Paraszat WAJAKHEL

35

1 Mosze zgromadził całą społeczność synów Jisraela i powiedział do nich: To są rzeczy, które przykazał wam Bóg, abyście czynili. 2 Przez sześć dni powszednich będziesz wykonywał pracę, a w sobotę będzie dla was święty Szabat, całkowity odpoczynek, dla Boga. Każdy, kto będzie wykonywał w tym dniu zakazane czynności, musi ponieść śmierć. 3 Nie rozpalajcie ognia w żadnej z waszych siedzib w dniu Szabatu. 4 Mosze powiedział do całej społeczności synów Jisraela: To przykazał Bóg: 5 ‘Weźcie spośród was wyznaczony dar dla Boga, każdy, kto jest hojny, niech przyniesie jako wyznaczony dar dla Boga to: złoto, srebro i miedź, 6 niebieską i purpurową, i szkarłatną [wełnę], len, kozią sierść, 7 skóry baranie barwione na czerwono, skóry wielobarwne, drzewo akacjowe, 8 oliwę do oświetlania i wonności do oleju namaszczenia i do wonnego kadziła. 9 I kamienie onyksu, i kamienie szlachetne do wypełniania, na efod i na napierśnik’. 10 Każdy uzdolniony pośród was, niech przyjdzie i nich wykona to, co przykazał Bóg: 11 Miejsce Obecności, jego namiot, jego pokrycie, haczyki, belki, poprzeczki łączące, jego słupy i ich podstawy. 12 Skrzynię i jej drążki, pokrywę odkupienia i zasłonę oddzielającą. 13 Stół i jego drążki, i wszystkie jego przybory, i chleb obecności. 14 Świecznik do oświetlania, jego przybory i lampy, i oliwę do oświetlania. 15 Ołtarz na kadzidło i jego drążki, olej namaszczenia i wonne kadzidło, i zasłonę wejścia do Miejsca Obecności. 16 Ołtarz na spalanie [oddań] i miedziane okratowanie, które jest na nim, drążki [ołtarza] i wszystkie jego przybory. I kadź i jej podstawę. 17 Tkaniny dziedzińca i jego słupy i podstawy, i zasłonę bramy dziedzińca, 18 kołki mocujące Miejsca Obecności, kołki mocujące dziedzińca i ich połączenia. 19 I ubrania przeznaczone do pełnienia służby w świętym [miejscu] i święte ubrania dla kohena Aharona, i ubrania dla jego synów, aby służyli jako koheni. 20 Cała społeczność synów Jisraela odeszła sprzed Moszego 21 i przyszedł każdy, kto był tym przejęty, każdy, kto był szczodry, przyniósł wyznaczony dar dla Boga na prace przy Namiocie Wyznaczonych Czasów i do całej służby w nim, i na święte ubrania. 22 Mężczyźni przyszli z kobietami, wszyscy hojni przynieśli bransolety, kolczyki do nosa, pierścienie, ozdoby ciała i wszystkie złote naczynia – każdy człowiek, który przekazał dar kołysania ze złota dla Boga. 23 Wszyscy, którzy mieli niebieską, purpurową i szkarłatną [wełnę], len, kozią sierść, skóry baranie barwione na czerwono, skóry wielobarwne – przynieśli [je]. 24 Każdy, kto przyniósł wyznaczony dar ze srebra i miedzi, przyniósł to [jako] wyznaczony dar dla Boga, i każdy, kto miał drzewo akacjowe na wykonanie wszelkich wymaganych prac – przyniósł [je]. 25 Każda kobieta, która miała zdolne ręce – przędła. I przyniosły one przędzę z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i lnu. 26 Wszystkie kobiety, które były natchnione mądrością, przędły kozią [wełnę]. 27 Przywódcy [plemion] przynieśli kamienie onyksu i kamienie szlachetne do wypełniania, na efod i na napierśnik, 28 wonności i oliwę do oświetlania i na olej namaszczenia, i do wonnego kadzidła. 29 Każdy mężczyzna i kobieta, którym hojność nakazywała, by przynieśli [dary] do wykonania wszelkich prac, które Bóg przykazał przez Moszego, [wszyscy] synowie Jisraela przynieśli to dobrowolnie dla Boga.

