Reszimo de-awijut i reszimo de-itlabszut

42. I była wyjaśniona przyczyna zejścia poziomów, jeden pod drugim, i budowa parcufim – jednego z drugiego. To odbyło się, ponieważ bitusz pomiędzy or makif i or pnimi, odbywający się w każdym parcufie, zawsze zabiera tam ostatni poziom reszimo de-awijut. Należy wiedzieć, że w reszimo, które pozostało w masachu po jego oczyszczeniu, są dwa poziomy. Pierwszy nazywa się reszimo de-awijut, a drugi reszimo de-itlabszut.

Kiedy oczyścił się masach pierwszego parcufa de-A’K, ostatni poziom reszimo de-awijut, czyli reszimo bhiny dalet, w nim zniknął, i pozostało reszimo de-awijut bhiny gimel. Lecz reszimo bhiny dalet zawiera dwa rodzaje reszimo: itlabszut i awijut. A na skutek oczyszczenia masachu było utracone tylko reszimo de-awijut bhiny dalet, a reszimo de-itlabszut bhiny dalet pozostało. Reszimo de-itlabszut, które pozostało – jest to oczyszczony poziom w reszimo. Jego awijut bardzo słaby dla ziwug de-akaa z or elion. To reszimo pozostaje zamiast ostatniego poziomu każdego parcufa podczas jego oczyszczenia. I dlatego powiedziane jest, że w każdym parcufie podczas jego oczyszczenia znika ostatni poziom, dotyczy tylko jego reszimo de-awijut.