Paraszat SZOFTIM

18 Wyznacz sobie sędziów i strażników prawa dla każdego z twoich plemion i we wszystkich twoich miastach, które Bóg, twój Bóg, daje ci. [Wyznacz doświadczonych sędziów], żeby sądzili lud sądem sprawiedliwym. 19 Nie naginaj wyroku, nie bądź stronniczy i nie daj się przekupić, [nawet jeśli ktoś chce ci zapłacić, byś sądził wedle prawa], bo przekupstwo zaślepia oczy mądrych i wypacza słowa sprawiedliwych. 20 Domagaj się sprawiedliwości, [szukając] sprawiedliwości [w sądach wysokiego szczebla, a z powodu tej zasługi] będziesz żył i posiadał ziemię, którą Bóg, twój Bóg, daje ci. 21 [Nigdy] nie zasadzisz dla siebie drzewa bałwochwalstwa. [Nie zasadzisz] żadnego drzewa [ani nie zbudujesz żadnego domu na górze świątynnej], blisko ołtarza Boga, twojego Boga, który uczynisz dla siebie. 22 Nie postawisz dla siebie pomnika [nawet z pojedynczego kamienia i nawet po to, żebyś na nim składał oddania], bo Bóg, twój Bóg, tego nienawidzi.

17

1 Nie zarżniesz [na oddanie] dla Boga, twojego Boga, byka albo owcy [lub kozy], która ma cielesną wadę, ani [nie złożysz w oddaniu zwierzęcia, które było zarżnięte z] niewłaściwym oświadczeniem [zamiaru], bo jest to obrzydliwość dla Boga, twojego Boga. 2 Jeżeli znajdziesz wśród siebie, w jednym ze swoich miast, które Bóg, twój Bóg, daje ci, mężczyznę lub kobietę, którzy uczynili to, co przed Bogiem, twoim Bogiem, jest złe i naruszyli Jego przymierze, 3 poszli i służyli bożkom narodów, i kłaniali się im albo słońcu, księżycowi lub jakimkolwiek możliwościom [konstelacji i planet] niebieskich, które nakazałem ci nie [czcić], 4 i doniosą ci o tym [świadkowie], wysłuchasz [sprawy] i przebadasz [ich] dokładnie, a jeśli ich wypowiedzi są zgodne i prawdziwe i ta obrzydliwość stała się w Jisraelu, 5 wyprowadzisz tego mężczyznę albo tę kobietę, którzy uczynili tę złą rzecz, poza bramy [miasta] i ukamienują ich, zadając im śmierć. 6 Skazanego na śmierć można uśmiercić, tylko jeśli świadectwo [przeciwko niemu złoży] para świadków albo trzech świadków. Nie poniesie śmierci przez świadectwo jednego świadka. 7 Ręce świadków podniosą się pierwsze przeciwko niemu, żeby go uśmiercić. Potem ręce całego ludu. I usuniesz zło spośród ciebie.

