Pięć parcufim świata Acilut i wyjaśnienie M’A i Bo’N każdego parcufa

120. Zostało wyjaśnione, że M’A Hadasz również stał się oddzielnym światem, jak i świat Nekudim. Przecież było powiedziane, że na poziomie Nekudim odbyło się odpieczętowanie awijuta w masachu (dodatek awijuta bhiny dalet). Patrz punkt 116. Światło Zo’N de-A’K, które świeci poprzez tabur i jesod w Ga’R de-Nekudim, powróciło w stan C’A, niższa hej opuściła się z nikwej ejnaim w pe – i tak wyszły wszystkie poziomy gadlut de-Nekudim (patrz punkt 101). Co prawda wszystkie te poziomy były rozbite, światło odeszło, a więc C’B powrócił na swoje miejsce i bhina dalet ponownie połączyła się z masachem.

121. Dlatego i w M’A Hadasz, który wyszedł z mecach, istnieją dwa stany: katnut i gadlut – tak jak w świecie Nekudim. Na początku na awijut otwarty w masachu (poziom Z’A de-itlabszut – HaGa’T i malchut de-awijut – NeH’I), powstaje poziom katnut. Wyjaśnienie: kaw jamin (prawa linia) malchut nazywa się necach, kaw smol (lewa linia) malchut nazywa się hod, a kaw emcai (środkowa linia) – jesod.

Jednak w bhinie alef jest tylko poziom itlabszut bez awijut i dlatego nie ma w niej kelim. Więc poziom HaGa’T, nie mając kelim, obłaczają się w kelim NeH’I. Na tym poziomie jest tylko awijut bhiny szoresz, który pozostał w masachu po jego oczyszczeniu. Kiedy on wznosi się do ziwuga w mecach wyższego parcufa, to stąd wychodzi poziom tylko na wysokości malchut. A bhinot posiadające tylko awijut szoresz nazywane są ubar.

Jednak wewnątrz tego poziomu ukryta niższa hej i ta niższa hej jest w mecach. I kiedy ubar otrzymuje ziwug wyższego poziomu, opuszcza się stąd na swoje miejsce i otrzymuje mochin de-jenika od wyższego poziomu (awijut bhiny dalet) na poziomie niższej hej w nikwej ejnaim. Tak nabywane są kelim dla HaGa’T. HaGa’T wychodzą z poziomu necach, hod, jesod, i ten poziom nabywa wysokość Z’A. Patrz punkt 54.

122. Następnie odbywa się drugie wzniesienie Ma’N do wyższego poziomu, które ma nazwę ibur bet. I poziom otrzymuje tam mochin od A’B-Sa’G de-A’K, bhina dalet opuszcza się z nikwej ejnaim w pe. Kiedy odbywa się ziwug na bhinę dalet w jej miejscu i wychodzi dziesięć sfirot na poziomie keter, kelim de-AHa’P powracają na swoje miejsce w rosz, i parcuf zostaje dopełniony do dziesięciu sfirot świateł i kelim. Te mochin nazywane są mochin de-gadlut parcufa. I jest to poziom pierwszego parcufa de-Acilut, który nazywa się parcuf keter lub parcuf Atik de-Acilut. Patrz punkt 101.

123. Już było wyjaśnione, że na skutek rozbicia kelim wszystkie AHa’P spadły na niższy poziom. AHa’P poziomu keter de-Nekudim – w galgalta i ejnaim poziomu hochma, a AHa’P poziomu hochma w galgalta i ejnaim poziomu bina, itd. Kiedy odbył się ibur bet de-gadlut w pierwszym parcufie Aciluta, który nazywa się Atik, to wzniosły się jego AHa’P. I razem z nimi wznieśli się również galgalta i ejnaim poziomu hochma, byli ustawieni razem z AHa’P poziomu Atik i przyciągnęli tam bhinę ibur alef.

124. A kiedy galgalta i ejnaim de-hochma otrzymali swoje poziomy ibur i jenika, to ponownie wznieśli się w rosz Atika i przyjęli tam ibur bet dla mochin de-gadlut. Bhina gimel opuściła się na swoje miejsce w pe i na nią wyszło dziesięć sfirot na poziomie hochma. A ich kelim de-AHa’P ponownie wzniosły się na swoje miejsce w rosz, i parcuf hochma był ukończony w dziesięć sfirot świateł i kelim. Ten parcuf nazywa się A’A de-Acilut.

