Paraszat TECAWE

20 Ty przykaż synom Jisraela, żeby zebrali ci czystą oliwę z oliwek, wytłoczoną [tylko] do oświetlania, aby nieustannie palić światło. 21 W Namiocie Wyznaczonych Czasów, przed zasłoną oddzielającą, która jest obok Świadectwa, Aharon i jego synowie będą przygotowywali [lampy, by ogień płonął] od wieczora do rana przed Bogiem. Jest to wieczny bezwzględny nakaz na ich pokolenia, [aby oliwa pochodziła] od synów Jisraela.

28

1 Ty przybliż do siebie spośród synów Jisraela twojego brata Aharona i z nim jego synów. Aharona [oraz] Nadawa i Awihu, Eliezera i Itamara – synów Aharona, aby służyli Mi jako koheni. 2 Zrobisz święte ubrania dla twojego brata Aharona, dla [jego] chwały i wspaniałości. 3 Ty powiesz wszystkim uzdolnionym, których napełniłem duchem mądrości – niech zrobią ubrania dla Aharona, dla uświęcenia go, aby służył Mi jako kohen. 4 Wykonają takie ubrania: napierśnik, efod, suknię (meil), tunikę plecioną (ketonet), zawój i pas. Zrobią święte ubrania dla twojego brata Aharona i dla jego synów, aby służyli Mi jako koheni. 5 Wezmą złoto, niebieską, purpurową i szkarłatną [wełnę] i len. 6 Niech zrobią tkany efod [ze] złota, z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu. 7 Będzie miał przymocowane dwie taśmy naramienne na dwóch końcach i będą przyszyte [do niego]. 8 Pas efodu, który jest na nim, będzie zrobiony w ten sam sposób, jako jego część, ze złota, z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu. 9 Weźmiesz dwa kamienie onyksu i wyryjesz na nich imiona synów Jisraela. 10 Sześć z ich imion na jednym kamieniu i imiona sześciu pozostałych na drugim kamieniu, według [kolejności] ich urodzin. 11 Jak dzieło jubilera, tak jak się ryje na sygnecie, wyryjesz imiona synów Jisraela na dwóch kamieniach. Ujmiesz je w oprawę ze złota. 12 Umieścisz te dwa kamienie na taśmach naramiennych efodu jako kamienie dla pamiętania o synach Jisraela. Aharon będzie nosił te imiona na swoich dwóch ramionach jako przypomnienie przed Bogiem. 13 Zrobisz oprawki ze złota. 14 I dwa łańcuchy brzegowe z czystego złota, zrobisz je splecione. Umieścisz te splecione łańcuchy w oprawkach. 15 Sporządzisz Napierśnik Prawa, tkany tak jak efod. Wykonasz go z czystego złota, z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu. 16 Będzie złożony podwójnie w kwadrat, długi na zeret i szeroki na zeret. 17 Wypełnisz go czterema rzędami oprawionych kamieni. [Pierwszy] rząd: rubin, topaz, szmaragd – w jednym rzędzie. 18 Drugi rząd: karbunkuł, szafir, jaspis. 19 Trzeci rząd: opal, agat, ametyst. 20 Czwarty rząd: chryzolit, onyks i beryl. Będą osadzone w oprawach ze złota. 21 Kamienie te będą według imion synów Jisraela. Dwanaście – według ich imion. Wyryte jak sygnet, dla dwunastu plemion, każdy według swojego imienia. 22 Zrobisz dla napierśnika na brzegach plecione łańcuchy z czystego złota. 23 Zrobisz dla napierśnika dwa pierścienie ze złota i umieścisz te dwa pierścienie na dwóch [górnych] rogach napierśnika. 24 Umieścisz te dwie złote plecionki w dwóch pierścieniach, na rogach napierśnika. 25 A dwa końce dwóch plecionek włożysz w dwie oprawki i umieścisz na taśmach naramiennych efodu, na przodzie. 26 Zrobisz dwa pierścienie ze złota i umieścisz je na dwóch końcach napierśnika na brzegu, u dołu, na spodzie, od strony efodu. 27 Zrób dwa [inne] pierścienie ze złota i umieść je na dwóch taśmach naramiennych efodu na dole, z przodu, naprzeciw ich szwów, powyżej pasa efodu. 28 Przywiążą napierśnik za jego pierścienie do pierścieni efodu nicią z niebieskiej [wełny], aby był ponad pasem efodu. I napierśnik nie przesunie się sponad efodu. 29 Aharon będzie nosił imiona synów Jisraela na Napierśniku Prawa, na swoim sercu, gdy będzie wchodził do świętego [miejsca], aby było to stały przypomnieniem przed Bogiem. 30 W Napierśniku Prawa umieścisz Światłości i Doskonałości [Urim i Tumim]. Będą one na sercu Aharona, gdy będzie szedł przed Boga. Aharon będzie nosił sąd synów Jisraela na swoim sercu, stale przed Bogiem. 31 Zrobisz suknię efodu całą z niebieskiej [wełny]. 32 W środku będzie otwór na głowę, a jego brzegi dookoła od wewnątrz będą obrębione jak otwór kolczugi, aby się nie rozdarł. 33 Na brzegach [sukni] zrobisz owoce granatu z niebieskiej purpurowej i szkarłatnej [wełny], na jej brzegach dookoła, i złote dzwonki dookoła, pomiędzy [granatami]. 34 [Naprzemiennie] złoty dzwonek i granat, złoty dzwonek i granat na brzegach sukni dookoła. 35 Będzie na Aharonie, aby służył [w Miejscu Obecności] i będzie słyszalny jego dźwięk, gdy [Aharon] będzie wchodził do świętego [miejsca] przed Boga i gdy będzie wychodził, żeby nie umarł. 36 Zrobisz diadem (cic) z czystego złota i wyryjesz na nim tak, jak się ryje na sygnecie: ‘Święty dla Boga’. 37 Umieść go na taśmie z niebieskiej [wełny] i będzie na zawoju. Będzie na przodzie zawoju. 38 Będzie [się znajdował] na czole Aharona [gdy będzie służył w Świętym Miejscu], aby Aharon sprowadzał [wybaczenie] przewinienia – [przez] uświęcanie [oddań] synów Jisraela ze wszystkich ich świętych darów. [Diadem] będzie stale na jego czole, aby zjednać im przychylność Boga. 39 Utkasz tunikę z lnu i zrobisz zawój z lnu, i zrobisz pas haftowany. 40 Dla synów Aharona zrobisz tuniki i zrobisz im pasy i zrobisz im wysokie zawoje dla [ich] chwały i wspaniałości. 41 Ubierzesz w nie twojego brata Aharona i z nim jego synów, namaścisz ich, upełnomocnisz i uświęcisz ich, aby służyli Mi jako koheni. 42 Zrób im spodnie płócienne na zakrycie ich nagości, [spodnie] będą [sięgać] od bioder do podudzi. 43 Będą na Aharonie i jego synach, gdy będą wchodzili do Namiotu Wyznaczonych Czasów lub gdy będą się zbliżali do ołtarza, by służyć w świętym [miejscu], aby nie popełnili przewinienia i nie umarli. [To jest] wieczny bezwzględny nakaz dla niego i dla jego potomstwa po nim.