8 Jeżeli sprawa [podlegająca wyrokowi] prawa ominie [miejscowy sąd], czy [to dotycząca] różnicy pomiędzy krwią [czystą] a krwią [skażoną], czy orzeczenia [niewinności] lub orzeczenia [winy], czy [dotyczącą rozróżnienia] pomiędzy [czystą a skażoną] oznaką, [wywołując] sprzeczne opinie [pośród starszyzny] w twoim mieście, wtedy udasz się do [Świątyni], do miejsca, które Bóg, twój Bóg, wybierze. 9 I przyjdziesz do kohenów, [którzy pochodzą z plemienia] Lewitów, i do sędziów, którzy będą w tym czasie. Będziesz ich pytał, a oni oznajmią ci słowo prawa. 10 I musisz usłuchać ich słów, które ci oznajmią, z miejsca, które Bóg wybrał. Starannie wypełnij wszystko , o czym cię pouczą. 11 [Oprócz tego] musisz przestrzegać Tory, tak jak cię pouczą, i kierować się prawami, które dla ciebie ustanowią. Nie zboczysz od tego, co ci przekazali, [nawet jeżeli ci powiedzą, że] prawe [to lewe], a lewe [to prawe]. 12 Każdy człowiek [spośród Sanhedrynu], który sprzeciwi się i odmówi usłuchania kohena albo innego sędziego, który tam pełni służbę dla Boga, twojego Boga, [jako przywódca najwyższego sądu], ten człowiek musi umrzeć. I usuniesz zło spośród Jisraela. 13 [Poczekają do obchodu następnego święta pielgrzymiego z jego uśmierceniem], aby cały lud usłyszał i bał się, żeby już więcej rozmyślnie się nie sprzeciwiali. 14 Gdy przyjdziesz do ziemi, którą Bóg, twój Bóg, da tobie, posiądziesz ją i zamieszkasz w niej, i powiesz: Ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokoło mnie, 15 ustanów nad sobą tylko takiego króla, którego Bóg, twój Bóg, wybierze. Król, którego ustanowisz nad sobą, musi być spośród twoich braci, [lecz nie może to być konwertyta]. Nie możesz ustanowić nad sobą cudzoziemca, który nie jest twoim bratem. 16 Jednak niech nie ma wielu koni dla siebie, [lecz tylko tyle, ile potrzebuje do swego rydwanu], żeby nie przywiódł ludu z powrotem do Micrajim, chcąc zdobyć więcej koni, bo Bóg powiedział wam: Już nigdy więcej nie powrócicie na tamtą drogę. 17 Niech nie gromadzi przy sobie wielu żon, aby jego serce nie odwróciło się [ku nim], także wiele srebra i złota niech nie gromadzi. 18 Gdy już zasiądzie na królewskim tronie, niech przepisze dla siebie dwa zwoje tej Tory, w obecności kohenów, synów Lewiego. 19 [Jeden zwój będzie złożony w jego skarbcu, a drugi] pozostanie z nim, i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, żeby się uczył bać się Boga, jego Boga, żeby starannie wypełniał wszystkie słowa tej Tory i jej bezwzględne nakazy. 20 [A ma tak być], żeby jego serce nie wynosiło się nad jego braci i żeby nie zboczył [od choćby najmniejszego] przykazania, ani w prawo, ani w lewo, lecz by panował długi czas nad swoim królestwem, on i jego synowie spośród Jisraela.

18

1 Koheni, [którzy są z plemienia] Lewiego, [i] całe plemię Lewiego, nie będą mieli żadnego udziału [w łupie wojennym] ani [żadnego] dziedzictwa [ziemi] razem z Jisraelem. [Dotyczy to] wszystkich [kohenów, którzy są z] plemienia Lewiego, [tak nadających się do służby w Świątyni, jak i tych, którzy się nie nadają. Kohen i Lewita] będą jedli z [oddań] ogniowych dla Boga, [a także wyznaczone dary i dziesięciny], które On przeznaczył dla nich. 2 Lecz [kohen] nie będzie miał żadnego dziedzictwa [w ziemi] pośród swoich braci. [Dary, które] Bóg [przeznaczył dla niego, są] jego dziedzictwem, tak jak On powiedział [Aharonowi]. 