Opis i wyjaśnienie podziału każdego parcufa na poziomy keter i ABE’A

180. Należy wiedzieć, że są wspólne właściwości, które można odnieść do całego systemu, i do jej najmniejszego elementu. Dalej dla wygody będziemy nazywać cały system klal, a jego elementy prat. Wszystko, co można zobaczyć w klal, znajduje się również w jego prat. Każdy prat w swojej kolejności również podzielony i składa się z elementów, gdzie są obecne te same właściwości, itd. My rozróżniamy w klal pięć światów: A’K i ABE’A. Świat A’K w stosunku do innych światów uważa się poziomem keter, a cztery światy ABE’A można nazwać sfirot hochma, bina i Zo’N, jak to jest powiedziane w punkcie 3. Jakikolwiek element czterech światów ABE’A zawiera te pięć poziomów. Rosz parcufa uważa się za jego keter i odpowiada światu A’K. Guf od pe do haze uważa się za poziom Acilut, a od haze do tabura za poziom Bria i od tabura do sijum raglin umieszczone poziomy Jecira i Asia.

181. Wiadomo, że są różne nazwy u dziesięciu sfirot KaHa’B, HaGa’T, NeHI’M. Czasami one nazywane są G’E i AHa’P, czasami keter, hochma, bina i Zo’N, czasami NaRaNHa’J, czasami koniec litery jud i cztery litery jud, hej, waw, hej. Czasami one nazywane są A’B, Sa’G, M’A, Bo’N i są to cztery rodzaje napełnienia imienia AWA’Ja:

  • Napełnienie A’B – ייוד הי ויו הי
  • Napełnienie Sa’G – ייוד הי ואו הי
  • Napełnienie M’A – ייוד הא ואו הא
  • Napełnienie Bo’N – ייוד הה וו הה

Również te sfirot nazywane A’A, Aw’I i Zo’N: A’A jest to keter, Aba jest to hochma, Ima – bina, Z’A – HaGa’T, NeH’I, a nukwa de-Z’A – jest to malchut.

I one nazywane są A’K i ABE’A, lub keter i ABE’A. Malchut de-keter nazywa się pe, malchut de-Acilut nazywa się haze, malchut de-Bria – tabur, malchut de-Jecira – ateret jesod, i wspólna malchut nazywa się sijum raglin.

182. I wiedz, że są dwa kryteria pomagające nam określić nazwy tych dziesięciu sfirot: pierwszy – porównanie bhiny ze sfirą, do której ona ma odniesienia; drugi – różnica bhiny od sfiry, do której ona ma odniesienie, co i doprowadza do zmiany imienia. Na przykład, keter dziesięciu sfirot de-or jaszar – jest to sekret Ejn Sof Baruhu, i każda rosz parcufa również nazywa się keter. Lecz i wszystkie pięć parcufim A’K nazywane są keter. Jak również parcuf Atik nazywa się keter i A’A również keter. Należy zrozumieć: jeżeli wszystkie te poziomy – są poziomami keter, to dlaczego one nazywane różnie? Przecież wszystkie one mają odniesienie do keter, więc powinny również jednakowo się nazywać.

Jednak prawda jest w tym, że na jednym poziomie wszystkie one równe poziomowi keter, ponieważ one poziom Ejn Sof, gdyż jest reguła, że do póki światło nie jest obłóczone w kli, ono nazywa się poziomem Ejn Sof. A wszystkie pięć parcufim A’K w stosunku do świata naprawienia – są to światła bez kelim, ponieważ nie ma u nas poznania w kelim de-C’A, a więc, te światła są poziomem Ejn Sof Baruhu.

Jak również parcufim Atik i A’A de-Acilut są poziomem keter de-Nekudim, jak było powiedziane. Lecz z innej strony one oddalone jeden od drugiego, ponieważ poziom keter or jaszar – jest to jedna sfira, a w świecie A’K jest całych pięć parcufim, w każdym z których jest rosz, toch, sof, jak powiedziano w punkcie 142. I parcuf Atik rozpoczyna się tylko od połowy wyższego keteru de-Nekudim, a parcuf A’A rozpoczyna się od połowy niższego keteru de-Nekudim, jak powiedziano w punkcie 129. I tak należy rozróżnić nazwy sfirot, korzystając z tych dwóch kryteriów.

