Paraszat KI TECE

10 Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko twoim wrogom, [która nie jest wojną konieczną], a Bóg, twój Bóg, wyda ich w twoje ręce i pojmiesz z nich jeńców, 11 a zobaczysz wśród jeńców kobietę o pięknym wyglądzie i będziesz jej pragnął, możesz ją sobie wziąć za żonę. 12 I przywiedziesz ją do swojego domu, i ogoli swoją głowę, i uczyni swoje paznokcie [odpychającymi], 13 i zdejmie z siebie [powabne] ubrania, w których została pojmana. Pozostanie w twoim domu, [żebyś ją oglądał w jej niedoli], i będzie opłakiwała swojego ojca i swoją matkę przez cały miesiąc. Potem zbliżysz się do niej, posiądziesz ją i będzie ci żoną. 14 A stanie się, że jeżeli potem przestanie ci się podobać, pozwolisz jej iść, gdziekolwiek chce. Ale nie sprzedasz jej za pieniądze ani [nie pozbawisz jej wolności], aby ci służyła, bo ją poniżyłeś [biorąc ją za żonę, a potem odrzucając]. 15 Jeżeli mężczyzna ma dwie żony, jedną, którą kocha, i drugą, której nienawidzi, i obie – ta, którą kocha, i ta, której nienawidzi – urodzą mu synów, a pierworodny syn jest tej, której nienawidzi, 16 stanie się, że w dniu, gdy [ojciec] będzie przekazywał dziedzictwo swoim synom, nie może dać synowi tej, którą kocha, pierwszeństwa pierworództwa przed synem tej, której nienawidzi, a który jest jego pierworodnym. 17 Bo musi uznać za pierworodnego syna tej, której nienawidzi, i dać mu podwójnie ze wszystkiego, co ma, bo był [poczęty] z pierwszej jego siły. Jego jest prawo pierworództwa. 18 Jeżeli człowiek ma przewrotnego i buntowniczego syna [w wieku pomiędzy trzynaście lat a trzynaście i trzy miesiące], który [kradnie, objada się mięsem, pije wino i] nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, [syn zostanie skazany przez sąd na trzydzieści dziewięć batów], a jeżeli nadal ich nie słucha, gdy go napominają, 19 jego ojciec i jego matka schwycą go i przywiodą do starszyzny jego miasta, do najwyższego sądu w jego mieście. 20 I powiedzą do starszyzny jego miasta: Ten nasz syn jest przewrotny i buntowniczy, nie słucha naszego głosu, [wyjątkowy] żarłok i pijak. 21 Wszyscy ludzie jego miasta ukamienują go, zadając mu śmierć. Usuniesz zło spośród ciebie. [A sąd oznajmi, co zaszło], żeby usłyszał to cały Jisrael i bał się. 22 Jeżeli mężczyzna popełni grzech, za który karze się śmiercią [przez ukamienowanie] i poniesie śmierć, powiesisz go [za ręce] na drewnianym słupie. 23 Nie pozostawisz jego zwłok na słupie przez noc, lecz pochowasz go tego samego dnia. Był powieszony, bo znieważył swym grzechem Boga. I nie skazisz swojej ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo.

