Poziomy zahar i nekewa

43. I ten fakt, że na ostatnim poziomie masachu pozostaje reszimo de-itlabszut, jest przyczyną pojawienia się męskiego i żeńskiego początku (zahar i nekewa) w rosz wszystkich parcufim: A’B de-A’K, Sa’G de-A’K, M’A i Bo’N de-A’K, i we wszystkich parcufim de-Acilut. Parcuf A’B de-A’K ma w masachu reszimo de-awijut bhiny gimel i reszimo de-itlabszut bhiny dalet. Na reszimo de-awijut bhiny gimel wychodzi dziesięć sfirot na poziomie hochma. Reszimo de-itlabszut bhiny dalet samo w sobie nie jest przydatne dla ziwug de-akaa z or elion, i dlatego ono łączy się z awijutem bhiny gimel. Tak reszimo de-itlabszut nabywa siłę ziwuga z or elion. Siłą tego ziwuga wychodzi dziesięć sfirot „zbliżonych” do poziomu keter, ponieważ ten poziom powstał od ziwuga na awijut, który włączony w reszimo de-itlabszut bhiny dalet.

Takie włączenie nazywa się włączeniem nekewa w zahar. Reszimo de-awijut bhiny gimel nazywa się nekewa, ponieważ niesie w sobie poziom awijut, a reszimo de-itlabszut bhiny dalet nazywa się zahar, ponieważ ono odnosi się do wyższego poziomu i jest oczyszczone od awijut. I dlatego, chociaż samo reszimo de-itlabszut nie jest wystarczające dla ziwug de-akaa, lecz dzięki włączeniu poziomu nekewa (reszimo de-awijut) w niego, staje się ono przydatne do tego ziwuga.

44. I następnie jest również włączenie poziomu zahar w nekewa, kiedy reszimo de-itlabszut włącza się w reszimo de-awijut. Wtedy ziwug de-akaa odbywa się tylko na poziomie nekewa, czyli na awijut bhiny gimel, odnoszącym się do poziomu hochma i nazywającym się AWA’Ja de-A’B.

I wyższy ziwug, kiedy nekewa włącza się w zahar, uważa się za poziom zahar, i jest to poziom zbliżony do keter. A niższy ziwug, kiedy zahar włącza się w nekewa, uważa się za poziom nekewa, i jest to poziom hochma.

Jednak poziom zahar posiada awijut tylko dlatego, że w niego włączony jest poziom nekewa. I to daje możliwość dla wyjścia tylko poziomu dziesięciu sfirot z dołu do góry, które nazywane są rosz. Takie światło nie może rozprzestrzenić się z góry w dół, obłóczyć się w kelim i stać się poziomem guf. Ponieważ ziwug de-akaa na awijut, odbywający się od takiego włączenia, nie jest wystarczający dla rozprzestrzenienia światła w kelim. Dlatego poziom zahar – jest to poziom rosz bez guf.

A guf parcufa powstaje tylko od poziomu nekewa, który posiada własny awijut, i dlatego imię parcufa (parcuf A’B) ma odniesienie tylko do jego poziomu nekewa. Ponieważ główne w parcufie – jest to jego guf, czyli obłóczenie światła w kelim. I taki parcuf ma odniesienie tylko do poziomu nekewa i nazywa się jego imieniem.

45. I dokładnie tak samo, jak było wyjaśnione o dwóch poziomach zahar i nekewa w rosz parcufa A’B, tą samą drogą odbywa się stworzenie tych dwóch poziomów w rosz de-Sa’G. Tam poziom zahar – jest zbliżony do hochma, ponieważ on powstaje od włączenia bhiny reszimo bet de-awijut w bhinę gimel de-itlabszut. A poziom nekewa – na poziomie biny, i ma odniesienie do awijut bhiny bet. I tu parcuf nazywa się imieniem poziomu nekewa, ponieważ poziom zahar, jak było wyjaśnione, jest to rosz bez guf.

I tak samo w parcufie M’A de-A’K, tam poziom zahar jest zbliżony do biny i nazywa się ISZSu’T, ponieważ ma odniesienie do pierwszego reszimo de-awijut włączonego w reszimo bhiny bet de-itlabszut. A poziom nekewa – jest to Z’A, i ona powstaje od reszimot bhiny alef de-awijut. I tu parcuf otrzymuje imię nekewa, czyli M’A lub Wa’K, ponieważ zahar – jest to rosz bez guf. I tak odbywa się we wszystkich parcufim.