3 A to będzie [przypadało] kohenom [według] prawa od ludu: z każdego byka albo owcy [lub kozy], które zostaną zarżnięte, kohen otrzyma przednią nogę, obie części dolnej szczęki [razem z językiem] i ostatnią komorę żołądka. 4 Dasz mu [wyznaczony dar, którym jest] pierwsza część [plonu] twojego zboża, wina i oliwy. Dasz mu pierwszą strzyżę twojej owcy. 5 Bo Bóg, twój Bóg, wybrał go spośród wszystkich plemion, żeby pełnił służbę w Imię Boga, on i jego synowie, na zawsze. 6 A jeżeli [kohen, z plemienia] Lewiego, z jednego z twoich miast w całym Jisraelu, gdzie przebywa, przyjdzie, kiedy tylko zechce, do miejsca, które Bóg wybrał, 7 to może służyć w Imię Boga, jego Boga, tak jak jego bracia, [koheni z plemienia] Lewiego, którzy stoją tam przed Bogiem. 8 Będzie jadł takie same części [z mięsa oddań świątecznych, jak inni], oprócz [oddania nieustannego (tamid), oddań dodatkowych (musaf) na Szabat i oddań dobrowolnych, do składania których koheni zostali podzieleni na straże, a prawa do uczestniczenia w nich były] sprzedane ich przodkom. 9 Gdy przyjdziesz do ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci, nie ucz się czynić obrzydliwości tych narodów, 10 żeby nie znalazł się nikt, kto swojego syna lub córkę przeprowadza [pomiędzy dwoma] ogniami [dla Molecha] ani wróżący przy pomocy różdżki, ani przepowiadający na podstawie czasu, ani wieszczący [na podstawie nietypowych zdarzeń], ani czarownik, 11 ani używający do wróżb zwierząt, ani zwracający się [po przepowiednię] do nekromantów i szamanów, ani wypytujący zmarłych. 12 Bo ktokolwiek czyni te rzeczy, jest obrzydliwością dla Boga i z powodu tych obrzydliwości Bóg, twój Bóg, wypędził te [narody] sprzed ciebie. 13 [Nie wypytuj o przyszłość, lecz] bądź doskonale [ufny i trwaj w bojaźni] przed Bogiem, twoim Bogiem, 14 gdyż te narody, które masz podbić, słuchają przepowiedni astrologów albo wróżących przy pomocy różdżki, jednak tobie Bóg, twój Bóg, nie dał takich rzeczy, [lecz prawdziwych proroków, a także Urim i Tumim]. 15 Bóg, twój Bóg, powoła ci proroka, [który będzie], jak ja, spośród ciebie i twoich braci. Macie mu być posłuszni. 16 [Przecież sam] domagałeś się tego od Boga, twojego Boga, na Chorewie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie mogę już więcej słuchać słowa Boga, mojego Boga, ani oglądać tego wielkiego ognia, żebym nie umarł. 17 Bóg powiedział do mnie: Słusznie powiedzieli. 18 Ustanowię dla nich proroka jak ty, spośród ich braci. Włożę Moje słowa [proroctwa] w jego usta i powie im wszystko, co mu nakażę. 19 A wtedy, jeżeli ktokolwiek nie posłucha Moich słów, którymi on przemówi w Moje Imię, ukarzę go [śmiercią z nieba]. 20 Zaś prorok, który rozmyślnie wypowie w Moje Imię słowo, którego nie nakazałem mu powiedzieć, albo przemówi w imię bożków narodów – ten prorok musi umrzeć. 21 Jeżeli pomyślisz: Skąd będę wiedział, czy słowo zostało powiedziane przez Boga, [wiedz, że] 22 jeżeli prorok [twierdzi], iż przemawia w Imię Boga, a rzecz ta się nie stanie, i [pojmujesz, że] nigdy do niej nie dojdzie, wtedy jest o posłanie, którego nie wypowiedział Bóg. Prorok przemówił, umyślnie [chcąc cię oszukać]. Nie obawiaj się, [że zostaniesz ukarany, jeżeli spowodujesz jego śmierć].

