Paraszat TAZRIJA

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 Przemów do synów Jisraela: Kobieta, która zajdzie w ciążę i urodzi chłopca [albo poroni], będzie rytualnie skażona przez siedem dni. Będzie rytualnie skażona, tak samo jak podczas dni jej odłączenia z powodu [miesięcznej] słabości. 3 A na ósmy dzień, [nawet jeśli jest to Szabat], napletek [chłopca] będzie obrzezany. 4 [Gdy kobieta zanurzy się w mykwie po siedmiu dniach], wtedy przez trzydzieści trzy [dodatkowe] dni będzie czekać, [a jeśli w tym okresie zobaczy] krew, będzie rytualnie czysta [dla swego męża. Jednak] nie dotknie [ani nie zje] z żadnej świętości [wyznaczonych darów dla kohenów], ani nie wejdzie do Świątyni przez [kolejne trzydzieści trzy dni, aż] dni jej [całkowitego] oczyszczenia wypełnią się. 5 Jeżeli urodzi dziewczynkę, będzie rytualnie skażona przez dwa tygodnie, tak jak podczas dni jej odłączenia [z powodu menstruacji]. Wtedy przez sześćdziesiąt sześć dni będzie czekać, [a jeśli nawet zobaczy] krew, będzie rytualnie czysta dla swego męża. 6 Gdy dni jej [całkowitego] oczyszczenia za syna albo córkę wypełnią się, przyniesie pierwszorocznego barana na oddanie wstępujące [ola] i młodego gołębia albo synogarlicę na oddanie za grzech [chatat] do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów, do kohena. 7 On przybliży to przed Boga i dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona [ta, która była nazywana skażoną z powodu] źródła jej krwi. To jest przepis prawa dla kobiety, która urodzi chłopca lub dziewczynkę. 8 Jeżeli nie będzie jej stać na barana, weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na oddanie wstępujące [ola], a drugiego na oddanie za grzech [chatat]. Kohen dokona przebłagania za nią i stanie się rytualnie czysta.

13

1 Bóg przemówił do Moszego i do Aharona: 2 Jeżeli człowiek ma na skórze swego ciała: [białą] krostę, kremową krostę albo [białą] plamę i jest [podejrzenie, że to oznaka caraatu] na skórze jego ciała, będzie przywieziony do Aharona, kohena, albo do jednego z jego synów, kohenów, [na oględziny]. 3 Kohen obejrzy oznakę na skórze ciała: jeżeli [przynajmniej dwa] włosy na tej oznace stały się [z czarnych] białe i oznaka wygląda jak zagłębienie na skórze jego ciała, wtedy jest to oznaka caraatu. Gdy kohen to obejrzy, ogłosi go rytualnie skażonym. 4 Jeżeli to jest biała plama na skórze jego ciała i z wyglądu nie jest głębsza niż skóra [naokoło], i włosy nie zbielały, wtedy kohen odosobni [człowieka, który ma] oznakę, na siedem dni. 5 Obejrzy to kohen na siódmy dzień i jeśli zobaczy, że oznaka pozostała taka sama w jej wyglądzie i nie rozszerzyła się oznaka na skórze, wtedy kohen odosobni go na kolejnych siedem dni. 6 Obejrzy kohen na siódmy dzień drugiego odosobnienia i jeśli zobaczy, że oznaka zbladła albo nie rozszerzyła się na skórze, wtedy ogłosi go rytualnie czystym. Jest to [tylko] przebarwienie skóry. [Człowiek ten] zanurzy [siebie i swoje] ubranie [w mykwie] i będzie rytualnie czysty. 7 Jeżeli przebarwienie na skórze rozprzestrzeniło się po tym, jak obejrzał je kohen, który ogłosił go rytualnie czystym, ma się pokazać kohenowi powtórnie. 8 Obejrzy [go] kohen i jeśli zobaczy, że przebarwienie na skórze rozszerzyło się, kohen ogłosi go rytualnie skażonym, bo to jest caraat.

9 Jeżeli człowiek ma oznakę [i jest podejrzenie, że to oznaka] caraatu, będzie przywiedziony do kohena. 10 I obejrzy [go] kohen i jeśli zobaczy białą krostę na skórze i jeżeli włosy [na niej] stały się białe, [kohen ogłosi go rytualnie skażonym]. Albo jeżeli jest zdrowe miejsce pośród krost, 11 wtedy [nie należy myśleć, że to nie jest caraat, lecz że] jest to stara [blizna pod spodem, która tylko wygląda jak zdrowa skóra, bo w rzeczywistości jest] caraat na skórze jego ciała. Kohen ogłosi go rytualnie skażonym i nie odosobni go, bo [człowiek ten] jest rytualnie skażony. 12 Jeżeli caraat rozlegle wykwitł, tak że caraat pokrył całą skórę dotkniętego [nim człowieka] od głowy po jego nogi, gdziekolwiek oczy kohena mogą zobaczyć, 13 wtedy kohen obejrzy [to] i jeśli zobaczy, że caraat pokrył całe jego ciało, ogłosi tę oznakę rytualnie czystą, bo [człowiek] cały zbielał i jest rytualnie czysty. 14 Ale w dniu, gdy zdrowo wyglądające ciało pojawi się [pośród krost], stanie się rytualnie skażony. 15 I obejrzy kohen miejsce zdrowo wyglądającego ciała, i ogłosi go rytualnie skażonym. [To] zdrowo [wyglądające] ciało jest rytualnie skażone, [bo to] jest caraat. 16 Jeżeli miejsce zdrowego ciała odmie się ponownie i zbieleje, [człowiek] ma wrócić do kohena. 17 Jeżeli kohen obejrzy [to] i zobaczy, że oznaka stała się biała, ogłosi kohen oznakę czystą i [człowiek] jest wtedy rytualnie czysty.

