Przedmowa do księgi Zohar p.29-32

29. Ze wszystkiego wyjaśnionego mamy możliwość dać odpowiedź na drugie pytanie: jaka jest nasza rola w długim łańcuszku rzeczywistości, małymi częściami którego jesteśmy w ciągu naszego krótkiego życia?

I wiedz, że praca nasza w ciągu lat naszego życia jest podzielona na cztery pory. W pierwszej, człowiek otrzymuje ogromne, nieograniczone życzenie otrzymywać w całej jego nie naprawionej wielkości, znajduje się pod władzą systemu czterech nieczystych światów ABE’A. Przecież jeżeli nie będzie u nas tego nienaprawionego życzenia otrzymywać, nie będziemy w stanie naprawić go, gdyż naprawić można tylko to, co posiadasz.

I dlatego nie wystarczy tylko takie życzenie otrzymywać, które jest w ciele od źródła jego urodzenia w świecie: nie mniej niż pierwsze trzynaście lat powinien działać system nieczystych sił, co oznacza, że nieczyste siły powinny sterować człowiekiem i udzielać mu swojego światła, pod wpływem którego zwiększy się jego życzenie otrzymywać, przecież nasłodzenia, którymi nieczyste siły wypełniają życzenie otrzymywać, rozszerzają i zwiększają jego żądania.

Na przykład, przy urodzeniu jest życzenie tylko na jedną porcję i nie więcej, lecz wówczas, kiedy nieczyste siły wypełniają życzenie tej porcji, natychmiast rozszerza się życzenie otrzymywać podwójnie. A kiedy nieczyste siły dają pożądane, natychmiast rozszerza się życzenie i życzy sobie cztery razy więcej. I jeżeli za pomocą Tory i przykazań człowiek nie pokona życzenia otrzymywać, i nie oczyści go odmieniając w oddawanie, rośnie jego życzenie otrzymywać przez całe życie, dopóki nie umrze on z poczuciem niespełnienia i niemożnością osiągnięcia upragnionego.

W ten oto sposób, człowiek znajduje się pod władzą klipot i nieczystych sił, zadaniem których jest rozszerzyć i zwiększyć jego życzenie otrzymywać, czyniąc go nieograniczonym, żeby pokazać człowiekowi cały materiał znajdujący się w nim, z którym on powinien pracować i który powinien naprawić.

30. Drugi okres czasu – od trzynastu lat i dalej, wtedy kiedy jest nadawana siła kropce, która znajduje się w sercu człowieka i jest odwrotną stroną czystej duszy, zanurzoną w jego życzenie otrzymywać od momentu urodzenia. I obudzenie następuje nie wcześniej niż w wieku trzynastu lat. Wówczas człowiek zaczyna przechodzić pod władzę systemu czystych światów w tej mierze, w której on zajmuje się Torą i przykazaniami.

Główna rola tego czasu – osiągnąć duchowe życzenie i powiększyć go. Ponieważ od urodzenia nie ma u człowieka innego pragnienia oprócz materialnego, dlatego bez względu na to, że w ciągu trzynastu lat on osiągnął ogromne życzenie otrzymywać, jeszcze nie został ukończony jego wzrost, gdyż ukończenie wzrostu życzenia otrzymywać jest wyłącznie pragnieniem ku duchowości. Przecież, jeżeli na przykład w ciągu trzynastu lat jego życzenie otrzymywać było ukierunkowane do otrzymania bogactwa i szacunku materialnego świata, to wszystkim wiadomo, że świat ten nie jest wieczny, i każdy znajduje się w nim podobnie do cienia, jedno mignięcie i już go nie ma. A jeżeli posiada ogromne życzenie ku duchowości, chce pochłonąć on całe błago i bogactwo przyszłego wiecznego świata dla swojej nasłody, to jest to nabytek na wieki. Więc istotą ogromnego życzenia otrzymywać, jest życzenie otrzymywać duchowe.

31. Powiedziano w „Tikunei Zohar”: „U pijawki są dwie córki”. Pijawka oznacza piekło. A grzesznicy, którzy wpadli w pułapkę piekła, szczekają jak psy: „hau, hau” – to znaczy chcą pochłonąć oba światy, i ten, i przyszły. „Hau” oznacza „daj mi ten świat” – jest to prośba każdego człowieka w naszym świecie. „Hau, hau” – daj mi jeszcze i jeszcze „olam a-ba”- przyszły świat.

