OR JASZAR I OR HOZER Rozdział 8

OR JASZAR I OR HOZER Rozdział 8

Wyjaśnia, że 4 bhiny Hu’B Tu’M podobne są do człowieka, w którym neszama (dusza) obłóczona w guf (ciało), i guf obłóczony w lewusz (odzienia), i on siedzi w ejhal (pałacu). Hochma – jest to klalut (wspólność) świateł w świecie Acilut, i jest to neszama całego świata Acilut, i nazywa się Adam elion. On jest obłóczony w binę, która jest wspólnością kelim, które są nazywane guf de-Acilut. I na guf obłacza się Zeir Anpin – odzienie, „lewusz”, i malchut to „ejhal” – pałac dla wszystkich. Zawiera cztery punkty:

1) Cztery bhiny Hu’B Tu’M są nazywane: neszama, guf, lewusz, ejhal. I jest to świat Acilut, w którym siedzi Adam elion – jest to neszama obłóczona w guf i lewusz, i w ejhal melech (pałac króla).

2) Keter – jest to ich korzeń, i jest on podzielony na 4 części: korzeń dla neszama – jest to hochma, co w keter; bina, co w keter – jest to korzeń dla guf; Z’A, co w keter – jest to korzeń dla lewusz,; malchut, co w keter – jest to korzeń dla ejhal.

3) Wszystko to, co wyjaśniliśmy w stosunku do świata Acilut, działa również w świecie Bria, który jest or tolada (światem porodzenia). Ponieważ Bria jest odciskiem, kopią świata Acilut w ten sposób, że keter de-keter de-Acilut został skopiowany i odbił siebie w keter de-keter de-Bria, i hochma de-keter de-Acilut odbiła siebie w hochma de-keter de-Bria, czyli neszama de-keter i bina de-keter odbiła siebie w neszama de-keter de-Bria, itd. I tak samo we wszystkich sfirot.

4) Światła nie są przyciągane wprost od keter de-Acilut w keter de-Bria, ponieważ świat Bria otrzymuje wyłącznie przez malchut de-Acilut. I wszystko, co jest w świecie Acilut, odbiła i skopiowała malchut de-Acilut w świecie Bria. I w ten sam sposób w światach Jecira i Asia.

1) I po tym jak wyjaśniliśmy, że całe stworzenie razem – jest to jedna bhina zawierająca wszystkie cztery osnowy, i one również – cztery litery imienia AWA’Ja, i one również – cztery światy ABE’A, i jest wyższa, piąta bhina, pomiędzywarstwowa pomiędzy nimi i Ejn Sof, wyjaśnimy teraz każdy świat ogólnie, a następnie powrócimy do nich i wyjaśnimy wszystkie razem jak jedną całość.

Wszystko, co jest we wszystkich światach ABE’A – są to nie więcej niż cztery bhiny Hu’B Tu’M, one również – cztery litery: jud, hej, waw, hej, i one również – neszama, guf, lewusz, bait.

2) I wszystko, co stworzone we wszystkich światach, są to nie więcej niż cztery bhiny, które są nazywane AWA’Ja i jest to: bhina duchowa, która nazywa się neszama, bhina ewarej guf – organy, części ciała, bhina malbuszim – obłóczenia, bhina bait – dom 1 .

Or pnimi

1. Mówi się o stanie, kiedy BE’A znajdują się w doskonałości wznosząc się w Acilut. Jak na przykład w szabat, kiedy one obłaczają się jeden na drugi, podobnie do Adam elion, który przedstawia sobą neszama, guf, i lewusz siedzi w ejhal Melech (w pałacu Króla).

Światło w świecie Acilut – jest to ruchanijut (duchowość), która nazywa się neszama, i jest to hochma. I neszama obłóczona jest w kelim de-Acilut, które są nazywane guf.

3) Obejrzyjmy to w świecie Acilut, i poprzez to będzie zrozumiała reszta. Wewnętrzna część całego świata Acilut – jest to ruchanijut (duchowość), która jest nazywana neszama, i ona obłóczona wewnątrz „ewarej guf” (części ciała), które nazywane są kelim, i przedstawiają sobą 10 sfirot nazywanych: rosz, zruot i guf 2 (głowa, ręce i ciało).

Or pnimi

2. Jest to określenie dla dziesięciu sfirot parcufa: rosz – jest to sfira keter w nim. Zruot są to hesed i gwura: sfira hesed – jest to prawe ramię, a sfira gwura jest to lewe ramię. Guf – jest to sfira tiferet, i od tabura w dół są to 4 sfiry: NeH’I i malchut.

Dziesięć kelim jest w guf, i jest to dziesięć sfirot, zgodnie z granicą i miarą istniejącą w Acilut. I jest to bina.

