Paraszat MECORA

14

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 To będzie przepis prawa dla dotkniętego caraatem w dniu jego rytualnego oczyszczenia. [Jego sprawa] będzie przedstawiona kohenowi. 3 I wyjdzie kohen poza obóz, i obejrzy kohen dotkniętego caaratem, i jeśli zobaczy, że jego oznaka caaratu wygoiła się, 4 nakaże kohen wziąć dwa żywe, rytualnie czyste ptaki i gałąź z cedrowego drzewa, i pasmo szkarłatnej wełny, i hyzop dla człowieka, który ma się rytualnie oczyścić. 5 I nakaże kohen, żeby zarżnąć jednego z ptaków, [pozwalając jego krwi wypłynąć] w naczynie gliniane, [w którym jest] źródlana woda. 6 [Drugiego], żywego ptaka weźmie razem z gałęzią z drzewa cedrowego i pasmem szkarłatnej wełny, i hyzopem, umoczy je razem z żywym ptakiem w krwi zarżniętego ptaka [zmieszanej ze] źródlaną wodą. 7 Pokropi na oczyszczonego z caaratu siedem razy i oczyści go, i wypuści żywego ptaka w otwarte pola. 8 Oczyszczany zanurzy [w mykwie] swoje ubranie. Zgoli wszystkie włosy i zanurzy [się] w wodzie [mykwy], i będzie oczyszczony. Potem wejdzie do obozu, ale będzie przebywał poza swoim namiotem, [oddzielony od żony] przez siedem dni. 9 A siódmego dnia zgoli wszystkie włosy, [nie tylko włosy] swojej głowy, [lecz również] swoją brodę i swoje brwi, [a potem] zgoli całą [resztę] swoich włosów, i zanurzy swoje ubranie i swoje ciało w wodzie [mykwy]. I będzie [częściowo] rytualnie czysty. 10 A ósmego dnia weźmie dwa barany, doskonałe [bez skazy, pierwszego na oddanie za winę, drugiego na oddanie wstępujące] i pierwszoroczną owcę, doskonałą, [na oddanie za grzech], i trzy dziesiąte [efy] wybornej mąki zmieszanej z oliwą na oddanie hołdownicze, i jeden log oliwy. 11 I kohen dokonujący oczyszczenia postawi oczyszczonego rytualnie człowieka razem z tym wszystkim przed Bogiem, u wejścia do Namiotu Wyznaczonych Czasów. 12 I zabierze kohen jednego barana, przybliży go jako oddanie za winę [aszam], razem z logiem oliwy, i zakołysze nimi [wykonując] kołysanie przed Bogiem. 13 Zarżnie barana w miejscu, gdzie zarzyna się oddania za grzech [chatat] i oddania wstępujące [ola], w świętym miejscu, [po północnej stronie ołtarza]. Bo to oddanie za grzech [chatat] jest jak [każde] oddanie za winę [aszam] [w sposobie, w jaki jest składane] przez kohena. Jest najświętsze. 14 Kohen weźmie trochę krwi oddania za winę [aszam] i pomaże środkową część prawego ucha oczyszczanego i kciuk jego prawej ręki, i duży palec jego prawej nogi. 15 I weźmie kohen [trochę] z logu oliwy i wyleje na lewą dłoń [innego] kohena. 16 I umoczy kohen swój prawy palec wskazujący w oliwie, która jest w jego lewej dłoni. Pokropi oliwą swoim wskazującym palcem siedem razy przed Bogiem [w kierunku Najświętszego]. 17 A częścią oliwy pozostałej w jego dłoni kohen pomaże środkową część prawego ucha oczyszczanego i kciuk jego prawej ręki, i duży palec jego prawej nogi, na krew oddania za winę [aszam]. 18 A pozostałą oliwą, która jest w dłoni kohena, pomaże głowę oczyszczanego i kohen dokona przebłagania za niego przed Bogiem. 19 I złoży kohen oddanie za grzech [chatat] i dokona przebłagania za oczyszczonego z rytualnego skażenia, a potem zarżnie oddanie wstępujące [ola]. 20 I podniesie kohen oddanie wstępujące [ola] i oddanie hołdownicze [mincha] na ołtarz, i dokona przebłagania za niego, i będzie [całkowicie] czysty rytualnie. 