Powstanie Duchowego Światła

Czym jest Światło Duchowe? W jakich warunkach pojawia się światło Duszy? Jakie różnice pomiędzy wewnętzrcznbym Światłem widzialnym i Duchowym Światłem. Czy Światło Duchowe można zobaczyć? Metody umożliwiające pojawienia się Duchowego Światła Źródła.