22

1 Nie będziesz patrzył [bezczynnie] na zabłąkanego byka albo owcę twojego brata ani nie będziesz udawał, [że ich nie widzisz], lecz przyprowadzisz je z powrotem do twego brata. 2 Ale jeżeli twój brat nie jest blisko ciebie albo go nie znasz, przyprowadzisz je do swojego domu i pozostaną u ciebie, aż twój brat nie dopyta się o nie. [Jeżeli udowodni, że jest właścicielem], masz mu je zwrócić. 3 Tak samo uczynisz z jego osłem, tak samo z jego ubraniem i tak samo z każdą zgubioną własnością twojego brata, którą on zgubił, a ty znalazłeś. Nie będziesz udawał, [że ich nie widzisz]. 4 nie będziesz patrzył [bezczynnie] na osła twojego brata albo jego byka, który upadł [pod swoim brzemieniem] na drodze. Nie będziesz udawał, że tego nie widzisz, ale razem z nim masz podnieść [ładunek]. 5 Męskie ubranie [ani broń] nie może być noszone przez kobietę, a mężczyzna nie może nosić szaty kobiecej. Ktokolwiek uczyni te [rzeczy], jest to obrzydliwość dla Boga, twojego Boga. 6 Jeżeli napotkasz na drodze ptasie gniazdo, na jakimś drzewie albo na ziemi, w którym są pisklęta albo jajka, a matka by siedziała na pisklętach albo na jajkach, nie zabierzesz matki z młodymi. 7 Odgonisz matkę, a wtedy możesz zabrać młode dla siebie – żeby ci się wiodło i żebyś długo żył. 8 Gdy zbudujesz nowy dom, zrób ochronne ogrodzenie na twoim dachu. Nie dopuść, żeby krew [została przelana] w twoim domu, gdy ten, [któremu jest przeznaczone], żeby spadł, spadnie z [twojego nie zabezpieczonego dachu]. 9 Nie wsiejesz [pomiędzy rzędami] swojej winnicy nasion różnych gatunków, bo wtedy [to, co wyrośnie], a nawet nasienie, które siałeś, stanie się, razem z owocem winnicy, zakazane, [poprzez ich oddzielenie jako rzeczy uświęconych]. 10 Nie będziesz orał bykiem [lub krową] i osłem razem. 11 Nie ubierzesz szaatnez, wełny razem z lnem, 12 [ale] nici skręcone [cicit] na czterech rogach twojego ubrania, którym się okrywasz, uczynisz sobie [nawet z szaatnez i nawet jeśli twoje ubranie stanie się przez to szaatnez]. 13 Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i zbliży się do niej [obcując z nią], a potem ją znienawidzi 14 i uczyni gorszące obwinienie przeciwko niej, i zniesławi ją, mówiąc [kłamliwie]: Poślubiłem tę kobietę, ale gdy mi się oddała, nie znalazłem dowodów jej dziewictwa, 15 wtedy ojciec dziewczyny i jej matka wezmą dowody jej dziewictwa i przyniosą do starszyzny miasta, do sądu. 16 Ojciec dziewczyny powie do starszyzny: Moją córkę dałem temu człowiekowi za żonę, a on ją znienawidził. 17 I oto uczynił gorszące obwinienie mówiąc: Nie znalazłem dowodów dziewictwa twojej córki. A tu są dowody dziewictwa mojej córki. [Jeżeli dowody są jasne] dla starszyzny miasta [jak biel] prześcieradła, 18 starszyzna miasta weźmie tego człowieka i wymierzą mu [trzydzieści dziewięć batów]. 19 Ukarzą go [ponadto] grzywną stu srebrnych szekli, bo zniesławił dziewicę pośród Jisraela, i dadzą to ojcu dziewczyny. [Jeżeli ona chce], może pozostać jego żoną, [a on] nie ma prawa rozwieść się z nią [wypłacając jej wartość ślubnego kontraktu], przez całe swoje życie. 