Litery ק KUF i ר REJSZ

  1. Z wyżej powiedzianego wynika, że jeżeli ktokolwiek życzy sobie skłamać, ma w tym powodzenie, jeżeli na początku powie prawdę jako osnowę, na której następnie wyrośnie i zacznie działać kłamstwo. I to dlatego, że litera ש szin – jest to litera prawdy, w której połączyli się praojcowie, gdyż trzy linie w obrazie litery ש szin oznaczają trzech praojców, które są sfirotami – właściwościami hesed, gwura, tiferet.

 

Litery ק kuf i ר rejsz wskazują na złą stronę, ponieważ z nich składa się nieczysta strona, kar (chłód), pozbawiona ciepła i życia, dlatego że wysysa swoją siłę z malchut, kiedy malchut jest jak lód, a nie żywa woda. Lecz żeby była w takim wypadku możliwość istnieć, te litery biorą literę ש szin do siebie i tworzą połączenie keszer – więź, węzeł, określający sobą siłę i wyżywanie.

Przyczyna tego jest w tym, że światło od hesed, gwura, tiferet, bina, otrzymywane przez nią od jesod de-Z’A, buduje nowe ukończenie w malchut, nowe kli, życzenie otrzymywania od Z’A światła, które nazywa się „sto błogosławień”. I dlatego że hesed, gwura, tiferet, nazywane są praojcami, i od nich przychodzi światło w malchut, to litera ש szin, oznaczająca je, nazywa się prawda.

Nieczyste siły, wycierając ostry kąt w literze ד dalet, zmieniają ją w literę ר rejsz. Tym one zamieniają słowo AHa’D w słowo AHe’R, czym kradną dla siebie jesod czystej malchut, który oznaczony poprzez ש szin, i budują literą ש szin jesod nieczystej malchut. Z tego powodu wynika silne przyssanie nieczystych sił do czystych, które nazywane są keszer – wzajemna więź czystych i nieczystych sił, węzeł, który jest bardzo trudno rozwiązać.

Z wyżej powiedzianego widać, że wszystkie życzenia liter, żeby poprzez nie był stworzony świat, wywołane są tym, iż każda uważa, że właśnie ona może swoimi właściwościami naprawić świat. Litera ש szin myśli, że światło miłosierdzia doprowadzi dusze do celu stworzenia. Lecz litera ק kuf i ר rejsz, kar – chłód, nie życzą sobie tego światła, dlatego że otrzymywać światło miłosierdzia ze względu na oddawanie – jest to czystość, a otrzymywać je dla nasłodzenia – jest to nieczystość.