Paraszat AHAREI

16

1 Bóg przemówił do Moszego: [Kiedy przekażesz następujące przykazanie, podkreśl, że mówisz to] po śmierci dwóch synów Aharona, kiedy wkroczyli [z obcym ogniem] przed Boga i umarli. 2 Bóg powiedział do Moszego: Przemów do swojego brata Aharona, niech nie wchodzi w dowolnej porze do Świętego [Świętych] poza zasłonę oddzielającą ani przed pokrywę odkupienia, która jest na Skrzyni, aby nie umarł. Bo [Moja Obecność] objawia się [tam] w obłoku, który jest nad pokrywą odkupienia. [I dlatego nie wolno tam wchodzić]. 3 Z tym wejdzie Aharon do Świętego [Świętych tylko w Jom Kipur, gdy przybliży] młodego byka na oddanie za grzech [chatat] i barana na oddanie wstępujące [ola]. 4 Będzie ubrany w lnianą tunikę, [która należy] do świętego [miejsca], a na jego ciele będą lniane spodnie. Opasze się lnianym pasem i zawinie na głowie zawój z lnu, [a ponieważ są to święte ubrania], zanurzy w wodzie [mykwy] swoje ciało przed ich nałożeniem. 5 Od zgromadzenia synów Jisraela weźmie dwa kozły na oddanie za grzech [chatat] i jednego barana na oddanie wstępujące [ola]. 6 I przybliży Aharon byka oddania za grzech [chatat], który należy do niego, i dokona przebłagania za siebie i za swoją rodzinę. 7 I weźmie dwa kozły i postawi je przed Bogiem, u wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów. 8 I położy Aharon losy na dwa kozły – jeden los, [na którym jest napis:] „dla Boga”, a drugi los: „na [zrzucenie] z wysokiego urwiska”. 9 I przybliży Aharon kozła przeznaczonego losem „dla Boga”, i przeznaczy go na oddanie za grzech [chatat]. 10 A kozła przeznaczonego losem „na [zrzucenie] z wysokiego urwiska” postawi żywego przed Bogiem, żeby dokonać przebłagania nad nim, aby go wysłać na wysokie urwisko, [na śmierć] na pustynię. 11 I przybliży Aharon byka oddania za grzech [chatat], który należy do niego, i dokona przebłagania za siebie i za swoją rodzinę. Potem zarżnie byka oddania za grzech [chatat], który należy do niego. 12 I zabierze kadzielnicę pełną płonących węgli z ołtarza przed Bogiem i dwie [złączone] pełne garście najdrobniejszego wonnego kadzidła i wniesie je poza zasłonę oddzielającą. 13 I położy kadzidło na ogniu przed Bogiem, tak że obłok kadzidła przykryje pokrywę odkupienia, która jest nad [Tablicami] Świadectwa – [zrobi dokładnie tak], żeby nie umarł. 14 Weźmie trochę krwi byka i pokropi swoim palcem wskazującym przed pokrywą odkupienia, z przodu, przed pokrywą odkupienia pokropi krwią palcem wskazującym siedem razy. 15 I zarżnie kozła oddania za grzech [chatat], który jest [przeznaczony losem] dla ludu, i wniesie jego krew za zasłonę oddzielającą, i złoży jego krew, tak jak złożył krew byka, i pokropi nią na pokrywę odkupienia i przed pokrywą odkupienia. 16 I dokona przebłagania dla Świętego [Świętych] z [powodu] rytualnego skażenia synów Jisraela, nawet za ich buntownicze przestępstwa spośród ich wszystkich grzechów. I tak samo uczyni dla Namiotu Wyznaczonych Czasów, [kropiąc krwią tam, gdzie Boska Obecność] zamieszkuje pośród nich, [mimo] ich rytualnego skażenia. 