Paraszat NICAWIM

9 Wy wszyscy razem niezachwianie stoicie dzisiaj przed Bogiem, waszym Bogiem – przywódcy plemion, wasza starszyzna, wasi strażnicy prawa [stoją naprzeciw] wszystkich ludzi Jisraela, 10 wasze małe dzieci, wasze kobiety, konwertyta wśród twojego obozu, [któremu była przydzielona praca], od rąbania twojego drewna do czerpania twojej wody – 11 żebyś zawarł przymierze z Bogiem, twoim Bogiem, które Bóg, twój Bóg zapieczętował przysięgą, 12 żeby ustanowić cię dzisiaj Swoim ludem, a On będzie twoim Bogiem, jak powiedział ci i jak przysiągł twoim praojcom, Abrahamowi, Jicchakowi i Jaakowowi, [że nigdy nie zastąpi ciebie innym narodem]. 13 I nie tylko z wami podtrzymuję to przymierze i tę przysięgę straszliwą jak przekleństwo, 14 lecz z tym, który stoi tu dzisiaj z nami przed Bogiem, naszym Bogiem, i z tym [z przyszłych pokoleń], którego nie ma z nami dzisiaj. 15 Bo wy wiecie, jak żyliśmy w ziemi Micrajim i jak przechodziliśmy pośród narodów, przez które idąc 16 widzieliśmy ich wstrętne [czyny] i odrażające [bożki] z drzewa i kamienia [na ich ulicach, i ich bożki] ze srebra i złota, które były [schowane w ich domach] z nimi. 17 Może jest pośród was mężczyzna lub kobieta, rodzina albo plemię, których serce odwraca się dzisiaj od bojaźni Boga, naszego Boga, [i nie chcą wejść do przymierza z Nim, ale woleliby] iść i służyć bożkom narodów. Może jest pośród was [człowiek, w którym złość rośnie jak] korzeń rodzący [zioła gorzkie jak] żółć i piołun, 18 tak że gdy usłyszy słowa tej przysięgi, straszliwej jak przekleństwo, [myśląc, że się nie odnoszą do niego], będzie przekonywał siebie, mówiąc: Będę żył w pokoju, nawet jeżeli będę szedł za upodobaniem mojego serca. [Takiemu człowiekowi] dopełnię [karę za grzechy, które popełnił nieumyślnie, jakby] w pijackim odurzeniu, [dodatkową karą za jego grzechy popełnione umyślnie, ze świadomego] pragnienia. 19 Bóg nie zechce mu przebaczyć, przeciwnie, Jego zaciekły gniew i żądanie wyłączności skieruje się wtedy przeciwko temu człowiekowi, aż go dosięgną wszystkie przekleństwa zawarte w tej przysiędze, zapisane w zwoju tej Tory i Bóg wymaże jego imię spod nieba. 20 Bóg oddzieli go spośród wszystkich plemion Jisraela ze srogością, według wszystkich przekleństw przymierza zapisanych w zwoju tej Tory. 21 Późniejsze pokolenie, twoi potomkowie, którzy przyjdą po tobie, a także cudzoziemiec, który przyjdzie z ziemi dalekiej, powiedzą, widząc cierpienie tej ziemi i jej choroby, którymi ją Bóg poraził: 22 siarka i sól spaliły całą ziemię, nie można jej obsiewać, jak nieurodzajna i nawet trawa nie rośnie na niej, jak zwaliska Sodomy, Gomory, Adma i Cewoim, [miast], które wywrócił Bóg w Swoim gniewie i oburzeniu. 23 Wszystkie narody powiedzą: Dlaczego Bóg uczynił taką rzecz tej ziemi? Skąd tak wielka żarliwość gniewu? 24 Wtedy powiedzą: Stało się tak, bo porzucili przymierze Boga, Boga ich ojców, które zawarł z nimi, gdy wywiódł ich z ziemi Micrajim. 25 Bo poszli i służyli bożkom narodów kłaniając się im, siłom wzbudzającym strach, o którym wiedzieli, że są pozbawione [Boskiej] siły i które nie uczyniły im nic dobrego. 26 Bóg zapłonął gniewem przeciw tej ziemi, sprowadzając na nią wszystkie przekleństwa zapisane w tym zwoju. 27 Bóg wyrwał ich z ich ziemi w gniewie, oburzeniu i zapalczywości i rzucił ich na inną ziemię, [gdzie są] do dzisiaj. 28 [Jeżeli powiesz: Kara nas dosięgnie, nawet jeżeli pojedynczy człowiek skrywa bałwochwalcze myśli, jaka jest więc nadzieja dla nas? – wiedz, że] to, co ukryte [w umyśle człowieka], należy do [sądu] Boga, naszego Boga, lecz to, co jawnie [grzeszne], jest dla nas i dla naszych dzieci na zawsze [- my mamy grzech osądzić i wymierzyć sprawiedliwość], aby wypełnić wszystkie słowa tej Tory.