29

1 To zrobisz dla nich, aby ich poświęcić, by służyli Mi jako koheni. Weź jednego młodego byka i dwa barany – [wszystko] doskonałe, 2 nie zakwaszony chleb, nie zakwaszone bochenki [z ciasta] wymieszanego z oliwą, nie zakwaszone placki pomazane oliwą, zrobisz je z najlepszej mąki pszennej. 3 Włożysz je do jednego kosza i przyniesiesz je w [tym] koszu. I młodego byka, i dwa barany. 4 Przybliżysz Aharona i jego synów do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów i obmyjesz ich wodą [w mykwie]. 5 Weźmiesz ubrania i ubierzesz Aharona w tunikę, w suknię efodu, efod i napierśnik, i przepaszesz go pasem efodu. 6 Założysz mu zawój na głowę i świętą opaskę na zawój. 7 Weźmiesz oliwę namaszczenia i wylejesz na jego głowę i namaścisz go. 8 Przybliżysz jego synów i ubierzesz ich w tuniki. 9 Przewiążesz pasami Aharona i jego synów i włożysz im wysokie zawoje. Upełnomocnisz Aharona i jego synów jako kohenów i to będzie dla nich wiecznym bezwzględnym nakazem. 10 Przybliżysz młodego byka przed Namiot Wyznaczonych Czasów, a Aharon i jego synowie ucisną rękami głowę młodego byka. 11 Zarżniesz rytualnie byka przed Bogiem u wejścia do Namiotu Wyznaczonych Czasów. 12 Weźmiesz trochę krwi młodego byka i pomażesz palcem narożniki ołtarza, a całą krew, [która pozostała], wylejesz na podstawę ołtarza. 13 Weźmiesz cały tłuszcz, który pokrywa wnętrzności, przeponę, która jest nad wątrobą, i obie nerki, i tłuszcz, który jest na nich, i spalisz z dymem na ołtarzu. 14 Mięso młodego byka i jego skórę, i zawartość jego wnętrzności spalisz w ogniu poza obozem, to jest [oddanie] za grzech (chatat). 15 Weźmiesz jednego z baranów, a Aharon i jego synowie ucisną rękami głowę barana. 16 Zarżniesz barana, weźmiesz jego krew i skropisz nią ołtarz dookoła. 17 Potniesz barana na części. Opłuczesz jego wnętrzności i jego nogi i położysz na jego częściach, [razem] z jego głową. 18 Spalisz [z dymem] całego barana na ołtarzu. To [będzie ola, oddanie] wstępujące dla Boga, kojący zapach spalonego w ogniu dla Boga. 19 Weźmiesz drugiego barana, a Aharon i jego synowie ucisną rękami głowę barana. 20 Zarżniesz barana, weźmiesz z jego krwi i pomażesz małżowinę [prawego] ucha Aharona i małżowinę prawego ucha jego synów i prawy kciuk ich rąk i prawy wielki palec ich nóg. [Resztę] krwi wylejesz dookoła ołtarza. 21 Weźmiesz trochę krwi, która [będzie] na ołtarzu, i oliwy namaszczenia i pokropisz Aharona i jego ubrania, i jego synów, i ubrania jego synów, którzy są z nim. Będzie poświęcony, on i jego ubrania, i jego synowie i ubrania jego synów, którzy są z nim. 22 Weźmiesz z barana tłuszcz, tłusty ogon i tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i przeponę znad wątroby, i obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, i prawą przednią nogę, bo to jest baran upełnomocnienia. 23 I jeden bochen chleba, i jeden bochenek chleba [z] oliwą, i jeden placek z kosza nie zakwaszonych [chlebów], który [będzie] przed Bogiem. 24 Położysz wszystko [to] na dłonie Aharona i na dłonie jego synów i zakołyszą tym [na cztery strony] przed Bogiem. 