17 Żadnego człowieka nie będzie w Namiocie Wyznaczonych Czasów, gdy będzie wchodził [Aharon], aby dokonać przebłagania w Świętym [Świętych], [aż] do jego wyjścia. Dokona przebłagania za siebie i za swój dom, i za całą społeczność Jisraela. 18 I wyjdzie do [złotego] ołtarza, który jest przed Bogiem, i dokona przebłagania na nim: weźmie trochę krwi byka i trochę krwi kozła i pomaże rogi ołtarza dookoła. 19 Pokropi go krwią swoim wskazującym palcem siedem razy i oczyści go z rytualnego skażenia [zawinionego przez] synów Jisraela, i uświęci go. 20 Gdy ukończy dokonywanie przebłagania dla Świętego [Świętych], Namiotu Wyznaczonych Czasów i [złotego] ołtarza i przybliży żywego kozła, 21 uciśnie Aharon obiema swoimi rękami głowę żywego kozła i przyzna się nad nim do wszystkich przewinień synów Jisraela, do wszystkich ich buntowniczych przestępstw spośród ich wszystkich grzechów. I położy je na głowę kozła, i przez wyznaczonego człowieka wyśle go na pustynię. 22 Poniesie kozioł na sobie wszystkie ich przewinienia do miejsca, gdzie urywa się ziemia. I wyśle kozła na pustynię. 23 I wejdzie Aharon do Namiotu Wyznaczonych Czasów, i zdejmie lniane ubrania, które założył, gdy wchodził do Świętego [Świętych], i zostawi je tam. 24 [Przedtem] zanurzy swoje ciało w wodzie [mykwy], w miejscu świętym, i założy [złote] ubrania [Najwyższego Kohena], i wyjdzie, i złoży swoje oddanie wstępujące [ola] i oddanie wstępujące ludu, [dwa barany], i dokona przebłagania za siebie i za lud. 25 A tłuszcz oddania za grzech [chatat] zmieni w wonny dym na ołtarzu [zewnętrznym]. 26 Człowiek, który wysłał kozła na wysokie urwisko, zanurzy swoje ubrania i swoje ciało w wodzie [mykwy] i [dopiero] potem wejdzie do obozu. 27 Byk oddania za grzech [chatat] i kozioł oddania za grzech [chatat], których krew była przyniesiona, żeby dokonać przebłagania w Świętym [Świętych], będą wyniesione poza obóz, a ich skóra, mięso i nieczystości spalone w ogniu. 28 Ten, kto spali, zanurzy swoje ubrania i swoje ciało w wodzie [mykwy], i [dopiero] potem wejdzie do obozu. 29 [Jom Kipur] będzie dla was bezwzględnym wiecznym nakazem: w siódmym miesiącu dziesiątego [dnia] miesiąca będziecie pościć [nie jedząc ani nie pijąc], nie będziecie wykonywać żadnych zakazanych [w Szabat] czynności – czy urodzony w narodzie, czy konwertyta, który mieszka pośród was. 30 Bo w ten dzień będzie dokonane przebłaganie za was, żeby was oczyścić. Będziecie oczyszczeni ze wszystkich waszych grzechów przed Bogiem. 31 Będzie to dla was Szabat Szabatów, [dzień całkowitego zaprzestania pracy], dzień, w którym musicie pościć. [Jest to] wieczny bezwzględny nakaz. 32 I [tylko] Najwyższy Kohen, który jest pomazany i który jest uprawomocniony, żeby służyć jako [Najwyższy] Kohen w miejsce swego przodka, dokona przebłagania. [Tylko] on założy lniane ubrania, ubrania święte. 33 [Tylko on] dokona przebłagania dla Najświętszego i dokona przebłagania dla Namiotu Wyznaczonych Czasów i dla ołtarza. [Tylko on] dokona przebłagania za kohenów i za wszystkich ludzi społeczności. 34 I będzie to wieczny bezwzględny nakaz dla was, żeby dokonywać przebłagania dla Żydów za wszystkie ich grzechy raz w roku. [W następny Jom Kipur] Aharon wykonał, co Bóg nakazał Moszemu, [w dokładnym porządku].