183. Jest szczególna przyczyna dla określenia nazwy dziesięciu sfirot imieniem keter i ABE’A. Chodzi o to, że te sfirot dzielą się na kelim de-panim i kelim de-ahoraim, pochodzenie których w C’B. Było powiedziane w punkcie 60, że malchut mesajemet wzniosła się do miejsca biny de-guf, która nazywa się tiferet (w miejsce haze). Ona wprowadziła tam nowy sijum, który nazywa się parsa pod Acilut, i ona ukończyła tam poziom, jak powiedziano w punkcie 68. Kelim poniżej haze wyszły z Acilut i otrzymały nazwy Bria, Jecira, Asia: dwie trzecie tiferet poniżej haze jest to Bria, NeH’I – nazywane są światem Jecira, a malchut – Asia.

Również było wyjaśnione, że właśnie to stało się przyczyną podziału każdego poziomu na kelim de-panim i kelim de-ahoraim, kelim powyżej haze nazywane są kelim de-panim, a kelim poniżej haze, nazywane są kelim de-ahoraim.

184. W ten sposób, parsa w miejscu haze dzieli poziom na cztery oddzielne poziomy, które nazywane są ABE’A. Acilut – powyżej haze, a Bria, Jecira, Asia – poniżej haze. Obejrzyjmy te poziomy w świecie A’K. Parsa w nim opuściła się do jego tabura, jak jest wyjaśnione w punkcie 68. Więc jego parcufim A’B, Sa’G, które umieszczone powyżej tabura – jest to jego poziom Acilut, a jego parcufim M’A i Bo’N, które umieszczone poniżej tabura, są to jego Bria, Jecira, Asia.

Ty widzisz, jak pięć parcufim A’K są podzielone i tworzą cztery światy ABE’A siłą ukończenia C’B, czyli parsy: Galgalta – jest to rosz, a A’B, Sa’G do tabura – jest to Acilut, a M’A i Bo’N poniżej tabura – są to światy Bria, Jecira, Asia.

185. W sposób podobny i pięć parcufim świata Acilut podzielone same w sobie na poziomy keter i ABE’A: A’A – rosz świata Acilut, wyższe Aw’I (A’B), obłóczone od pe de-A’A i do haze – jest to Acilut. A tam na poziomie haze ustawiona jest parsa, zamykająca poziom Acilut w świecie Acilut. A ISZSu’T (Sa’G), obłóczone na poziom A’A od haze i do tabura – jest to Bria de-Acilut. A Zo’N (M’A i Bo’N), obłóczone na poziom A’A, od tabura do ukończenia Acilut – są to poziomy Jecira, Asia de-Acilut.

Więc i świat Acilut i jego pięć parcufim dzielą się na poziomy rosz i ABE’A, jak pięć parcufim A’K. Lecz w tym wypadku parsa znajduje się na swoim miejscu, czyli w haze de-A’A, ponieważ tam jej prawdziwe miejsce, jak powiedziano w punkcie 127.

186. Jednak w stosunku do wszystkich światów, trzy parcufim: Galgalta, A’B, Sa’G de-A’K ogólnie, uważane są za rosz. A pięć parcufim świata Acilut obłóczone na poziom A’K od tabura do wspólnej parsy (parsa w haze de-Nekudot de-Sa’G) – ogólne poziomy świata Acilut, jak powiedziano w punkcie 66. A wspólne poziomy trzech światów Bria, Jecira, Asia – umieszczone poniżej parsy, jak powiedziano od punktu 67 i dalej.

187. I tak samo jest podzielony każdy poziom w światach ABE’A, i każdy element wszystkich poziomów – na poziom rosz i ABE’A. I to dotyczy również poziomu malchut de-malchut w świecie Asia. Poziomy guf określane jako kropki haze, tabur i sijum raglin. A parsa pod poziomem Acilut tego poziomu umieszczona w jego haze i zamyka Acilut. A od haze do tabura – jest to poziom Bria: ten poziom kończy się w kropce tabura. A od tabura do sijum raglin – są to poziomy Jecira i Asia. A z punktu widzenia nazewnictwa sfirot – poziomy HaGa’T powyżej haze nazywane są Acilut, niższe dwie trzecie tiferet (od haze do tabura) – Bria, a sfirot necach, hod, jesod nazywane Jecira i malchut – Asia.

188. I dlatego rosz każdego poziomu ma odniesienie do poziomu keter, on odpowiada światłu jechida, lub parcufowi Galgalta. A Acilut w niej (od pe do haze) ma odniesienie do sfiry hochma i odpowiada światłu haja, lub parcufowi A’B. A Bria w niej (od haze do tabura) ma odniesienie do sfiry bina i odpowiada światłu neszama, lub parcufowi Sa’G. A Jecira i Asia w niej (poniżej tabura) ma odniesienie do poziomu Zo’N i odpowiada światłu ruach i nefesz, lub parcufim M’A i Bo’N (patrz w Sefer aIlan 3 schemat i dalej, i sprawdź tam, każdy parcuf jest podzielony na wskazane poziomy).