Paraszat TERUMA

25

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 Przemów do synów Jisraela, niech zbiorą dla Mnie wyznaczony dar. Od każdego człowieka, który jest hojny, weźcie Mój wyznaczony dar. 3 Taki wyznaczony dar weźmiecie od nich: złoto, srebro, miedź, 4 błękitną, purpurową i szkarłatną [wełnę], len, kozią sierść, 5 skóry baranie barwione na czerwono i skóry wielobarwne, i drzewo akacjowe. 6 Oliwę do oświetlania, wonności do oleju namaszczenia i wonnego kadzidła. 7 Kamienie onyksu i szlachetne kamienie do wypełnienia efodu i napierśnika. 8 Uczyńcie Mi Świątynię a zamieszkam wśród nich. 9 Dokładnie według wzoru Miejsca Obecności, który ci pokażę, i wzoru wszystkich jego sprzętów – tak zrobicie. 10 Zróbcie Skrzynię z drzewa akacjowego o długości dwóch i pół ama i szerokości półtorej ama i wysokości półtorej ama. 11 Pokryjesz ją czystym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i od zewnątrz. I zrobisz na niej złoty wieniec dookoła. 12 Wykujesz [do] tego cztery złote pierścienie i umieścisz na czterech krawędziach, dwa pierścienie z jednej strony i dwa pierścienie z drugiej strony. 13 Zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. 14 Włożysz te drążki do pierścieni po bokach Skrzyni, aby Skrzynia była na nich noszona. 15 Drążki zostaną w pierścieniach Skrzyni i nie będą wyjmowane z nich. 16 Włożysz do Skrzyni Świadectwo, które ci dam. 17 Zrobisz pokrywę odkupienia (kaporet) z czystego złota, o długości dwóch i pół ama i szerokości półtorej ama. 18 Zrobisz dwa złote cheruby wykute [z jednej bryły]. Zrobisz je z dwóch końców pokrywy odkupienia. 19 Zrób jednego cheruba z tego końca, a drugiego cheruba z tego końca. Z samej pokrywy odkupienia zróbcie cheruby na dwóch końcach. 20 Cheruby będą rozpościerały skrzydła w górę, zakrywając swoimi skrzydłami pokrywę odkupienia, a ich twarze będą skierowane jedna ku drugiej i cheruby będą [nachylone] ku pokrywie odkupienia. 21 Umieścisz pokrywę odkupienia na górze Skrzyni, a do Skrzyni włożysz Świadectwo, które ci dam. 22 Tam ustanowię Moje spotkania z tobą i będę przemawiał do ciebie ponad pokrywy odkupienia, pomiędzy dwoma cherubami, które są na Skrzyni Świadectwa, wszystko, co przykażę tobie odnośnie do synów Jisraela. 23 Zrobisz stół z drzewa akacjowego o długości dwóch ama, szerokości jednej ama i wysokości półtorej ama. 24 Pokryjesz go czystym złotem i zrobisz mu złoty wieniec dookoła. 25 Zrobisz mu dookoła ramę [na wysokość] jednego tefacha i zrobisz na ramie dookoła złoty wieniec. 26 Zrobisz mu cztery złote pierścienie i umieścisz cztery pierścienie na czterech krawędziach czterech nóg [stołu]. 27 Pierścienie będą przy ramie jako otwory dla drążków do noszenia stołu. 28 Zrobisz drążki z drzewa akacjowego, pokryjesz je złotem. Na nich będzie noszony stół. 29 Zrobisz z czystego złota jego formy chlebowe, jego łyżki, jego poprzeczki podtrzymujące [chleby] i podpory osłaniające boki. 30 I będziesz stale kładł przede Mną na stole chleb obecności.

31 Zrobisz świecznik z czystego złota. Świecznik będzie zrobiony przez wykucie [z jednej bryły]. Jego podstawa, pień, kielichy, gałki i kwiaty będą [wykute] z niej. 32 Sześć gałęzi będzie wychodziło z [obu] jego stron: trzy gałęzie świecznika z jednej strony i trzy gałęzie świecznika z drugiej strony. 33 Trzy kielichy w kształcie migdałów na jednej gałęzi, gałka i kwiat. I trzy kielichy w kształcie migdałów na następnej gałęzi, gałka i kwiat. I tak na sześciu gałęziach wychodzących ze świecznika. 34 [Pień] świecznika będzie miał cztery kielichy, w kształcie migdała będą jego gałki i jego kwiaty. 35 Pod dwiema gałęziami [wychodzącymi] z niego będzie gałka i pod dwiema gałęziami [wychodzącymi] z niego będzie gałka, i pod dwiema gałęziami [wychodzącymi] z niego będzie gałka, u sześciu gałęzi, wychodzących ze świecznika. 36 Ich gałki i ich gałęzie będą [uformowane] z niego, wszystkie wykute z jednego kawałka czystego złota. 37 Zrobisz siedem jego lamp. Zapali się lampy tak, aby rzucały światło ku środkowi [świecznika]. 38 Jego szczypce i szufle będą z czystego złota. 39 Będzie zrobiony z kikaru czystego złota. [Także] wszystkie te przybory. 40 Przyjrzyj się i zrób według ich wzorów, pokazanych ci na górze.

