OR JASZAR I OR HOZER Rozdział 10

W nim mówi się, że lewusz i ejhal zostały oddzielone od szoresz, neszama i guf, stając się makifim, jak również wyjaśnia A’K i ABE’A, NaRaN’H i ASMa’B. Rozdział zawiera 8 punktów:

1) Szoresz (korzeń), neszama (dusza), gufot (ciała), są połączone wzajemnie. Lewusz (odzienia) i ejhal (pałac) są oddzielne od nich.

2) Szoresz, neszama, guf są to pnimijut kelim, pośród których każdy zewnętrzny uważany jako gorszy. Lewusz i ejhal są to kelim makifim – z których każdy bardziej zewnętrzny – ważniejszy, a jeżeli tak, klipot znajdują się pomiędzy guf i lewusz, ponieważ miejsce to najciemniejsze i najgorsze.

3) Kiedy parcufim A’K i ABE’A obłacza się jeden na drugi, obłóczenie każdego z nich odbywa się wyłącznie według trzech poziomów: szoresz, neszama i guf, które są połączone razem, lecz dziesięć sfirot gufot nie są obłaczane w dziesięć sfirot lewuszim.

4) Szoresz, neszama, guf A’K obłaczają na siebie szoresz, neszama, guf parcufa Atik świata Acilut, a szoresz, neszama, guf parcufa Atik świata Acilut są obłaczane w szoresz, neszama, guf A’A świata Acilut. A szoresz, neszama, guf A’A obłaczane w parcuf Aba, i dalej w ten sam sposób.

5) A’K i ABE’A włączone wzajemnie, i jest A’K i ABE’A w A’K, i A’K i ABE’A w Acilut, i A’K i ABE’A w Bria, i również w Jecira i Asia. A’A – nieosiągalny poziom A’K. Aba – jest to Acilut. Ima – Bria. Z’A – Jecira. Nukwa – Asia. Ze świata Acilut wychodzą neszamot, z Bria – ruchot, z Jecira – malachim, a z Asia – ofanim.

6) Człowiek zawiera w sobie nefesz, ruach, neszama, haja z czterech światów ABE’A, z których każdy w swojej kolejności składa się z nefesz, ruach, neszama, haja. I neszama poziomu nefesz jest ważniejsza niż światło nefesz poziomu ruach.

7) Można stać się godnym poziomu nefesz świata Acilut i nawet jeszcze wyżej, a ten, kto stał się godny poziomu ruach poziomu jesod świata Acilut, jest „mężem Szhiny”.

8) AWA’Ja w napełnieniu A’B – jest to litera „jud” imienia AWA’Ja, czyli Acilut. A w napełnieniu Sa’G – jest to pierwsza litera „hej” imienia AWA’Ja, czyli Bria. A w napełnieniu M’A – jest to „waw” imienia AWA’Ja, czyli Jecira. A w napełnieniu Bo’N – jest to niższa „hej” imienia AWA’Ja, czyli Asia.

Szoresz, neszama, gufim są połączone wzajemnie. Lewusz i ejhal są oddzielone od nich.

1) A teraz wyjaśnimy budowę każdego ze światów. Wiadomo, że szoresz, neszamot i gufim przedstawiają sobą jedną całość tak, że nie ma podziału pomiędzy nimi, podczas gdy lewusz i ejhal – dwa poziomy, oddzielne od trzech pierwszych, a pomiędzy gufim i lewuszim znajduje się miejsce zamieszkania klipot, i one są przyklejone do odwrotnej strony światła guf 1 .

Or pnimi

1. W tych słowach Ari jest zawarty bardzo głęboki i znaczący sens, ponieważ mowa idzie o C’B (drugim skróceniu), które odbyło się w NeH’I A’K. Jak wyjaśnił Ari („Ec Haim” cz.8, rozdz.2), istota tego cimcuma zawarta jest w przyłączeniu właściwości miłosierdzia – „midat a-rahaim” do miary ograniczenia – „midat a-din”. Również bardzo dokładnie to pytanie było opisane w mojej książce „Panim masbirot” (rozdz.15), a tutaj pokrótce.

Rzecz w tym, że wyłącznie stadium dalet z czterech stadiów nazywa się właściwością ograniczenia, ponieważ wyłącznie jego dotyczy prawo, które nazywa się C’A. Lecz ponieważ na trzy pierwsze stadia nie było żadnego cimcuma, one były nazwane miarami miłosierdzia. Jednak w C’B w A’K odbyło się połączenie i wzajemne przeniknięcie stadium dalet i stadium bet, jak napisano o tym: „I poszły obie”, ponieważ malchut i Z’A wzniosły się w binę.