30

1 I stanie się, gdy wszystkie te rzeczy przyjdą na ciebie, gdy będziesz pośród narodów, gdzie Bóg, twój Bóg, rozproszył cię, błogosławieństwo i przekleństwo, które położyłem przed tobą, a które weźmiesz sobie do serca, 2 że jeśli powrócisz do bojaźni Boga, twojego Boga, całym twoim sercem i całą twoją duszą, będziesz posłuszny Jego słowu, wszystkiemu, co ja ci nakazuję dzisiaj, ty i twoi synowie, 3 wtedy Bóg, twój Bóg, przywróci twoich jeńców [z wygnania] i zmiłuje się nad tobą. Ponownie cię zbierze spośród wszystkich narodów, gdzie Bóg, twój Bóg, zgromadzi cię stamtąd i zabierze cię stamtąd. 5 Bóg, twój Bóg, przywiedzie cię do ziemi, którą posiedli twoi ojcowie, i ty [również ją] posiądziesz. Będzie dobry dla ciebie i uczyni cię liczniejszym niż twoi ojcowie. 6 Wtedy Bóg, twój Bóg, usunie zaporę [nierozsądku] z twojego serca i zaporę [nierozsądku] z serca twoich synów, i pokochasz Boga, twojego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą – żebyś żył. 7 Bóg, twój Bóg, obróci wszystkie te przekleństwa przeciwko twojemu wrogowi, temu, który cię nienawidzi i który cię ścigał. 8 Powrócisz i będziesz posłuszny słowu Boga i wypełnisz wszystkie Jego przykazania, które ja ci nakazuję dzisiaj. 9 Bóg, twój Bóg, obdarzy cię obfitością we wszystkich dziełach, które czynisz, w owocach twojego łona, w potomstwie twojego bydła i w owocach twojej ziemi, bo Bóg znowu będzie się cieszył tobą, czyniąc dobro dla ciebie, tak jak cieszył się [czyniąc dobro dla] twoich ojców. 10 Bo wtedy będziesz posłuszny słowu Boga, twojego Boga, i będziesz przestrzegał Jego przykazań i Jego bezwzględnych nakazów zapisanych w zwoju tej Tory, i powrócisz do bojaźni Boga, twojego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą. 11 Bo [wszystkie] te przykazania [Tory], która ja ci nakazuję dzisiaj, nie są dla ciebie tajemnicą ani nie są od ciebie daleko. 12 Nie jest [ona] w niebie, żebyś powiedział: Kto wstąpi do nieba dla nas i zabierze ją dla nas, żeby nam ją oznajmił, abyśmy ją wypełniali? 13 Ani nie jest za morzem, żebyś powiedział: Kto przejdzie na drugą stronę morza dla nas, aby ją dla nas zabrać, żeby ją nam oznajmić, abyśmy ją wypełniali? 14 Lecz ta rzecz jest tobie bardzo bliska – jest w twoich ustach, w twoim sercu, żebyś ją wypełniał. 15 Patrz, daję ci dzisiaj [wybór]: życie i dobro albo śmierć i zło. 16 Bo ja ci nakazuję dzisiaj, żebyś kochał Boga, twojego Boga, żebyś podążał drogami Jego prawości, żebyś przestrzegał Jego przykazań, Jego [przekraczających rozum] bezwzględnych nakazów i Jego [rozumnych] praw społecznych, abyś żył i żeby pomnożył się [twój dobrobyt]. Bóg, twój Bóg, pobłogosławi cię w ziemi, do której wchodzisz, żeby ją posiąść. 17 Ale jeżeli twoje serce się odwróci i nie będziesz słuchał, i pobłądzisz, i będziesz się kłaniał bożkom narodów i służył im, 18 to oznajmiam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Nie będziecie długo żyli w ziemi, do której przychodzicie przez Jordan, żebyście przyszli i posiedli ją. 19 Biorę przeciwko tobie dzisiaj na świadków niebo i ziemię. Położyłem przed tobą [wybór]: życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył, ty i twoje dzieci, 20 żeby kochać Boga, twojego Boga, żeby słuchać Jego słowa, przylgnąć [z bojaźnią i miłością] do Niego. Bo On jest twoim trwaniem i długim życiem, gdy będziesz mieszkał w ziemi, którą Bóg przysiągł dać twoim praojcom, Awrahamowi, Jicchakowi i Jaakowowi.