugim? (punkt 12).

12. Dlaczego jest przyjęte nazywać kelim z góry w dół: KaHa’B Tu’M? (punkt 24).

13. Dlaczego jest przyjęte nazywać poziomy światła z dołu do góry: NaRaNHa’J? (punkt 24).

14. Na czym jest oparta reguła odwrotnej zależności pomiędzy brakującymi kelim i brakującymi poziomami świateł? (punkt 25).

15. W czym jest różnica pomiędzy poziomami rosz i guf parcufa? (punkt 26).

16. Jak odbyło się wyjście pięciu parcufim A’K (rosz i guf) – jeden pod drugim? (punkty 27, 28).

17. Jak się stało, że ze świata A’K wyszła cienka linia, nie zapełniająca pustej przestrzeni swoją grubością? (punkt 31).

18. Co jest przyczyną tego, że świecenie świata A’K zaprzestaje nad kropką tego świata? (punkt 31).

19. Jak ocenić wielkość or makif de-A’K w stosunku do jego or pnimi? (punkt 32).

20. W jaki sposób było stworzone i co uformowało or makif de-A’K? (punkt 32).

21. Jak stało się możliwym to, że or makif i or pnimi powiązane z jednym kli? (punkt 33).

22. Czym jest istota bitusz pomiędzy or makif i or pnimi? (punkt 34).

23. W jaki sposób odbywa się wzniesienie masachu i reszimo de-guf w pe de-rosz? (punkt 38).

24. Co spowodowało opuszczenie niższego poziomu z pe wyższego poziomu na swoje miejsce? (punkt 39).

25. Dlaczego na niższym poziomie brakuje (w stosunku do wyższego) ostatniego poziomu? (punkt 40).

26. W czym różnica niższego parcufa od parcufa nad nim, co i określa jego imieniem syn, porodzeniem poprzedniego parcufa? (punkt 40).

27. Wyjaśnij terminy reszimo de-itlabszut i reszimo de-awijut (punkty 43, 42).

28. Wyjaśnij przyczynę pojawienia się dwóch poziomów (zahar i nekewa) we wszystkich roszim parcufim (punkt 43).

29. Dlaczego określenie parcufa zależy właśnie od jego poziomu nekewa? (punkt 44).

30. Opisz i wyjaśnij pojęcia taamim, nekudot, tagin, otijet (punkty 48, 49).

31. Dlaczego poziom taamim uważa się miłosierdziem, a poziom nekudot – din? (punkt 48).

32. W czym sens podziału parcufa na trzy poziomy rosz, toch, sof, w każdym z których jest dziesięć sfirot? (punkt 50).

33. Dlaczego każdy parcuf obłóczony na poprzedni (na bardziej wysoki) właśnie na poziomach od haze i niżej? (punkt 53).

34. Jaka różnica pomiędzy C’A i C’B? (punkt 58).

35. Dlaczego światy nie mogły mieć objawienia siłą C’A? (punkt 57).

36. Jaka przewaga była dana siłą C’B? (punkt 57, 58).

37. Jaki sens cimcum poziomu NeH’I A’K i co stało się przyczyną tego cimcuma? (punkt 60).

38. Dlaczego parcuf Nekudim nie jest obłóczony na poziom od pe i niżej de-Sa’G de-A’K? (punkt 62).

39. Opisz i wyjaśnij termin parsa pod światem Acilut (punkt 67).

40. W jaki sposób powstało miejsce dla trzech światów Bria, Jecira, Asia? (punkt 67).

41. Co jest przyczyną pojawienia katnut i gadlut w każdym parcufie? (punkt 71).

42. Dlaczego w parcufie A’K nie ma miejsca dla pojawienia katnut i gadlut? (punkt 70 i 71).

43. Jaka przyczyna pojawienia zahar i nekewa poziomu (keter i Aw’I) w Ga’R de-Nekudim? (punkt 74).

44. Dlaczego poziom keter de-Nekudim nie rozprzestrzenia się w Za’T? (punkt 74).

45. Co doprowadziło do rozcięcia poziomów w świecie Nekudim? (punkt 76).

46. Co doprowadziło do wyjścia poziomu panim i ahoraim w świecie Nekudim? (punkt 76).

47. Dlaczego w każdym poziomie jest panim i ahoraim obłóczone jeden na drugi? (punkt 77).

48. Co jest korzeniem wzniesienia Ma’N? (punkt 80).

49. Jaka przyczyna pojawienia się mohin de-gadlut? (punkt 84).

50. Jakie światło powoduje wzniesienie AHa’P kelim i zawraca Ga’R świateł? (punkt 84).

51. Co oznacza wzniesienie niższej hej w nikwej ejnaim i opuszczenie się AHa’P? (punkt 85).

52. W czym jest różnica pomiędzy imionami sfirot: G’E, AHa’P – z jednej strony, i KaHa’B tiferet, malchut – z drugiej? (punkt 85).

