Paraszat PEKUDE

21 To są rozliczenia Miejsca Obecności, Miejsca Świadectwa, które były obliczone na polecenie Moszego. [Była to] praca Lewitów pod [kierunkiem] Itamara, syna kohena Aharona. 22 Becalel syn Uriego, syna Chura z plemienia Jehudy, wykonał wszystko, co Bóg przykazał Moszemu. 23 A z nim Oholiaw, syn Achisamacha z pokolenia Dana – cieśla, tkający i haftujący z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i lnu. 24 Wszelkie złoto użyte do robót we wszystkich świętych pracach, złoto [przekazane jako] dar kołysania, ważyło dwadzieścia dziewięć talentów i siedemset trzydzieści szekli według świątynnego szekla. 25 Ilość srebra [zebranego od] społeczności – sto talentów tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć szekli według szekla świątynnego, 26 beka od głowy, pół szekla według szekla świątynnego dla każdego, kto został policzony – od tego, kto miał dwadzieścia lat i więcej spośród sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu [mężczyzn]. 27 I sto talentów srebra było [użytych] na odlanie podstaw świętego [miejsca] i podstaw do zasłony oddzielającej, sto podstaw ze stu talentów, talent na podstawę. 28 A z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu [szekli] zrobił haczyki do słupów, pokrył ich szczyty i złączył je. 29 Miedzi [przekazanej jako] dar kołysania [było] siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta szekli. 30 Z niej zrobił podstawy wejścia do Namiotu Wyznaczonych Czasów i ołtarz miedziany, i miedziane okratowanie, które [było] na nim, i wszystkie przybory ołtarza. 31 I podstawy dziedzińca dookoła i podstawy bramy dziedzińca, i wszystkie kołki mocujące Miejsca Obecności, i wszystkie kołki mocujące dziedzińca dookoła.

39

1 A z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] zrobili ubrania przeznaczone do pełnienia służby w świętym [miejscu]. I wykonali święte ubrania, które były dla Aharona, tak jak Bóg przykazał Moszemu.

2 [Becalel] zrobił efod ze złota, z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu. 3 Wykuli płatki złota i [Becalel] pociął je na nici, aby podczas tkania wplatać je w niebieską, purpurową i szkarłatną [wełnę] i w len. 4 Zrobili [przy efodzie] przymocowane taśmy naramienne, przyszyte na dwóch brzegach. 5 Pas, który był na [efodzie], był zrobiony z niego i w ten sam sposób [co efod, ze złota, z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu, tak jak Bóg przykazał Moszemu. 6 Przygotowali kamienie onyksu, otoczone złotymi oprawami, z imionami synów Jisraela wyrytymi tak, jak się ryje na pieczęci. 7 [Becalel] umieścił je na taśmach naramiennych efodu jako kamienie dla pamiętania o synach Jisraela, tak jak Bóg przykazał Moszemu.

8 Zrobił napierśnik, tkany tak jak efod, ze złota, z niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny] i ze skręcanego lnu. 9 Był złożony podwójnie w kwadrat. Zrobili napierśnik długi na zeret i szeroki na zeret, podwójny. 10 I wypełnili go czterema rzędami kamieni. W jednym rzędzie: rubin, topaz i szmaragd. 11 W drugim rzędzie: karbunkuł, szafir i jaspis. 12 W trzecim rzędzie: opal, agat i ametyst. 13 W czwartym rzędzie: chryzolit, onyks i beryl, osadzone w oprawach ze złota. 14 Kamienie były [wyryte] według imion synów Jisraela – dwanaście, według ich imion, wyryte tak, jak się ryje na sygnecie, każdy według imienia, dla dwunastu plemion. 15 Zrobili na napierśniku łańcuchy pleciona na brzegach, z czystego złota. 16 Zrobili dwie złote oprawki i dwa złote pierścienie. I umieścili [te] dwa pierścienie na dwóch [górnych] rogach napierśnika. 17 Umieścili dwie złote plecionki w dwóch pierścieniach, na rogach napierśnika. 18 A dwa [inne] końce dwóch plecionek umieścili w dwóch oprawkach i umieścili je na taśmach naramiennych efodu, na przodzie. 19 Zrobili dwa złote pierścienie i umieścili na dwóch końcach napierśnika, na jego brzegu u dołu, na spodzie, od strony efodu. 20 I zrobili dwa złote pierścienie, i umieścili je na dwóch taśmach naramiennych efodu na dole, z przodu, naprzeciw ich szwów, powyżej pasa efodu. 21 Przywiązali napierśnik za jego pierścienie do pierścieni efodu nicią z niebieskiej [wełny], aby był ponad pasem efodu i [aby] napierśnik nie przesunął się sponad efodu, tak jak Bóg przykazał Moszemu.

