Psalmy 121-130

Psalm 121

1. Pieśń Pielgrzymia. Wznoszę oczy moje ku górom skąd nadejdzie pomoc moja,
2. Pomoc moja od Boga, stwórcy nieba i ziemi?
3. Nie da zachwiać się nodze twojej, nie drżemie stróż twój.
4. Oto nie drżemie, nie śpi stróż Izraela.
5. Bóg stróżem twoim, Bóg cieniem twoim, po prawicy twojej.
6. Dniem słońce nie porazi cię, ani księżyc nocą.
7. Bóg ustrzeże cię od wszelkiego zła, ustrzeże duszę twoję.
8. Bóg ustrzeże wyjście twoje i wejście twoje odtąd i na wieki.

Psalm 122

1. Pieśń pielgrzymia Dawida. – Rad byłem mówiącym mi: do domu Bożego pójdziemy.
2. Stanęły nogi nasze w bramach twoich Jerozolimo.
3. Jerozolimo zbudowana jak miasto, które się zwarło w sobie.
4. Dokąd ciągnęły pokolenia, pokolenia Pana, obyczajem Izraela, by sławić imię Boga.
5. Gdzie zasiadali na krzesłach sądu, na krzesłach domu Dawida.
6. Módlcie się o pokój Jerozolimy; oby się powodziło przyjaciołom twoim.
7. Niech będzie pokój w twierdzy twojej, cisza w zamkach twoich.
8. Dla braci i towarzyszy moich wypowiadam pokój tobie.
9. Dla domu Boga, Pana naszego, uproszę szczęście dla ciebie.

Psalm 123

1. Pieśń Pielgrzymia. Do Ciebie wznoszę oczy moje, Panujący w niebiosach.
2. Oto jako oczy sług na rękę panów swoich, jak oczy służebnicy na rękę pani swojej, tak oczy nasze ku Bogu, Panu naszemu, aż zmiłuje się nad nami.
3. Zmiłuj się nad nami Boże, zmiłuj nad nami, bośmy nader przesyceni wzgardą.
4. Nad miarę nasyciła się dusza nasza urąganiem hardych, wzgardą wyniosłych.

Psalm 124

1. Pieśń pielgrzymia Dawida. Gdyby nie Bóg, który był z nami, niechaj że powie Izrael.
2. Gdyby nie Bóg, który był z nami, gdy powstali na nas ludzie.
3. Wtedyby żywcem pochłonęli nas, gdy wspłonął gniew ich na nas.
4. Wtedyby wody zalały nas, strumień wezbrał by ponad duszę naszą.
5. Wtedy wezbrały by ponad duszę naszą wody burzliwe.
6. Błogosławiony Bóg, który nie podał nas na łup zębom ich.
7. Dusza nasza jak ptak uszła z sideł ptaszników; sidła się porwały, a myśmy uszli.
8. Pomoc nasza w imieniu Boga, stwórcy nieba i ziemi.

Psalm 125

1. Pieśń pielgrzymia. Ufający Bogu są jako góra Cyon niewzruszona, wiecznotrwała.
2. Jerozolima, góry w około niej, a Bóg w około ludu swego, odtąd i na wieki.
3. Bo nie spocznie berło niegodziwości na udziale cnotliwych, by nie wyciągali cnotliwi ku nieprawości rąk swoich.
4. Poszczęść Boże dobrym i prawym w sercach swoich.
5. A którzy zbaczają na manowce ich, oby zagubił ich Bóg wraz ze złoczyńcami; pokój Izraelowi.

Psalm 126

1. Pieśń pielgrzymia. Gdy wrócił Bóg wygnańców Cyonu, byliśmy jak senni.
2. Wtedy napełniły się weselem usta nasze, a język nasz śpiewem, wtedy mawiano między ludami, wielkich rzeczy Bóg dokonał z nimi.
3. Wielkich rzeczy Bóg dokonał z nami; byliśmy rozradowani.
4. Powróć Boże wygnańców naszych, jak strumienie na spiekłą ziemię.
5. Zasiewający we łzach, w radości żąć będą.
6. Iść idzie płacząc, niosąc garść zasiewu, wracać wraca ze śpiewem, niosąc snopy swoje.

Psalm 127

1. Pieśń pielgrzymia Salomona. – Jeżeli Bóg nie buduje domu, napróżno trudzą się budowniczowie nim; jeżeli Bóg nie strzeże grodu, napróżno czuwa straż.
2. Na marne wam, którzy wcześnie wstajecie, dopóźna przesiadujecie, pożywający chleb znoju; to samo daje ulubieńcowi Swemu przez sen.
3. Oto darem Boga dzieci, nagrodą płód żywota.
4. Jak strzały w ręku bohatera, tak dzieci młodości.
5. Szczęsny mąż, który napełnił swój kołczan niemi; nie powstydzą się, gdy się rozprawią z nieprzyjacielem w bramie.

Psalm 128

1. Pieśń pielgrzymia. Szczęsny każdy bogobojny, który postępuje drogami Jego.
2. Pracę rąk twoich gdy pożywasz, szczęśliwy jesteś i błogo ci.
3. Żona twoja jak winorośl bujna w obrębie domu twojego, syny twoje jak rószczki oliwne dokoła stołu twego.
4. Oto że tak błogosławiony mąż bogobojny.
5. Niech błogosławi ci Bóg z Cyonu, obyś oglądał szczęście Jerozolimy po wszystkie dni życia twojego.
6. Obyś oglądał dzieci dzieci twoich, pokój w Izraelu.

Psalm 129

1. Pieśń pielgrzymia. Wielce gnębili mnie od młodości mojej; niech rzecze Izrael.
2. Wielce gnębili mnie od młodości mojej, lecz nie zmogli mnie.
3. Po grzbiecie moim orali oracze, wydłużali bruzdy swoje.
4. Bóg sprawiedliwy rozciął więzy niegodziwych.
5. Zawstydzą się i pierzchną wszystkie, wrogi Cyonu.
6. Będą jak porost dachów, który zanim odrośnie, zasycha.
7. Którym nie napełnia garści swojej żeniec, ani poły swojej wiążący snopy.
8. A nie mówią przechodnie: „błogosławieństwo Boga z wami, błogosławim was w imię Boże”.

Psalm 130

1. Pieśń pielgrzymia. Z głębin wzywam Cię Boże.
2. Panie wysłuchaj głos mój, oby były uszy Twoje skłonne na głos błagania mojego.
3. Jeżeli winy zapamiętasz Boże, Panie, któż się ostoi?
4. Ale u Ciebie przebaczenie, by się Ciebie obawiano.
5. Ufam Bogu, ufa dusza moja, a słowa Jego wyglądam.
6. Dusza moja Boga wygląda bardziej niż warta poranku, niż warta poranku.
7. Wyglądaj Izraelu Boga, bo u Boga łaska i wielkie u Niego wyzwolenie.
8. A On wyzwoli Izrael ze wszystkich win jego.