Paraszat MISZPATIM

21

1 I to [też] są prawa, które przedłożysz przed nimi. 2 Jeżeli nabędziesz niewolnika hebrajskiego, będzie pracował sześć lat, a w siódmym [roku] odejdzie na wolność za darmo. 3 Jeśli przyszedł bez żony, odejdzie sam, jeśli jest żonaty – jego żona odejdzie z nim. 4 Jeśli jego właściciel da mu żonę i [ta] urodzi mu synów lub córki – kobieta i jej dzieci będą [należały] do właściciela, a [niewolnik] odejdzie sam. 5 A jeśli niewolnik oświadczy: ‘Pokochałem mojego właściciela i moją żonę, i moje dzieci, nie odejdę na wolność’ – 6 jego właściciel przyprowadzi go do sędziów. Podprowadzi go do drzwi lub odrzwi i jego właściciel przebije mu ucho szydłem. I będzie jego niewolnikiem na zawsze. 7 Jeśli mężczyzna sprzeda swoją córkę na służącą, to ona nie odejdzie tak, jak odchodzi niewolnik. 8 Jeśli nie spodoba się swojemu właścicielowi, który ją sobie przeznaczył [na żonę], to [przyczyni się do] jej wykupienia. Nie ma prawa sprzedać jej obcym, bo zdradziłby ją. 9 Jeśli przeznaczył ją dla swojego syna, postąpi z nią według prawa młodych kobiet. 10 Jeśli weźmie sobie inną, to nie umniejszy tej [pierwszej] jedzenia, ubrania i stosunków małżeńskich. 11 Jeśli nie zastosuje wobec niej któregoś z tych trzech sposobów uwolnienia, to [dziewczyna] odejdzie bez wykupienia się i bez zapłaty. 12 Kto uderzy człowieka [tak, że ten] umrze, musi ponieść śmierć. 13 Ale jeśli nie czyhał [na niego], lecz Bóg sprawił, że tak się stało, to wyznaczę ci miejsce, do którego ucieknie [zabójca]. 14 Jeśli ktoś zamierzał zabić podstępnie swojego bliźniego, to [nawet] od Mojego ołtarza zabierzesz go na śmierć. 16 Kto porwie człowieka i sprzeda go, a wyjdzie na jaw, że [porwany] był w jego rękach – musi ponieść śmierć. 17 Kto przeklina swojego ojca lub swoją matkę, musi ponieść śmierć. 18 Jeśli [dwóch] ludzi będzie się sprzeczać i jeden uderzy drugiego kamieniem albo pięścią, ale [ten] nie umrze, lecz [będzie zmuszony] położyć się do łóżka, 19 [to] gdy wstanie i wyjdzie na zewnątrz o własnych siłach – ten, który uderzył, będzie uniewinniony. Zapłaci mu tylko za stracony czas i zapewni mu [całkowite] leczenie. 20 Jeśli ktoś uderzy kijem swojego niewolnika albo swoją służącą i [uderzony] umrze podczas bicia – musi być pomszczony. 21 Ale jeśli przeżyje dzień lub dwa, nie będzie pomszczony, bo jest jego własnością. 22 Jeśli mężczyźni będą się bić i któryś [z nich] uderzy [przypadkiem] ciężarną kobietę, tak że poroni, a nie będzie nieszczęścia [śmierci kobiety], ma być ukarany według tego, co wyznaczy mąż kobiety, i zapłaci według [orzeczenia] sędziów. 23 A jeśli będzie nieszczęście [śmierci kobiety], to zapłaci odszkodowanie za życie. 24 [Odszkodowanie wartości] oka za [stratę] oka, [odszkodowanie wartości] zęba za [stratę] zęba, [odszkodowanie wartości ręki] za [stratę] ręki, [odszkodowanie wartości] nogi za [stratę] nogi. 25 Odszkodowanie za poparzenie, odszkodowanie za ranę, odszkodowanie za siniec. 26 Jeśli ktoś uderzy swojego niewolnika w oko albo swoją służącą w oko i oślepi je – odeśle go na wolność [jako odszkodowanie] za jego oko. 27 A jeśli wybije ząb niewolnika albo ząb służącej – odeśle go na wolność, [jako odszkodowanie] za jego ząb.