30 Mosze powiedział do synów Jisraela: Spójrzcie, Bóg wyznaczył po imieniu Becalela syna Uriego, syna Chura z pokolenia Jehudy. 31 Napełnił go Boskim Natchnieniem, mądrością, rozumem i znajomością każdego rzemiosła, 32 by wymyślał wzory [do] prac w złocie, srebrze i miedzi, 33 do obróbki kamieni do oprawiania i prac w drewnie, by wykonywał wszelkie twórcze rzemiosła. 34 I dał mu umiejętność nauczania, jemu i Oholiawowi, synowi Achisamacha z plemienia Dana. 35 Napełnił ich zdolnościami, aby wykonali wszelkie prace w drewnie, wyplatanie wzorów i haftowanie z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i lnu oraz [prace] tkackie. [To są] ludzie [utalentowani we] wszelkich rzemiosłach i w wymyślaniu wzorów.

36

1 Becalel i Oholiaw, i każdy zdolny człowiek, któremu Bóg dał mądrość i rozum, by umieli wykonywać wszystkie święte czynności świętej pracy dla świętego [miejsca], wykonali je według wszystkiego tego, co przykazał Bóg. 2 Mosze wezwał Becalela i Oholiawa i wszystkich uzdolnionych ludzi, którym Bóg dal mądrość, każdego, kto był tym przejęty, aby przystąpili do pracy, by ją wykonać. 3 Wzięli sprzed Moszego cały wyznaczony dar, który przynieśli synowie Jisraela na wykonanie prac dla świętego [miejsca], aby je zrobić. A oni jeszcze przynosili do niego, każdego ranka, dary dobrowolne. 4 Przyszli wszyscy mistrzowie, wykonujący wszelkie święte prace, każdy od swojej czynności, którą wykonywał, 5 i powiedzieli do Moszego co następuje: Ludzie przynoszą więcej niż potrzeba na świętą pracę, którą przykazał Bóg, aby ją wykonać. 6 Mosze rozkazał i rozgłoszono w obozie: [Niech] mężczyźni i kobiety nie wykonują już więcej pracy, która jest ich wyznaczonym darem dla świętego [miejsca]. I ludzie zaprzestali przynoszenia. 7 Było dosyć materiałów na wszystkie prace, aby je wykonać, i jeszcze był nadmiar. 8 Wszyscy zdolni spośród wykonujących prace miejsca Obecności zrobili dziesięć draperii ze skręcanego lnu i z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny]. Zrobili je tkając wzór w cheruby. 9 Długość jednej draperii [była] dwadzieścia osiem ama, a szerokość jednej draperii cztery ama. Wszystkie draperie były jednakowej miary. 10 [Becalel] połączył pięć draperii jedna z drugą i pięć draperii połączył jedna z drugą. 11 Zrobił pętle z niebieskiej [wełny] na brzegu draperii, na końcu jednej grupy, i podobnie zrobił na brzegu krańcowej draperii w drugiej grupie. 12 Zrobił pięćdziesiąt pętli na jednej draperii i pięćdziesiąt pętli zrobił na końcu draperii, która była w drugiej grupie, pętle były przeciwległe jedna względem drugiej. 13 Zrobił pięćdziesiąt złotych zaczepów i połączył draperie jedna z drugą zaczepami i były jednym [przykryciem] Miejsca Obecności.

