Paraszat CAW

6

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 Nakaż Aharonowi i jego synom – to jest przepis prawa oddania wstępującego [ola]: jest to oddanie wstępujące [ola], które [może] płonąć na ołtarzu całą noc, do rana. I ogień ołtarza będzie płoną z nim. 3 Kohen założy swoją, [uszytą na miarę], tunikę z lnu i założy na swoje ciało spodnie z lnu. Nabierze [szuflą] popiół, który pozostał z oddania wstępującego [ola], które ogień strawił na ołtarzu, i umieści go obok ołtarza [po wschodniej stronie rampy]. 4 [Potem powinien] zdjąć swoje ubranie i założyć inne ubranie, [zanim] wyniesie ten popiół na miejsce rytualnie czyste, poza obozem. 5 A ogień na ołtarzu będzie płonął, nie wygaśnie. I zapali na nim kohen drwa każdego poranka, i ułoży na nich oddanie wstępujące [ola], i zmieni na nim w wonny dym tłuszcze z oddań pokojowych [szlamim]. 6 Ogień nieustanny [dla codziennego zapalania świeczenika] będzie płonął na ołtarzu [zewnętrznym] i nie wygaśnie. 7 A to jest przepis prawa oddania hołdowniczego [mincha]. Przybliżą je synowie Aharona, przed Boga, [blisko miejsca, gdzie koheni wstępują] na ołtarz. 8 [Jeden z kohenów] nabierze z niego tyle, ile zmieści mu się w dłoni pod trzema [zaciśniętymi] palcami, z wybornej mąki oddania hołdowniczego [mincha] i z jego oliwy. [Potem weźmie] całe kadzidło, które jest na oddaniu hołdowniczym [mincha], i zmieni [je] w wonny dym na ołtarzu na kojących zapach, by [człowiek] był pamiętany przez Boga. 9 A pozostałość z niego zjedzą Aharon i jego synowie, będzie zjedzone jako przaśniki w świętym miejscu, zjedzą je na dziedzińcu Namiotu Wyznaczonych Czasów. 10 [Pozostałość] nie będzie pieczona [jako] kwaśna. Dałem im je jako ich udział z Moich [oddań] ogniowych. Jest to najświętsze. [Oddanie hołdownicze tego, kto zgrzeszył, jest jak] oddanie za grzech [- nabierając tyle, ile zmieści mu się w dłoni pod trzema zaciśniętymi palcami, musi to zrobić z intencją, że jest to oddanie za grzech. Ale dobrowolne oddanie hołdownicze jest] jak oddanie za winę, [intencja nie jest istotna]. 11 Każdy mężczyzna z potomków Aharona może je jeść, [jest to] wieczny bezwzględny nakaz dla waszych pokoleń z [oddań] ogniowych dla Boga. Cokolwiek ich dotknie, stanie się uświęcone.

12 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 13 To jest oddanie Aharona i jego synów, które przybliżą oddając Bogu w dniu, kiedy [jeden z nich] będzie namaszczany: dziesiąta część efy wybornej mąki, oddanie hołdownicze [mincha], nieustanne. Połowa [składana jest] rano, połowa wieczorem. 14 Będzie przyrządzone na patelni, z oliwą. Będzie przyniesione po sparzeniu [wodą, wielokrotnie] pieczone, [w piecu i na patelni]. Przybliżysz się oddając je jako oddanie hołdownicze [mincha], [pokruszone na] kawałki, na zapach kojący dla Boga15 [gdy Najwyższy Kohen umrze], kohen, który będzie namaszczony na jego miejsce, spośród jego synów, przygotuje je. [To jest] wieczny bezwzględny nakaz od Boga, będzie całkowicie zmienione w wonny dym. 16 [Podobnie] każde oddanie hołdownicze [mincha] kohena będzie całkowicie [spalone]. Nie będzie jedzone.

17 Bóg powiedział do Moszego wyjaśniając mu: 18 Przemów do Aharona i jego synów – to jest przepis prawa oddania za grzech [chatat]: w miejscu, gdzie zarżniesz oddanie wstępujące [ola], zarżniesz oddanie za grzech [chatat], przed Bogiem. Jest to najświętsze. 19 Kohen, który składa oddanie za grzech, zje je. Ma być zjedzone w świętym miejscu, [mianowicie] na dziedzińcu Namiotu Wyznaczonych Czasów. 20 Wszelkie [jedzenie], które dotknie mięsa [oddania], stanie się uświęcone. Jeżeli trochę jego krwi skapnie na ubranie, to, na co skapnęła, ma być wyprane w świętym miejscu. 21 A naczynie gliniane, w którym [mięso z oddania za grzech] jest gotowane, ma być rozbite. A jeżeli gotowano w naczyniu miedzianym, będzie wyparzone wrzątkiem i wypłukane wodą. 22 Każdy mężczyzna spośród kohenów może zjeść [mięso z tego oddania]. Jest to najświętsze. 23 I żadne oddanie za grzech [chatat], z którego część krwi była wniesiona do Namiotu Wyznaczonych Czasów, aby dokonać przebłagania w świętym [miejscu], nie będzie jedzone. Będzie spalone w ogniu.