28 Jeśli byk pobodzie mężczyznę lub kobietę [tak, że pobodzony] umrze – byk ma być ukamienowany i jego mięso nie będzie jedzone, a właściciel byka jest uniewinniony. 29 Ale jeśli jest to byk atakujący, który bódł już wcześniej i ostrzeżono [o tym] jego właściciela, a ten go nie pilnował i [byk] zabił mężczyznę lub kobietę – byk będzie ukamienowany i jego właściciel też poniesie śmierć. 30 Jeśli odszkodowanie będzie za niego nałożone, to zapłaci wykupienie za swoje życie, cokolwiek będzie mu wyznaczone. 31 Także gdy [byk] pobodzie chłopca lub dziewczynę – uczyni się z nim według tego prawa. 32 Jeśli byk pobodzie niewolnika lub służącą – właścicielowi [niewolnika lub służącej] będzie dane trzydzieści srebrnych szekli, a byk będzie ukamienowany. 33 I jeśli ktoś otworzy dół lub jeśli ktoś wykopie dół i nie przykryje go i wpadnie w niego byk lub osioł, 34 to właściciel dołu zapłaci pieniądze właścicielowi [zwierzęcia], a martwe zwierzę będzie [dla] właściciela zwierzęcia. 35 Jeśli czyjś byk pobodzie byka należącego do kogoś innego i [ubodzony] zdechnie, to sprzedadzą żywego byka i podzielą pieniądze za niego. I [wartość] zabitego też podzielą. 36 Ale jeśli było wiadomo, że jest to byk atakujący, który bódł już wcześniej, i jego właściciel nie pilnował go, to zapłaci [odszkodowanie] za byka, [pomniejszone o wartość martwego zwierzęcia] i martwe zwierzę będzie [dla] poszkodowanego. 37 Gdy ktoś ukradnie byka lub owcę i zarżnie lub sprzeda – zapłaci pięć [sztuk] bydła za byka, a cztery owce za owcę.