17

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 Przemów do Aharona i jego synów, i do wszystkich synów Jisraela, i powiedz im: To jest rzecz, którą Bóg nakazał: 3 Każdemu człowiekowi z Domu Jisraela, który byka, owcę lub kozę, [zwierzę, które było poświęcone jako oddanie], zarżnie wewnątrz obozu, albo temu, kto zarżnie poza obozem 4 i nie przyniesie [swego oddania] do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów, żeby je przybliżyć [jako] oddanie dla Boga, przed Miejscem Obecności Boga, [ta] krew będzie policzona temu człowiekowi jako przelanie krwi [ludzkiej] i odcięty będzie ten człowiek spośród swego ludu. 5 [To jest ostrzeżenie], żeby synowie Jisraela przynosili swoje [zwierzęta] zarzynane na ucztę, które [byli przyzwyczajeni] zarzynać w otwartym polu, [żeby] przynosili je Bogu, do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów, do kohena, i zarzynali je jako zarzynane na ucztę oddania pokojowe [zewach haszlamim] dla Boga. 6 I kohen opryska krwią ołtarz Boga u wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów, a tłuszcz zmieni w wonny dym, na zapach kojący dla Boga. 7 I już więcej nie zarżną swojego [zwierzęcia] zarzynanego na ucztę demonom, które ich [wciąż jeszcze] kuszą. To będzie wieczny bezwzględny nakaz dla nich, dla [wszystkich] ich pokoleń. 8 I powiesz im: Każdy człowiek z Domu Jisraela i z konwertytów mieszkających pośród was, który spali [części zwierząt] oddania wstępującego [ola] albo zarzynanego na ucztę, 9 a nie przyniesie ich do wejścia Namiotu Wyznaczonych Czasów, żeby je uczynić [oddaniem] dla Boga, ten człowiek będzie odcięty od swojego ludu, [umrze przedwcześnie i jego dzieci też wcześnie umrą]. 10 I każdy człowiek z Domu Jisraela i spośród konwertytów mieszkających pośród was, który je jakąkolwiek krew – zwrócę Moją złość przeciw człowiekowi, który je krew, i Ja odetnę go spośród jego ludu. 11 Bo dusza ciała [jest zależna od] krwi i dlatego Ja dałem wam [nakaz], żeby [złożyć krew] na ołtarz, aby przebłagać za wasze dusze, bo krew [zwierzęcia] będzie przebłaganiem za duszę [ludzką]. 12 I dlatego mówiłem do synów Jisraela: Żaden człowiek spośród was nie będzie jadł krwi i konwertyta mieszkający pośród was nie będzie jadł krwi. 13 Każdy człowiek z synów Jisraela i z konwertytów mieszkających pośród was, który złowi zwierzę [albo znajdzie schwytane], z dzikich zwierząt albo z ptaków [koszernych], które mogą być zjedzone, wyleje jego krew i przykryje ją ziemią. 14 Bo [to jest] życie każdego stworzenia, jego krew jest jego życiową siłą. I dlatego powiedziałem do synów Jisraela: Krwi żadnego stworzenia nie będziecie jeść, bo życiową siłą każdego stworzenia jest jego krew. Ktokolwiek zje, będzie odcięty. 15 Każdy człowiek, który zje padlinę albo rozszarpane, czy to urodzony w narodzie, czy konwertyta, zanurzy swoje ubranie i siebie w wodzie [mykwy] i będzie rytualnie skażony do wieczora, a [potem] będzie czysty. 16 Jeżeli nie zanurzy [swojego ubrania] i swojego ciała [w mykwie], poniesie [konsekwencje] swego przewinienia.