21 Jeżeli on jest biedny i nie stać go [na to], weźmie jednego barana na oddanie za winę [aszam], aby wykonano kołysanie na przebłaganie za niego, i jedną dziesiątą [efy] wybornej mąki zmieszanej z oliwą na oddanie hołdownicze [mincha], i log oliwy, 22 i dwie synogarlice albo dwa młode gołębie – na co go stać, i będzie jeden na oddanie za grzech [chatat], a drugi na oddanie wstępujące [ola]. 23 I przyniesie je ósmego dnia swego oczyszczenia do kohena, do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów, przed Boga. 24 I weźmie kohen barana oddania za winę [aszam] i log oliwy, i kohen zakołysze nimi wykonując kołysanie przed Bogiem. 25 I zarżnie barana oddania za winę [aszam], i weźmie kohen trochę krwi oddania za winę [aszam], i pomaże środkową część prawego ucha oczyszczonego i kciuk jego prawej ręki, i duży palec jego prawej nogi. 26 A trochę oliwy wyleje kohen na lewą dłoń [innego] kohena. 27 I pokropi kohen swoim prawym wskazującym palcem oliwą, która jest w jego lewej dłoni, siedem razy przed Bogiem. 28 I pomaże kohen oliwą, która jest w jego dłoni, środkową część prawego ucha oczyszczanego i kciuk jego prawej ręki, i duży palec jego prawej nogi, na miejsce [pomazane] krwią oddania za winę [aszam]. 29 A pozostałą oliwą, która jest w dłoni kohena, pomaże głowę oczyszczanego, żeby dokonać przebłagania za niego przed Bogiem. 30 I złoży jedną z synogarlic lub z młodych gołębi, na którekolwiek go stać. 31 Na którekolwiek go stać – jeden na oddanie za grzech [chatat], a drugi na oddanie wstępujące [ola], a razem z tym oddanie hołdownicze [mincha]. I kohen dokona przebłagania za oczyszczanego przed Bogiem. 32 To jest przepis prawa dla [tego], na którym jest oznaka caraatu, a którego nie stać [na więcej] dla jego oczyszczenia. 33 Powiedział Bóg do Moszego i do Aharona: 34 Gdy przyjdziecie do ziemi Kenaan, którą Ja dam wam w posiadanie, i Ja nałożę oznakę caraatu na domy, które będziecie posiadać, 35 ten, do którego należy dom, przyjdzie do kohena i powiadomi go: „Wygląda mi to jak oznaka [caraatu] na [moim] domu”. 36 I nakaże kohen, żeby opróżnili dom zanim kohen przyjdzie, [aby] obejrzeć oznakę, [żeby] wszystko, co jest w domu, nie stało się rytualnie skażone. A potem kohen przyjdzie obejrzeć dom. 37 Obejrzy oznakę i jeśli zobaczy na ścianach domu wżerające się smugi, ciemnozielone albo ciemnoczerwone, z wyglądu bardziej zapadnięte niż ściana, 38 wtedy wyjdzie kohen z domu [i stanie] u wejścia domu, i zamknie dom na siedem dni. 39 I kohen wróci siódmego dnia. I obejrzy, i jeśli zobaczy, że rozszerzyła się oznaka na ścianach domu, 40 nakaże kohen usunąć kamienie, na których jest oznaka, i wyrzucą je poza miasto, na miejsce rytualnie skażone. 41 Wyskrobią dom w środku dookoła [oznaki] i wysypią proch [zaprawy] poza miastem, na miejscu rytualnie skażonym. 42 Wezmą inne kamienie i włożą je na miejsce tamtych kamieni, i wezmą inny proch [zaprawy], i otynkują dom. 43 Jeżeli oznaka powróci i rozkwitnie w domu po usunięciu kamieni i po wyskrobaniu domu i otynkowaniu, 44 i przyjdzie kohen, i obejrzy, i jeśli zobaczy, że rozszerzyła się oznaka w domu, jest to caraat złośliwy w domu. I [dom] jest rytualnie skażony. 45 I zburzy ten dom, jego kamienie i jego drewno, i cały proch [zaprawy] domu i wyniesie [gruz] poza miasto, na miejsce rytualnie skażone. 46 Ktokolwiek wejdzie do domu podczas dni jego zamknięcia, będzie rytualnie skażony do wieczora. 47 I ktokolwiek położy się [spać] w tym domu, zanurzy swoje ubranie [w mykwie]. 48 Ale jeżeli kohen przyjdzie jeszcze raz, [na koniec drugiego tygodnia], i obejrzy, i zobaczy, że nie rozszerzyła się oznaka w domu po otynkowaniu domu, ogłosi kohen dom rytualnie czystym, bo wygoiła się oznaka. 