125. Razem z AHa’P de-A’A wznieśli się również G’E poziomu biny. Oni przyjęli tam ibur alef i ich jenika. A następnie oni wznieśli się w rosz de-A’A dla ibura bet, wznieśli swoje AHa’P, otrzymali mochin de-gadlut i parcuf biny był ukończony w dziesięć sfirot świateł i kelim. Ten parcuf nazywa się Aw’I i ISZSu’T: jego Ga’R nazywa się Aw’I, a Za’T ISZSu’T.

126. I razem z tymi AHa’P de-Aw’I wznieśli się również galgalta i ejnaim de-Zo’N, przyjęli tam swój ibur alef i jenika. I tak stały się dopełnione Zo’N na poziomie Wa’K dla Z’A i nekuda dla nukwy.

Tak było opisane pięć parcufim M’A Hadasz, które wyszły w świecie Acilut na stałym poziomie. One są nazywane: Atik, A’A, Aw’I i Zo’N. Atik wyszedł na poziomie keter, A’A na poziomie hochma, Aw’I na poziomie bina, a Zo’N na poziomie Wa’K i nekuda (na poziomie Z’A i malchut).

W tych pięciu poziomach nigdy nie odbędzie się zmniejszenie światła, ponieważ działania stworzeń nie mogą uczynić krzywdy w Ga’R. A na poziomach Z’A i nukwa działania stworzeń rozprzestrzeniają się na kelim de-ahoraim, które Z’A i nukwa osiągają podczas gadlut. Lecz działania stworzeń nie rozprzestrzeniają się na kelim de-panim – poziomy galgalta i ejnaim światła Wa’K i nekuda. Dlatego pięć wskazanych poziomów uważane poziomami stałymi mochin w świecie Acilut.

127. Jaka jest kolejność relacji pomiędzy parcufim? Parcuf Atik de-Acilut bez względu na to, że wyszedł z rosz de-Sa’G de-A’K, nie może obłóczyć go od pe i niżej de-Sa’G de-A’K, a tylko poniżej tabura, ponieważ powyżej tabura de-A’K ma wpływ C’A, który nazywa się Akudim. Patrz punkt 118.

Co prawda parcuf Atik ma poziom rosz alef de-Acilut i C’B jeszcze nie panuje w nim. Czyżby nie wychodziło z tego, że on powinien być obłóczony powyżej tabura de-A’K? Lecz ponieważ C’B był ustawiony w pe jego rosz ze względu na wszystkie parcufim Aciluta, znajdujące się poniżej niego, to on może być obłóczony tylko poniżej tabura de-A’K. Wychodzi, że poziom Atik rozpoczyna się w taburze de-A’K i kończy się w raglin de-A’K. Powyżej kropki tego świata.

Ten punkt widzenia jest ustawiony z pozycji samego parcufa, i jest rozpatrywana jego więź z innymi parcufim Acilut, my uważamy, że C’B włączony w niego. Dlatego uważa się, że jego raglin kończą się powyżej parsy de-Acilut, ponieważ parsa – jest to nowe ukończenie C’B. Patrz punkt 68.

128. A drugi parcuf de-M’A Hadasz, który powstał z pe de-rosz Atika, nazywa się A’A. Początek jego poziomu w miejscu jego wyjścia, czyli w pe de-rosz Atika, i on obłacza Za’T de-Atik, który kończy się powyżej parsy de-Acilut. A trzeci parcuf nazywa się Aw’I. Jego poziom powstał z pe de-rosz A’A – i tam jest jego początek. A jego ukończenie powyżej tabura de-A’A. A początek parcufa Zo’N – w taburze de-A’A i jego ukończenie – tam gdzie kończy się A’A, czyli powyżej parsy de-Acilut.

129. I wiedz, że każdy poziom pięciu parcufim de-M’A Hadasz podczas swojego wyjścia oczyścił i wzniósł do siebie część kelim de-Nekudim, które stały się dla niego jako nukwa.

Kiedy wyszedł parcuf Atik, to przyłączył do siebie wszystkie Ga’R de-Nekudim (ich galgalta i ejnaim, które wyszły podczas katnut, i nazywane są kelim de-panim), które pozostały całymi podczas rozbicia kelim (patrz punkt 76). Przecież podczas katnut de-Nekudim do nich przyszły wyłącznie wyższe połowy wszystkich poziomów (galgalta, ejnaim i nikwej ejnaim), a wszystkie niższe połowy, które nazywane AHa’P, opuściły się na poziom niżej. Dlatego uważa się, że parcuf Atik de-M’A Hadasz wziął sobie z kelim de-Nekudim wyższą połowę keter i wyższą połowę poziomu bina i hochma, i siedem ktarin de-Za’T, włączonych w Ga’R de-Nekudim, i one stały się parcufem nukwa dla Atika de-M’A Hadasz i połączyły się i stały się jednym parcufem.