14 Zrobił draperie z koziej wełny dla namiotu ponad Miejscem Obecności. Zrobił jedenaście draperii. 15 Długość jednej draperii [wynosiła] trzydzieści ama, a szerokość jednej draperii cztery ama. Dla wszystkich jedenastu draperii była jednakowa miara. 16 Złączył pięć draperii oddzielnie i sześć draperii oddzielnie. 17 Zrobił pięćdziesiąt pętli na brzegu zewnętrznej draperii w grupie i pięćdziesiąt pętli zrobił na brzegu drugiej grupy. 18 Zrobił pięćdziesiąt zaczepów miedzianych do połączenia namiotu, aby stanowił całość. 19 Zrobił przykrycie dla namiotu ze skór baranich barwionych na czerwono i od góry przykrycie ze skór wielobarwnych. 20 Zrobił belki dla Miejsca Obecności, z drzewa akacjowego. 21 Długość jednej belki [wynosiła] dziesięć amot, a szerokość belki – półtorej ama. 22 Dwa czopy były w jednej belce, równolegle jeden do drugiego. Tak zrobił w każdej belce Miejsca Obecności. 23 Zrobił belki dla Miejsca Obecności, dwadzieścia belek na południową stronę. 24 I czterdzieści srebrnych podstaw zrobił pod dwudziestoma belkami, po dwie podstawy pod jedną belką, dla dwóch jej czopów. I pod dwie podstawy pod następną belką, dla jej dwóch czopów. 25 Na drugi bok Miejsca Obecności, od strony północnej zrobił dwadzieścia belek. 26 I ich czterdzieści srebrnych podstaw, pod dwie podstawy pod jedną belką i pod dwie podstawy pod następną belką. 27 Dla tyłu Miejsca Obecności od zachodu zrobił sześć belek. 28 I dwie belki zrobił na rogi Miejsca Obecności, z tyłu. 29 Przystawały do siebie na dole i były ściśle złączone razem na górze, [po dwie belki] jednym złączem. Tak zrobił dla dwóch [belek], na obu rogach. 30 Było osiem belek z ich srebrnymi podstawami – szesnaście podstaw. Po dwie podstawy pod jedną belką. 31 Zrobił poprzeczki łączące z drzewa akacjowego, po pięć na belki każdego boku Miejsca Obecności. 32 I pięć poprzeczek łączących na belki drugiego boku Miejsca Obecności i pięć poprzeczek łączących na belki Miejsca Obecności z tył¨, od zachodu. 33 Zrobił środkową poprzeczkę łączącą, przechodzącą przez środek belek od końca do końca. 34 Belki pokrył złotem i ich pierścienie zrobił ze złota, uchwyty na poprzeczki łączące i poprzeczki łączące pokrył złotem. 35 Zrobił zasłonę oddzielającą z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu, tkając ją we wzór w cheruby. 36 Zrobił dla niej cztery słupy z drzewa akacjowego, pokrył je złotem i ich haczyki też były ze złota, i odlał dla nich cztery podstawy ze srebra. 37 Zrobił zasłonę wejścia do namiotu z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu, haftując ją. 38 I jej pięć słupów, i jej haczyki – pokrył ich szczyty i ich klamry złotem. A ich pieć podstaw było z miedzi.

37

1 Becalel zrobił Skrzynię z drzewa akacjowego, długą na dwie i pół ama i szeroką na półtorej ama, i wysoką na półtorej ama. 2 Wyłożył ją czystym złotem od wewnątrz i od zewnątrz. I zrobił jej złoty wieniec dookoła. 3 Wykuł dla niej cztery złote pierścienie na jej czterech krawędziach, dwa pierścienie na jedną stronę i dwa pierścienie na drugą stronę. 4 Zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. 5 Włożył drążki w pierścienie po bokach Skrzyni, aby przenosić Skrzynię. 6 Zrobił pokrywę odkupienia z czystego złota, długą na dwie i pół amot i szeroką na półtorej ama. 7 Zrobił dwa cheruby ze złota. Wykuł je z dwóch końców pokrywy odkupienia. 8 Jeden cherub na jednym końcu i jednej cherub na drugim końcu, z samej pokrywy odkupienia zrobił cheruby, z dwóch końców. 9 Cheruby rozpościerały skrzydła do góry, zakrywając swoimi skrzydłami pokrywę, były zwrócone twarzami jeden do drugiego i były [nachylone] ku pokrywie.

10 Zrobił stół z drzewa akacjowego, długi na dwie amot i szeroki na jedną ama i wysoki na półtorej ama. 11 Pokrył go czystym złotem i zrobił mu złoty wieniec dookoła. 12 Zrobił mu dookoła ramę [na wysokość] jednego tefacha i zrobił złoty wieniec dla ramy. 13 Odlał mu cztery złote pierścienie i umieścił pierścienie na czterech krawędziach czterech nóg [stołu]. 14 Pierścienie były przy ramie jako otwory na drążki do noszenia stołu. 15 Zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem, aby przenosić na nich stół. 16 Zrobił jego poprzeczki podtrzymujące [chleby] i podpory osłaniające boki. 17 Zrobił świecznik z czystego złota. Wykuł świecznik. Jego podstawa, pień, kielichy, gałki i kwiaty były [wykute] z niego. 18 Sześć gałęzi wychodziło z [obu] jego stron: trzy gałęzie świecznika z jednej strony i trzy gałęzie świecznika z drugiej strony. 19 Trzy kielichy w kształcie migdałów były na jednej gałęzi, gałka i kwiat. I trzy kielich w kształcie migdałów były na następnej gałęzi, gałka i kwiat. I tak na sześciu gałęziach wychodzących ze świecznika. 20 Świecznik miał cztery kielich w kształcie migdała, i gałki, i kwiaty. 21 Gałka pod dwiema gałęziami [wychodzącymi] z niego i gałka pod dwiema gałęziami [wychodzącymi] z niego, na sześciu gałęziach wychodzących ze świecznika. 22 Ich gałki i ich gałęzie były z niego, cały wykuty był z jednej [bryły] czystego złota. 24 Zrobił go i wszystkie jego przybory z kikaru czystego złota.