19

1 Gdy Bóg, twój Bóg, wytępi narody w ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci, żebyś ją posiadł, i zamieszkasz w ich miastach i domach, 2 wydzielisz sobie trzy miasta w twojej ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci w posiadanie. 3 Przygotujesz [drogowskazy, żeby wskazywały] ci drogi [do tych miast], i [wybierzesz] trzy [miasta] równo oddalone [od siebie] na obszarze twojej ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo. Będą one [przygotowane] dla każdego [nieumyślnego] zabójcy, żeby tam uciekł. 4 A w tych przypadkach zabójca może tam uciec, aby przeżył: ten kto uderzy [śmiertelnym ciosem] swojego bliźniego nieumyślnie, a nie nienawidził go wcześniej, 5 albo jeżeli człowiek pójdzie ze swoim bliźnim do lasu, żeby rąbać drzewa, i jego ręka podniesie siekierę, żeby ściąć drzewo, i żelazo zsunie się z trzonka i ugodzi jego bliźniego, a on umrze, ten [zabójca] ucieknie do jednego z tych miast, aby przeżył. 6 [Drogowskazy nakazałem ci ustawić w widocznych miejscach i równych odstępach], żeby gdy mściciel krwi podąży za zabójcą będąc wzburzony, nie dogonił go, bo droga jest daleka, i nie uderzył go śmiertelnie. Bo [zabójca] nie nienawidził [ofiary] wcześniej i nie zasłużył [na ukaranie] śmiercią. 7 Dlatego ja nakazuję ci: Wydzielisz sobie trzy miasta. 8 Gdy Bóg, twój Bóg, rozszerzy twoje granice, tak jak obiecał twoim praojcom, i da ci całą ziemię, o której mówił twoim praojcom, że im ją da, 9 jeżeli będziesz przestrzegał starannie wszystkich tych przykazań, które ja nakazuję ci dzisiaj – kochać Boga, twojego Boga, i podążać stale Jego drogami – dodasz sobie jeszcze trzy miasta do tych poprzednich trzech, 10 żeby niewinna krew nie była przelana w twojej ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje tobie w dziedzictwo, [bo] byłbyś odpowiedzialny za krew. 11 Jednak jeżeli człowiek nienawidzi swojego bliźniego i dybie na niego, i uczyni coś, żeby go zranić śmiertelnie, a [ofiara] umrze, wtedy [zabójca] ucieknie do jednego z tych miast, 12 starszyzna tego miasta wyśle [strażników prawa] i zabiorą go stamtąd, i przekażą go mścicielowi krwi, i umrze. 13 Nie ulitują się nad nim. Bo jeśli usuniesz z Jisraela [tego, kto przelewa] niewinną krew, będzie ci dobrze. 14 Nie przesuniesz [oznaczeń] granicy twojego sąsiada, ustawionych przez pierwszych osadników w twojej odziedziczonej [własności], którą odziedziczysz w ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci w posiadanie. 15 Pojedynczy świadek nie może oskarżyć innego człowieka o żadne przewinienie, [za które człowiek mógłby dostać baty albo zostać skazany na śmierć], ani o żadnego rodzaju oszustwo, ani o żaden grzech, którym zawinił. Oskarżenie musi zostać potwierdzone przez zeznanie [przynajmniej[ dwóch albo trzech [niezależnych] świadków. 16 [Tak masz uczynić]: Jeżeli dwóch nieuczciwych świadków usiłuje obwinić człowieka, [który świadczył w sądzie], i twierdzą, że nie był obecny, [gdy wydarzyła się rzecz, o której świadczy], 17 wówczas obaj mężczyźni staną przed Bogiem, przed kohenami i sędziami, którzy będą w tym czasie, razem z tymi, którzy mają spór. 18 Sędziowie przesłuchają dokładnie [obu świadków] i jeżeli [zostanie udowodnione], że świadek jest świadkiem fałszywym, który świadczył fałszywie przeciw swojemu bratu, 19 to uczynisz mu tak samo, jak on [podstępnie] zamierzał uczynić swojemu bratu. I usuniesz zło spośród siebie. 20 [Sąd ogłosi orzeczenie publicznie, aby] pozostali usłyszeli, [co się stało], i bali się, i już nigdy nie uczynili tej złej rzeczy pośród ciebie. 21 Nie ulituj się [nad fałszywym świadkiem. Zapłaci swoim] życiem za [próbę odebrania] życia – [odszkodowanie wartości] oka za [fałszywe świadectwo o] oku, [odszkodowanie wartości] zęba za [fałszywe świadectwo o] zębie, [odszkodowanie wartości] ręki za [fałszywe świadectwo o] ręce, [odszkodowanie wartości] nogi za [fałszywe świadectwo o] nodze.