20 Ale jeżeli te słowa [męża] są prawdziwe i zostało udowodnione, że dziewczyna nie była dziewicą [i dopuściła się cudzołóstwa już po zaręczynach], 21 przyprowadzą dziewczynę do wejścia domu jej ojca i ludzie jej miasta ukamienują ją, zadając jej śmierć, bo dopuściła się haniebnego czynu w Jisraelu, uprawiając nierząd w domu swojego ojca. I usuniesz zło spośród ciebie. 22 Jeżeli zastanie się mężczyznę leżącego z zamężną kobietą, oboje muszą umrzeć – mężczyzna, który leżał z tą kobietą, i kobieta. I usuniesz zło z Jisraela. 23 Jeżeli dziewica jest zaręczona z mężczyzną, a [inny] mężczyzna napotka ją w mieście i położy się z nią, 24 przyprowadzą ich oboje do bramy miasta i ukamienują ich, zadając im śmierć – dziewczynę, bo [zostało udowodnione, że] nie wołała w mieście, a mężczyznę, bo przymusił żonę swojego bliźniego. I usuniesz zło spośród ciebie. 25 Ale jeżeli mężczyzna napotka zaręczoną dziewczynę w polu i zgwałci ją, wtedy tylko gwałciciel umrze. 26 Dziewczynie niczego nie uczynisz. Dziewczyna nie popełniła grzechu, za który musiałaby umrzeć, bo jak człowiek, który napadnie bliźniego i zamorduje go, tak [ów mężczyzna ją zniewolił], 27 bo napotkał ją w polu, a nie było nikogo, żeby uratował zaręczoną dziewczynę, gdy wołała. 28 Jeżeli mężczyzna napotka dziewicę, która nie jest zaręczona, pochwyci ją i zgwałci, a zostaną znalezieni, 29 mężczyzna, który ją zgwałcił, musi zapłacić pięćdziesiąt srebrnych [szekli] ojcu dziewczyny, bo ją przymusił. [Jeśli ona zechce] stanie się jego żoną, [a on] nie ma prawa rozwieść się z nią przez wszystkie dni swojego życia.

23

1 Mężczyzna nie poślubi [byłej] żony swojego ojca ani [kobiety, którą według prawa lewiratu] ma poślubić jego ojciec. 2 [Człowiek] z uszkodzonymi jądrami albo uciętym członkiem [nie poślubi żydowskiej kobiety i] nie wejdzie do społeczności Boga. 3 Mamzer [- mężczyzna ani kobieta urodzona ze związku cudzołożnego lub kazirodczego – nie poślubi nikogo spośród Jisraela i] nie wejdzie do społeczności Boga, [lecz konwertytę wolno im poślubić]. Nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do społeczności Boga. 4 Amonita i Moawita [może dokonać konwersji, lecz] nie może nigdy [poślubić żydowskiej kobiety i] wejść do społeczności Boga. Nawet po dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do społeczności Boga, 5 z powodu słów ich [kobiet, Moawitek, które cię zwiodły do grzechu, i dlatego], że cię nie przywitali chlebem i wodą na drodze, gdy byliście [wyczerpani po] wyjściu z Mircajim, i z powodu [ludu Moawu, który] wynajął Bilama, syna Beora z Petor w Aram Nacharajim przeciwko tobie, aby cię przeklął. 6 Ale Bóg, twój Bóg, nie chciał usłyszeć Bilama i Bóg, twój Bóg, obrócił dla ciebie przekleństwo w błogosławieństwo, bo Bóg, twój Bóg, kocha cię. 7 Nie dąż nigdy do pokoju z nimi ani [nie oczekuj] od nich niczego dobrego. 8 Nie będziesz pogardzał Edomitą, [chociaż zaatakował cię mieczem] – bo on jest twoim bratem, i nie będziesz pogardzał Micrejczykiem, [choć wasze dzieci rzucano w Micrajim do wody] – bo przebywałeś w jego ziemi. 