Oczyszczenie masacha i stworzenie parcufa

30. Należy przyłożyć wysiłek, żeby dobrze zbadać sens pojęcia „oczyszczenie masacha de-guf”, które odbywa się w każdym z parcufim de-A’K, w świecie Nekudim i w świecie naprawienia. To pomoże nam zrozumieć zejście bhinot według pięciu poziomów, opisanych w pięciu parcufim de-A’K, jak również we wszystkich bhinot w pięciu parcufim każdego z czterech światów ABE’A, do bhiny malchut de-Asia.

31. U każdego parcufa lub bhiny są dwa rodzaje światła: or makif i or pnimi. Or makif pierwszego parcufa de-A’K – jest to światło Ejn Sof Baruchu, wypełniające całą realność.

Na skutek C’A, na poziomie malchut był ustawiony masach, i na ten masach odbył się ziwug de-akaa ze światłem Ejn Sof. Siłą masachu było wzniesione or hozer, które przyciągnęło or elion do bhiny dziesięciu sfirot de-rosz i de-guf, w świat cimcuma. Jednak to przyciągnięcie światła w A’K z Ejn Sof Baruchu nie wypełnia całej rzeczywistości, jak to było do C’A. W nim jest rozróżnialny początek i koniec. Jest to zauważalne przy rozpatrywaniu „z góry w dół”, ponieważ jego światło zaprzestaje w kropce tego świata (malchut mesajemet, zamykająca malchut), w tajemnicy napisanego: „I stały nogi jego w tym dniu na Oliwnej górze”. To jest zauważalne przy rozpatrywaniu „z wewnątrz na zewnątrz”. Tak samo jak i jest dziesięć sfirot z góry w dół (keter, hochma, bina, tiferet i malchut), i malchut zamyka parcuf A’K z dołu, tak samo jest dziesięć sfirot – keter, hochma, bina, tiferet i malchut, w rozpatrywaniu „od wewnątrz na zewnątrz”, które nazywane są:

  • mocha – mózg (keter),
  • acamot – kości (hochma),
  • gidin – żyły (bina),
  • basar – mięso (tiferet),
  • or – skóra (malchut, or z literą „ain”, czyli „skóra”, a nie or z literą „alef” – czyli światło).

I or – jest to bhina malchut zamykająca parcuf z zewnątrz. Przy tym rozpatrywaniu parcuf A’K uważa się w stosunku do Ejn Sof Baruchu, napełniającego całą rzeczywistość, tylko jak cienka linia, ponieważ parcuf or (skóra) zamyka go i ogranicza go z zewnątrz ze wszystkich stron tak, że on nie może rozszerzyć się i zapełnić pustej przestrzeni (miejsce gdzie odbył się cimcum). Pozostaje tylko cienka linia, umieszczona pośrodku pustej przestrzeni.

I wielkość światła otrzymana w A’K (cienka linia), nazywa się or pnimi, a różnica pomiędzy or pnimi w A’K i światłem Ejn Sof Baruchu nazywa się or makif. To światło pozostaje na poziomie światła otaczającego parcuf A’K, ponieważ ono nie może przeniknąć wewnątrz parcufa.

32. Więc stało się zrozumiałe, że nie ma granicy wielkości or makif de-A’K, lecz z tego nie wynika wniosek, że ten or makif – jest to sam Ejn Sof Baruchu, wypełniający całą realność. W rzeczywistości, kiedy odbył się ziwug de-akaa na malchut de-rosz de-A’K, czyli Ejn Sof uderzył tam w masach, pragnąc przeniknąć do bhiny dalet de-A’K, jak to było do cimcuma, masach w malchut de-rosz de-A’K odpycha go od bhiny dalet. I ten or hozer stał się również jako kli dla or elion.

Jednak jest wielka różnica pomiędzy otrzymywaniem w bhinę dalet do cimcuma i otrzymywaniem za pośrednictwem or hozer po cimcumie. Przecież or hozer obłóczyło wyłącznie cienką linię, która posiada początek i koniec. I to odbyło się na skutek uderzenia or elion z masachem. I to światło, które było odepchnięte od parcufa A’K poprzez masach, czyli całe to or elion, które Ejn Sof Baruchu pragnął przekazać w bhinę dalet, lecz nie przekazał z powodu masachu, staje się or makif dla parcufa A’K.

Nie ma zmiany lub zniknięcia w duchowych światach, jest tylko dodatek właściwości, jeżeli światło Ejn Sof dąży do parcufa A’K, żeby obłóczyć się w bhinę dalet, to powinno to odbyć się bez względu na to, że masach odrzucił to światło, to nie zaszkodzi przyciągnięciu światła Ejn Sof. Jego życzenie zostanie spełnione, lecz w inny sposób. To odbędzie się za pomocą wielu ziwugim w pięciu światach A’K i ABE’A do gmar tikun. Kiedy bhina dalet będzie całkowicie naprawiona poprzez te ziwugim i stanie się doskonała, wtedy Ejn Sof obłóczy się w nią, jak i wcześniej. Więc nie odbyła się żadna zmiana i zniknięcie z powodu uderzenia masacha i or elion. O tym powiedziano w księdze Zohar: „Nie ma odpoczynku u Ejn Sof w jego próbach połączenia się z jego parą.” Lecz do gmar tikun światło Ejn Sof staje się or makif, które gotowe obłóczyć się później w bhinę dalet. A póki co, ono otacza i oświeca ją z zewnątrz szczególnym świeceniem, które sprzyja jej stopniowemu naprawieniu, żeby w swoim czasie to światło Ejn Sof było przyjęte jak i wcześniej.