Przedmowa do księgi Zohar p.44-47

44. Do „trzynastu lat” jest niemożliwe żadne objawienie punktu w sercu. Lecz po „trzynastu latach”, kiedy człowiek rozpoczyna zajmowanie się Torą i przykazaniami, nawet bez żadnego zamiaru, to znaczy bez miłości i lęku, które powinny być przy wykonaniu życzeń Stwórcy, nawet jeżeli wykonuje je dla siebie, kropka w jego sercu zaczyna rosnąć i objawia się jej działanie.

Przykazanie nie potrzebuje zamiaru, i nawet działania bez zamiaru zdolne są oczyścić jego życzenie otrzymywać, lecz tylko na pierwszym poziomie, który nazywa się nieżywy. W tej mierze, w której człowiek oczyszcza nieżywy poziom swego życzenia otrzymywać, on buduje sześćset trzynaście części (organów) punktu w sercu, co odpowiada poziomowi nieżywej części duszy (czystej nefesz). A kiedy ukończy wszystkie sześćset trzynaście przykazań w działaniu, tym samym stworzy sześćset trzynaście organów punktu w sercu – nieżywej czystej duszy.

Dwieście czterdzieści osiem duchowych organów buduje się przez wykonanie dwustu czterdziestu ośmiu przykazań nakazujących, i trzysta sześćdziesiąt pięć duchowych organów buduje się za pośrednictwem wykonania trzysta sześćdziesięciu pięciu przykazań zakazujących, dopóki nie będzie stworzony całkowity parcuf czystej nefesz. I wtedy nefesz podnosi się i „ubiera” w sfirę malchut duchowego świata Asia.

I wszystkie części duchowego poziomu tego świata: nieżywy, roślinny, zwierzęcy – odpowiadają sfirze malchut świata Asia i służą oraz okazują pomoc parcufowi nefesz (Adama) człowieka, który wzniósł się tam, to znaczy w tej mierze, w której nefesz poznaje je. I to poznanie staje się dla niego duchowym pokarmem, otrzymuje on siłę do wzrostu i powiększa się, dopóki nie stanie się zdolny do przyciągnięcia światła sfiry malchut świata Asia w całej pełni, i świecenia nim w (gufie) ciele człowieka. I ta pełnia światła pomaga człowiekowi powiększyć jego wysiłki w Torze i przykazaniach i otrzymać resztę poziomów.

I tak samo, jak od razu przy narodzeniu ciała człowieka rodzi się i umieszcza się w nim kropka światła nefesz, tak jest i tutaj – jak tylko rodzi się parcuf „czystej nefesz”, rodzi się razem z nim kropka na większym schodku, to znaczy ostatni poziom światła ruach świata Asia, ubierający się w wewnętrzną częś

parcufa nefesz.

I tak samo na wszystkich schodkach. Na każdym ponownie urodzonym poziomie natychmiast pojawia się ostatni poziom wyższego poziomu. W tym jest zawarta cała łączność wyższego z niższym, do najwyższych poziomów. I obecność tej cudownej właściwości – punktu, który jest w nim od wyższego, czyni go zdolnym podnosić się na wyższy schodek.

45. Światło nefesz nazywa się światłem nieżywego poziomu czystego świata Asia. Ono ukierunkowane jest na oczyszczenie – naprawianie nieżywego poziomu życzenia otrzymywać, co jest w ciele człowieka. I działanie tego światła w duchowym świecie jest podobne do nieżywego poziomu w świecie materialnym, w którym nie ma indywidualnego ruchu cząstek, a wyłącznie ruch ogólny, obejmujący wszystkie części w równej mierze. Tak samo i światło parcufa nefesz świata Asia. Bez względu na to, że jest w nim sześćset trzynaście organów, które objawiają się jako sześćset trzynaście rodzajów zmiany formy otrzymywania światła, jednak nie ma w nich różnicy, a wyłącznie światło ogólne, w ogólnym oddziaływaniu na wszystko w równej mierze, bez uświadomienia indywidualności.