18

1 Bóg przemówił do Moszego wyjaśniając mu: 2 Przemów do synów Jisraela i powiedz im: Ja, Bóg, jestem waszym Bogiem. 3 Według czynów ziemi Micrajim, gdzie zamieszkiwaliście, nie postępujcie i według czynów ziemi Kenaan, do której Ja was wprowadzam, nie postępujcie. Nie kierujcie się ich zwyczajami. 4 Wypełniajcie Moje [rozumne] prawa [społeczne] i przestrzegajcie Moich [przekraczających rozum] bezwzględnych nakazów. Nimi się kierujcie – Ja, Bóg, jestem waszym Bogiem. 5 I przestrzegajcie Moich bezwzględnych nakazów i Moich praw, które człowiek będzie wykonywał i będzie żył dzięki nim [w Przyszłym Świecie]. Ja jestem Bóg. 6 Żaden mężczyzna [ani kobieta] nie zbliżą się do nagości żadnego bliskiego krewnego, żeby odsłonić jego nagość [i obcować z nim]. Ja jestem Bóg. 7 Nie odsłonisz nagości [żony] twojego ojca ani nagości twojej matki, [bo nawet jeśli nie jest żoną twojego ojca], jest twoją matką, nie odsłonisz jej nagości. 8 Nie odsłonisz nagości żony twojego ojca [nawet po jego śmierci, bo] jest to nagość twojego ojca. 9 Nie odsłonisz ich nagości – nagości twojej siostry, [czy] jest córką twojego ojca, czy córką twojej matki, czy [jest] ślubna, czy nieślubna, nie odsłonisz ich nagości. 10 Nie odsłonisz ich nagości – nagości córki twojego syna ani córki twojej córki, bo one są [jak] twoja własna nagość. 11 Nie odsłonisz jej nagości – nagości córki żony twojego ojca, urodzonej twojemu ojcu, bo jest ona twoją siostrą. 12 Nie odsłonisz nagości siostry twojego ojca, bo jest bliską krewną twojego ojca. 13 Nie odsłonisz nagości siostry twojej matki, bo jest bliską krewną twojego ojca. 14 Nie odsłonisz nagości brata twojego ojca, [to jest] nie zbliżysz się do jego żony, jest ona twoją ciotką. 15 Nie odsłonisz nagości twojej synowej, jest ona żoną twojego syna, nie odsłonisz jej nagości. 16 Nie odsłonisz nagości żony twojego brata, jest ona nagością twojego brata. 17 Nie odsłonisz nagości kobiety i jej córki. Nie poślubisz córki jej syna ani córki jej córki, żeby odsłonić jej nagość – są one bliskimi krewnymi, jest to lubieżność. 18 Nie poślubisz kobiety i jej siostry, żeby nie rywalizowały ze sobą przy odsłanianiu nagości jednej obok drugiej [i nawet jeśli rozwiedziesz się z jedną z sióstr, nie możesz poślubić drugiej, póki pierwsza] żyje. 19 Nie zbliżysz się do kobiety rytualnie skażonej w jej odłączeniu, aby odsłonić jej nagość. 20 Z żoną twojego bliźniego nie będziesz obcował wylewając swoje nasienie, bo byłbyś skażony przez nią. 21 I z twojego potomstwa nie dasz [żadnego], żeby przeprowadzone [zostało pomiędzy ogniem], dla [czczenia pogańskiego] Molecha. Nie zbezcześcisz Imienia twojego Boga. Ja jestem Bóg. 22 Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą. Jest to obrzydliwością. 23 Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo stałbyś się skażony. I kobieta nie stanie przed zwierzęciem, żeby się z nim parzyć. Jest to ohydne zboczenie. 24 Nie skazicie się żadną z tych [rzeczy], bo skaziły się każdą z nich narody, które [za to] wypędzam sprzed was. 25 Skaziła się ziemia i [dlatego] Ja wypomnę ich przewinienia [zsyłając karę], a ziemia wyrzyga swoich mieszkańców. 26 Ale wy będziecie przestrzegać Moich [przekraczających rozum] wiecznych bezwzględnych nakazów i Moich [rozumnych] praw [społecznych]. Nie uczynicie żadnej z tych obrzydliwości, czy to urodzony w narodzie, czy konwertyta mieszkający pośród was, 27 bo ludzie ziemi, którzy was poprzedzali, czynili te obrzydliwości, i skaziła się ziemia, 28 żeby ziemia was nie wyrzygała, bo skazicie ją, tak jak wyrzygała naród, który was poprzedzał. 29 Bo każdy, kto uczyni [którąkolwiek] z wszystkich tych obrzydliwości – dusze tych, którzy to uczynili, będą odcięte spośród ich ludu. 30 Przestrzegajcie Moich przestróg, żebyście nie czynili według obrzydliwych zwyczajów, które były praktykowane przed wami, i nie skazili się nimi. [Jeżeli przestrzegacie Moich praw], Ja, Bóg, jestem waszym Bogiem.