22

1 Jeśli [ktoś] przyłapie włamującego się złodzieja i uderzy go, i zabije, to nie ponosi winy za rozlew krwi. 2 Ale jeśli było dla niego jasne, że złodziej nie miał zamiaru go zabić, to jeśli zabije złodzieja, ponosi winę za rozlew krwi. [Przyłapany złodziej] musi zapłacić, jeśli nie ma [czym], ma być sprzedany [w niewolę] za swoją kradzież. 3 Jeśli zostanie znaleziony w jego rękach żywy łup, czy to byk, czy osioł, czy owca, to zapłaci podwójnie. 4 Jeśli ktoś wypasa na polu kogoś innego, to zapłaci z najlepszej części swojego pola i z najlepszej części swojej winnicy. 5 Jeśli rozprzestrzeni się ogień i zajmie ciernie, pochłonie stóg lub zboże stojące na polu albo pole, to ten, kto rozpalił ogień, ma zapłacić. 6 Jeśli ktoś da bliźniemu pieniądze lub naczynia do pilnowania i zostaną skradzione z domu tego człowieka, to jeśli złodziej zostanie znaleziony, zapłaci podwójnie. 7 Jeśli złodziej nie zostanie znaleziony, właściciel domu będzie przyprowadzony przed sędziów, [by udowodnić], że nie sprzeniewierzył własności bliźniego. 8 W każdym przypadku nieuczciwości, czy to dotyczącej byka, osła, owcy czy ubrania, czy jakiejkolwiek innej straconej rzeczy, o której [świadek] powie ‘to jest [przedmiot sporu]’, sprawa ich obu będzie przyniesiona do sędziów. Ten, kogo sąd uzna za winnego, zapłaci podwójnie swojemu bliźniemu. 9 Gdy ktoś da drugiemu osła lub byka, lub owcę czy jakiekolwiek zwierzę do pilnowania, a [ono] padnie lub zostanie okaleczone, lub uprowadzone, a nikt tego nie widział, 10 to przysięga [na Imię] Boga będzie [rozstrzygała] pomiędzy nimi obydwoma, że [pilnujący] nie sprzeniewierzył własności bliźniego, właściciel [zwierzęcia] ja przyjmie, a [tamten] nie zapłaci. 11 Jednak jeśli ukradziono mu [zwierzę], to zapłaci właścicielowi. 12 A jeśli było rozszarpane, to przyprowadzi świadka i nie zapłaci za rozszarpane [zwierzę]. 13 Jeśli ktoś pożyczy od kogoś [przedmiot lub zwierzę] i zostanie [to] zniszczone lub padnie, ale nie było przy tym właściciela, to [pożyczający] ma zapłacić. 14 Jeśli właściciel był przy tym, to [pożyczający] nie zapłaci. Jeśli ktoś wynajmował [zwierzę], to strata jest pokryta z dochodu właściciela za wynajęcie zwierzęcia. 15 Jeśli mężczyzna uwiedzie dziewicę, która nie była zaręczona, to musi ją sobie wziąć za żonę za pełną opłatą ślubną. 16 Jeśli jej ojciec odmówi dania mu jej, to odważy [ojcu] srebro według opłaty [ślubnej] za dziewicę. 17 Nie pozwolisz żyć czarownicy [ani czarownikowi]. 18 Każdy, kto obcuje ze zwierzęciem – musi ponieść śmierć [przez ukamienowanie]. 19 Kto zarzyna na ucztę bożkom, a nie wyłącznie dla Boga – musi ponieść śmierć. 20 Nie upokarzaj i nie uciskaj konwertyty, bo byliście przybyszami w ziemi egipskiej. 21 Nie krzywdź żadnej wdowy ani sieroty. 22 Jeśli będziesz jego [lub ją] krzywdził, to gdy będzie do Mnie żarliwie wołał – na pewno wysłucham jego wołania. 23 Mój gniew zapłonie i zabiję was mieczem, i wasze żony będą wdowami, a wasze dzieci sierotami.

24 Gdy będziesz pożyczał pieniądze [komuś z] Mojego ludu, biednemu, który żyje pośród ciebie, nie bądź dla niego jak lichwiarz, nie nakładaj na niego odsetek. 25 [Nawet] jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twojego bliźniego, zwróć mu go [na cały dzień], do zachodu słońca. 26 [I zwróć mu nocne ubranie przed wieczorem], bo jest to jego jedyne okrycie, to jest ubranie na jego ciało. Pod czym się położy? Będzie wołał do Mnie i wysłucham [go], bo jestem miłosierny. 27 Nie przeklinaj sędziów i nie złorzecz przywódcy w twoim ludzie. 28 Nie opóźniaj [darów] z twoich dojrzałych plonów ani [darów] z płynów [dla kohenów]. Dasz Mi pierworodnego z twoich synów. 29 Tak samo uczynisz z twoim bykiem i z twoją owcą. Przez siedem dni [zwierzę] będzie ze swoją matką, a ósmego dnia przekażesz Mi je. 30 Bądźcie dla Mnie ludźmi świętymi. [Dlatego] nie jedzcie mięsa [zwierzęcia] rozszarpanego w polu – wyrzućcie je dla psa.