9 [Dlatego] dzieci, które urodzą się im w trzecim pokoleniu, mogą [dokonać konwersji i poślubić żydowską kobietę, i] wejść do społeczności Boga. 10 Gdy wyjdziesz poza obóz przeciwko twoim wrogom, strzeż się, żeby unikać wszelkiego zła, [bo w czasie niebezpieczeństwa niebieski sąd sądzi z większą surowością]. 11 Jeżeli będzie pośród was człowiek, który nie jest rytualnie czysty, z powodu nocnego zdarzenia [to jest polucji], nie wyjdzie poza obóz ani nie przyjdzie do środka obozu, [pośród Lewitów]. 12 Wtedy przed wieczorem zanurzy się w wodzie [mykwy] i gdy słońce zajdzie, powróci do obozu. 13 Wyznaczysz miejsce poza [obłokiem wokół] obozu, żebyś tam wychodził [za naturalną potrzebą]. 14 Pośród swoich przyborów będziesz miał łopatkę. I tak będziesz czynił: [zanim] przykucniesz poza [obozem], wykopiesz nią dołek, wtedy możesz przykucnąć, [a potem] przykryjesz to, co z ciebie wyszło. 15 Ponieważ Obecność Boga, twojego Boga, idzie z twoim obozem, żeby cię ratować i wydać ci twoich wrogów przed tobą, twój obóz ma być święty. Wtedy On nie zobaczy niczego obraźliwego, żeby nie zaprzestał czynienia ci dobra. 16 Nie wydasz niewolnika jego panu, jeżeli u ciebie, [w ziemi Jisraela], szuka schronienia przed swoim panem. 17 [Pozwolisz mu] mieszkać pośród ciebie w miejscu, które wybierze, w jednym z twoich miast, które będzie dobre dla niego. Nie będziesz go uciskał. 18 Żadna kobieta z córek Jisraela nie poślubi niewolnika ani żaden mężczyzna spośród synów Jisraela nie poślubi niewolnicy. 19 Nie przyniesiesz [zwierzęcia, które było] zapłatą dla nierządnicy, [nawet jeżeli] zostało wymienione za psa, do Świątyni Boga, twojego Boga, , żeby wypełnić jakiekolwiek ślubowanie, bo oba, [zwierzę i to, za co było wymienione], są obrzydliwością dla Boga, twojego Boga. 20 Nie będziesz, pożyczając swojemu bratu, żądał odsetek – odsetek w pieniądzach, odsetek w jedzeniu ani odsetek od jakichkolwiek rzeczy, od których odsetki mogą być pobrane. 21 Od cudzoziemca możesz pobrać odsetki, ale od twojego brata nie pobierzesz odsetek, aby Bóg, twój Bóg, pobłogosławił wszystkie twoje wysiłki na ziemi, do której przychodzisz, żeby ją posiąść. 22 Gdy złożysz ślubowanie Bogu, twojemu Bogu, [dotyczące pieniędzy], nie zwlekaj z wpłaceniem ich [aż miną trzy święta pielgrzymie], bo na pewno Bóg, twój Bóg,  upomni się o nie i będzie na tobie grzech. 23 A jeżeli powstrzymasz się od ślubowań, nie zgrzeszysz. 24 Strzeż się, żebyś wypełnił, co wypowiedziałeś, cokolwiek ślubowałeś Bogu, twojemu Bogu, jako dar dobrowolny, to, co obiecałeś twoimi własnymi ustami. 25 Gdy przyjdziesz [pracować podczas zbiorów] do winnicy twojego bliźniego, możesz zjeść tyle winogron, ile zapragniesz, aż do syta, lecz nie wolno ci włożyć ich do twojej torby. 26 Gdy przyjdziesz [pracować na pole] twojego bliźniego, gdy zboże stoi [na polu], możesz oberwać kłosy swoją ręką, [żeby je zjeść], lecz nie wolno ci podnieść sierpa na stojące zboże twojego bliźniego.

