Paraszat KEDOSZIM

19

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 Przemów do całego zgromadzenia synów Jisraela i powiedz im: Bądźcie święci, bo Ja, Bóg, wasz Bóg, jestem Święty. 3 [Każdy] człowiek będzie szanował swoją matkę i swojego ojca, ale [nie będzie ich słuchał, jeżeli mu powiedzą, żeby nie] przestrzegał Moich Szabatów [albo jakiegokolwiek innego przykazania], bo Ja, Bóg, jestem waszym Bogiem, [którego wasi rodzice też muszą czcić]. 4 Nie zwracajcie się ku bożkom. Nie wykonujcie odlewów bożków, Ja jestem Bóg, wasz Bóg. 5 Gdy będziecie zarzynać oddanie pokojowe zarzynane na ucztę [zewach haszlamim] dla Boga, zarzynajcie [z właściwą intencją], żeby było przyjęte dla was [przez Boga]. 6 Będzie [zarżnięte z zamiarem, że zostanie] zjedzone w dniu zarżnięcia albo następnego dnia, bo cokolwiek zostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu. 7 Jeżeli będzie zjedzone trzeciego dnia, będzie to odstręczające [dla Boga] i nie zostanie przyjęte. 8 Ten, kto jednak zje, poniesie [konsekwencje] swojego przewinienia, bo zbezcześcił to, co jest święte dla Boga, i ta dusza będzie odcięta spośród jego ludu. 9 Gdy będziecie żąć plon waszej ziemi, nie [ścinajcie] całkowicie skrajów waszych pól, [bo to ma być zostawione dla biednych], i nie podnoś kłosów twojego żniwa, które upadły [przypadkiem]. 10 [Podobnie] nie będziecie zbierać młodych gron w waszych winnicach ani nie będziecie zbierać w waszych winnicach gron, [które upadły]. Zostawcie je dla biednego i dla konwertyty. Ja, Bóg, jestem waszym Bogiem. 11 Nie będziecie kraść. Nie będziecie zaprzeczać prawdziwemu twierdzeniu i nie okłamiecie jeden drugiego. 12 Nie będziecie przysięgać kłamliwie [na którekolwiek z] Moich imion, nie będziesz bezcześcił Imienia twojego Boga. Ja jestem Bóg. 13 Nie będziesz uciskał swojego bliźniego [wstrzymując jego zapłatę]. Nie będziesz rabował. Nie będziesz przetrzymywał u siebie zapłaty wynajętego robotnika przez noc do rana. 14 Nie będziesz przeklinał [nawet] głuchego. Nie będziesz kładł przeszkody przed człowieka, który jest ślepy [w jakiejś sprawie], będziesz się bał swojego Boga. Ja jestem Bóg. 15 Nie będziesz wypaczał prawa. Nie będziesz faworyzował biednego ani wyróżniał bogatego. Sprawiedliwie będziesz osądzał swojego bliźniego. 16 Nie będziesz chodził jako plotkarz pomiędzy swoim ludem. Nie będziesz stał bezczynnie, gdy życie twojego bliźniego jest w niebezpieczeństwie. Ja jestem Bóg. 17 Nie będziesz nienawidził swojego brata w swoim sercu. Będziesz odpowiednio napominał twojego bliźniego, ale nie weźmiesz na siebie grzechu [publicznego zawstydzenia] go. 18 Nie będziesz mścił się i nie będziesz żywił urazy do synów twojego ludu, będziesz [troszcząc się] kochał bliźniego, tak jak [kochasz] siebie. Ja jestem Bóg. 19 Przestrzegajcie Moich bezwzględnych nakazów: waszego bydła nie będziecie parzyć z innym gatunkiem. Nie będziesz obsiewał twojego pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania z szaatnez [zakazanej mieszaniny wełny z lnem]. 20 Jeżeli mężczyzna obcował z kobietą wylewając nasienie, a ona jest [nieżydowską] niewolnicą, która jest częściowo poślubiona przez mężczyznę, [żydowskiego niewolnika], i [pozwolono, żeby częściowo poślubiła tego żydowskiego niewolnika, bo była] wyzwolona [przez jednego z jej właścicieli], ale nie była wyzwolona [przez drugiego] albo nie dostała [dokumentu] uwolnienia, wtedy będzie [przeprowadzone] dochodzenie – nie dostaną [kary] śmierci, bo ona nie była [całkowicie] uwolniona, [a więc nie była całkowicie poślubiona, ale wymierzonych jej zostanie trzydzieści dziewięć batów]. 21 On zaś przyniesie swoje oddanie za winę [aszam] dla Boga do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów – barana oddania za winę [aszam]. 22 I kohen dokona przebłagania za niego baranem oddania za winę [aszam] przed Bogiem, za jego grzech, i będzie mu przebaczony grzech, który popełnił.