23

1 Nie przyjmuj kłamliwej wieści. Nie współdziałaj ze złym człowiekiem, aby być dla niego przekupionym świadkiem. 2 Nie przyłączaj się do większości w złym. Nie głosuj w sporze, skłaniają się ku [opinii] większości, by nagiąć wyrok, 3 ani nie popieraj biednego w sporze. 4 Jeśli spotkasz błąkającego się byka lub osła twojego wroga – musisz mu go zwrócić. 5 Jeśli zobaczysz, że osioł człowieka, którego nienawidzisz, ugina się pod ciężarem i [chciałbyś] powstrzymać się od pomagania mu – musisz mu pomóc [w rozładunku]. 6 Nie naginaj wyroku [na korzyść] zubożałego w jego sprawie. 7 Oddal się od wszelkiego kłamstwa. Nie zabijaj niewinnego i uniewinnionego, bo nie usprawiedliwię tego, kto jest [naprawdę] winny. 8 Nie bierz łapówki, bo łapówka zaślepia widzących i wypacza słowa sprawiedliwych. 9 Nie uciskaj konwertyty. Znacie uczucia konwertyty, bo byliście przybyszami w ziemi egipskiej. 10 Sześć lat będziesz obsiewał swoją ziemię i będziesz gromadził jej plon. 11 A w siódmym roku zaniechaj pracy i powstrzymaj się od spożywania [plonów ziemi z tego roku]. Będą jedli [je] biedni z twojego ludu, a to, co pozostanie, będzie jadła polna zwierzyna. Tka samo uczynisz z twoją winnicą i z twoim [ogrodem] oliwnym. 12 Sześć dni powszednich będziesz wykonywał twoje prace, ale w sobotę zaprzestaniesz, aby odpoczął twój byk i twój osioł i odetchnął syn twojej służącej i osiadły przybysz. 13 Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem. Nie wspominajcie imion bożków narodów, niech [to] nie będzie słyszane z twoich ust. 14 Obchodźcie trzy święta [pielgrzymie] dla Mnie w ciągu roku, [przychodząc do Świątyni]. 15 Przestrzegaj obchodów Święta Mac [Pesach]. Przez siedem dni jedz mace, tak jak ci przykazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca wiosennego, bo wtedy wyszedłeś z Egiptu. I nie pokażesz się przede Mną z pustymi rękami. 16 [Przestrzegaj] obchodu Święta Żniw [Szawuot], pierwszych plonów twojej pracy, z tego, co zasiejesz na polu, i Święta Zbiorów [Sukot] pod koniec roku, gdy zbierzesz swój plon z pola. 17 Trzy razy w roku stawi się każdy twój mężczyzna przed Władcą świata – [przed] Bogiem. 18 nie przybliżysz krwi Mojego [oddania pesach] z zakwaszonym chlebem, tłuszcz [z oddania] dla Mnie nie będzie zostawiony do rana. 19 Pierwsze [plony] wydane przez twoją ziemię przynieś do Świątyni Boga, twojego Boga. Nie jedz mięsa z mlekiem.

20 Ja posyłam przed tobą anioła, by cię strzegł w drodze i doprowadził cię do miejsca, które przygotowałem. 21 Strzeż się w jego [obecności], słuchaj jego głosu i nie przeciwstawiaj się mu, bo on przemawia w Moim Imieniu i on nie wybaczy waszych win. 22 Bo jeśli posłuchasz jego głosu i zrobisz wszystko, co mówię, [to] będę wrogiem dla twoich wrogów i będę uciskał tych, którzy ciebie uciskają. 23 A Mój anioł pójdzie przed tobą i przyprowadzi cię do Amoryty, Chityty, Peryzyty, Kenaanity, Chiwity, Jewusyty i zniszczę ich. 24 Nie składaj pokłonów ich bożkom i nie służ im, nie postępuj tak jak oni, ale zniszcz i potłucz ich pojemniki. 25 Służcie Bogu, waszemu Bogu. [On] pobłogosławi wasz chleb i waszą wodę. I usunę chorobę spośród ciebie. 26 Nie będzie w twoim kraju roniącej ani niepłodnej, sprawię, że przeżyjesz pełne życie. 27 Poślę przed tobą Mój postrach i przerażę każdy lud, do którego przyjdziesz, i uczynię, że wszyscy twoi wrogowie uciekną przed tobą. 28 Poślę prze tobą szerszenie [niosące śmierć] i wygnam przed tobą Chiwitę, Kenaanitę i Chitytę. 29 Nie wygnam ich przed tobą w ciągu jednego roku, żeby ziemia nie została opuszczona, [bo] dzikie zwierzęta stałyby się na niej liczniejsze od ciebie. 30 Będę ich wyganiał przed tobą stopniowo, aż się rozmnożysz i zajmiesz [tę] ziemię. 31 Ustanowię twoje granice od Morza Trzcinowego do Morza Pisztyckiego, od pustyni do rzeki [Eufrat], bo wydam w wasze ręce mieszkańców kraju i wygnasz ich sprzed siebie. 32 Nie zawieraj przymierza z nimi i ich bożkami. 33 niech nie osiądą w twojej ziemi, bo przywiodą cię do grzechu przeciwko Mnie, jeśli będziesz służył ich bożkom – będzie [to] dla ciebie pułapką.