A jednak ten poziom jest o wiele ważniejszy od pierwszego, przecież oprócz tego, że człowiek osiąga rzeczywisty rozmiar życzenia otrzymywać, jest mu dany dla pracy cały materiał, którego potrzebuje, poziom ten doprowadza do „liszma”, jak powiedziano przez mędrców: „Zawsze powinien człowiek zajmować się Torą i przykazaniami lo-liszma (dla siebie), ponieważ właśnie w ten sposób dojdzie do stanu liszma (dla Stwórcy)”.

I dlatego ten poziom, który następuje po trzynastym roku życia, jest określony jako „czysty”, co właśnie jest sensem napisanego: „służąca, pracująca dla swojej pani”, to znaczy dla świętej Szhiny. To znaczy, służąca prowadzi do poziomu „liszma” i staje się godna lśnienia Szhiny (wyższa malchut).

I jest zobowiązany człowiek czynić wszystko, co od niego zależy, żeby osiągnąć liszma, a jeżeli nie ukierunkuje na to wszystkich swoich sił i nie osiągnie stanu liszma, wtedy padnie do śmietnika „nieczystej” służącej, która jest przeciwną stroną służącej „czystej”. Przeznaczenie „nieczystej” służącej – zapętlić człowieka, żeby z lo-liszma nie przyszedł on do „liszma”. I o tej służącej powiedziano, że ona naśladuje miejsce swojej pani, ponieważ nie pozwala człowiekowi zbliżyć się ku pani – świętej Szhinie.

I ostatni poziom tego czasu – żeby zapragnął nasłodzić się Stwórcą, podobnie do człowieka w naszym świecie, który jest pod wpływem pragnień do takiego poziomu, że tylko one płoną w nim w dzień i w nocy, jak powiedziano: „ciągła pamięć o tym nie daje mi spać”. I wtedy o nim powiedziano: „Drzewo życia – objawienie pragnienia”, gdyż pięć poziomów duszy jest drzewem życia o długości pięciuset lat, gdyż każdy stopień to stu lat, co doprowadza człowieka do otrzymania wszystkich tych pięciu schodków NaRaNHa’J, które objawiają się w trzecim odcinku czasu.

32. Trzeci odcinek czasu – jest to praca z Torą i przykazaniami liszma, to znaczy dla oddawania, a nie dla otrzymywania wynagrodzenia. Ta praca oczyszcza w człowieku życzenie otrzymywać dla siebie i odmienia go w życzenie oddawać, i na miarę oczyszczenia życzenia otrzymywać staje się godnym i gotowym otrzymać pięć części duszy, które nazywają się NaRaNHa’J, ponieważ one znajdują się w życzeniu oddawać i nie mogą zanurzyć się w ciało, dopóki życzenie otrzymywać panuje w nim, gdyż ma ono właściwości przeciwne właściwościom duszy, nawet jeżeli to tylko i wyłącznie różnica właściwości, gdyż wypełnienie i równowaga właściwości oznacza jedno i to samo.

Kiedy człowiek staje się godnym całkowicie stać się życzeniem oddawać, w ogóle nie otrzymując dla siebie, osiąga tym podobieństwo właściwości ze swoim wyższym NaRaNHa’J (który schodzi ze swego źródła w świecie Ejn Sof ze stanu 1 poprzez czyste światy ABE’A), który od razu schodzi ku niemu i zanurza się w nim w zależności od poziomu.

Czwarty odcinek czasu – jest to praca po wskrzeszeniu zmarłych, czyli kiedy życzenie otrzymywać, które całkowicie zniknęło, ponieważ umarło i zostało pogrzebane, ponownie wskrzesza się w największym i najgorszym stanie, jak powiedziano: „w przyszłości zmarli powstaną w swoich grzechach”, i wtedy odmienia je w otrzymywanie dla oddawania. Ale są oddzielne, szczególne osobowości, którym zesłana jest ta oto praca jeszcze przy ich życiu w naszym świecie.