One nazywane M’A i Bo’N de-Atik de-Acilut: zahar de-Atik nazywa się M’A, a kelim de-Nekudim, które połączyły się z nim nazywane są Bo’N (patrz wyjaśnienie w punkcie 119). I one ustawione w stosunku jeden do drugiego panim i ahor: Atik de-M’A – panim, a Atik de-Bo’N ahoraim.

130. A parcuf A’A de-M’A Hadasz, który wyszedł na poziomie hochma, oczyścił i przyłączył do siebie niższą połowę de-keter de-Nekudim, czyli poziom AHa’P de-keter, które podczas katnut były poziomem poniżej keteru (w poziomach hochma i bina de-Nekudim). Te poziomy stały się nukwą dla A’A de-M’A Hadasz i połączyły się z nim.

I one stały się kaw jamin i smol (prawą i lewą linią): A’A de-M’A, męski poziom – kaw jamin, a A’A de-Bo’N, nukwa – kaw smol.

Jaka jest przyczyna, że parcuf Atik de-M’A nie wziął sobie niższej połowy de-keter de-Nekudim? Atik jest to rosz alef de-Acilut i jest bardzo czysty. Dlatego on przyłączył do siebie wyłącznie kelim de-panim de-Ga’R de-Nekudim, w których nie było żadnej wady podczas rozbicia. Lecz stan w niższej połowie keteru jest inny: jest to AHa’P, które wypadły podczas katnut na poziom hochma i bina, które podczas gadlut wzniosły się z hochma i bina i połączyły się z keterem de-Nekudim (patrz punkt 84). A następnie podczas rozbicia kelim, te AHa’P ponownie wypadły z keter de-Nekudim i były zlikwidowane. Więc miały już wadę podczas ich upadku, a to znaczy, że one nie są godne poziomu Atik, i dlatego ich wziął sobie A’A de-M’A.

131. A parcuf Aw’I de-M’A Hadasz (poziom bina) oczyścił i przyłączył do siebie niższy poziom hochmy i biny de-Nekudim, czyli AHa’P poziomu hochma i bina, które podczas katnut spadły w Za’T de-Nekudim. Lecz następnie, podczas gadlut de-Nekudim, one wzniosły się i połączyły się z poziomem hochma i bina de-Nekudim, jak powiedziano w punkcie 94. A podczas rozbicia kelim ponownie spadły w Za’T de-Nekudim i były odmienione, jak powiedziano w punkcie 107. I Aw’I oczyścili ich, przyłączyli i uczynili swoją nukwą. One nazywane Za’T de-hochma i Wa’K de-bina de-Bo’N. Ponieważ poziom hesed de-bina został razem z Ga’R poziomu hochma i bina de-Bo’N w parcufie Atik, i w niższej połowie biny pozostały wyłącznie Wa’K (sześć niższych) – od gwury i niżej. Wychodzi, że zahar de-Aw’I – jest to bina de-M’A, a ich nukwa – jest to Za’T poziomu hochma i bina de-Bo’N. I one stały się kaw jamin i kaw smol: Aw’I de-M’A – kaw jamin, a Aw’I de-Bo’N – kaw smol. A poziom ISZSu’T de-M’A (Za’T de-Aw’I) wzięli sobie poziom malchut hochmy i biny de-Bo’N.

132. A parcuf Zo’N de-M’A Hadasz (poziom Wa’K i nekuda) oczyścił i przyłączył do siebie kelim de-panim de-Za’T de-Nekudim z ich rozbicia w Bria, Jecira, Asia – galgalta i ejnaim poziomu Za’T de-Nekudim, jak powiedziano w punkcie 78. Te kelim stały się nukwą dla Zo’N de-M’A i ustawione są z prawej i lewej strony: Zo’N de-M’A – kaw jamin, a Zo’N de-Bo’N – kaw smol.

133. I zostały wyjaśnione poziomy M’A i Bo’N w pięciu parcufim świata Acilut. Pięć poziomów de-M’A Hadasz, które wyszły w świecie Acilut, oczyściły dla siebie kelim, które były wykorzystane podczas Nekudim, i te stały się dla nich nukwą, która nazywa się Bo’N. Wyższa połowa de-Ga’R de-Nekudim stała się Bo’N de-Atik. Niższa połowa Ga’R de-Nekudim, które były wykorzystane podczas gadlut de-Nekudim, a następnie były zlikwidowane, oczyściły się i stały się Bo’N de-A’A i Aw’I. A kelim de-panim de-Zo’N, które wyszły podczas katnut de-Nekudim, a podczas gadlut rozbiły się i spadły razem z ich kelim de-ahoraim, były oczyszczone i stały się Bo’N de-Zo’N.