7

1 To jest przepis prawa oddania za winę [aszam]. Jest to najświętsze. 2 W miejscu, gdzie zarżną oddanie wstępujące [ola], zarżną oddanie za winę [aszam]. Jego krwią opryskasz ołtarz dookoła. 3 I [kohen] przybliży cały jego tłuszcz: dorodny ogon, tłuszcz, który przykrywa wnętrzności, 4 i obie nerki [razem] z tłuszczem, który jest na nich, który jest na polędwicach. Usunie przeponę, która jest na wątrobie, razem z nerkami. 5 Kohen zmieni to w wonny dym na ołtarzu, [jako oddanie] ogniowe dla Boga. Jest to oddanie za winę [aszam]. 6 Każdy mężczyzna spośród kohenów może je jeść. Będzie zjedzone w świętym miejscu. Jest to najświętsze. 7 Oddanie za grzech [chatat] jest jak oddanie za winę [aszam], jeden jest przepis prawa dla nich. Kohenowi, który dokonuje przebłagania, należy się to. 8 [Podobnie] do kohena, który przybliży oddanie wstępujące [ola] człowieka będzie należeć skóra oddania wstępującego, które kohen przybliżył. 9 I każde oddanie hołdownicze [mincha] pieczone w piecu, a także każde przygotowane w rondlu, albo na patelni będzie należeć do kohena, który przybliżył je oddając. Będzie jego. 10 I każde [dobrowolne] oddanie hołdownicze [mincha, tego, kto popełnił grzech, które jest] suche, będzie dla wszystkich synów Aharona – tak dla jednego, jak dla reszty.

11 To jest przepis prawa o zarzynanym na ucztę oddania pokojowego [zewach haszlamim], które [człowiek] przybliży oddając Bogu. 12 Jeżeli przybliży je jako oddanie dziękczynne [toda], przybliży oddając razem z zarzynanym na ucztę oddaniem dziękczynnym [zewach hatoda] [dziesięć bochenków] przaśnego ciasta zmieszanego z oliwą i [dziesięć] przaśnych placków pomazanych oliwą, i [dziesięć bochenków przaśnego chleba pieczonego z] mąki, [która przedtem była sparzona i pomieszana z oliwą], 13 razem z [dziesięcioma] bochenkami zakwaszonego chleba. Przybliży swoje oddanie razem z zarzynanym na ucztę pokojowym oddaniem dziękczynnym [zewach toda haszlamim]. 14 I przybliży z niego [kohenowi] jeden [chleb] z każdego oddania [z czterech rodzajów chleba], jako wyznaczony dar dla Boga. [Te chleby] są dla kohena, który opryskał [ołtarz] krwią oddania pokojowego [szlamim]. Należą się jemu.

15 Mięso z zarzynanego na ucztę pokojowego oddania dziękczynnego [zewach todat haszlamim] będzie zjedzone w dniu jego przybliżenia. Nie pozostawi się nic z niego do rana. 16 Jeżeli jego oddaniem jest [zwierzę] zarzynane na ucztę, dla [wypełnienia] ślubowania, albo dobrowolnym darem, będzie zjedzone w dniu jego przybliżenia i cokolwiek z niego zostało, ma być zjedzone następnego dnia. 17 Cokolwiek zostanie z mięsa jego uczty na trzeci dzień, będzie spalone w ogniu. 18 Jeżeli [przybliża swoje oddanie z intencją], by było zjedzone trzeciego dnia, nie będzie przyjęte. Nie będzie liczone dla tego, kto je przybliżył, będzie to odstręczające [dla Boga]. I człowiek, który zje z niej, poniesie [karę] za swoje przewinienie. 19 Mięso [oddania szlamim], którego dotknie cokolwiek rytualnie skażonego, nie będzie jedzone, będzie spalone w ogniu. Ale [uświęcone] mięso – każdy, kto jest rytualnie czysty, może jeść to mięso. 20 [Jeżeli] człowiek zje z mięsa oddania pokojowego zarzynanego na ucztę [zewach haszlamim] dla Boga, gdy rytualne skażenie jest na nim – jego dusza będzie odcięta od jego ludu. 21 [Jeżeli] człowiek dotknie czegokolwiek rytualnie skażonego – czy to skażonego rytualnie człowieka, czy skażonego rytualnie zwierzęcia, [to jest jego padliny], czy jakiejkolwiek [padliny] wstrętnego zwierzęcia i je z mięsa oddania pokojowego zarzynanego na ucztę [zewach haszlamim], które jest dla Boga – jego dusza będzie odcięta od jego ludu.