46. I wiedz, że chociaż sfirot – są boskie i nie różną się pomiędzy sobą, od pierwszej sfiry keter w świecie A’K do ostatniej sfiry malchut świata Asia, dla otrzymujących jednak istnieje ogromna różnica, ponieważ sfirot podzielone są na światła i kelim. Światło sfiry – jest absolutnie boskie, lecz kelim, które nazywają się: keter, hochma, bina, tiferet i malchut, w każdym z trzech niższych światów: Bria, Jecira, Asia, nie są boskimi. One są wyłącznie przykryciem odbijającym światło Ejn Sof, które zawierają w sobie, miara którego zmienia się wyłącznie w stosunku do otrzymujących tak, że każdy otrzymuje wyłącznie na miarę swojej czystości.

I bez względu na to, że samo światło jest jedyne, my nazywamy światła w sfirze – NaRaNHa’J, gdyż światło rozróżnia się w zależności od swoich kelim.

Malchut, która przedstawia sobą pokrycie (masach) najbardziej gęste, ukrywa światło Ejn Sof i światło, które ona doprowadza od Stwórcy do otrzymujących, jest małe. I ono przeznaczone jest wyłącznie dla oczyszczenia nieżywego poziomu w ciele człowieka, i dlatego nazywa się nefesz.

Kli tiferet jest o wiele bardziej subtelne, w porównaniu z kli malchut, i światło doprowadzone przez niego z Ejn Sof, wykorzystywane jest dla oczyszczenia roślinnego poziomu w ciele człowieka, ponieważ działa w nim w większym stopniu od światła nefesz, i nazywa się światłem ruach.

Kli bina jest subtelniejsze niż kli tiferet i światło, które ono doprowadza od Ejn Sof, przeznaczone jest dla oczyszczenia zwierzęcego poziomu w ciele człowieka, i nazywa się światłem neszama.

Kli hochma jest subtelniejsze od wszystkich poprzednich i światło, które ono doprowadza z Ejn Sof, przeznaczone jest dla oczyszczenia poziomu człowiek w ciele człowieka, i nazywa się światło haja, działanie którego jest nieograniczone.

47. I jak powiedziano, w parcufie nefesz, który zdobył człowiek zajmując się Torą i przykazaniami bez żadnego zamiaru, jest już umieszczona kropka od światła ruach. I jeżeli człowiek wzmacnia się w wykonaniu Tory i przykazań z odpowiednim zamiarem, on oczyszcza i naprawia roślinną część swego życzenia otrzymywać, które znajduje się w nim. I w tej mierze buduje z kropki ruach, parcuf ruach, za pośrednictwem wykonania z zamiarem dwustu czterdziestu ośmiu przykazań nakazujących, w tej kropce objawia się dwieście czterdzieści osiem duchowych organów, a za pośrednictwem wykonania trzystu sześćdziesięciu pięciu przykazań zakazujących, pojawia się w kropce trzysta sześćdziesiąt pięć organów.

A kiedy stworzenie wszystkich sześciuset trzynastu organów parcufa zostaje ukończone, on podnosi się i otwiera sfirę tiferet świata Asia, która doprowadza z Ejn Sof o wiele ważniejsze światło, które nazywa się światło ruach, przeznaczone dla naprawienia roślinnej części, co jest w ciele człowieka. I wszystkie gatunki: nieżywy, roślinny, zwierzęcy, które są w świecie Asia, które należą do poziomu sfiry tiferet, pomagają parcufowi ruach człowieka w otrzymaniu światła od sfiry tiferet w całej pełni, tak jak wcześniej było ze światłem nefesz. I dlatego nazywa się ono „duchowe roślinne”.

Natura jego świecenia jest taka sama jak na roślinnym poziomie świata materialnego, gdzie istnieją zmiany ruchu rozróżniane w każdej części. I duchowe światło roślinnego poziomu posiada większą siłę świecenia szczególnymi metodami każdemu z sześciuset trzynastu organów parcufa ruach, i każdy z nich objawia siłę działania należącą do danego organu. I z pojawieniem się parcufa ruach, pojawia się w nim kropka większego poziomu, punkt światła neszama, znajdującego się wewnątrz niego.