23 Gdy przyjdziecie do ziemi [Jisraela] i będziecie sadzić wszelkie drzewo [rodzące] jadalny [owoc], będzie wam ten owoc wzbroniony – przez trzy lata będzie wam wzbroniony i jedzony nie będzie. 24 A w czwartym roku wszelki jego owoc będzie święty [i jedzony tylko w Jerozolimie], na chwałę Boga. 25 A w piątym roku możecie jeść jego owoc. [Przestrzegaj tego prawa, żeby] zwiększyć swój plon. Ja, Bóg, jestem waszym Bogiem. 26 Nie będziecie jedli [mięsa z oddania], gdy [jego] krwią [jeszcze nie pokropiono ołtarza]. Nie będziecie wróżyć ani zdawać się na przepowiednie. 27 Nie będziecie obcinać [włosów] po bokach waszej głowy i nie będziesz niszczył [goląc] boków twojej brody. 28 Nie będziecie robić nacięć na swoim ciele dla martwego człowieka [z powodu żałoby] ani nie będziecie robić sobie tatuaży. Ja jestem Bóg. 29 Nie będziesz bezcześcił swojej córki czyniąc z niej nierządnicę, [pozwalając, by obcowała z mężczyzną, któremu nie jest poślubiona], żeby ziemia nie stała się niewierna. I napełni się ziemia lubieżnością. 30 Będziecie czcili Moją Świątynię [nie wchodząc do niej niestosownie ubrani. Ale mimo wielkiej ważności Świątyni] będziecie przestrzegać Moich Szabatów [nie budując Świątyni w Szabat]. Ja jestem Bóg. 31 Nie będziecie zwracać się do nekromantów ani zasięgać rady szamanów. Nie szukajcie ich, abyście nie stali się skażeni. Ja, Bóg, jestem waszym Bogiem. 32 Wstaniesz przed sędziwym człowiekiem i uhonorujesz obecność mędrca [Tory]. I będziesz bał się swojego Boga, ja jestem Bóg. 33 Gdy konwertyta będzie mieszkał z tobą w twojej ziemi, nie urągajcie mu [przypominając mu o jego przeszłości]. 34 Konwertyta mieszkający z wami będzie dla was jak urodzony w narodzie i będziesz go kochał jak siebie samego, bo obcymi byliście w ziemi Micrajim. [Tak jak] Ja jestem waszym Bogiem, [jestem też jego] Bogiem. 35 Nie będziesz wypaczał prawa [przez fałszywe] miary, odważniki ani miary objętości. 36 Będziesz miał uczciwe szale [wagi] i uczciwe odważniki, i uczciwe miarki na sypkie, i uczciwe miarki na płyn. Ja jestem Bóg, który was wywiódł z ziemi Micrajim. 37 I będziecie przestrzegać wszystkich Moich [przekraczających rozum] bezwzględnych nakazów i wszystkich Moich [rozumnych] praw [społecznych] i wypełnicie je. Ja jestem Bóg.