22 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 23 Przemów do synów Jisraela: Nie będziecie jedli żadnego [przybliżonego jako oddanie] tłuszczu byka, owcy ani kozy. 24 Tłuszczu padliny i tłuszczu rozszarpanego zwierzęcia można użyć do wszelkiej czynności, ale nie wolno go jeść. 25 [Jeżeli] ktokolwiek zje [złożony ja oddanie] tłuszcz zwierząt, które są przybliżane jako [oddanie] ogniowe dla Boga, dusza [tego człowieka], który go zjadł, będzie odcięta od jego ludu. 26 Nie będziecie jedli żadnej krwi we wszystkich waszych siedzibach, czy to z ptactwa, czy z bydła. 27 [Jeżeli] człowiek je jakąkolwiek krew, [jego] dusza będzie odcięta od jego ludu. 28 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 29 Powiedz synom Jisraela: Jeżeli ktoś przybliży oddając swoje oddanie pokojowe zarzynane na ucztę [zewach haszlamim] dla Boga, przyniesie swoje oddanie Bogu [osobiście], ze [zwierzęcia wyznaczonego jako] jego zarzynane na ucztę szlamim. 30 We własnych rękach przyniesie [oddania] ogniowe Bogu. Przyniesie tłuszcz, który jest na mostku, żeby zakołysać mostkiem [na cztery strony] przed Bogiem, wykonując kołysanie przed Bogiem. 31 I kohen zmieni tłuszcz w wonny dym na ołtarzu. Mostek będzie dla Aharona i jego synów. 32 Prawy udziec dasz jako podniesiony dar dla kohena z waszych oddań pokojowych zarzynanych na uczty [zewach haszlamim]. 33 [Każdy] z synów Aharona, który przybliży krew oddania pokojowego i tłuszcz, będzie miał udział w prawym udźcu. 34 Bo mostek kołysania i udziec podniesionego daru wziąłem od synów Jisraela z ich oddań pokojowych zarzynanych na ucztę [zewach haszlamim] i dałem je Aharonowi, kohenowi i jego synom. Jest to wieczny bezwzględny nakaz, [żeby te dary były zbierane] od synów Jisraela. 35 [Wszystko] to są [przywileje] Aharona i jego synów z [oddań] ogniowych dla Boga, w dniu, gdy zostali namaszczeni, gdy przybliżył [ich uświęcając], by byli kohenami dla Boga, 36 ponieważ Bóg nakazał, w dniu ich uświęcenia, [by] dawali im to synowie Jisraela. Jest to wieczny bezwzględny nakaz dla ich pokoleń. 37 To są przepisy praw dla ola, mincha, chatat, aszam, dla dnia upełnomocnienia [do służby kohena] i zewach haszlamim, 38 które Bóg nakazał Moszemu na górze Synaj, w dniu, gdy On nakazał synom Jisraela, by przybliżali swe oddania Bogu na pustyni Synaj.

