Panim be ahor, panim be panim

83. I w czasie, kiedy parcuf już otrzymał mohin de-panim, znajdujące się tam hochma i bina są w stanie panim be ahor. I wyjaśnia się, że wyłącznie hochma otrzymuje mohin de-panim, jednak bina, stały stan której jest „ki hafec hesed hu”, pragnie hasadim, i dlatego określa się jako ahoraim, tylna część hochmy, nie życząc sobie otrzymywać od niej mohin de-panim. I w tym stanie znajdują się hochma i bina panim be ahor, do czasu aż Z’A wzniesie do nich swój Ma’N. I ponieważ jest połączenie pomiędzy biną de-or jaszar, jak emanacja przekazująca or hochma w Z’A de-or jaszar (Pticha p.5), i dlatego jak tylko wznosi Z’A Ma’N w binę, ona natychmiast powraca panim do hochmy dla otrzymania mohin de-panim, czyli mohin ze świeceniem hochmy dla Z’A, według podobieństwa pięciu bhinot de-or jaszar, i w ten sposób staje się hochma panim be panim z biną.