Przedmowa do księgi Zohar p.33-40

33. A teraz pozostało nam zrozumieć szóste badanie. Jak powiedziano przez mędrców: „Wszystkie światy, jak wyżej tak i niżej, są stworzone dla niczego innego, jak wyłącznie dla człowieka”. I jest to dziwne, żeby dla tak mało znaczącego stworzenia jak człowiek, który jest mniejszy od cienkiego włoska w porównaniu z całym wszechświatem w naszym świecie, nie mówiąc już o wyższych, duchowych światach, starał się Stwórca, żeby stworzyć wszystko dla niego.

I jeszcze bardziej dziwne – po co człowiekowi wszystkie te wielkie duchowe światy? Lecz ty powinieneś wiedzieć, że cała radość Stwórcy od zadowolenia stworzonych przez Niego w tej mierze, w której stworzenia odczują Go, że On daje i On życzy sobie je nasłodzić. Wtedy u Niego i nas rozpoczynają się wielkie zabawy, jak u ojca bawiącego się z ukochanym synem, kiedy w tej mierze, w której syn odczuwa i uświadamia wielkość i siłę ojca, ojciec pokazuje jemu wszystkie skarby, które zostały dla niego przygotowane, jak powiedziano: „Czy Efraim nie jest drogim Mi synem? Czyżby nie był ukochanym Moim dzieckiem? Przecież za każdym razem, jak mówię o nim, Ja długo pamiętam o nim. Dlatego boli wnętrze Moje o nim, okażę miłosierdzie jemu”- powiedział Stwórca.

Uważnie popatrz na to, co zostało powiedziane i będziesz mógł osiągnąć i poznać te oto wielkie zabawy Stwórcy z tymi doskonałymi, co stali się godni odczuć i poznać Jego wielkość, przechodząc wszystkie drogi, które On przygotował im, dopóki nie doszli do relacji ojca z ukochanym synem. I wszystko, co jest napisane – dla osiągających.

I nie ma co więcej mówić o tym. Wystarczy wiedzieć nam, że dla tego oto nasłodzenia i zabaw z tymi doskonałymi warto było Jemu stworzyć wszystkie światy, i wyższe i niższe, jakie nam jeszcze trzeba będzie otworzyć.

34. I żeby przygotować stworzenia, zrobić je zdolnymi do osiągnięcia tak wysokiego i szczególnego poziomu, postanowił Stwórca dokonać tego poprzez cztery poziomy, które przechodzą jeden w drugi, i nazywane są: nieżywy, roślinny, zwierzęcy, człowiek. I te poziomy emanują cztery poziomy życzenia otrzymywać, na które podzielony jest każdy z Wyższych światów, gdyż bez względu na to, że głównym jest czwarty poziom – bhina dalet – życzenie otrzymywać, jest niemożliwym osiągnąć go od razu, lecz wyłącznie siłą trzech poprzednich poziomów, która stopniowo przejawia się i rozwija w nich, nadając czwartemu poziomowi ukończoną formę.

35. Pierwszy poziom życzenia otrzymywać nazywa się nieżywy i jest początkiem otwarcia objawienia życzenia otrzymywać w naszym materialnym świecie. I nie ma w nim niczego, oprócz ogólnej siły poruszania wszystkich nieżywych gatunków, a indywidualny ruch jego części jest niewidoczny dla oczu.

Przecież życzenie otrzymywać rodzi zapotrzebowania, a zapotrzebowania rodzą ruch wystarczający, żeby osiągnąć niezbędne. A ponieważ życzenie otrzymywać jest skrajnie małe, to jednocześnie ono panuje tylko i wyłącznie nad wszystkim ogólnym i nie rozpoznawana jest jego władza nad indywidualnym.

36. Drugi, roślinny poziom życzenia otrzymywać, objawia się jako dodatek do pierwszego. Wielkość życzenia jego jest większa od wielkości nieżywego i życzenie otrzymywać panuje w nim nad każdą częścią wszystkich jego części. U każdej części jest swój indywidualny ruch w długości i szerokości, reakcja na wschód słońca, pokarm, picie i odprowadzanie odpadów. Lecz jeszcze nie ma odczucia wolności indywidualności każdego.

37. Następny poziom – zwierzęcy – trzeci poziom życzenia otrzymywać, wielkość którego jest na tyle wielka, że rodzi w każdej swojej części odczucie wolnej osobowości, objawiając sobą wyodrębnione życie każdej części, różniącej się od jemu podobnych.

Lecz nie ma na tym poziomie jeszcze odczucia bliźniego, to znaczy nie ma żadnego fundamentu, żeby współczuć cierpieniu innego lub cieszyć się jego powodzeniem.

