Przedmowa do księgi Zohar p.41-43

41. Jednak jeszcze pozostało nam wyjaśnić – po co człowiekowi są potrzebne wszystkie te Wyższe światy, stworzone dla niego przez Stwórcę? Jaką ma potrzebę w nich człowiek?

I niezbędnym jest wiedzieć, że cała rzeczywistość, całe stworzenie jest podzielone na pięć światów, które nazywają się:

1. Adam Kadmon,

2. Acilut,

3. Bria,

4. Jecira,

5. Asia.

I w każdym z nich jest nieskończona ilość części sprowadzonych ogółem do pięć sfirot:

 • keter,
 • hochma,
 • bina,
 • tiferet,
 • malchut.
 • Świat Adam Kadmon – jest to keter,
 • świat Acilut – hochma,
 • świat Bria – bina,
 • świat Jecira – tiferet,
 • świat Asia – malchut.

A światła, obłóczone w te oto pięć światów, mają nazwę NaRaNHa’J:

1. światło jechida świeci w świecie Adam Kadmon,

2. światło haja – w świecie Acilut,

3. światło neszama – w świecie Bria,

4. światło ruach – w świecie Jecira,

5. światło nefesz – w świecie Asia.

I wszystkie te światy, i wszystko to, co jest wewnątrz nich, jest częścią świętego imienia Stwórcy AWA’Ja, dlatego że pierwszy świat – świat Adam Kadmon, nie jest poznawany poprzez nas, dlatego zaznaczony jest tylko jak początkowa kropka litery Jud w imieniu Stwórcy i my nie mówimy o nim, a mówimy zawsze tylko o czterech światach ABE’A:

 • Jud – świat Acilut,
 • Hej – świat Bria,
 • Waw – świat Jecira,
 • Hej – świat Asia.

42. Więc opisaliśmy cztery światy, które łączą w sobie całe duchowe stworzenie, wychodzące ze świata Ejn Sof do naszego świata. Lecz one również wzajemnie zawierają się jeden w drugim, i dlatego każdy z pięć światów zawiera w sobie pięć sfirot: keter, hochma, bina, tiferet, malchut, w których znajduje się pięć świateł NaRaNHa’J, odpowiadających pięciu światom.

Lecz oprócz pięciu sfirot (keter, hochma, bina, tiferet, malchut) każdego świata, są również cztery duchowe poziomy: nieżywy, roślinny, zwierzęcy, człowiek. Dusza człowieka należy do poziomu „człowiek”, „zwierzęcy” – są to anioły świata tego poziomu, „roślinny” poziom nazywa się obłóczenia i „nieżywy” nazywa się pałace.

Te poziomy obłaczają się wzajemnie. Poziom człowiek – dusze ludzi – obłacza się na pięć sfirot: keter, hochma, bina, tiferet, malchut, które są częścią Stwórcy w tym świecie. Zwierzęcy poziom – anioły – obłacza się na dusze, roślinny poziom – obłóczenia – obłacza się na anioły, nieżywy poziom – pałace – obłacza się na wszystkie poprzednie.

Obłacza się – oznacza, że one służą jeden drugiemu i rozwijają się jeden kosztem drugiego, już wyjaśniliśmy to w stosunku do poziomu materialnego świata: nieżywego, roślinnego, zwierzęcego, człowiek, w którym trzy poziomy – nieżywy, roślinny, zwierzęcy – nigdy nie były stworzone dla samych siebie, a tylko dlatego, żeby czwarty poziom – człowiek, mógł za ich pomocą rozwinąć i wznieść się. I dlatego nie ma u nich innego przeznaczenia poza tym, żeby służyć i pomagać człowiekowi.

Tak samo i we wszystkich duchowych światach, trzy poziomy – nieżywy, roślinny, zwierzęcy, stworzone są tylko dlatego, żeby służyć i pomagać poziomowi „człowiek” – duszom ludzi. I dlatego mówi się, że wszystkie one „obłaczają się” na duszę człowieka, to znaczy – służą jej pomocą.

43. W ten oto sposób człowiek od momentu urodzenia od razu ma „czystą nefesz”, lecz nie samą nefesz, a wyłącznie jej odwrotną część, czyli ostatnią część, która nazywa się, z powodu jej małostkowości, kropką. I umieszcza się ona w sercu człowieka, to znaczy w jego życzeniu otrzymywać, które objawia się głównie w sercu człowieka.

I znaj prawo: wszystko, co działa w całej rzeczywistości, działa również w każdym świecie i w każdej jego części, nawet w takiej małej, która nie jest podzielna na mniejsze. Tak jak jest pięć światów, które tworzą całą rzeczywistość złożoną z pięciu sfirot: keter, hochma, bina, tiferet, malchut – tak samo jest pięć sfirot: keter, hochma, bina, tiferet, malchut – w każdym ze światów, i jest pięć sfirot w każdej najmniejszej części jakiegokolwiek świata.

I mówiliśmy, że nasz świat również jest podzielony na poziomy:

 • nieżywy,
 • roślinny,
 • zwierzęcy,
 • człowiek.

I one należą do czterech sfirot:

1. hochma,

2. bina,

3. tiferet,

4. malchut.

Nieżywy poziom należy do malchut, roślinny – tiferet, zwierzęcy – bina, człowiek – hochma, i korzeniem wszystkich jest keter. I mówi się również, że nawet w najmniejszej części każdego gatunku każdego z tych poziomów – nieżywy, roślinny, zwierzęcy, człowiek – są również cztery poziomy: nieżywy, roślinny, zwierzęcy, człowiek. Więc również i w jednej części gatunku człowiek, to znaczy nawet w jednym człowieku, również są poziomy: nieżywy, roślinny, zwierzęcy i człowiek, które manifestują sobą cztery części jego życzenia otrzymywać, w którym to umieszczony jest punkt „czystej duszy”.