Spis treści

WEWNĘTRZNE SPOSTRZEGANIE

Sfirot Akudim. Zawiera 6 działów. W nich wyjaśnia się 6 głównych pytań:

1) Ziwug de-akaa i uderzeniowe wzajemne oddziaływanie – „betiszot”.

2) Or hozer.

3) Reszimot.

4) Kelim.

5) Masach.

6) Or jaszar.

1) Tak jak wszystkie słowa Ari, które są przedstawione tu, są osnową, dlatego na nich bazuje cała nauka. I nie znajdziesz nawet jednego najmniejszego pytania we wszystkich światach ABE’A, w których lub ogólnie, lub indywidualnie nie został pokazany wynik wszystkich tych pytań, objawionych w dziesięciu sfirot de-Akudim. Co więcej, z każdej lekkiej zmiany i niewielkiego odnowienia wynikających tu, rozgałęzione w parcufim ABE’A wiele głębokich procesów. Wiadomo, że wszystkie siły i odnowienia form w wyższych światach powinny odnaleźć swoje odbicie w każdym niższym, włączając najmniejszą cząsteczkę. I ta reguła działa na całej drodze zejścia parcufim i światów, aż do świata Asia. I bez względu na to, że do tej pory jesteśmy zajęci pierwszą linią światła, która przeciągnęła się od świata Ejn Sof do miejsca skrócenia, którym jest pierwszy parcuf Adam Kadmon, każde słowo tekstu jest dla nas bardzo drogą perłą, która potrzebuje głębokiego zrozumienia i prawidłowego sformułowania, ze zwróceniem na to uwagi i jest do przypominania w ciągu całej kontynuacji nauki.

I dlatego chcę uporządkować główne pytania pokazane w tej części, w postaci najbardziej wygodnej dla zapamiętania. Jak również wydzielić w każdym pytaniu te najbardziej ważne, które Ari opisuje, i najdokładniej sformułować każdą rzecz, żeby ochronić uczących się od wyjścia poza granice pojęcia. Dlatego, że minimalny błąd w tych miejscach doprowadzi do absolutnego niezrozumienia w dalszej części nauki.