26

1 Zrobisz [dla] Miejsca Obecności dziesięć draperii ze skręcanego lnu, błękitnej, purpurowej i szkarłatnej [wełny]. Zrobisz je tkając wzór w cheruby. 2 Długość jednej draperii [będzie] dwadzieścia osiem ama i szerokość cztery ama – dla każdej draperii. Wszystkie draperie będą miały ten sam rozmiar. 3 Pięć draperii będzie połączonych jedna z drugą i [następnych] pięć draperii będzie połączonych jedna z drugą. 4 Zrobisz pętle z niebieskiej [wełny] na kraju tej draperii, [która jest] z brzegu jednej grupy [draperii]. I tak samo zrobisz na brzegu krańcowej draperii drugiej grupy. 5 Na jednej draperii zrobisz pięćdziesiąt pętli i pięćdziesiąt pętli zrobisz na krańcu draperii, która jest w drugiej grupie. Pętle będą przeciwległe jedna względem drugiej. 6 Zrobisz pięćdziesiąt złotych zaczepów i połączysz zaczepami draperie jedna z drugą, tak że będą jednym [przykryciem] Miejsca Obecności. 7 Zrobisz jako namiot nad Miejscem Obecności draperie z koziej sierści. Zrobisz im jedenaście draperii. 8 Długość jednej draperii [będzie] trzydzieści ama i szerokość cztery ama – dla każdej draperii. [Wszystkie] jedenaście draperii będzie miało ten sam rozmiar. 9 Połącz pięć draperii osobno i sześć draperii osobno i złóż szóstą draperię nad wejściem namiotu. 10 Zrób pięćdziesiąt pętli na krawędzi pierwszej grupy połączonych draperii i pięćdziesiąt pętli na krawędzi drugiej grupy. 11 Zrobisz pięćdziesiąt miedzianych zaczepów i włożysz zaczepy w pętle i połączysz namiot, tak aby był jedną całością. 12 Nadmiar draperii namiotu, pół draperii dodatkowej z pozostającej długości draperii namiotu, zwiesisz z tyłu Miejsca Obecności. 13 A ama z jednej strony i ama z drugiej strony będzie zawieszone po bokach Miejsca Obecności, aby go okrywać z jednej i z drugiej strony. 14 Zrobisz przykrycie dla namiotu ze skór baranich barwionych na czerwono, przykrycie ze skór wielobarwnych, od góry. 15 Zrobisz dla Miejsca Obecności pionowe belki z drzewa akacjowego. 16 Długość jednej belki [będzie] dziesięć amot, a szerokość belki półtorej ama. 17 Dwa czopy w jednej belce, równolegle jeden do drugiego – tak zrobisz w każdej belce Miejsca Obecności. 18 Zrobisz belki Miejsca Obecności – dwadzieścia belek na południową stronę Miejsca Obecności. 19 Zrobisz czterdzieści srebrnych podstaw pod dwudziestoma belkami – [po] dwie podstawy pod jedną belką na dwa czopy [belki] i [po] dwie podstawy pod jedną belką na dwa czopy [belki]. 20 Na drugi bok Miejsca Obecności, po stronie północnej, [zrobisz] dwadzieścia belek 21 i czterdzieści srebrnych podstaw – [po] dwie podstawy pod jedną belką na dwa czopy [belki] i [po] dwie podstawy pod jedną belką na dwa czopy [belki]. 22 Na tyłach Miejsca Obecności od zachodu zrobisz sześć belek. 23 A dwie belki zrobisz na rogach Miejsca Obecności z tyłu. 24 Będą przystawały do siebie na dole i będą ściśle złączone na górze, [po dwie belki] jednym złączem. I tak będzie [też] dla dwóch [belek] na dwóch rogach. 25 I będzie osiem belek i ich szesnaście srebrnych podstaw, dwie podstawy pod jedną belką i dwie podstawy pod następną belką. 26 Zrobisz poprzeczki łączące z drzewa akacjowego – pięć na belki jednego boku Miejsca Obecności. 27 I pięć poprzeczek łączących na belki drugiego boku Miejsca Obecności, i pięć poprzeczek łączących na belki boku Miejsca Obecności z tyłu, od zachodu. 28 Środkowa poprzeczka łącząca będzie [przeprowadzona] przez środek belek, będzie wystawała z jednego końca i z drugiego końca. 29 Pokryjesz belki złotem i ich pierścienie zrobisz ze złota [jako] uchwyty na poprzeczki. I poprzeczki łączące pokryjesz złotem. 30 Postawisz Miejsce Obecności według reguł, które ci pokazano na górze. 31 Zrobisz zasłonę oddzielającą (parochet) z niebieskiej, z purpurowej i ze szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu, zrobisz ją tkając wzór w cheruby. 32 I umieścisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem, ze złotymi haczykami, na czterech srebrnych podstawach. 33 Zawiesisz zasłonę oddzielającą na hakach. Umieścisz tam, za zasłoną oddzielającą, Skrzynię Świadectwa. Ta zasłona będzie dla was rozdzieleniem pomiędzy Świętym i Najświętszym. 34 I umieścisz pokrywę odkupienia nad Skrzynią Świadectwa w Najświętszym [miejscu]. 35 Ustawisz stół poza zasłoną oddzielającą, a świecznik naprzeciw stołu, po południowej stronie Miejsca Obecności. A stół umieścisz po stronie północnej. 36 Zrobisz haftowana zasłonę (masach) wejścia namiotu, z niebieskiej, z purpurowej i ze szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu. 37 Zrobisz dla zasłony pięć słupów z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem i ich haczyki będą złote. Wykujesz dla nich pięć podstaw miedzianych.