25 Weźmiesz je z ich rąk i spalisz z dymem na ołtarzu jego [oddanie] wstępujące (ola), kojący zapach przed Bogiem, spalonego w ogniu dla Boga. 26 Weźmiesz mostek z barana upełnomocnienia, który należy do Aharona, i zakołyszesz [tym] przed Bogiem. I to będzie część dla ciebie. 27 Uświęcisz ten mostek [daru] kołysania i przednią nogę [daru] podnoszenia, to, co było kołysane i to, co było podnoszone z barana upełnomocnienia, który jest dla Aharona i dla jego synów. 28 Aharon i jego synowie będą otrzymywali wyznaczony dar od synów Jisraela i będzie to wieczny bezwzględny nakaz. Wyznaczony dar od synów Jisraela z zarzynanych na ucztę [oddań] pokojowych (szlamim), ich wyznaczony dar dla Boga. 29 A święte ubrania Aharona będą [przekazane] jego synom po nim, aby byli namaszczani w nich i aby byli w nich upełnomocniani [do służby kohena]. 30 [Nowy Najwyższy] Kohen spośród synów po [Aharonie] będzie je nosił przez siedem dni, gdy wejdzie do Namiotu Wyznaczonych Czasów, aby służyć w świętym [miejscu]. 31 Weźmiesz barana upełnomocnienia i ugotujesz jego mięso w świętym miejscu. 32 Aharon i jego synowie zjedzą mięso barana i chleb, który jest w koszu, u wejścia do Namiotu Wyznaczonych Czasów. 33 Zjedzą je [ci], którzy otrzymali przez nie odkupienie, aby ich upełnomocnić i poświęcić ich. Nikt nieuprawiony nie będzie tego jadł, bo to jest święte. 34 Jeśli zostanie [coś] z mięsa [oddań] upełnomocnienia i z chlebów do rana, spalisz to, co zostanie, w ogniu i [nikt] nie będzie tego jadł, bo to jest święte. 35 Uczynisz tak dla Aharona i jego synów, według wszystkiego, co ci przykazałem. Przez siedem dni będziesz ich upełnomocniał. 36 Złożysz młodego byka [oddania] za grzech, każdego dnia na odkupienie. Oczyścisz ołtarz przez [złożenie] na nim [oddania] przebłagania i namaścisz go, aby go uświęcić. 37 Przez siedem dni będziesz dokonywał oczyszczenia ołtarza i uświęcał go. Ołtarz stanie się najświętszy, wszystko, co dotknie ołtarza, stanie się oddzielone [od nieświętego]. 38 To zrobisz na ołtarzu: [złożysz] dwa barany [nie starsze niż] jednoroczne, stale, każdego dnia. 39 Jednego barana złożysz rano, a drugiego barana złożysz po południu. 40 Jedną dziesiątą efy mąki wymieszanej z jedną czwartą hinu wytłoczonej oliwy i z jedną czwartą hinu wina daru wylania (nesech). [Przybliż to] z jednym baranem. 41 Drugiego barana przybliżysz po południu, tak jak rano, przybliżysz go z [oddaniem] hołdowniczym (mincha) i z jej darem wylania, na kojący zapach spalonego ogniem dla Boga. 42 Przez wszystkie wasze pokolenia stałe [oddanie] wstępujące [będzie składane], u wejścia do Namiotu Wyznaczonych Czasów, przed Bogiem, tam gdzie Ja będę wyznaczał spotkania z wami, by przemawiać tam do ciebie. 43 Będę wyznaczał tam Moje spotkania z synami Jisraela i [Miejsce Obecności] będzie uświęcone Moją chwałą. 44 Uświęcę Namiot Wyznaczonych Czasów i ołtarz, i Aharona i jego synów uświęcę, by służyli Mi jako koheni. 45 Zamieszkam pośród synów Jisraela i będą im Bogiem. 46 Doświadczą, że Ja, Bóg, jestem ich Bogiem, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, aby przebywać wśród nich. Ja, Bóg, ich Bóg.