18 Jeżeli [człowiek] na skórze swego ciała ma wrzód, który wygoi się, 19 i na miejscu wrzodu pojawi się biała zaczerwieniona plama, musi być pokazana kohenowi. 20 I obejrzy [ją] kohen, i jeśli zobaczy, że [jest biała i] z wyglądu [bardziej] zapadnięta niż skóra [naokoło], a jej włosy zbielały, wtedy kohen ogłosi go rytualnie skażonym, [bo] jest to oznaka caraatu, który wykwitła na zarażonym [wcześniej] miejscu. 21 Ale jeżeli kohen zobaczy, że nie ma białego włosa w niej ani nie jest głębsza niż skóra [naokoło] i zbladła, kohen odosobni go na siedem dni. 22 Jeżeli rozprzestrzeniła się rozlegle na skórze, wtedy kohen ogłosi go rytualnie skażonym. Jest to oznaka [caraatu]. 23 Jeżeli plama pozostanie na swoim miejscu i nie rozszerzy się, wtedy jest to [tylko] zabliźnienie po wrzodzie i kohen ogłosi go rytualnie czystym.

24 Jeżeli [człowiek] ma na skórze swego ciała oparzelinę od ognia i na ozdrowiałej powierzchni oparzeliny jest biała zaczerwieniona albo [całkowicie] biała plama, 25 obejrzy ją kohen i jeśli zobaczy, że włosy na tej plamie zmieniły się na białe i jeśli jej [biały] wygląd [sprawia, że] wygląda, jakby była głębsza niż skóra [naokoło], jest to caraat, który rozkwitł na oparzelinie. Kohen ogłosi go rytualnie skażonym, bo jest to oznaka caraatu. 26 Ale jeżeli kohen zobaczy, że nie ma białych włosów na plamie i nie jest [bardziej] wklęsła niż skóra [naokoło], i pobladła, kohen odosobni go na siedem dni. 27 I obejrzy go kohen na siódmy dzień, i jeżeli się znów rozprzestrzeniła na skórze i kohen ogłosi go rytualnie skażonym, jest to oznaka caraatu. 28 Jeżeli plama pozostanie na swoim miejscu nie rozszerzając się na skórze i jest blada, wtedy jest to [tylko biała] krosta oparzeliny. I kohen ogłosi go rytualnie czystym, bo jest to zabliźnienie oparzeliny.