8

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 Zabierz Aharona i jego synów z nim. [Weź] ubrania i olej namaszczenia, i młodego byka na oddanie za grzech [chatat], i dwa barany, i kosz przaśnych chlebów. 3 I zgromadź całą społeczność u wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów. 4 Mosze zrobił [dokładnie] tak, jak Bóg mu nakazał, a społeczność zgromadziła się u wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów. 5 I Mosze powiedział do społeczności: To jest rzecz, którą Bóg nakazał wykonać. 6 Mosze przybliżył w oddaniu Aharona i jego synów i zanurzył ich w wodzie [mykwy]. 7 Założył [Aharonowi] tunikę, obwiązał go pasem i ubrał go w suknię, i założył mu efod, i owinął go pasem efodu, i przystroił go nim. 8 I umieścił na nim napierśnik, i włożył do napierśnika Światłości i Doskonałości [Urim i Tumim]. 9 I umieścił zawój na jego głowie, a na zawoju nad jego twarzą umieścił złoty diadem, świętą opaskę, tak jak Bóg przykazał Moszemu. 10 I wziął Mosze olej namaszczenia, i namaścił Miejsce Obecności i wszystkie [sprzęty], które są w nim, uświęcając je. 11 Pokropił [olejem namaszczenia] ołtarz siedem razy. Namaścił ołtarz i wszystkie jego sprzęty, kadź i jej podstawę, aby je uświęcić. 12 Wylał [trochę] oleju namaszczenia na głowę Aharona i namaścił go, aby go uświęcić. 13 Przybliżył w oddaniu synów Aharona, ubrał ich w tuniki i obwiązał [każdego z nich] pasem, i zawinął wysokie zawoje [na] ich [głowach], wszystko tak, jak Bóg przykazał Moszemu. 14 Przywiódł młodego byka oddania za grzech [chatat], a Aharon i jego synowie uścisnęli rękami głowę młodego byka oddania za grzech [chatat]. 15 Mosze zarżnął [go], wziął krew, i pomazał nią rogi ołtarza dookoła swoim wskazującym palcem. I oczyścił ołtarz. Wylał [pozostałą] krew u podstawy ołtarza i uświęcił go, [dając mu moc] dokonywania na nim przebłagania. 16 I wziął cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i przeponę wątroby, i obie nerki, i ich tłuszcz i Mosze zmienił [to] w wonny dym na ołtarzu. 17 Młodego byka spalił w ogniu, z jego skórą, jego mięsem i jego nieczystościami – poza obozem, tak jak Bóg przykazał Moszemu. 18 Przybliżył oddając barana oddania wstępującego [ola], a Aharon i jego synowie uścisnęli rękami głowę barana. 19 Zarżnął [go] i opryskał jego krwią ołtarz dookoła. 20 Mosze pociął barana na odpowiednie części i zmienił w wonny dym głowę, te [pocięte] części i tłustość. 21 [A wcześniej] Mosze obmył wnętrzności i nogi [zwierzęcia] w wodzie i [dodawszy resztę] zmienił w wonny dym całego barana. Jest to oddanie wstępujące [ola], na zapach kojący, [oddanie] ogniowe dla Boga, tak jak Bóg przykazał Moszemu. 22 Przybliżył drugiego barana, barana upełnomocnienia, i uścisnęli, Aharon i jego synowie, swymi rękami głowę barana. 23 Zarżnął! I wziął Mosze trochę jego krwi, i pomazał środkową część prawego ucha Aharona i kciuk jego prawej ręki, i duży palec jego prawej nogi. 24 I przybliżył w oddaniu synów Aharona, i pomazał Mosze krwią środkową część ich prawych uszu i kciuk ich prawych rąk, i duży palec ich prawych nóg. A [pozostałą] krwią opryskał Mosze ołtarz dookoła. 25 Wziął tłuszcz i dorodny ogon, i cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i przeponę, i obie nerki razem z ich tłuszczem, i prawy udziec. 26 Z kosza przaśnych chlebów, który jest przed Bogiem, wziął jeden bochenek przaśnego chleba i jeden bochenek chleba [gotowanego i pieczonego] w oliwie, i jeden placek i położył je na tłuszczach i na prawym udźcu. 27 I położył to wszystko na dłoniach Aharona i na dłoniach jego synów i zakołysał tym [na cztery strony, wykonując] kołysanie przed Bogiem. 28 Wziął to Mosze z ich dłoni i zmienił w dym na ołtarzu razem z oddaniem wstępującym [ola]. To było oddanie upełnomocnienia, zapach kojący, [oddanie] ogniowe dla Boga. 29 Wziął Mosze mostek i zakołysał nim, wykonując kołysanie przed Bogiem. Należał się Moszemu jako część z barana upełnomocnienia, tak jak przykazał Bóg Moszemu. 30 Wziął Mosze trochę oleju namaszczenia i trochę krwi, która była na ołtarzu, i pokropił Aharona i jego ubrania, i jego synów, i ubrania jego synów z nim. I uświęcił Aharona i jego ubrania, jego synów i ubrania jego synów z nim. 31 Mosze przemówił do Aharona i jego synów: Ugotujcie mięso u wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów i zjedzcie je tam razem z chlebem, który jest w koszu upełnomocnienia, tak jak nakazałem mówiąc: Aharon i jego synowie będą je jedli. 32 Pozostałość mięsa i chleba palicie w ogniu. 33 Nie opuście wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów przez siedem dni, aż do dnia wypełnienia się dni upełnomocnienia. Bo przez siedem dni, będziecie upełnomocniani. 34 Bóg nakazał, że cokolwiek zostało uczynione tego dnia, ma być czynione przez [wszystkie siedem dni], aby dokonać przebłagania dla was. 35 Pozostaniecie u wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów dzień i noc przez siedem dni i będziecie przestrzegać obowiązku [nałożonego na was] przez Boga – abyście nie poumierali, bo tak zostało mi przykazane. 36 I uczynił Aharon oraz jego synowie wszystkie te rzeczy, które nakazał Bóg przez Moszego.