Miejsce dla czterech światów ABE’A i parsa pomiędzy światem Acilut i światami Bria, Jecira, Asia

65. I zostało wyjaśnione, że C’B głównie powstał w parcufie Nekudot de-Sa’G, umieszczonym poniżej tabura de-A’K, do sijum raglin, czyli do kropki tego świata. I wiedz, że wszystkie zmiany, które odbyły się na skutek C’B, nie objawiły się powyżej tego parcufa Sa’G. Było powiedziane, że kiedy malchut wznosi się do połowy tiferet de-A’K i kończy tam parcuf, niższa połowa tiferet, necach, hod, jesod, malchut de-A’K wychodzi i staje się pustą przestrzenią. Lecz należy zrozumieć, że wszystko to odbyło się nie na poziomach samego parcufa A’K, a tylko na poziomach tiferet, necach, hod, jesod parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K. Lecz w samym parcufie A’K te zmiany uważane tylko jako wzniesienie Ma’N, czyli on przyjmuje te zmiany tylko dlatego, żeby dać światło dla dziesięciu sfirot parcufa Nekudim – na ich poziomie. A w samym parcufie A’K nie odbyły się żadne zmiany.

66. I kiedy odbywa się cimcum, czyli podczas wzniesienia malchut w binę, jeszcze do wzniesienia Ma’N i ziwuga w nikwej ejnaim de-A’K, parcuf Nekudot de-Sa’G de-A’K dzieli się na cztery części:

  1. Sfirot KaHa’B, HaGa’T powyżej haze uważane za miejsce dla świata Acilut.
  2. dwie trzecie tiferet poniżej haze i do ukończenia tiferet stały się miejscem dla świata Bria.
  3. Sfirot necach, hod, jesod stały się miejscem dla świata Jecira.
  4. Malchut stała się miejscem dla świata Asia.

67. Miejsce świata Acilut – jest to miejsce, gdzie nie ma przeszkód dla rozprzestrzenienia or elion. Kiedy malchut mesajemet wzniosła się do poziomu bina de-guf, która nazywa się tiferet, to tam ukończył się parcuf, i światło nie może opuścić się niżej. Więc miejsce świata Acilut kończy się tam w połowie tiferet, w miejscu haze. A tobie już wiadomo, że ten nowy sijum nazywa się parsą pod światem Acilut.

A sfirot poniżej parsy dzielą się na trzy grupy. Wydawałoby się, że poniżej parsy powinny były wyjść tylko dwie grupy sfirot – Zo’N de-guf, które nazywane są necach, hod, jesod i malchut. Przecież sijum był uczyniony na poziomie bina de-guf (poziom tiferet). A poniżej tiferet znajdują się tylko poziom Zo’N. Więc tiferet nie powinna była wychodzić poniżej sijum. Lecz i niższa połowa tiferet okazała się poniżej sijum. Przyczyna tego jest w tym, że bina de-guf również zawiera w sobie dziesięć sfirot: keter, hochma, bina i Zo’N. Jej Zo’N są korzeniami dla Zo’N de-guf, które włączone w binę, i dlatego uważane podobnymi poziomami Zo’N de-guf (odpowiedzialne za nie). Dlatego i Zo’N biny wyszły poniżej parsy de-Acilut w miejscu Zo’N.

Z tego powodu wzdłuż sfiry tiferet, w miejscu haze powstała szczelina. Ponieważ malchut, która wzniosła się do biny, stoi tam i wyprowadza na zewnątrz również bhinę Zo’N de-bina, czyli dwie trzecie tiferet, co poniżej haze. Jednak jest istotna różnica pomiędzy bhiną „dwóch trzecich tiferet” i bhinot necach, hod, jesod i malchut, ponieważ w rzeczywistości bhina dwóch trzecich tiferet ma odniesienie do biny de-guf. Ona wyszła poniżej sijum nie z powodu swojej wady, a dlatego, że jest korzeniem Zo’N. Dlatego ona oddzielona od sfirot necach, hod, jesod i malchut, i staje się oddzielnym światem, który nazywa się świat Bria.

68. Również i Zo’N de-guf, które nazywane są necach, hod, jesod i malchut, podzieliły się na dwie bhiny, ponieważ wada malchut (nukwy) jest ciężka. Ona staje się miejscem dla świata Asia. A Z’A (bhinot necach, hod, jesod) stają się światem Jecira – powyżej świata Asia.

I zostało wyjaśnione, jak z powodu C’B podzielił się parcuf Nekudot de-Sa’G i stał się miejscem dla czterech światów: Acilut, Bria, Jecira, Asia. Sfirot keter, hochma, bina i HaGa’T powyżej haze stały się miejscem dla świata Acilut, połowa tiferet poniżej haze stała się miejscem dla świata Bria, sfirot necach, hod, jesod stały się światem Jecira, a malchut – Asia.

Miejsce dla tych światów ustawione w odległości od tabura de-A’K do tego świata, czyli do sijum raglin de-A’K, ponieważ tam kończy się obłóczenie parcufa Nekudot de-Sa’G na parcuf Galgalta de-A’K.