27

1 Zrobisz ołtarz z drzewa akacjowego. Ołtarz będzie kwadratowy i będzie miał pięć ama długości, pięć ama szerokości i trzy ama wysokości. 2 Zrobisz narożniki w czterech rogach – narożniki będą [wyciosane ze ścian ołtarza]. I pokryjesz [ołtarz] miedzią. 3 Zrobisz naczynia na [zbieranie] jego popiołu i jego łyżki, kubki, widły, szufle na żar. Wszystkie te naczynia zrobisz z miedzi. 4 Zrobisz mu okratowanie (michbar) z miedzianej siatki, a na siatce zrobisz cztery miedziane pierścienie na czterech jej rogach. 5 Umieścisz [siatkę] u dołu, pod obramowaniem ołtarza. Siatka będzie w połowie [wysokości] ołtarza. 6 Zrobisz drążki dla ołtarza. Drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je miedzią. 7 Drążki będą wkładane w pierścienie i będą drążki po dwóch stronach ołtarza, gdy będzie noszony. 8 Wykonasz ołtarz pusty w środku, z desek. Zrobią tak, jak pokazano ci na górze. 9 Zrobisz dziedziniec Miejsca Obecności. Na południowej stronie [zwisające] tkaniny dziedzińca, ze skręcanego lnu – sto ama długości na jednej stronie. 10 Dwadzieścia słupów i dwadzieścia miedzianych podstaw, a haczyki słupów i ich kółka ze srebra. 11 I tak samo po północnej stronie wzdłuż [dziedzińca], tkaniny długie na sto i dwadzieścia ich słupów, i dwadzieścia miedzianych podstaw, a haczyki słupów i ich kółka ze srebra. 12 Na szerokość dziedzińca po zachodniej stronie tkaniny na pięćdziesiąt ama, ich dziesięć słupów i ich dziesięć podstaw. 13 Szerokość dziedzińca na wschodniej stronie będzie pięćdziesiąt ama. 14 Piętnaście ama [długości] tkanin dla jednego odcinka i ich trzy słupy, i ich trzy podstawy. 15 Na drugim odcinku piętnaście [ama długości] tkanin, ich trzy słupy i ich trzy podstawy. 16 A w bramie [dziedzińca] Miejsca Obecności będzie zasłona na dwadzieścia ama, haftowana, z niebieskiej, z purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu, cztery słupy i ich cztery podstawy. 17 Wszystkie słupy dziedzińca dookoła będą złączone srebrem, ich haczyki będą ze srebra a ich podstawy z miedzi. 18 Długość dziedzińca będzie sto ama, a szerokość pięćdziesiąt na pięćdziesiąt, a wysokość pięć amot. [Utworzony będzie z tkanin] ze skręcanego lnu a podstawy ich [słupów będą] z miedzi. 19 Wszystkie sprzęty Miejsca Obecności [potrzebne] w nim do stałego użytku, wszystkie jego kołki mocujące i wszystkie kołki mocujące dziedzińca będą z miedzi.