30

1 Zrobisz ołtarz z drzewa akacjowego do spalania kadziła, 2 szerokości jednej ama i długości jednej ama. Będzie kwadratowy i wysoki na dwie ama i będą [wystawać] z niego narożniki. 3 Pokryjesz go czystym złotem – jego szczyt i jego ściany dookoła, i jego narożniki. I zrobisz mu dookoła wieniec ze złota. 4 Dwa pierścienie po jego dwóch stronach, ze złota, zrobisz mu pod jego wieńcem, po jego dwóch stronach, zrobisz na obu bokach. Będą [służyć] do umieszczania w nich drążków, aby przenosić na nich [ołtarz]. 5 Zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryje je złotem. 6 Umieścisz [ołtarz] przed zasłoną oddzielającą, która zasłania Skrzynię Świadectwa. Przed pokrywą odkupienia, która jest na Skrzyni Świadectwa, tam gdzie ustanowię Moje spotkania z tobą. 7 Aharon będzie na nim spalał wonne kadzidło każdego ranka, będzie je spalał, gdy wyczyści lampy. 8 Gdy Aharon będzie zapalał [je] po południu, będzie spalał stale kadzidło przed Bogiem, przez wszystkie wasze pokolenia. 9 Nie będziecie składać na nim niewłaściwego kadzidła ani [oddania] wstępującego, ani [oddania] hołdowniczego, ani daru wylania nie złożycie na nim. 10 Raz w roku, [w Dniu Przebłagań] Aharon [wyleje krew] na jego narożniki, żeby dokonać przebłagania. Dokona przebłagania raz do roku krwią [oddania] przebaczenia przez wszystkie pokolenia. [Ten ołtarz] będzie najświętszy dla Boga.