Światło i kli

5. Niemożliwa jest obecność światła w jakimkolwiek ze światów bez kelim (istota duchowych kelim była wyjaśniona we „Wprowadzeniu w mądrość kabbaly” w p.3-4). Na początku w dziesięciu sfirot nie było niczego oprócz kli malchut. A to, co mówimy o obecności pięciu właściwości KaHa’B Tu’M, są to wszystko części malchut, tak zwana „bhina dalet”, co oznacza poziom ich bliskości i kolejność rozmieszczenia w stosunku do rzeczywistego kli, czyli malchut, która nazywana jest bhina dalet. Pierwszym skróceniem – cimcum alef (C’A), było uczynione naprawienie masachu (ekran odpychający światło) kli malchut, który przeszkadza Wyższemu Światłu obłóczyć się w nie. I dlatego, kiedy światło sięga masacha – ten uderza i odpycha go. I to uderzenie nazywa się uderzeniowym połączeniem – ziwug de-akaa or elion z masachem malchut. A światło odepchnięte z powrotem nazywa się „dziesięć sfirot or hozer”. Gdyż światło to odepchnięte z powrotem wznosi się z dołu do góry i obłacza się na dziesięć sfirot or jaszar, a odbite – or hozer (O’H) tworzy nowe kelim, dlatego żeby obłóczyć się na or elion zamiast malchut, która została skrócona nie życząc sobie otrzymywać go. I wewnętrzna zawartość tych nowych kelim nazywa się „dziesięć sfirot de-or hozer” (sens tych nowych kelim, które nazywane są dziesięć sfirot or hozer jest wyjaśniony we Wprowadzeniu w mądrość kabbaly p.14-26).