24

1 [Bóg] powiedział do Moszego: Wejdź przed [Obecność] Boga, ty i Aharon, Nadaw i Awihu, i siedemdziesięciu [ze] starszyzny Jisraela, i złożycie pokłon z oddali. 2 Sam [tylko] Mosze zbliży się do [Obecności] Boga, ale oni się nie zbliżą i lud nie wejdzie z nim. 3 Mosze poszedł i wypowiedział przed ludem wszystkie słowa Boga i wszystkie prawa. A cały lud odpowiedział jednym głosem: Zrobimy według wszystkich słów, którymi Bóg przemówił. 4 Mosze napisał wszystkie słowa Boga. Wstał wcześnie rano i zbudował ołtarz u stóp góry i dwanaście pomników dla dwunastu plemion Jisraela. 5 Wysłał [pierworodnych] młodzieńców [spośród] synów Jisraela i złożyli [oddania] wstępujące, i zarżnęli byki na ucztę pokoju dla Boga. 6 Mosze wziął połowę krwi [oddań] i wlał do czasz, a połowę krwi rozpryskał na ołtarz. 7 Wziął Księgę Przymierza i odczytał ludowi na głos. I powiedzieli: Wszystko, co Bóg oznajmił, zrobimy i posłuchamy. 8 Mosze wziął krew, spryskał nią lud i powiedział: To krew przymierza, które Bóg zawarł z wami przez wszystkie te słowa. 9 Wszedł Mosze i Aharon, Nadaw i Awihu, i siedemdziesięciu [ze] starszyzny Jisraela. 10 I zobaczyli [chwałę] Boga Jisraela, a pod Jego Tronem Chwały było [coś] jak płyta z szafiru, czysta jak istota nieba. 11 [Bóg] nie użył Swojej mocy wobec przywódców synów Jisraela. Zobaczyli [chwałę] Boga. Jedli i pili [ze złożonych oddań]. 12 Bóg powiedział do Moszego: Wejdź na górę, do Mnie, i pozostań tam. Dam ci kamienne tablice i Torę, i przykazanie, które napisałem, by ich pouczyć. 13 Wyruszył Mosze i jego sługa Jehoszua. I Mosze wszedł na górę [chwały] Boga. 14 A [przedtem] powiedział do starszyzny: Czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Aharon i Chur będą z wami, kto miałby sprawę, niech przyjdzie do nich. 15 Mosze wszedł na górę, a obłok ogarnął górę. 16 Chwała Boga przebywała na górze Synaj i zasłonił ją obłok na sześć dni. I [Bóg] zawołał siódmego dnia do Moszego z obłoku. 17 Dla synów Jisraela wygląd chwały Boga na szczycie góry [był] jak pożerający ogień. 18 Mosze wszedł w obłok i wspiął się na górę. I Mosze był na górze [przez] czterdzieści dni i czterdzieści nocy.