22 [Becalel] utkał suknię efodu, cała z niebieskiej [wełny]. 23 Otwór sukni był w środku, jak otwór kolczugi, z [obrębionym] brzegiem dookoła, [aby] się nie rozdarł. 24 Wykonał na brzegach sukni owoce granatów ze skręcanej [wełny], niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej. 25 Wykonali dzwonki z czystego złota i umieścili dzwonki pomiędzy granatami, na [dolnych] brzegach sukni dookoła, pomiędzy granatami. 26 [Naprzemiennie:] dzwonek, granat, dzwonek, granat, na [dolnych] brzegach sukni dookoła, do służenia [w Miejscu Obecności], tak jak Bóg przykazał Moszemu. 27 Zrobili lniane tuniki tkając [je], dla Aharona i jego synów. 28 I zawój z lnu, i wspaniałe wysokie zawoje z lnu, i spodnie płócienne ze skręcanego lnu. 29 I pas ze skręcanego lnu i niebieskiej, purpurowej i szkarłatnej [wełny], haftowany, tak jak Bóg przykazał Moszemu. 30 Zrobili diadem, świętą opaskę na czoło z czystego złota, i napisali na nim napis ryjąc tak, jak się ryje na sygnecie: ‘Święty dla Boga’. 31 Umieścili przy nim taśmę z niebieskiej [wełny], aby założyć [go] na zawój od góry, tak jak Bóg nakazał Moszemu. 32 Została ukończona cała praca przy Miejscu Obecności [i] Namiocie Wyznaczonych Czasów. Synowie Jisraela zrobili dokładnie tak, jak Bóg przykazał Moszemu.

33 Przynieśli Miejsce Obecności do Moszego. Namiot i wszystkie jego przybory, jego haki, belki, poprzeczki łączące, słupy i podstawy. 34 Przykrycie ze skór baranich barwionych na czerwono i przykrycie ze skór wielobarwnych, i zasłonę oddzielającą. 35 Skrzynię Świadectwa i jej drążki i jej pokrywę odkupienia. 36 Stół i wszystkie jego przybory, i chleb obecności. 37 Świecznik z czystego [złota] i jego lampy. [Właściwie] przygotowane lampy i wszystkie przybory, i oliwę do oświetlania. 38 Złoty ołtarz i olej namaszczenia, i wonne kadzidło, i zasłonę wejścia do namiotu. 39 Miedziany ołtarz i miedziane okratowanie, które było na nim, jego drążki i wszystkie jego przybory, i kadź, i jej podstawę. 40 Tkaniny dziedzińca i jego słupy, i jego podstawy, i zasłonę bramy dziedzińca, i jego liny, i kołki mocujące, i wszystkie przybory do służby w Miejscu Obecności [i] Namiocie Wyznaczonych Czasów. 41 Ubrania przeznaczone do pełnienia służby w świętym [miejscu] i święte ubrania dla kohena Aharona, i ubrania dla jego synów, aby służyli jako koheni. 42 Całe to dzieło wykonali synowie Jisraela tak, jak przykazał Bóg Moszemu. 43 [A] Mosze widział, że zrobili całe to dzieło i że wykonali je dokładnie tak, jak Bóg przykazał. I Mosze ich pobłogosławił.