I na skutek tego wychodzi, że właściwość ograniczenia, czyli stadium dalet, zostało osłodzone w określonej mierze właściwością miłosierdzia, którą jest stadium bet. I jeżeli w C’A skróciło się wyłącznie stadium dalet, to w C’B, na skutek połączenia z malchut, skróciła się również i bina. I wszystko to odbyło się w NeH’I de-A’K, czyli od tabura i niżej. Dziesięć sfirot, które wyszły przy wzajemnym oddziaływaniu z właściwością ograniczenia, nazywane są światem Nekudim, z powodu wzniesienia malchut, która nazywa się kropka (nekuda).

W ten sposób, w świecie Nekudim zostały oddzielone Z’A i malchut od czterech poziomów Hu’B Tu’M (hochma, bina, tiferet, malchut), w ten sposób, po wzniesieniu stadium dalet w miejsce biny, gdzie powstał masach, zostało przerwane or elion na malchut, która umieszczona była w binie, i przestało rozprzestrzeniać się do Z’A, który nazywa się „lewusz” – odzienie, i do malchut, która nazywa się „ejhal”, ponieważ one znajdują się poniżej biny.

O tym Ari mówi tak: „Wiadomo, że szoresz, neszamot i gufim przedstawiają sobą jedną całość do tego stopnia, że jest niemożliwym znaleźć różnicę pomiędzy nimi, podczas gdy lewuszim i ejhalot – są to dwa poziomy, oddzielne od trzech pierwszych”. Innymi słowy, z powodu masachu, który jest ustawiony w granicach biny, światło tam zostało przerwane, i stąd dalej we wszystkich światach or elion nie sięga pnimijut Z’A i malchut, z tego powodu wyszły one w stan kelim makifim, które otrzymują światło z daleka, ponieważ or elion więcej nie obłacza się w nie. I lewusz – jest to kli dla or makif haja, a ejhal – jest to kli dla or makif jechida.

Z powiedzianego zrozum, że Z’A i malchut, które znajdują się w czterech stadiach w każdym świecie, zaczynając od świata Nekudim i niżej, uważane są za części biny, i dlatego or elion obłacza się również w ich pnimijut (wewnętrzne części). Podczas gdy ogólne Z’A i malchut, czyli znajdujące się poniżej biny, zostały oddzielone od wewnętrznych kelim, w które ubrane są neszama, ruach, nefesz or jaszar i stały się kelim makifim dla haja i jechida.

Szoresz, neszama, guf są to pnimijut kelim, pośród których każdy bardziej zewnętrzny uważany jako gorszy. Lewusz i ejhal są to kelim makifim, pośród których każdy bardziej zewnętrzny – ważniejszy, a jeżeli tak, klipot znajduje się pomiędzy guf i lewuszim, ponieważ miejsce to jest najciemniejsze i najgorsze.

2) Rzecz w tym, że w trzech wewnętrznych poziomach jest or pnimi, i najgorsze w or pnimi wychodzi w or (dosłownie: skóra) i tam kończy się. W or makif – odwrotnie, im światło jest bardziej hiconi, tym, jak wiadomo, jest ono większe 2 . W ten sposób, or makif znajdujące się w lewusz (ubraniu), jest najbardziej wewnętrzne, przylepione do guf – najmniejsze z or makif. Dlatego miejsce zamieszkania klipot znajduje się tam, pośrodku pomiędzy or pnimi i or makif, gdzie nie ma ani or pnimi, ani or makif, i dlatego nazywa się miejscem ciemności. I tak jest w każdym świecie w stosunku do klipot znajdujących się w nim.

Or pnimi

2. To pytanie było dokładnie opisane w „Istaklut pnimit” (cz.2, rozdz.1, p.7).

Kiedy parcufim A’K i ABE’A obłacza się jeden na drugi, obłóczenie każdego z nich odbywa się tylko według trzech poziomów: szoresz, neszama i guf, które są połączone razem, lecz dziesięć sfirot poziomu guf nie obłaczają się w dziesięć sfirot lewuszim.