24

1 Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i posiądzie ją, a stanie się, że ona straciła urok dla niego lub znalazł dowody jej występku, [który uzasadnia rozwód], musi napisać list rozwodowy [get] i włożyć go w jej ręce, i odprawić ją ze swojego domu. 2 Gdy ona opuści jego dom i odszedłszy poślubi innego człowieka, 3 a drugi mąż znienawidzi ją i wypisze jej list rozwodowy [get], i włoży go w jej ręce, i odprawi ją ze swojego domu albo jeżeli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, 4 jej pierwszy mąż, który ją odprawił, nie może jej poślubić ponownie, żeby mu była żoną, bo stała się zakazana [dla niego], bo jest to obrzydliwość przed Bogiem. Nie sprowadzaj grzechu na ziemię, którą Bóg, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo. 5 Jeżeli mężczyzna niedawno poślubił kobietę, [nawet wdowę], nie pójdzie do wojska, [żeby walczyć na wojnie], i żaden [z tym związany] obowiązek nie spadnie na niego. Pozostanie wolny dla swojej rodziny przez rok i będzie radował swoją żonę, którą poślubił. 6 Nie wolno zabrać [rzeczy, które służą do przygotowywania jedzenia, jak] dolny albo górny kamień młyński, jako zastawu [długu], bo jest to jak zabranie życia w zastaw. 7 Jeżeli znajdzie się człowiek, który porwie kogoś spośród swoich braci, synów Jisraela, i zmusi go do pracy, a potem sprzeda go, porywacz musi umrzeć. I usuniesz zło spośród ciebie. 8 Strzeż się [usuwać] oznaki caraaru i bądź bardzo ostrożny, żeby wypełnić wszystko, o czym pouczyli was koheni, [którzy są z plemienia] Lewitów. Starannie przestrzegaj tego, co Ja im nakazałem. 9 Pamiętaj [stale], co Bóg, twój Bóg, uczynił Mirjam w drodze, po wyjściu z Micrajim. 10 Gdy udzielisz twojemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki, nie wejdziesz do jego domu, żeby zabrać cokolwiek z jego własności jako zastaw. 11 Pozostaniesz na zewnątrz i człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci zastaw na zewnątrz. 12 Jeżeli jest to człowiek biedny, nie pójdziesz spać, gdy przetrzymujesz jego zastaw. 13 Musisz mu zwrócić jego zastaw przed zachodem słońca, żeby się położył pod swoim okryciem. I on cię pobłogosławi. [A jeśliby nawet cię nie pobłogosławił], będzie ci to policzone za czyn sprawiedliwy przed Bogiem, twoim Bogiem. 14 Nie przetrzymuj zapłaty biednemu ani ubogiemu wynajętemu robotnikowi, [obojętnie, czy jest on] jednym z twoich braci, czy jednym z konwertytów w twojej ziemi, [czy osiadłym przybyszem] w twoim mieście. 15 Musisz mu dać jego zapłatę w dniu, gdy mu się ona należy, i nie pozwól, żeby słońce zaszło [zanim mu wypłacisz], bo on jest biedny i narażał swoje życie [pracując dla ciebie]. Żeby nie wołał do Boga przeciwko tobie, bo wtedy [kara za] ten grzech spadnie na ciebie [szybciej]. 16 Ojcowie nie poniosą śmierci [na skutek zeznań] synów ani synowie nie poniosą śmierci [na skutek zeznań] ojców. Człowiek poniesie śmierć za swoje własne grzechy. 17 Nie naginaj wyroku w sprawie konwertyty albo sieroty. Nie weźmiesz w zastaw ubrania wdowy, [nawet za wcześniejszą pożyczkę]. 18 Pamiętaj, że niewolnikiem byłeś w Micrajim i Bóg, twój Bóg, wykupił cię stamtąd, [żebyś przestrzegał Jego prawa, nawet jeżeli może to spowodować stratę pieniężną]. Dlatego ja nakazuję ci, abyś wypełniał to przykazanie. 19 Gdy będziesz żął swoje zboże na swoim polu i zapomnisz snopa w polu, nie zawracaj, żeby go zabrać. Pozostaw go dla konwertyty, sieroty i wdowy, żeby Bóg, twój Bóg, błogosławił ci we wszystkich dziełach twojej ręki. 20 Gdy będziesz otrząsał swoje drzewa oliwne, nie zgarniaj [wszystkich] ich najlepszych [owoców]. Pozostaw je dla konwertyty, sieroty i wdowy. 21 Gdy będziesz obrywał winogrona swojej winnicy, nie zbieraj młodych gron. Pozostaw je dla konwertyty, sieroty i wdowy. 22 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Micrajim. Dlatego ja nakazuję ci, abyś czynił tę rzecz.

