Pojęcie o liniowym naprawieniu – gimel kawim

24. W trzech pierwszych parcufim świata Adam Kadmon – Galgalta, A’B, Sa’G, sfirot umieszczone są jedna pod drugą, według jednej linii – kaw ahad. Lecz w świecie Nekudim, który jest rozmieszczony poniżej tabura de-A’K, było uczynione liniowe naprawienie (tikun kawim) w ich Ga’R (gimel riszonot – trzy pierwsze sfiry), lecz nie w siedmiu niższych (zain tachtonot – Za’T). W świecie Acilut to naprawienie uczyniono również i w siedmiu niższych.

Or Szalom

24. Pojęcie o liniowym naprawieniu. Raw nazywa to naprawienie drugim skróceniem C’B „Malchut podsłodzona przez binę” – liniowe naprawienie, czyli naprawienie wszystkich trzech linii za pomocą kaw emcai (środkowej linii).

Znajdowały się sfirot jedna pod drugą. Wówczas, kiedy był uczyniony cimcum (mówi się o czasie rozprzestrzenienia kaw), zostało określone, że malchut znajduje się z dołu, czyli niższa według znaczenia, gdyż z właściwości otrzymywania ze względu na otrzymywanie jest zakazane korzystać. Jednak jest u niej wybór: od niej i w górę, czyli z zamiarem oddawać dozwolono otrzymywać. I to dlatego, że 9 pierwszych sfirot nie są pozbawione otrzymujących kelim, i dlatego malchut ma możliwość otrzymać or hochma, którą one zawierają, ale z zamiarem oddawania. Taki stan nazywa się kaw ahad (jedna linia). Czyli światło rozprzestrzenia się w kolejności „jedno pod drugim”.

Wyjaśnienie. To, co jest bliżej do malchut, nazywa się niższe według znaczenia, i dlatego or jechida świeci w kli de-keter, haja – w hochma, itd., i tylko or nefesz świeci w kli malchut.

Liniowe naprawienie jest to naprawienie w trzech liniach: prawą – jamin, średnią – emcai, lewą – smol. Według następującego schematu:

  • hochma – bina: jamin – smol, a daat jest sterujący;
  • hesed – gwura: jamin – smol, a tiferet jest sterujący;
  • necach – hod: jamin – smol, a jesod jest sterujący.