25 Zrobił ołtarz na kadzidło z drzewa akacjowego o długości ama i szerokości ama, kwadratowy i wysoki na dwa amot, i [wystawały] z niego narożniki. 26 Pokrył go czystym złotem, jego wierzch i jego ściany dookoła, i jego narożniki. I zrobił mu złoty wieniec dookoła. 27 I zrobił mu dwa złote pierścienie pod jego wieńcem, na jego dwóch bokach, po jego dwóch stronach, na otwory dla drążków, aby go przenosić na nich. 28 I zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. 29 I sporządził święty olej namaszczenia, i czyste wonne kadzidło, tak jak robi to wytwórca pachnideł.

38

1 [Becalel] zrobił z drzewa akacjowego ołtarz na spalanie [oddań], długi na pięć amot i szeroki na pięć amot, kwadratowy i wysoki na trzy amot. 2 Zrobił narożniki na jego czterech rogach, a narożniki były [wyciosane] z niego. I pokrył go miedzią. 3 Zrobił wszystkie przybory ołtarza: naczynia na [zbieranie] popiołu, łyżki, kubki, widły, szufle na żar. Wszystkie jego naczynia zrobił z miedzi. 4 Zrobił dla ołtarza okratowanie z miedzianej siatki, pod jego obramowaniem na dole, w połowie. 5 Odlał cztery pierścienie [i umieścił je] na czterech końcach miedzianego okratowania jako otwory na drążki. 6 I zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je miedzią. 7 Włożył drążki w pierścienie po bokach ołtarza, aby przenosić go na nich. Zrobił go z desek, pusty w środku. 8 Zrobił kadź miedzianą i jej miedzianą podstawę z luster kobiet, które gromadziły się u wejścia do Namiotu Wyznaczonych Czasów. 9 I zrobił dziedziniec. Po południowej stronie tkaniny dziedzińca ze skręcanego lnu [były długie] na sto ama. 10 Ich słupów [było] dwadzieścia i dwadzieścia ich miedzianych podstaw. Haczyki słupów i ich kółka [były] ze srebra. 11 Po północnej stronie [były długie] na sto ama. Ich słupów [było] dwadzieścia i dwadzieścia ich miedzianych podstaw. Haczyki słupów i ich kółka [były] ze srebra. 12 Po stronie zachodniej tkaniny [miały] pięćdziesiąt ama. Ich słupów [było] dziesięć i ich podstaw dziesięć. Haczyki słupów i ich kółka [były] ze srebra. 13 Po wschodniej stronie [tkaniny miały] pięćdziesiąt ama. 14 Tkaniny [miały długość] piętnaście ama na [jednym] odcinku, trzy słupy i ich trzy podstawy – 15 z jednej i drugiej [strony] bramy dziedzińca – na drugim odcinku tkaniny [miały długość] piętnaście ama, ich słupów [było] trzy i ich podstaw trzy. 16 Wszystkie tkaniny dziedzińca dookoła [Miejsca Obecności] były ze skręcanego lnu. 17 Podstawy słupów były z miedzi, a haczyki słupów i ich kółka [były] ze srebra, ich szczyty pokryte były srebrem. Wszystkie słupy dziedzińca złączone były srebrem. 18 Zasłona bramy dziedzińca była haftowana z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu, dwadzieścia ama na długość i wysokość, a szerokości pięć amot, odpowiednio do tkanin dziedzińca. 19 I ich słupów [było] cztery, i ich miedzianych podstaw cztery, ich haczyki były ze srebra i pokrycie ich szczytów i ich kółek [było] ze srebra. 20 Wszystkie kołki mocujące Miejsca Obecności i dziedzińca dookoła [niego] były z miedzi.