25

1 Jeżeli jest spór pomiędzy [dwoma] ludźmi, którzy stanęli przed sądem, żeby ich rozsądził, niewinnego uniewinnią, a winnego skażą. 2 Jeżeli winnemu należy się chłosta [a sąd ustali, że winny może ją znieść], sędzia każe go położyć na ziemi i wychłoszczą go. [Jedną trzecią całkowitej] liczby [trzydziestu dziewięciu batów], na które zasłużył, [otrzyma] na przód [swojego ciała, a dwie trzecie na tył]. 3 Wychłoszcze go [prawie] czterdziestoma [batami], ale [nic] nie może dodać, bo jeżeli dodałby mu więcej batów niż to, twój brat zostałby poniżony na twoich oczach. 4 Nie zawiązuj pyska bykowi [ani innemu zwierzęciu], gdy jest użyte do młócki [albo wykonuje inne prace gospodarcze]. 5 Jeżeli bracia [z tego samego ojca] żyją razem, [to jest w tym samym czasie], i jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy dziecka [albo wnuka], żona zmarłego nie poślubi nieuprawnionego spoza [rodziny, lecz] brat jej męża przyjdzie i weźmie ją sobie za żonę w małżeństwo lewirackie. 6 I stanie się, że jeżeli ona może rodzić, najstarszy brat [zawrze z nią małżeństwo lewirackie], zastępując swego zmarłego brata, żeby imię tamtego nie zostało wymazane z Jisraela. 7 Ale jeżeli człowiek nie pragnie poślubić żony swojego brata, żona jego brata przyjdzie do starszyzny, do sadu, i powie: Mój szwagier odmówił przedłużenia imienia swego brata w Jisraelu. Nie chce zawrzeć małżeństwa lewirackiego ze mną. 8 Starszyzna jego miasta zawoła go i przemówią do niego. On wstanie i powie [po hebrajsku]: Nie pragnę jej poślubić. 9 I żona jego brata podejdzie do niego, w obecności starszyzny zdejmie [prawy] but z jego nogi i splunie przed nim [na ziemię]. Odpowie mu, przemawiając [po hebrajsku]: Tak zostanie uczynione człowiekowi, który nie [chce] zbudować domostwa swojemu bratu. 10 I będzie pośród Jisraela nazywany imieniem: „Domostwo tego, któremu zdjęto but”. 11 Jeżeli [dwóch] ludzi, człowiek i jego brat, bije się ze sobą i żona jednego zbliży się, żeby ratować swojego męża przed napastnikiem, i wyciągnąwszy swoją rękę schwyci jego intymne narządy, 12 wymierzysz [jej odpowiednią karę pieniężną z powodu zawstydzenia, które spowodowała] jej ręka. Nie będziesz miał dla niej litości. 13 Nie będziesz trzymał w swojej torbie [dwóch na pozór jednakowych] odważników, [z których jednak] jeden jest większy, a drugi mniejszy. 14 Nie będziesz trzymał w swoim domu [dwóch na pozór jednakowych] miarek, [z których jednak] jedna miarka jest większa, a druga mniejsza. 15 Będziesz miał [tylko] całe i sprawiedliwe odważniki, całe i sprawiedliwe miarki, żebyś długo żył w ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci. 16 Bo ktokolwiek czyni te rzeczy, ktokolwiek postępuje nieuczciwie, jest to obrzydliwością dla Boga, twojego Boga.

17 Pamiętaj [stale], co uczynił ci Amalek w drodze, po wyjściu z Micrajim. 18 Jak zaskoczył cię na drodze i wymordował wszystkich, którzy pozostawali z tyłu, gdy byłeś osłabiony i zmęczony. I nie bał się [kary] Boga. 19 I stanie się, że gdy Bóg, twój Bóg, udzieli ci wytchnienia od otaczających cię wrogów, w ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo, żebyś ją posiadł, musisz [zabić każdego mężczyznę, kobietę, dziecko i zwierzę Amaleka, po to, żeby] wymazać wszelką pamięć o Amaleku spod nieba. Nie zapomnij, [co ci uczynił].