49 I weźmie, żeby oczyścić [rytualnie] ten dom, dwa ptaki i gałąź z drzewa cedrowego, i pasmo szkarłatnej wełny, i hyzop. 50 I zarżnie jednego z ptaków, [pozwalając jego krwi wypłynąć] w naczynie gliniane, [w którym jest] źródlana woda. 51 I weźmie gałąź drzewa cedrowego, hyzop i pasmo szkarłatnej wełny, i żywego ptaka i umoczy je w krwi zarżniętego ptaka, [zmieszanej] ze źródlaną wodą, i pokropi dom siedem razy. 52 Oczyści rytualnie dom krwią ptaka i źródlaną wodą, i żywym ptakiem, i gałęzią z drzewa cedrowego, i hyzopem, i pasmem szkarłatnej wełny. 53 I wypuści żywego ptaka poza miasto w otwarte pola, i dokona przebłagania za dom, i [dom] będzie rytualnie czysty. 54 To jest przepis prawa [dotyczący] każdej oznaki caraatu i netek, 55 i caraatu ubrania, i domu, 56 i [białej] krosty, kremowej krosty i białej plamy, 57 żeby orzekać [o tym, który dzień jest] dniem rytualnego skażenia, a [który] dniem rytualnej czystości. [Wszystko] to jest przepis prawa caraatu.

15

1 Bóg przemówił do Moszego i do Aharona: 2 Przemówcie do synów Jisraela i powiedzcie im: Jeżeli jakikolwiek mężczyzna będzie miał [niezdrowy] wyciek z [intymnych miejsc] swego ciała, jego wyciek jest rytualnie skażony. 3 To będzie [przepis prawa] jego rytualnego skażenia, gdy ma wyciek – czy wyciek cieknie z jego ciała, czy też wyciek jest zatrzymany w ciele, jest to jego rytualne skażenie. 4 Każde posłanie, na którym położy się mężczyzna mający wyciek, będzie rytualnie skażone, i każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie rytualnie skażony. 5 I ktokolwiek dotknie jego posłania, zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy] i pozostanie rytualnie skażony do wieczora. 6 Ten, kto usiądzie na sprzęcie, na którym siedział mężczyzna mający wyciek, zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy] i pozostanie rytualnie skażony do wieczora. 7 Ten, kto dotknie ciała mężczyzny mającego wyciek, zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy] i pozostanie rytualnie skażony do wieczora. 8 I jeżeli mężczyzna mający wyciek splunie na rytualnie czystego, [człowiek ten] zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy] i pozostanie rytualnie skażony do wieczora. 9 Każde siodło, na którym jeździł mężczyzna mający wyciek, będzie rytualnie skażone. 10 I każdy, kto dotknie czegokolwiek, co było pod spodem, będzie rytualnie skażony do wieczora. I każdy, kto to podniesie, zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy] i pozostanie rytualnie skażony do wieczora. 11 Każdy, kogo dotknie mężczyzna mający wyciek, który [wcześniej nie] opłukał swoich rąk w wodzie [i nie zanurzył się w mykwie], zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy] i pozostanie rytualnie skażony do wieczora. 12 Naczynie gliniane, którego dotknie mężczyzna mający wyciek, będzie rozbite. A każde naczynie drewniane będzie zanurzone w wodzie [mykwy]. 13 Gdy ustanie wyciek u mężczyzny mającego wyciek, odliczy sobie siedem dni, od kiedy ustał. I oczyści swoje ubranie, i obmyje swoje ciało w wodzie źródlanej, i będzie rytualnie czysty. 14 A ósmego dnia weźmie dwie synogarlice albo dla młode gołębie i przyjdzie do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów, przed Boga, i da je kohenowi. 15 I złoży je kohen, jednego na oddanie za grzech [chatat], a drugiego na oddanie wstępujące [ola], i kohen dokona przebłagania za niego przed Bogiem z powodu jego wycieku. 