Świat naprawienia – Nowy M’A, który wyszedł z mecach de-A’K

112. I zostały wyjaśnione cztery pierwsze parcufim w A’K. Pierwszy parcuf de-A’K nazywa się Galgalta. I ziwug de-akaa odbywa się w nim na awijut bhiny dalet, a jego dziesięć sfirot – na poziomie keter. Drugi parcuf de-A’K nazywa się A’B de-A’K. Ziwug de-akaa odbywa się w nim na awijut bhiny gimel, a jego dziesięć sfirot na poziomie hochma. On obłacza parcuf Galgalta od pe i niżej. Trzeci parcuf nazywa się Sa’G de-A’K. Ziwug de-akaa odbywa się w nim na awijut bhiny bet, a jego dziesięć sfirot na poziomie bina. I on obłacza parcuf A’B de-A’K od pe i niżej. Czwarty parcuf de-A’K – M’A de-A’K. Ziwug de-akaa odbywa się w nim na awijut bhiny alef, a jego dziesięć sfirot na poziomie Z’A. I on obłacza parcuf Sa’G de-A’K od tabura i niżej. Ten parcuf jest podzielony na wewnętrzny i zewnętrzny poziom: wewnętrzny poziom nazywa się M’A i Bo’N de-A’K, a zewnętrzny nazywa się światem Nekudim. I tu odbyły się następujące procesy: połączenie sfirot malchut i biny, które nazywa się C’B, katnut i gadlut, i wzniesienie Ma’N. I tu znajduje się sfira daat, podporządkowująca jeden drugiemu i łącząca panim be panim poziomy hochma i bina, jak również tu odbyło się rozbicie kelim. Wszystko to objawiło się w czwartym parcufie de-A’K, który nazywa się M’A lub świat Nekudim.

113. Pięć poziomów awijut masachu nazywane są według imienia sfirot rosz: galgalta, ejnaim, AHa’P. Awijut bhiny dalet, na który wychodzi pierwszy parcuf de-A’K, nazywa się pe. Awijut bhiny gimel, na który wychodzi parcuf A’B de-A’K, nazywa się hotem. Awijut bhiny bet, na który wychodzi parcuf Sa’G de-A’K, nazywa się ozen. Awijut bhiny alef, na który wychodzi parcuf M’A de-A’K i świat Nekudim, nazywa się nikwej ejnaim. A awijut bhiny szoresz, na który wychodzi świat naprawienia (który nazywa się również Nowy M’A), nazywa się galgalta lub mecach. Czwarty parcuf de-A’K przedstawia sobą głównie parcuf M’A de-A’K, ponieważ wyszedł z nikwej ejnaim na poziomie Z’A, która nazywa się AWA’Ja de-M’A.

Lecz piąty parcuf de-A’K, który wyszedł z mecach (galgalta, czyli bhina z awijutem szoresz), jest w nim wyłącznie poziom malchut, która nazywa się Bo’N. A ponieważ tam pozostała również bhina alef de-itlabszut (poziom Z’A), to ten parcuf nazywa się również i imieniem M’A. Lecz ten parcuf M’A wyszedł na mecach de-A’K na skutek włączenia awijut bhiny szoresz w bhinę alef de-itlabszut. Ten parcuf nazywa się Nowy M’A, żeby odróżnić go od M’A, który wyszedł z nikwej ejnaim de-A’K. I ten parcuf (Nowy M’A) nazywa się światem naprawienia lub światem Acilut.

114. Jednak dlaczego pierwsze trzy poziomy A’K, które nazywane są Galgalta, A’B, Sa’G, uważane nie trzema światami, a trzema parcufim? W czym jest różnica czwartego i piątego parcufa de-A’K, że one nazywane są światami? (Czwarty parcuf nazywa się światem Nekudim, a piąty parcuf nazywa się światem Acilut, lub światem naprawienia).

115. Po tym jak oczyszcza się masach de-guf wyższego poziomu i włącza się w jego rosz, wychodzi na niego poziom dziesięć sfirot. Następnie on wychodzi z rosz wyższego poziomu i rozprzestrzenia się w rosz, toch i sof. Takie poziomy nazywane są parcufem, i jest w nim pięć bhinot, które nazywane taamim i nekudot. Co prawda jego nazwa ma odniesie wyłącznie do poziomu taamim. Patrz punkty 47 i 50.

W ten sposób wyszły trzy pierwsze parcufim de-A’K: Galgalta, A’B i Sa’G. Lecz świat różni się od parcufa tym, że zawiera wszystko, co jest w świecie nad nim, podobnie do tego, jak odpieczętowuje się wszystko, co jest w pieczęci. Patrz punkt 47.

116. I zrozum, że parcufim Galgalta A’B Sa’G de–A’K uważane razem jako jeden poziom – świat A’K, i one mają odniesienie do C’A. A czwarty parcuf de-A’K, gdzie był uczyniony C’B, stał się sam w sobie światem. W masachu Nekudot de-Sa’G, podczas opuszczenia się tego parcufa poniżej tabura de-A’K, odbyło się podwojenie awijuta, dlatego że dodał się do niego jeszcze awijut bhiny dalet, w tajemnicy niższej hej w ejnaim, jak powiedziano w punkcie 63. Podczas gadluta bhina dalet powróciła na swoje miejsce w pe i wyprowadziła poziom keter. Tak jej poziom stał się podobny poziomowi pierwszego parcufa de-A’K, jak powiedziano w punkcie 84.