40

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 Pierwszego dnia pierwszego miesiąca postawisz Miejsce Obecności – Namiot Wyznaczonych Czasów. 3 I wstawisz tam Skrzynię Świadectwa i zasłonisz Skrzynię zasłoną oddzielającą. 4 Wniesiesz stół i przygotujesz go, wniesiesz świecznik i zapalisz jego lampy. 5 Umieścisz złoty ołtarz na kadzidło przed Skrzynią Świadectwa i zasłonę wejścia do Miejsca Obecności. 6 Umieścisz ołtarz na spalenie [oddań] przed wejściem do Miejsca Obecności – Namiotu Wyznaczonych Czasów. 7 Umieścisz kadź pomiędzy Namiotem Wyznaczonych Czasów a ołtarzem i wlejesz tam wodę. 8 Ustawisz dookoła [ściany] dziedzińca i założysz zasłonę na bramy dziedzińca. 9 Weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz Miejsce Obecności i wszystko, co w nim jest. Uświęcisz go i wszystkie jego przybory. I będzie święty. 10 Namaścisz ołtarz na spalanie [oddań] i wszystkie jego przybory, uświęcisz ołtarz i ołtarz będzie najświętszy. 11 Namaścisz kadź i jej podstawę i uświęcisz ją. 12 Przyprowadzisz Aharona i jego synów do wejścia do Namiotu Wyznaczonych Czasów i zanurzysz ich w wodzie [mykwy]. 13 Ubierzesz Aharona w święte ubrania, namaścisz go i uświęcisz go i będzie Mi służył jako kohen. 14 Przyprowadzisz jego synów i ubierzesz ich w tuniki. 15 Namaścisz ich, tak jak namaściłeś ich ojca, i będą służyli Mi jako koheni. To namaszczenie ustanowi dla nich wieczne dziedziczenie służby kohena, na ich pokolenia. 16 Mosze zrobił dokładnie według wszystkiego, co przykazał mu Bóg. 17 Pierwszego miesiąca drugiego roku [po wyjściu z Egiptu], pierwszego dnia miesiąca zostało postawione Miejsce Obecności. 18 Mosze postawił Miejsce Obecności, umieścił jego podstawy, wstawił belki, założył poprzeczki łączące i ustawił słupy. 19 Rozpostarł namiot nad Miejscem Obecności i założył nad nim od góry przykrycie namiotu, tak jak przykazał Bóg Moszemu. 20 Przyniósł i umieścił Świadectwo w Skrzyni. Umieścił przy Skrzyni drążki i położył pokrywę odkupienia na Skrzyni, od góry. 21 Wprowadził Skrzynię do Miejsca Obecności i założył zasłonę oddzielającą [w ten sposób, że] zasłonił Skrzynię Świadectwa, tak jak przykazał Moszemu Bóg. 22 Umieścił stół w Namiocie Wyznaczonych Czasów po północnej stronie Miejsca Obecności, poza zasłoną. 23 Przygotował na nim chleb przed Bogiem, tak jak Bóg przykazał Moszemu. 24 Umieścił świecznik w Namiocie Wyznaczonych Czasów, naprzeciw stołu, po południowej stronie Miejsca Obecności. 25 I zapalił lampy przed Bogiem, tak jak Bóg przykazał Moszemu. 26 I umieścił złoty ołtarz w Namiocie Wyznaczonych Czasów, przed zasłoną oddzielającą. 27 I zapalił na nim wonne kadzidło, tak jak przykazał Moszemu Bóg. 28 I umieścił zasłonę u wejścia do Miejsca Obecności. 29 A ołtarz na spalanie [oddań] umieścił [przed] wejściem do Miejsca Obecności – Namiotu Wyznaczonych Czasów. I złożył na nim [oddanie] wstępujące i [oddanie] hołdownicze, tak jak przykazał Moszemu Bóg. 30 Pomiędzy Namiotem Wyznaczonych Czasów a ołtarzem umieścił kadź i wlał tam wodę do obmywania. 31 Mosze, Aharon i jego synowie obmyli nią ręce i stopy. 32 I obmywali się [w wodzie mykwy], gdy szli do Namiotu Wyznaczonych Czasów i gdy zbliżali się do ołtarza, tak jak Bóg przykazał Moszemu. 33 [Mosze] ustawił [ściany] dziedzińca dookoła Miejsca Obecności i ołtarza i założył zasłonę bramy dziedzińca. I [tak] Mosze ukończył pracę.

34 Obłok okrył Namiot Wyznaczonych Czasów i chwała Boga wypełniła Miejsce Obecności. 35 I Mosze nie mógł wejść do Namiotu Wyznaczonych Czasów, bo obłok spoczywał nad nim i chwała Boga wypełniała Miejsce Obecności. 36 A za każdym razem, gdy obłok wznosił się sponad Miejsca Obecności, synowie Jisraela wyruszali w drogę. 37 A jeśli obłok się nie podnosił, nie wędrowali aż do dnia, gdy się wzniósł. 38 Bo obłok Boga był nad Miejscem Obecności za dnia, a nocą był w nim ogień, widoczny dla całego domu Jisraela [w czasie] ich wędrowania.

Bądź silny, bądź silny i rośnij w siłę!