4) Powrócimy do pojęcia guf 3 . Ta bhina – to dziesięć sfirot, dziesięć miar, ponieważ są w nich granica i miara, jak napisano w „Pirkej ejhalot”, w księdze „Sziurej koma”, że jest to „rejsz–lamed-waw” (236) tysięcy rewawot (10 8 ) parsot.

Or pnimi

3. Opierając się na powiedzianym wyżej (rozdz.5, p.1), że hochma – jest to neszama, bina – jest to guf, Z’A – jest to lewusz, a malchut – jest to ejhal. I już wyjaśniliśmy wyżej, że ze strony światła nie ma żadnych granic, co więcej, ono nie przestrzega granic również w kelim, i dlatego dokonuje uderzenia (patrz wyżej: rozdz.1, p.70, w O’P). Kelim, które ograniczają, zaczynają się w dziesięciu sfirot od biny i niżej, a mianowicie: guf, lewusz, ejhal, czyli bhina bet, bhina gimel i bhina dalet. Jednak bhina alef, czyli hochma, która nazywa się neszama, nie jest uważana jako kli. I to jest to, co mówi Ari, czyli 10 sfirot guf są nazywane 10 miar, ponieważ od bhiny bet rozpoczynają się kelim, które tworzą granicę i miarę, podczas gdy 10 sfirot de-neszama, czyli bhina alef, która nazywa się hochma, „nie ma w niej miary w ogóle”, ponieważ bhina alef nie uważa się jako awijut, jak powiedziano wyżej w Or pnimi, i dlatego nie ma w niej kli i miary.

A guf de-Acilut obłóczony w lewuszim (odzienia). I jest to Z’A obłaczający binę.

5) I ten guf obłóczony wewnątrz w lewuszim de-Acilut, jak powiedzieli mędrcy: „w dziesięć odzień obłóczył się Stwórca, w odzienie dumy”, jak powiedziano: „Stwórca – Król obłacza się w dumę”, i to jest to, co napisano w „Pirkej ejhalot”, ponieważ imię „haluk” 4 (dosłownie: peleryna) (Stwórcy), nazywa się tam zoar-kel, itd. Lecz w neszama, która jest wewnątrz, nie ma miary w ogóle, jednak w stosunku do Ejn Sof 5 możemy je nazwać imieniem miar i sfirot, jak również i w odniesieniu do neszama.

Or pnimi

4. Jest to lewusz – obłóczenie.

5. Czyli w odniesieniu do keter, który nazywa się Ejn Sof, uważa się również hochmę jako posiadającą awijut, ponieważ w Ejn Sof nie ma z życzenia otrzymywać nic absolutnie, jak to powiedziano wyżej (O’P, cz.1, rozdz.1, p.50), i dlatego ona nazywana jest – stadium alef.

Lewuszim znajdują się wewnątrz baitim przedstawiających sobą siedem ejhalot de-Acilut, będących malchut. I ich ogólną łącznością określa się, że Adam elion, przedstawiający sobą neszama, obłóczony w guf, a guf – w lewuszim, i znajduje się w ejhal Melech.

6) Te obłóczenia są wewnątrz właściwości, która jest nazywana „bait”, jest to siedem ejhalot de-Acilut, które przedstawiają sobą właściwość samego świata, i jest to niebo i ziemia, i powietrze pomiędzy nimi, ponieważ wszystko to – jakości bait, i nazywane one są światem Acilut, wewnątrz którego siedzi Adam elion. On przedstawia sobą neszama i guf, i odzienia malchut, które znajdują się w ejhal Melech Elion (w pałacu Wyższego Króla), który jest całością świata Acilut.

Cztery bhiny: neszama, guf, lewusz, ejhal – jest to Hu’B Tu’M i keter – piąty nad nimi, i w nim – korzenie tych czterech bhinot NiGL’E (neszama, guf, lewusz, ejhal).

7) I te cztery bhiny – jest to dziesięć sfirot, rozpoczynających się z hochmy, i w nich są cztery bhiny i również bhina keter, piąta, korzeń dla wszystkich, i w niej również jest korzeń czterech bhinot.

W każdej z czterech bhinot NiGL’E w Acilut jest dziesięć sfirot Hu’B Tu’M, a neszama w keter jest to korzeń dla dziesięciu sfirot Hu’B Tu’M de-neszama w Acilut. I guf de-keter – korzeń dla dziesięciu sfirot Hu’B Tu’M de-gufim. Lewuszim de-keter – korzeń dla dziesięciu sfirot Hu’B Tu’M de-lewuszim. I ejhal w keter – korzeń dla dziesięciu sfirot Hu’B Tu’M de-ejhalot.