3) Po tym jak wyjaśniliśmy to pytanie odnośnie szczegółów, omówimy te rzeczy ogólnie. Jak wiadomo, pnimijut A’K – jest to Ejn Sof, ubrany w dziesięć sfirot korzenia duszy znajdujących się w nim. Korzenie duszy obłaczają się we wszystkie dziesięć sfirot dusz, a te w swojej kolejności obłaczają się w dziesięć sfirot poziomu guf A’K, i wydawałoby się, że dziesięć sfirot poziomu guf powinny obłóczyć się w dziesięć sfirot lewuszim, jednak jest inaczej: trzy poziomy parcufa Atik świata Acilut otaczają trzy odpowiadające im poziomy A’K.

Szoresz, neszama, guf A’K obłacza na siebie szoresz, neszama, guf parcufa Atik świata Acilut, a szoresz, neszama, guf parcufa Atik świata Acilut obłaczają się w szoresz, neszama, guf A’A świata Acilut. A szoresz, neszama, guf A’A obłaczają się w parcuf Aba, itd. w ten sam sposób.

4) W ten sposób dziesięć sfirot guf A’K obłaczane są w pnimijut dziesięciu sfirot korzeni dusz dziesięciu sfirot parcufa Atik świata Acilut, a te obłaczają się w dziesięć sfirot poziomu dusz parcufa Atik świata Acilut, a dusze obłaczają się w dziesięć sfirot guf parcufa Atik świata Acilut. I dalej w ten sam sposób korzenie duszy i guf A’A obłaczane na guf parcufa Atik. I dalej w ten sam sposób trzy poziomy Aba obłaczane na A’A. Tak samo i trzy poziomy parcufa Ima – na Aba. I trzy poziomy Z’A – na parcuf Ima. A trzy poziomy parcufa nukwa – na Z’A. I w ten sposób teraz napełniły się wszystkie poziomy guf, aż do nukwy parcufa Z’A.

A’K i ABE’A są włączone jeden w drugi, i jest A’K i ABE’A w A’K, i A’K i ABE’A w Acilut, i A’K i ABE’A w Bria, i również w Jecira i w Asia. A’A – jest to poziom A’K, który jest niepoznawalny. Aba – jest to Acilut. Ima – Bria. Z’A – Jecira. Nukwa – Asia. Ze świata Acilut wychodzą neszamot, z Bria – ruchot, z Jecira – malachim, z Asia – ofanim.

5) Wiedz, że świat Acilut składa się z czterech światów ABE’A, również i świat Bria zawiera wszystkie ABE’A, tak samo – Jecira i Asia: dlatego że Aba – jest to Acilut, Ima – Bria, Z’A – Jecira i nukwa – Asia. Poziom A’A nie objawia się w każdym ze światów, ponieważ jest bardzo ukryty. I tak ze świata Acilut – neszamot, z Bria – ruchin kadiszin, z Jecira – anioły, z Asia – ofanim 3 .

Or pnimi

3. Neszamot – są to obiekty świata Bria. Ruchot – obiekty świata Jecira. Nefaszot – obiekty świata Asia. Słowa Ari: „ze świata Acilut – neszamot” oznaczają, że neszamot, znajdujące się w świecie Bria, znajdują się pod wpływem świata Acilut na świat Bria.” I z Bria ruchin „oznacza, że ruchin, znajdujący się w Jecira”, znajdują się tam pod oddziaływaniem świata Bria. Tak z ziwuga Zo’N świata Acilut, neszamot wpływają na sprawiedliwych stojących w Bria, a z ziwuga Zo’N świata Bria, oddziałują ruchin na stojących w Jecira.

Człowiek zawiera w sobie nefesz, ruach, neszama, haja z czterech światów ABE’A, z których każdy w swojej kolejności składa się z nefesz, ruach, neszama, haja. I neszama poziomu nefesz jest ważniejsza, niż światło nefesz poziomu ruach.