20

1 Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko twoim wrogom i zobaczysz konie i rydwany, lud, [który wydaje się] liczniejszy od ciebie, nie bój się ich. Bo słowo Boga, twojego Boga, który cię wywiódł z ziemi Micrajim, jest z tobą. 2 Wtedy, gdy [wyszedłeś ze swojej ziemi] i gdy zbliżać się będzie walka, [specjalnie namaszczony na wojnę] kohen wystąpi i przemówi do ludu [w świętym języku hebrajskim]. 3 I powie do nich: Słuchaj, Jisraelu, dzisiaj zbliża się walka przeciwko waszym wrogom. Niech nie zadrży wasze serce [na odgłos ich koni]. Nie bójcie się ich, [gdy uderzają w swoje tarcze]. Nie wpadajcie w popłoch, [gdy zabrzmią ich trąby] i nie bądźcie przerażeni, [gdy usłyszycie okrzyki]. 4 Bo [słowo] Boga, twojego Boga, idzie z wami, aby walczyć za was przeciwko waszym wrogom, żeby cię wyratować. 5 Wtedy przemówią do ludu strażnicy prawa: Czy jest człowiek, który zbudował nowy dom i jeszcze w nim nie zamieszkał [i nie przybił na nim mezuzy]? Niech idzie z powrotem do swojego domu, aby nie zginął na wojnie, bo inny człowiek by w nim zamieszkał. 6 Czy jest człowiek, który zasadził winnicę, a [jej owoce jeszcze] nie zostały wkupione [w czwartym roku jej wzrastania]? Niech idzie z powrotem do swojego domu, aby nie zginął na wojnie, bo inny człowiek by ją wykupił. 7 Czy jest człowiek, który zaręczył się z kobietą, ale nie wziął jej jeszcze [do swojego domu jako żony]? Niech idzie z powrotem do swojego domu, aby nie zginął na wojnie, bo inny mężczyzna by ją wziął. 8 Strażnicy prawa oznajmią im jeszcze: Czy jest człowiek bojaźliwy albo mający tchórzliwe serce? Niech idzie z powrotem do swojego domu, żeby nie uczynił serc jego braci tchórzliwymi jak jego własne. 9 Gdy strażnicy prawa skończą przemawiać do ludu, wyznaczą dowódców nadzorujących wojsko na czele [oddziałów i na końcu] ludu, [zapewniając w ten sposób, że nikt nie ucieknie]. 10 Gdy zbliżysz się do miasta, żeby walczyć przeciw niemu, [nawet jeśli możesz je pokonać, najpierw musisz] zaproponować mu pokój. 11 I stanie się, że jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy [swoje bramy] przed tobą, wtedy cały lud, który w nim się znajduje, złoży ci daninę i będzie ci służyć. 12 Lecz jeżeli nie zawrze pokoju z tobą [i powstanie do] walki przeciwko tobie, będziesz je oblegał, 13 a Bóg, twój Bóg, wyda je w twoje ręce. Zabijesz wszystkich ich mężczyzn mieczem. 14 Ale kobiety możesz sobie wziąć, dzieci, bydło i wszystko, co jest w mieście, i cały łup. Zjesz z łupu, który Bóg, twój Bóg, daje ci. 15 Tak uczynisz wszystkim miastom, bardzo oddalonym od ciebie, które nie są miastami tych [tutejszych] narodów. 16 Ale w miastach tych [tutejszych] narodów, które Bóg, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo, żadnej duszy nie pozostawisz przy życiu. 17 Bo całkowicie masz ich zetrzeć – Chitytów, Emorytów, Kenaanitów, Peryzytów, Chiwitów, Jewusytów, tak jak Bóg, twój Bóg, nakazał ci, 18 aby was nie nauczyli czynić wszystkich ich obrzydliwości, które czynili dla swoich bożków, żebyście nie zgrzeszyli przeciw Bogu, waszemu Bogu. 19 Jeżeli będziesz oblegał miasto wiele dni, stanąwszy do walki przeciwko niemu – [jeżeli nie jest to konieczne] do jego zdobycia, nie niszcz ich drzew podnosząc na nie siekierę. Możesz z nich jeść, a nie wolno ci ich ścinać. Bo czy drzewa pola jest człowiekiem, żebyś wystąpił przeciwko niemu podczas oblężenia? 20 Ale drzewo, o którym wiesz, że nie jest drzewem owocowym, możesz zniszczyć, ściąć je i budować machiny oblężnicze przeciw miastu, które walczy z tobą, aż je zdobędziesz.

21

1 Gdy w ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci w posiadanie, znajdziesz zabitego, leżącego na polu, i nie jest wiadomo, kto go zabił, 2 twoja starszyzna i twoi sędziowie wyjdą [z Wielkiego Sanhedrynu, który jest przy Świątyni], i wymierzą [odległość od] miejsca, [gdzie leży] zabity, do miast wokół. 3 I stanie się, że z miasta, które jest najbliżej do zabitego, starszyzna tego miasta weźmie jałówkę, która nie była wykorzystywana do pracy, która nie ciągnęła w jarzmie. 4 Starszyzna tego miasta przyprowadzi jałówkę do łożyska dawnego potoku, [do miejsca] które odtąd nigdy już nie będzie orane ani obsiewane, i tam, w łożysku, złamią jałówce kark. 5 Koheni, synowie Lewiego, zbliżą się, bo Bóg, twój Bóg, wybrał ich, aby Mu służyli, aby błogosławili w Imię Boga i orzekali o każdym sporze i o każdej oznace [caraatu]. 6 Cała starszyzna tego miasta, które jest najbliżej zabitego, umyje swoje ręce nad jałówką, której kark został złamany w łożysku potoku. 7 Oznajmią mówiąc: Nasze ręce nie [uczyniły niczego, co bezpośrednio przyczyniło się do] przelania tej krwi, ani nasze oczy nie widziały [tej zbrodni]. 8 [Koheni powiedzą]: Daj się przebłagać twojemu ludowi, Jisraelowi, który wykupiłeś, Boże, nie składaj [odpowiedzialności za] niewinną krew na twój lud, Jisraela. Ta krew będzie im wybaczona. 9 [Jeżeli później morderca zostanie znaleziony, ma zostać stracony]. Usuniesz [rozlewanie] niewinnej krwi spośród ciebie i uczynisz to, co przed Bogiem jest prawe.