8) Widzimy, że właściwość światła i neszama w keter – jest to korzeń dla dziesięciu sfirot neszamot de-Acilut rozpoczynających się od hochmy, i właściwość guf w keter 6 – jest to korzeń dziesięciu sfirot gufot w dziesięciu sfirot de-Acilut rozpoczynających się od hochmy, i właściwość lewuszim w keter – jest to korzeń dla dziesięciu sfirot lewuszim w dziesięciu sfirot de-Acilut rozpoczynających się od hochmy, i właściwość ejhal w keter – jest to korzeń dla dziesięciu sfirot ejhalot w dziesięciu sfirot de-Acilut rozpoczynających się od hochmy.

Or pnimi

6. Jak powiedziano wyżej, i w keter również rozróżniane są cztery bhiny, które są nazywane: neszama, guf, lewusz, ejhal, i jest to Hu’B Tu’M, lecz wyłącznie w postaci korzeni.

Wszystko, co jest w świecie Acilut, odbija się w świecie Bria.

9) Następnie był stworzony świat Bria, dokładnie w ten sam sposób, ponieważ poprzez masach, który jest karka (dnem) ejhal de-Acilut 7 , świeci w dół i odbija tam hotem (odbitek) wszystkiego, co jest w świecie Acilut 8 . I nazywa się to światem Bria, ponieważ przedstawia sobą or tolada (światło porodzenia) 9 , a nie or elion. Jednak ponieważ jest to odbitek światła Acilut, powinny być w nim wszystkie bhinot, wszystkie detale, które są w świecie Acilut.

Or pnimi

7. Sijum, ukończenie poziomu w każdym miejscu odbywa się wyłącznie z powodu masachu w jego kli malchut, jak to dokładnie opisano wyżej w poprzednich częściach. W ten sposób określa się, że rozprzestrzenienie poziomu od Ejn Sof do stworzenia zatrzymuje się i pozostaje „zamrożonym”, zaprzestało rozprzestrzeniać się podczas dotknięcia masachu. Podobnie jak człowiek, który stoi na powierzchni ziemi, i ziemia nie pozwala mu przeniknąć, rozprzestrzenić się wewnątrz, w jej głąb. Tak samo i masach hamuje światło tak, żeby nie rozprzestrzeniło się wewnątrz, w głąb niego, i dlatego masach nazywa się „karka” – ziemia, dół, dno.

I już wyjaśniliśmy wyżej (w O’P, cz.3, rozdz.3, p.6), że dziesięć sfirot świata Bria były stworzone przy zmniejszeniu masachu od stadium gimel w świecie Acilut do stadium bet (patrz również: Wewnętrzne spostrzeganie cz.2, p.72). I to jest to, co pisze Ari, że poprzez masach, który w karka ejhala świata Acilut, świeci w dół, itd., czyli z powodu zmniejszenia, jak wyjaśnia tam.

8. Podobnie do tego, jak w odbitce nie ma żadnego braku w żadnym detalu, który jest w pieczęci, tak samo w świecie Bria wychodzą wszystkie detale, które są w świecie Acilut. I zgodnie z tym przykładem nazywane to jest pieczęcią i jej odbitką. I jeszcze jest sens najbardziej wiarygodny, ponieważ każde przyjście or elion w Bria – ono jest z tego powodu, że to or hozer wznosi się z powodu ziwug de-akaa z masachem w stadium bet w karka de-Acilut, od niego i w górę, w sam Acilut.

I właśnie to or hozer zawraca i rodzi iskry, przechodząc przez masach i rozszerzając kli malchut w dziesięć sfirot od niej i w dół, i rozprzestrzenia się w niej z góry w dół (jak wyjaśniliśmy w O’P, cz.3, rozdz.2, p.3). I przy tym wychodzi, że wszystkie jakości, detale, które or hozer obłóczyło w Acilut od karka i w górę, powróciły, przedłużyły się i przeszły również od karka w dół. I to or hozer jest całkowicie podobne do pieczęci, kiedy to wszystko, co jest wyrzeźbione w niej, zostanie skopiowane na odbitce. Tak samo i or hozer: wszystkie bhinot i ta miara poziomu, którą ono obłóczyło z dołu do góry, powraca i przychodzi w świat Bria z góry w dół, i kopiuje je w Bria, bez braków i zmian w czymkolwiek. I dlatego w rzeczywistości to jest nazywane pieczęcią i odbitką.

