Przedmowa do księgi Zohar p.51-56

51. I wiedz, że życzenie wznieść się duchowo i oczyścić przyjmuje Stwórca wyłącznie wtedy, jeżeli jest ono stałe i jest całkowite przekonanie o tym, że człowiek więcej nie powróci ku swojej głupocie. Jak powiedziano: „dopóki sam Stwórca nie zaświadczy, że nie powróci więcej ku swojej głupocie”. I widzimy, jak już było powiedziane, że jeżeli człowiek naprawia nieżywy poziom swojego życzenia otrzymywać, otrzymuje parcuf nefesz, wznosi się i obłacza się w sfirę malchut świata Asia, rzecz jasna że otrzyma całkowite naprawienie niższego poziomu, więc już nie powróci do poprzedniego, i wtenczas będzie mógł wznieść się w duchowy świat Asia, ponieważ jest w nim teraz oczyszczenie i absolutne podobieństwo właściwości do tego świata.

Jednak reszta poziomów świata Asia, o których było mówione, że jest to: ruach, neszama, haja i jechida, i dla otrzymania świateł którym trzeba naprawić poziomy roślinny, zwierzęcy i człowiek w jego życzeniu otrzymywać, oczyszczenie (naprawienie) niekoniecznie powinno być ukończone, „dopóki sam Stwórca nie zaświadczy, że nie powróci więcej do głupoty swojej”.

A przyczyna w tym, że cały świat Asia w każdej ze swoich pięciu sfirot (keter, hochma, bina, tiferet i malchut), to nic innego jak malchut, która naprawiła swój stosunek tylko do nieżywego poziomu. I pięć sfirot – jest to wyłącznie pięć części malchut. A ponieważ dokonał całkowitego naprawienia „nieżywej” części życzenia otrzymywać, więc jest u niego podobieństwo właściwości do całego świata Asia, gdyż każda sfira świata Asia otrzymuje od określonej właściwości wyższych od niej światów.

Na przykład, sfira tiferet świata Asia otrzymuje od świata Jecira, który przedstawia sobą tiferet i światło or ruach. A sfira bina świata Asia otrzymuje od świata Bria, który jest neszama. Sfira hochma świata Asia otrzymuje od świata Acilut, który jest hochma i światłem or haja. I zgodnie z tym, że całkowicie jeszcze nie naprawiono niczego, oprócz części „nieżywej”, jednak jeżeli naprawił tylko częściowo pozostałe trzy części jego życzenia otrzymywać, on może otrzymywać światło ruach, neszama, jechida od tiferet, bina i hochma świata Asia, ale nie ciągle, ponieważ kiedy budzi się jedna z trzech części jego życzenia otrzymywać, on natychmiast traci te światła.

52. A następnie, kiedy na stałe naprawił i oczyścił roślinną część swojego życzenia otrzymywać, człowiek bezpowrotnie wznosi się w świat Jecira i całkowicie osiąga poziom ruach, i może również osiągnąć tam światła or neszama i or haja ze sfirot bina i hochma, określone jako neszama i haja poziomu ruach, nawet wcześniej, zanim całkowicie naprawi części „zwierzęce” i „człowiek” swojego życzenia otrzymywać, podobnie do tego, jak w świecie Asia.

Lecz nie na stałe, ponieważ kiedy osiągnie końcowe naprawienie i oczyszczenie swojej roślinnej części życzenia otrzymywać, tym samym on znajduje się w podobieństwie właściwości z całym światem Jecira do najwyższych jego poziomów, jak opisano na przykładzie świata Asia.

53. A następnie, jak naprawi „zwierzęcą” część swojego życzenia otrzymywać i odwróci je w życzenie oddawać do tego stopnia, że sam Stwórca zaświadczy, że jest to bezpowrotne, osiąga tym samym podobieństwo do świata Bria, wznosi się i otrzymuje tam stałe światło neszama.

A kiedy zostanie naprawiona część „człowiek” w jego ciele, będzie mógł wznieść się do sfiry hochma i otrzymywać również or haja, znajdujące się tam, bez względu na to, że nie naprawił tej części całkowicie, jak omawialiśmy w światach Jecira i Asia, lecz to światło nie będzie świeciło mu ciągle.

54. A kiedy na zawsze dokona naprawy części „człowiek” swojego życzenia otrzymywać, tym samym upodabnia się do świata Acilut i wznosi się, i otrzymuje tam or haja na stałe. A kiedy stanie się godny jeszcze większego, osiąga światło Ejn Sof or jechida, i „ubiera się” w or haja. I nie ma tu więcej nic do dodania.

55. W ten sposób wyjaśniliśmy pytanie, które postawiliśmy wcześniej: po co człowiekowi wszystkie te wyższe światy, które Stwórca stworzył dla niego? I jaka potrzeba w nich dla człowieka? Teraz widzimy, że jest niemożliwym dla człowieka osiągnąć oddawanie dla Stwórcy, gdyby nie te wszystkie światy, gdyż na miarę naprawienia życzenia otrzymywać, co jest w nim, osiąga się światła i poziomy jego duszy, które nazywają się NaRaNHa’J. I wszystkie światła poziomu, który osiąga, pomagają mu w oczyszczeniu (naprawianiu).

I tak wznosi się po schodkach, dopóki nie stanie się godnym osiągnąć wszystko, co jest przygotowane dla niego w Zamyśle stworzenia. I jest pytanie w księdze Zohar odnośnie wypowiedzi: „Pragnącemu oczyścić się – pomagają” – w czym pomagają? I odpowiedź: „Dają jemu świętą duszę” – ponieważ niemożliwym jest osiągnąć pożądane naprawianie w inny sposób, jak tylko za pomocą schodków NaRaNHa’J duszy.

56. Niezbędnym jest wiedzieć, że wszystkie te poziomy NaRaNHa’J, o których mówiliśmy wyżej, jest to te pięć części, z których stworzone jest całe stworzenie. I wszystko to, co jest w ogólnym stworzeniu, działa nawet w jego najmniejszej części. Na przykład, nawet w części „nieżywej” duchowego świata Asia można osiągnąć pięć części NaRaNHa’J, które są współzależne z pięcioma częściami NaRaNHa’J całego stworzenia.

I nie jest możliwe osiągnięcie nawet niższego poziomu światła świata Asia nie włączając do pracy czterech części, tak że nie ma człowieka, jeżeli on Israel, który nie zajmowałby się wszystkimi tymi częściami Tory naraz. Powinien on zajmować się Torą i przykazaniami z zamiarem otrzymania odpowiedniego poziomu ruach, i powinien on zgłębiać tajemnice Tory dlatego, żeby otrzymać odpowiedni poziom neszama, a także smaki przykazań, ponieważ bez tego niemożliwe jest, żeby było doskonałym nawet najmniejsze duchowe światło.