53. Dlaczego poziomy – hesed, gwura i jedna trzecia tiferet uważane są za kelim de-panim? (punkt 85).

54. Dlaczego poziomy – dwie trzecie tiferet, necach, hod, jesod i malchut są to kelim de-ahoraim? (punkt 85).

55. Jakim poziomom światła odpowiadają nazwy: holam, szuruk i hirik? (punkt 89).

56. Dlaczego odbyło się rozbicie kropki hirik przy jej wyjściu (pojawieniu) w świecie Nekudim? (punkt 90).

57. Dlaczego hirik był ustawiony właśnie pod literami? (punkt 91).

58. W jaki sposób poziomy Za’T wzniosły się jako Ma’N do Ga’R de-Nekudim? (punkty 93, 94, 95).

59. Co przedstawia sobą sfira daat, która pojawiła się w świecie Nekudim? (punkt 98).

60. Dlaczego bez względu na dodatek sfiry daat, my uważamy, że jest tylko dziesięć sfirot? (punkt 100).

61. Jaki poziom parcufa taamim w świecie Nekudim – rosz i guf? (punkt 104).

62. Jaki poziom parcufa nekudot w świecie Nekudim – rosz i guf? (punkt 104).

63. Opisz poziom melech a-daat w świecie Nekudim i wskaż jego poziom (punkt 107).

64. Jaka przyczyna rozbicia kelim? (punkt 105).

65. Dlaczego gadlut uważa się nie głównym stanem a tylko dodatkiem światła w świecie Nekudim? (punkt 72).

66. Określ osiem poziomów Aw’I i ISSZu’T w świecie Nekudim (punkty 110, 111).

67. W czym jest różnica pomiędzy parcufim M’A de-Nekudim i M’A de-Hadasz? (punkt 113).

68. Czym różni się sens terminu parcuf od sensu terminu olam (świat)? (punkty 115, 116).

69. Co to jest ibur alef i ibur bet? (punkty 121, 122).

70. Określ pojęcia ibur, jenika i gadlut (punkty 121 i 122).

71. W jaki sposób pojawiły się (wyszły) pięć poziomów, jeden pod drugim w świecie Acilut? (od punktu 122 do punktu 129).

72. Jaka kolejność obłóczenia pięciu parcufim Acilut? (od punktu 122 do punktu 129).

73. Co przedstawia sobą poziom M’A i Bo’N w każdym z parcufim Aciluta? (od punktu 129 do punktu 133).

74. Opisz dwa ukończenia dziesięciu sfirot podczas wyjścia mohin de-gadlut (punkt 134 i 135).

75. W czym różnica pomiędzy dwoma stanami: kiedy niższy poziom kończy się znajdując się w wyższym, i kiedy on kończy się na swoim miejscu? (od punktu 135 do punktu 138).

76. Do jakiego rodzaju ukończenia dziesięć sfirot ma odniesienie pięć stałych parcufim świata Acilut? (punkt 138).

77. Jaka jest wielkość poziomu guf de-A’K i guf de-Acilut? (punkt 139).

78. W czym jest przyczyna tego, że światy są udoskonalone światłem Ga’R tylko drogą wzniesienia? (punkt 142, 143).

79. Jakie jest siedem głównych aspektów charakteryzujących światy Bria, Jecira, Asia? (od punktu 144 do punktu 154).

80. Dlaczego podczas przekazania mohin sprawiedliwych wywyższają się światy? (punkty 161 i 162).

81. Jaka kolejność trzech ogólnych wzniesień w dzisiejszym czasie? (od punktu 163 do punktu 176).

82. W jaki sposób obłaczają się podczas każdego wzniesienia pięć parcufim de-Acilut na pięć parcufim de-A’K? (od punktu 163 do punktu 176).

83. Opisz cztery rodzaje napełnienia imion AWA’Ja: A’B, Sa’G, M’A i Bo’N (punkt 181).

84. Nazwij cztery części parcufa (punkt 180).

85. Wyjaśnij pojęcia pe, haze, tabur, sijum raglin (punkt 181).

86. Jaki sens nazywać sfirot imionami keter i ABE’A? (punkt 163).

87. W czym przyczyna podziału parcufa na poziomy keter i ABE’A? (punkt 164).