9. Jest to prawo, że w każdym miejscu, gdzie określa się, że or hozer wznosi się z dołu do góry, tam w to or hozer obłóczona jest acmut (istota) or elion. I to wskazuje na rozprzestrzenienie światła Ejn Sof dla stworzenia kelim, jak to powiedziano wyżej u Ari (cz.1, rozdz.1, p.1). Lecz tam, gdzie or hozer rozprzestrzenia się z góry w dół, jak to opisano wyżej w świecie Bria, to or elion, które obłóczono tu w to or hozer, jest to już nie istota or elion, a uważa się je jako or tolada (światło porodzenia), wychodzące z or elion, „lecz nie samo or elion”. I przyczyna w tym, że ono wychodzi z powodu masachu, wznoszącego or hozer na skutek zatrzymania w masachu, i dlatego siła niższego wymieszana z nim, i to światło również jest ograniczone na miarę kelim i na miarę poziomów w masachu, ponieważ masach sprzyja rozprzestrzenieniu tych dziesięciu sfirot. Czyli masach – jest to przyczyna wywołująca pojawienie się dziesięciu sfirot, i dlatego światło ograniczone poprzez masach wyszło już z łączności istoty or elion, i jest uważane za or tolada. Wówczas, kiedy or hozer, wznoszące się od masachu w górę, nie może wznieść ze swojego awijut tam nic (patrz: cz.3, rozdz.4, O’P p.3). Jednak mówi się o tym od świata Bria i niżej, lecz w Acilut nie ma żadnego masachu w ogóle, i dlatego całe światło, które w nim, do sijum raglin, określa się jak istota światła.

Keter de-Acilut odcisnął (ihtim) cztery korzenie NiGL’E w keterze de-Bria, i z neszama de-keter de-Acilut zostały odpieczętowane (nihtam) w neszama de-keter de-Bria. I z guf de-keter de-Acilut został odpieczętowany guf de-keter de-Bria. I z lewusz – lewusz. I z ejhal – ejhal.

10) I keter, piąta bhina, składająca się z czterech bhinot, odpieczętował keter w rosz de-Bria, podobny do niego. I ze światła keter de-Acilut zostało odpieczętowane światło keter de-Bria. Z guf keter de-Acilut został odpieczętowany guf keter de-Bria, I z lewusz keter de-Acilut został odpieczętowany lewusz keter de-Bria, i z ejhal keter de-Acilut został odpieczętowany ejhal keter de-Bria.

NiGL’E de-keter de-Acilut, które przeciągnęły się w NiGL’E de-keter de-Bria, zostały przyciągnięte za pośrednictwem malchut de-Acilut, która obłóczyła się w keter de-Bria. I tak samo reszta sfirot odnoszących się do Acilut, które zostały odpieczętowane w Bria, przyciągnęły się poprzez malchut de-Acilut w postaci ziwug de-akaa na masach w niej.

11) Lecz te światła przyciągnęły się z keter de-Acilut nie wprost w keter de-Bria, a poprzez malchut de-malchut de-Acilut, która jest Atik de-Bria, obłaczająca się w keter de-Bria, i ona przyciągnęła te cztery bhiny, co w keter de-Acilut, i stworzyła je w keter de-Bria 10 . W ten sam sposób uczyniło dziesięć sfirot de-Acilut i przyciągnęły swoje światła poprzez malchut, która w keterze, i odpieczętowały odcisk świata Acilut w Bria: neszama od neszama, guf od guf, lewusz od lewusz, ejhal od ejhal.

Or pnimi

10. Malchut wyższego nazywa się na skutek tego nicuc (iskra) Stwórcy, ponieważ ona przedłuża i tworzy poziom, który jest poniżej niej. Jak to jest opisane, że wszystkie poziomy, parcufim i światy od rosz kawa do sof świata Asia, wychodzą i powstają jeden z drugiego w postaci przyczyny i skutku. Czyli malchut de-malchut każdego wyższego opuszcza się poniżej swojego poziomu i przedłuża dla wszystkich czterech bhinot niższego, jak dokładnie wyjaśniono wyżej w części 2, w Wewnętrznym spostrzeganiu rozdz.5, p.59.

Malchut de-Bria, która opuściła się i obłóczyła się w keter de-Jecira, przyciągnęła odbitkę pięciu parcufim KaHa’B Tu’M de-Bria, przedstawiających sobą NiGL’E, w świat Jecira: neszamot z neszamot, guf z guf, lewusz z lewusz, ejhal z ejhal. I w ten sam sposób – w Jecira i Asia.

12) I w podobny sposób – w Bria, ponieważ malchut de-Bria jest to Atik, połączony z A’A de-Jecira, i tam nazywa się keter de-Jecira, i pięć parcufim de-Bria przyciągnęło i odpieczętowało swoje odciski w Jecira, jak opisano wyżej w Bria: neszamot z neszamot, gufim z gufim, lewuszim z lewuszim, ejhalot z ejhalot. I w ten sam sposób pięć parcufim de-Jecira odpieczętowało swoje bhinot w Asia: neszamot z neszamot, gufim z gufim, lewuszim z lewuszim i ejhalot z ejhalot. I w ten sam sposób – wszystkie światy razem w jednej całości.