20

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 A do synów Jisraela powiedz: Każdy człowiek spośród synów Jisraela i z konwertytów [którzy się dołączyli] do Jisraela, który odda swoje potomstwo Molechowi, musi ponieść śmierć [w wyniku decyzji sądu. Jeżeli sąd nie będzie mógł go skazać], ludzie [pomogą sądowi i] ukamienują go. 3 Ja zwrócę Moją złość przeciw temu człowiekowi i odetnę go spośród jego ludu, bo dał swoje potomstwo Molechowi po to, żeby skazić Moją Świątynię i zbezcześcić Moje święte Imię. 4 Jeżeli ludzie przymną oczy na tego człowieka, kiedy da swoje potomstwo Molechowi, i nie zabiją go, 5 to Ja zwrócę Moją złość przeciw temu człowiekowi i jego rodzinie, lecz odetnę [tylko] jego i wszystkich spośród ludu, którzy, uwiedzeni przez niego, uprawiają nierząd dla Molecha, [ale nie odetnę jego rodziny, jeśli nie poszła za Molechem]. 6 Jeżeli człowiek zwróci się do nekromantów albo szamanów uprawiając nierząd przez naśladowanie ich, zwrócę Moją złość przeciw temu człowiekowi i odetnę go spośród jego ludu. 7 A wy uświęcicie się [oddzielając się od bałwochwalstwa] i będziecie święci, bo Ja jestem Bóg, wasz Bóg. 8 I będziecie przestrzegać Moich bezwzględnych nakazów i wypełnicie je. Ja jestem Bóg, który was uświęca. 9 Jeżeli ktokolwiek przeklina swojego ojca albo swoją matkę [po ich śmierci]. Swojej krwi [wylanej podczas ukamienowania] sam jest winien. 10 Jeżeli mężczyzna cudzołoży z żoną innego mężczyzny, [jeżeli] cudzołoży z żoną bliźniego, [to oboje], cudzołożnik i cudzołożnica, muszą ponieść śmierć [przez zaduszenie]. 11 Mężczyzna, który obcuje z żoną swojego ojca, odsłoni nagość swojego ojca. Oboje muszą ponieść śmierć. Swojej krwi [wylanej podczas ukamienowania] sami są winni. 12 Jeżeli mężczyzna obcuje ze swoją synową, oboje muszą ponieść śmierć. Dokonali ohydnego czynu. Swojej krwi [wylanej podczas ukamienowania] sami są winni. 13 Jeżeli mężczyzna obcuje z mężczyzną tak jak obcuje się z kobietą, obaj popełnili obrzydliwość. Muszą ponieść śmierć. Swojej krwi [wylanej podczas ukamienowania] sami są winni. 14 Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i jej matkę, to jest lubieżność. Spalą w ogniu jego i je, żeby nie było lubieżności pomiędzy wami. 15 Mężczyzna, który obcuje ze zwierzęciem, musi ponieść śmierć i zwierzę musi być zabite. 16 Jeżeli kobieta zbliży się do zwierzęcia, żeby się z nim parzyć, zabijesz kobietę i zwierzę. Muszą ponieść śmierć. Swojej krwi [wylanej podczas ukamienowania] sami są winni. 17 Jeżeli mężczyzna poślubi swoją siostrę, czy to córkę swojego ojca, czy córkę swojej matki, i oboje zgodzą się obcować ze sobą, jest to zwyrodniałe miłosierdzie. Będą odcięci, a lud będzie świadomy [ich przewinienia], bo [człowiek ten] odsłonił nagość swojej siostry. Poniesie [konsekwencje] swojego przewinienia. 18 Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą podczas jej odłączenia i odsłoni jej nagość, obnażając jej źródło, a ona odkrywa źródło swojej krwi, oboje będą odcięci spośród ich ludu. 19 Nie odsłonisz nagości siostry twojej matki ani siostry twojego ojca, bo [czyniąc tak] obnażyłbyś nagość swojego krewnego. Poniosą [konsekwencje] swojego przewinienia. 20 Jeżeli mężczyzna obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą [konsekwencje] swojego występku. Umrą bezdzietnie. 21 Jeżeli mężczyzna poślubi żonę swojego brata póki musi się jej wystrzegać, odsłoni nagość swojego brata. Będą bezdzietni. 22 Będziecie przestrzegać Moich [przekraczających rozum] bezwzględnych nakazów i Moich [rozumnych] praw [społecznych] i wypełnicie je. Żeby was ziemia nie wyrzygała, ziemia, do której Ja przywiodę was, żebyście tam mieszkali. 23 Nie będziecie postępować według zwyczajów narodów, które Ja wypędzę sprzed was, bo popełnili wszystkie te [przewinienia] i obrzydli Mi. 24 Dlatego powiedziałem wam: Wy odziedziczycie ich ziemię i Ja dam ją wam w dziedzictwo, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ja jestem Bóg, wasz Bóg, który was oddzielił od innych ludów. 25 Będziecie rozróżniali między zwierzętami czystymi a tymi, które są rytualnie skażone, i między ptakami skażonymi rytualnie a czystymi i nie będziecie plugawić waszych dusz takimi zwierzętami i takim ptakami i wszystkim, co pełza po ziemi, co Ja odróżniłem dla was, jako skażone. 26 I bądźcie świętymi dla Mnie, bo Ja, Bóg, jestem Święty, i oddzieliłem was od ludów, żebyście byli Moi. 27 Mężczyzna lub kobieta, którzy [zajmują się] nekromancją albo szamanizmem, muszą ponieść śmierć. Zostaną ukamienowani. Swojej krwi [wylanej podczas ukamienowania] sami są winni.