6) Człowiek włącza w siebie cztery światy, jeżeli stanie się godny poziomu nefesz świata Asia, a następnie zgrzeszył i uczynił jej krzywdę, więc wprowadzają go w klipot i mówią mu: „Komar jest wyżej ciebie, ponieważ komar nie dokonał działań, które przystoją klipie”. Lecz jeżeli nie grzeszył, to odnosi się do „ofanim”. Zdarza się czasami, że chociaż jest u niego wyłącznie poziom nefesz, lecz jest on ważniejszy od tego, u kogo jest poziom ruach 4 , jak w przypadku, jeżeli jego poziom – neszama poziomu nefesz. Wiadomo, że każdy świat zawiera w sobie wszystkie cztery światy. I ten człowiek, kiedy zaczyna świecić i stopniowo się naprawiać, natychmiast świeci w nim poziom neszama poziomu ruach świata Jecira, bez względu na to, że nie został ubrany w niego całkowicie, ponieważ nie może ubrać się w niego w całości do tej pory, dopóki całkowicie nie naprawi swojego poziomu nefesz. Jednak ten człowiek, u którego jest poziom ruach, lecz jest to poziom nefesz poziomu ruach świata Jecira, rzecz jasna jest gorszy.

Or pnimi

4. Istnieje reguła, że poziom nefesz jakiegoś poziomu uważany jest dla niższego poziomu jako poziom ruach, a ruach wyższego poziomu dla niższego uważa się poziomem neszama. Neszama wyższego poziomu – jest to haja dla niższego. Haja wyższego uważa się poziomem jechida dla niższego. Zgodnie z tą regułą nefesz poziomu ruach uważa się za poziom ruach dla poziomu nefesz. A ruach poziomu ruach uważa się za poziom neszama dla poziomu nefesz, itd. Zgodnie ze słowami Ari: „Zdarza się czasami, że chociaż jest u niego wyłącznie poziom nefesz, on jest ważniejszy od tego, u kogo jest poziom ruach” oznacza to, że ten, u kogo jest poziom neszama poziomu nefesz, jest ważniejszy, niż posiadający poziom nefesz poziomu ruach. I wynika to z tego, że neszama poziomu nefesz ma ten sam poziom jak ruach poziomu ruach, lecz ważniejszy, niż nefesz poziomu ruach.

Można stać się godnym poziomu nefesz świata Acilut i nawet wyżej, a ten kto stał się godny poziomu ruach z jesod świata Acilut będzie „mężem Szhiny”.

7) Możliwe również, że będzie u człowieka poziom nefesz świata Acilut, jak również i wyżej. I jeżeli będzie u niego poziom ruach poziomu jesod świata Acilut, to on będzie „mężem Szhiny”, i nazywa się on – „człowiek Stwórcy”.

AWA’Ja w napełnieniu A’B – jest to wewnętrzny sens „jud” należącej do AWA’Ja, która jest wewnętrznym sensem Acilut. W napełnieniu Sa’G – wewnętrzny sens pierwszej litery „hej” należącej do AWA’Ja – jest to wewnętrzny sens Bria. W napełnieniu M’A – pnimijut znaczenie „waw” należącej AWA’Ja – wewnętrzny sens Jecira. I w napełnieniu Bo’N – pnimijut znaczenie niższej „hej” należącej do AWA’Ja – jest to wewnętrzny sens Asia.

8) Cztery litery AWA’Ja w czterech światach: Acilut, Bria, Jecira, Asia. „Jud” – w Acilut, wewnętrzny sens imienia „A’B de-judin” 5 , jak powiedziano: „…przecież wszystkich w mądrości (hochma) stworzyłem”. „Hej” – w Bria, imię Sa’G, jak powiedziano: „…jak Ima, zasiadająca na tronie”. „Waw” – w Jecira, imię M’A, jak powiedziano: „…tak, jak sześć sfirot spoczywa w Jecira”. Niższa „hej” – w Asia, imię Bo’N, jak powiedziano: „…tak, jak malchut spoczywa w ofan (dosłownie: koło)”.

Or pnimi

5. Istnieją cztery rodzaje napełnienia w „jud-hej-waw-hej” (cztery litery imienia Stwórcy, altruistyczne życzenia):

jud-hej-waw-hej” w napełnieniu jud, odpowiadają gematri A’B (72),

jud-hej-waw-hej” w napełnieniu jud i alef – odpowiada gematri Sa’G (63),

jud-hej-waw-hej” w napełnieniu alef – odpowiada gematri M’A (45),

jud-hej-waw-hej” w napełnieniu hej odpowiada gematri Bo’N (52).

Napełnienie A’B wskazuje na hochmę – jud de-AWA’Ja,

napełnienie Sa’G wskazuje na binę – hej de-AWA’Ja,

napełnienie M’A wskazuje na Z’A – waw de-AWA’Ja,

napełnienie Bo’N wskazuje na malchut – niższa hej de-AWA’Ja.