38. Dodatkowo do wszystkich opisanych gatunków – poziom człowiek, czwarty stopień życzenia otrzymywać. I to jest jego ukończona wielkość, dlatego że w życzeniu otrzymywać tego poziomu działa odczucie bliźniego.

I jeżeli zażyczysz sobie dokładnie wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy trzecim poziomem życzenia otrzymywać – zwierzęcym poziomem, a czwartym poziomem życzenia otrzymywać – poziomem człowiek, powiem tobie, że porównywalne są one tak samo, jak pojedyncze stworzenia porównywalne do całego stworzenia.

Dlatego że życzenie otrzymywać – zwierzęcego poziomu, w którym jest nieobecne odczucie sobie podobnych, nie jest w stanie urodzić życzenia i potrzeby innej niż określonej jego wielkością wyłącznie w tym stworzeniu, wówczas kiedy w człowieku, w którym jest odczucie podobnego sobie, wynika potrzeba we wszystkim, co jest u innego, i wypełnia się on zazdrością, pragnąc panować nad wszystkim, co posiadają inni. I jeżeli ma jedną porcję, życzy sobie podwójnie. W ten sposób rozszerzają się i rosną jego potrzeby, dopóki nie zaczyna życzyć sobie panować nad wszystkim, co jest na świecie.

39. Po tym, jak wyjaśniliśmy, że jedynym pożądanym poprzez Stwórcę celem stworzenia stworzeń jest nasłodzenie ich, żeby poznali Jego wielkość i prawdę, i otrzymali od Niego to błago i nasłodzenie, co On przygotował im na miarę powiedzianego: „Dziecko drogie moje, Efraim, mój ukochany syn” – my jasno widzimy, że ten cel nie ma odniesienia do ciał nieżywych – wielkich planet, takich jak Ziemia, Księżyc, Słońce, bez względu na ich rozmiary i promieniowanie, jak również nie ma odniesienia do roślinnego lub zwierzęcego poziomu, ponieważ nie mając właściwości odczucia innych, nawet jeżeli podobni ich gatunkowi, w jaki sposób będą mogli odczuć Stwórcę i Jego dobroć?

I wyłącznie na poziomie człowiek, ponieważ założony w nim fundament dla odczucia innych, sobie podobnych – podczas pracy z Torą i przykazaniami, kiedy odwraca swoje życzenie otrzymywać w życzenie oddawać i dochodzi do podobieństwa Stwórcy – otrzymuje wszystkie poziomy, przygotowane dla niego w Wyższych światach, nazywane: NaRaNHa’J, na skutek tego staje się zdolny zrealizować cel stworzenia, przecież cel zamysłu stworzenia wszystkich światów ukierunkowany jest wyłącznie na człowieka.

40. I wiem, że to wszystko w ogóle nie jest potwierdzane przez filozofów i nie mogą oni zaakceptować, że człowiek, tak nikczemny w ich oczach, jest centrum całego wielkiego stworzenia. Lecz oni podobni są do tego robaka, co urodził się wewnątrz rzodkiewki, siedzi w niej i myśli, że cały świat Stwórcy jest tak samo gorzki, oddzielony od światła i mały jak ta rzodkiewka, w której on się urodził.

Lecz kiedy przebija skórę i wygląda na zewnątrz z rzodkiewki dziwi się i mówi: „Ja liczyłem, że cały świat jest podobny do rzodkiewki, w której urodziłem się, lecz teraz widzę przed sobą ogromny, lśniący światłem, piękny świat!”.

Tak samo i ci, którzy znajdują się w skórze ich życzenia otrzymywać, w której urodzili się i nie próbowali otrzymać szczególnego środka – Tory i przykazania działań, zdolnych przebić tę oto twardą powłokę i obrócić ją w życzenie oddawać Stwórcy, jasne że oni, będąc zniewoleni myślą, są nikczemni i puści (właśnie tacy są w rzeczywistości) i wyobrazić sobie nie mogą, że całe to ogromne stworzenie zostało stworzone dla nich.

Lecz jeżeliby zajmowali się Torą i przykazaniami w całym ich czystym pięknie dla oddawania Stwórcy, i przebiliby skórę życzenia otrzymywać, w którym urodzili się, i otrzymaliby życzenie oddawać, to natychmiast otworzyłyby się ich oczy, i mogliby oni zobaczyć i poznać jak siebie, tak i wszystkie stopnie mądrości, rozumu i jasnej wiedzy w całym ich pięknie i nasłodzeniu, co jest przygotowane dla nich w duchowych światach, i wtedy sami by powiedzieli to, co powiedziano przez mędrców: „Dobry gość mówi: Wszystko, co uczynił Pan – uczynił dla mnie”.