29 Jeżeli mężczyzna albo kobieta [podejrzana o caraat] ma oznakę na głowie albo na [miejscu, gdzie wyrasta] broda 30 i kohen obejrzy oznakę, i jeśli zobaczy, że [jest biała] z wyglądu [i wydaje się] głębsza niż skóra [naokoło], [a czarny] włos [zmienił się] w krótki płowy, ogłosi go kohen rytualnie skażonym. Jest to netek, który jest caratem głowy i brody. 31 Jeżeli kohen popatrzy [na podejrzaną] oznakę netek i zobaczy, że nie jest głębsza niż skóra [naokoło] i nie ma w niej czarnego włosa, [który czyniłby ją rytualnie czystą], wtedy kohen odosobni [człowieka z] oznaką netek na siedem dni. 32 Obejrzy kohen oznakę na siódmy dzień i jeśli zobaczy, że netek nie rozszerzył się i nie ma w nim płowego włosa, i netek nie wygląda na głębszy niż skóra [naokoło], 33 [zarażony człowiek] ma się ogolić [naokoło netek], ale nie wygalając samego netek, i kohen odosobni [człowieka z] netek na kolejnych siedem dni. 34 I obejrzy kohen netek na siódmy dzień, i jeśli zobaczy, że netek nie rozszerzył się na skórze i nie jest głębszy z wyglądu niż skóra [naokoło], kohen ogłosi go rytualnie czystym. [Jednak ponieważ człowiek był odosobniony], zanurzy [siebie i] swoje ubranie w mykwie i będzie rytualnie czysty. 35 Jeżeli netek rozprzestrzenił się na skórze po tym, kiedy [człowiek] był ogłoszony rytualnie czystym, 36 i obejrzy go kohen, i jeśli zobaczy, że netek rozszerzył się na skórze, i kohen nie [jest w stanie] rozróżnić płowego włosa – [człowiek] jest rytualnie skażony. 37 Ale jeżeli wygląd netek pozostał taki sam i czarny włos wyrósł na nim, wygoił się netek – [człowiek] jest rytualnie czysty i kohen ogłosi go rytualnie czystym. 38 Jeżeli skórę ciała mężczyzny albo kobiety pokrywają białe plamy, 39 a kohen obejrzy [ich], i zobaczy, że na skórze ich ciała są plamy [tylko] blade, białe jak śnieg, [jest to jedynie] pobłysk [skóry pozbawionej pigmentu], który rozkwitł na skórze. [Człowiek] jest rytualnie czysty. 40 Jeżeli człowiek straci włosy z [tyłu] głowy, jest to łysina i jest rytualnie czysty. 41 Jeżeli straci włosy na głowie od strony czoła, jest to łysina czołowa i jest rytualnie czysty. 42 Jeżeli na łysinie [z tyłu] albo na łysinie czołowej ma białą zaczerwienioną oznakę, [jest podejrzenie] rozkwitającego caraatu na łysinie albo na łysinie czołowej, 43 i obejrzy go kohen, i jeśli zobaczy, że jest to krosta oznaki, biała, zaczerwieniona, na łysinie albo na łysinie czołowej, jak wygląd caraatu skóry ciała, 44 wtedy człowiek jest porażony caratem, jest skażony rytualnie. Kohen ogłosi go rytualnie skażonym [z powodu] oznaki na jego głowie. 45 Człowiek porażony caratem, [mającym prawdziwą] oznakę: jego ubranie będzie rozdarte, a jego głowa będzie niestrzyżona, będzie okryty [kapturem opuszczonym] po same wąsy i będzie wołał: Rytualnie skażony! Rytualnie skażony! 46 Przez cały czas, kiedy oznaka jest na nim, będzie rytualnie skażony. Pozostanie sam. Jego miejsce będzie poza obozem. 47 Jeżeli na ubraniu jest oznaka caraatu, czy to na ubraniu wełnianym, czy to na lnianym, 48 albo na osnowie, albo na wątku lnianym czy wełnianym, albo na skórze, albo na czymkolwiek zrobionym ze skóry 49 i będzie oznaka ciemnozielona albo ciemnoczerwona na ubraniu albo na skórze, albo na osnowie, albo na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej, jest oznaka caraatu, pokaże ją kohenowi. 50 I obejrzy kohen oznakę, i zamknie oznakę [razem z tą rzeczą] na siedem dni. 51 I obejrzy oznakę na siódmy dzień: jeżeli rozszerzyła się oznaka na ubraniu albo na osnowie, albo na wątku, albo na skórze, na wszystkim, co dla jakiegokolwiek użytku zostało zrobione ze skóry, oznaka jest caratem złośliwym i [rzecz] jest rytualnie skażona. 52 I spali ubranie albo osnowę, albo wątek wełniany czy lniany, albo jakąkolwiek rzecz skórzaną, na których jest oznaka, bo jest to caraat złośliwy. Będzie spalona w ogniu. 53 Ale jeżeli obejrzy ją kohen i zobaczy, że nie rozszerzyła się oznaka na ubraniu albo na osnowie czy na wątku, czy na jakiejkolwiek rzeczy ze skóry, 54 i nakaże kohen, żeby oczyścić [piorąc] to, na czym jest oznaka. I zamknie ją na kolejnych siedem dni. 55 I obejrzy kohen po wypraniu oznaki, i jeśli zobaczy, że oznaka nie zmieniła wyglądu i oznaka nie rozszerzyła się, jest rytualnie skażona. Będzie spalona w ogniu. Jest to [oznaka] przenikająca na używanej lub nowej [rzeczy]. 56 Ale jeżeli obejrzy ją kohen i zobaczy, że oznaka zbladła po jej oczyszczeniu [i po zamknięciu], wyrwie ją z ubrania albo ze skóry, albo z osnowy, albo z wątku 57 i jeżeli pojawi się znowu na ubraniu, na osnowie albo na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy ze skóry, jest to [caraat] rozkwitający [nawracająco]. Będzie spalona w ogniu [cała ta rzecz], na której jest oznaka. 58 Ale jeżeli ubranie albo osnowa, albo wątek, albo jakakolwiek rzecz ze skóry, która było oczyszczona, i [z której] oznaka znikła, będzie oczyszczona po raz drugi [przez zanurzenie jej w mykwie], i będzie rytualnie czysta. 59 To jest przepis prawa oznaki caraatu na wełnianym lub lnianym ubraniu, na osnowie, wątku albo na jakiejkolwiek rzeczy ze skóry, żeby ją uznać za rytualnie czystą albo uznać za rytualnie skażoną.