I po tym jak ten parcuf rozprzestrzenił się w rosz, toch, sof – w taamim i nekudot, wyszedł na niego drugi parcuf na poziomie hochma. On nazywa się ISZSu’T i jest podobny do drugiego parcufa de-A’K, który nazywa się A’B de-A’K. I po tym jak on rozprzestrzenił się w taamim i nekudot, wyszedł trzeci parcuf, który nazywa się M’A de-Nekudim, i on jest podobny do trzeciego parcufa de-A’K.

Więc w świecie Nekudim wyszły poziomy podobne do poziomów świata A’K. Czyli trzy parcufim jeden pod drugim, w każdym z których jest taamim i nekudot, razem z tym co jest u nich, czyli podobnie do trzech parcufim Galgalta, A’B, Sa’G de-A’K. Dlatego uważa się, że świat Nekudim odpieczętowany ze świata A’K i jest sam w sobie zupełnie samodzielnym światem.

Dlaczego więc trzy parcufim świata Nekudim nazywane nie Galgalta, A’B, Sa’G, a A’B, Sa’G, M’A? Przyczyna jest w tym, że kiedy awijut bhiny dalet łączy się z masachem de-Sa’G, on nie uważa się doskonałym z tego powodu, że kiedyś w pierwszym parcufie A’K już odbył się proces oczyszczenia. Dlatego parcufim de-Nekudim opuściły się na poziom A’B, Sa’G, M’A.

117. I zostało wyjaśnione, jak świat Nekudim był odpieczętowany ze świata A’K. Tak samo piąty parcuf de-A’K, czyli M’A Hadasz, był odpieczętowany ze świata Nekudim. Tak, że wszystkie poziomy, które były wykorzystane w świecie Nekudim, bez względu na to, że one były tam rozbite i odmienione, jednak ponownie objawiły się w M’A Hadasz. Dlatego M’A Hadasz nazywa się samodzielnym światem.

On również nazywa się światem Acilut, ponieważ kończy się powyżej parsy, która była ustawiona przez C’B. I on również nazywa się światem naprawienia, ponieważ wcześniejszy świat, świat Nekudim, nie został objawiony z powodu rozbicia i zniknięcia. Lecz następnie w M’A Hadasz powróciły wszystkie te poziomy, które były w świecie Nekudim. One były tam ustawione i objawione, dlatego ten świat nazywa się światem naprawienia. Ponieważ w rzeczywistości on jest światem Nekudim, który przyjmuje w M’A Hadasz swoje naprawienia i ukończenia. To odbywa się, ponieważ za pośrednictwem M’A Hadasz wszystkie ahoraim, które spadły w guf z Aw’I i ISZSu’T, ponownie łączą się z Ga’R, jak również panim i ahoraim wszystkich Za’T, które spadły w światy Bria, Jecira, Asia i zmarły, ponownie wznoszą się za pośrednictwem M’A Hadasz w Acilut.

118. Wiadomo, że po tym, jak masachy oczyszczają się i odchodzi światło z guf parcufa, niższy parcuf zapełnia jego kelim. Kiedy oczyszcza się masach de-guf pierwszego parcufa de-A’K, odchodzi jego światło, masach przyjmuje nowy ziwug na poziomie A’B i puste kelim de-guf wyższego parcufa ponownie zostają napełnione.

A kiedy oczyszcza się masach de-guf parcufa A’B odchodzi światło jego guf, i masach przyjmuje nowy ziwug na poziomie Sa’G, który ponownie napełnia puste kelim parcufa A’B. A kiedy i w tym parcufie oczyszcza się masach, to odchodzi światło de-Sa’G i masach otrzymuje nowy ziwug na poziomie M’A, który wychodzi z nikwej ejnaim (Nekudim) i ponownie wypełnia puste kelim parcufa Nekudot de-Sa’G. Dokładnie tak samo po odejściu światła de-Nekudim, które odbywa się z powodu zniknięcia ahoraim i rozbicia kelim. Masach przyjął nowy ziwug na poziomie M’A, który wyszedł z mecach parcufa Sa’G de-A’K i zapełnił puste kelim de-guf wyższego parcufa, czyli kelim de-Nekudim, które były odmienione i rozbite.

119. Jednak jest coś zasadniczo nowego w pojawieniu się parcufa M’A Hadasz, ponieważ on staje się męskim poziomem w stosunku do kelim de-Nekudim, czyli on powstaje powyżej nich. To stwierdzenie jest oparte na tym, że M’A Hadasz naprawia kelim de-Nekudim. W poprzednich parcufim niższy poziom nie stawał się męskim i nie uważał się za znajdującego się powyżej kelim guf wyższego poziomu, bez względu na to, że wypełniał jego kelim.

Różnica jest w tym, że odejście światła poprzednich parcufim nie mówi o wadzie, ponieważ jego przyczyną było oczyszczenie masachu. Lecz tu, w świecie Nekudim, siła malchut mesajemet była wymieszana z kelim ahoraim de-Za’T, i dlatego one nie mogły przyjąć światła, rozbiły się i zmarły, i spadły w światy Bria, Jecira, Asia.

Dlatego oni potencjalnie zależą od M’A Hadasz, który ich ożywia, oczyszcza i wznosi w Acilut. Więc M’A Hadasz uważa się męskim, dającym w stosunku do M’A Hadasz żeńskiego poziomu (nukwy). To wyprowadzenie pozwala zmienić imię kelim de-Nekudim na Bo’N, ponieważ stają się one niżej niż M’A. I bez względu na to, że one wyżej niż M’A Hadasz, ponieważ są to kelim świata Nekudim z poziomem M’A i nikwej ejnaim, wyższy poziom, który nazywa się Wa’K de-Sa’G de-A’K, jednak teraz one stają się niżej niż M’A Hadasz i nazywane są Bo’N. Patrz punkt 94.