16 A mężczyzna, jeżeli wypłynie z niego nasienie, zanurzy w wodzie [mykwy] całe swoje ciało i pozostanie rytualnie skażony do wieczora, 17 a każde ubranie i każda skóra, na którą spadło [jego] nasienie, będzie zanurzona w wodzie [mykwy] i pozostanie rytualnie skażona do wieczora. 18 I kobieta, i mężczyzna, który obcuje z nią wylewając nasienie, zanurzą się w wodzie [mykwy] i będą rytualnie skażeni do wieczora. 19 Jeżeli kobieta ma wyciek krwi i wyciek z jej ciała jest krwią [menstruacyjną], będzie przez siedem dni w swoim odłączeniu, a każdy, kto jej dotknie, będzie rytualnie skażony do wieczora. 20 I na czymkolwiek ona się położy w [czasie] swego odłączenia, będzie rytualnie skażone, i na czymkolwiek usiądzie, stanie się rytualnie skażone. 21 I każdy, kto dotknie jej posłania, zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy], i pozostanie rytualnie skażony do wieczora, 22 i każdy, kto dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym siedziała, zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy], i będzie rytualnie skażony do wieczora. 23 Jeżeli ktoś [usiądzie albo położy się] na posłaniu albo na sprzęcie, na którym [ona] siedziała, lub dotknie ich, będzie rytualnie skażony do wieczora. 24 Jeżeli mężczyzna obcuje z nią, [rytualnie skażenie] jej odłączenia będzie na nim i będzie rytualnie skażony przez siedem dni. I każde posłanie, na którym się położy, będzie rytualnie skażone. 25 Jeżeli kobieta ma wyciek krwi [z macicy] przez kilka, [to jest przez trzy] dni, gdy nie jest to czas jej odłączenia [po odliczeniu siedmiu dni od ustania zwykłego krwawienia], albo kiedy ma wyciek [krwi z macicy przez trzy dni, które się zdarzą dzień albo później] po [liczeniu siedmiu dni] jej [zwykłego] odłączenia, [wtedy ma cięższy stopień rytualnego skażenia niż w czasie zwykłej menstruacji]. Przez wszystkie dni, w które ma rytualnie skażony wyciek [krwi], będzie rytualnie skażona, tak jak w dniach jej odłączenia. 26 Każde posłanie, na którym się położyła podczas wszystkich dni jej wycieku, będzie miało [takie samo rytualne skażenie], jak posłanie jej odłączenia. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie tak samo rytualnie skażony, jak [podczas] jej odłączenia. 27 Ktokolwiek dotknie ich, będzie rytualnie skażony i zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy], i będzie rytualnie skażony do wieczora. 28 Gdy jej wyciek ustanie, odliczy sobie siedem dni [bez żadnego wycieku] i będzie rytualnie czysta [przez zanurzenie w mykwie]. 29 A na ósmy dzień weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie i przyniesie je do kohena, do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów. 30 I złoży kohen jednego na oddanie za grzech [chatat], a drugiego na oddanie wstępujące [ola], i kohen dokona za nią przebłagania przed Bogiem z [powodu] wycieku, przez który stała się rytualnie skażona. 31 Wy, [Mosze i Aharon], zapewnijcie, że synowie Jisraela będą oddzielani od [tego, co jest dla nich] rytualnym skażeniem, żeby ich rytualne skażenie nie spowodowało, że umrą, jeżeli rytualnie skażą Moje Miejsce Obecności, które jest pośród nich. 32 To jest przepis prawa [dla] człowieka, który ma [niezdrowy] wyciek, i człowieka, z którego wypłynie nasienie, który stanie się rytualnie skażony, 33 tak jak kobieta w jej odłączeniu, [przepis prawa dla] mężczyzny lub kobiety, którzy mają [nawracające] wycieki, i mężczyzna, który obcuje z rytualnie skażoną kobietą.