Litery מ MEM i ל LAMED

  1. Wyszła litera מ mem i powiedziała: „Władco świata, dobrze jest przeze mnie stworzyć świat, dlatego że moją literą nazywany jest Meleh Król”. Odpowiedział jej Stwórca: „Jest to prawidłowe, lecz nie stworzę poprzez ciebie świata, gdyż światu potrzebny jest król. Powróć na swoje miejsce. Jak również nie stworzę świata literami ל lamed i כ kaf, które tworzą słowo Meleh – król, ponieważ nie może istnieć świat bez króla.”

Litera מ mem – jest to sfira hesed w Z’A, otrzymująca od odpowiadającej jej sfiry hesed w binie. Kiedy Z’A otrzymuje dodatkowo od światła miłosierdzia, do swojego stanu katnut światło mądrości i staje się duży, jego sfirot HaGa’T stają się HaBa’D. Czyli hesed w Z’A wznosi się i staje się hochmą, i z tego właśnie powodu otwiera się nowe światło, światło hochma, światło liku Stwórcy.

Dlatego powiedziała litera מ mem, że nadaje się ona do stworzenia poprzez nią świata, gdyż ona otwiera światu światło Stwórcy i tym znika jakiekolwiek niebezpieczeństwo przyssania się nieczystych sił, a tym gwarantowane jest dla świata końcowe naprawienie.

Lecz odpowiedział jej Stwórca, że to światło jest zakazane dla otwarcia światu, ponieważ świat potrzebuje, by to wielkie światło wcześniej obłóczyło się w trzy litery słowa Meleh. Czyli większe światło może otworzyć się w świecie, tylko jeśli מ mem będzie połączona z literami ל lamed i כ kaf. „Dlatego idź i połącz się z nimi”, powiedział Stwórca.

מ Mem słowa meleh – jest to hesed. ל Lamed – jest to bina, przekazująca światło w Z’A. Litera כ kaf – jest to malchut, nukwa de-Z’A, przecież nie ma meleha – króla, bez malchut – królestwa. I właśnie dzięki malchut otwiera się całe to światło.

W takim wypadku malchut świeci od Z’A w trzech miejscach:

  1. Malchut staje się dla niego, jako królowi – kise, tronem. Kise od słowa kisuj – ukrycie, i dlatego narysowana litera כ kaf nagiętą.
  2. Malchut staje się odzieniem dla Z’A. Dlatego że wielkie światło otwiera się wyłącznie dla Izraela. I dlatego malchut staje się odzieniem dla Z’A. A kiedy otwiera się przez nią królestwo, on uwalnia się od tego odzienia i narzuca je na narody świata, a światło Jego liku wylewa się na Izrael. I wtedy każdy sprawiedliwy wskazuje palcem na Stwórcę i mówi: „To jest Stwórca, którego pragnąłem!”. To rozprzestrzenienie światła oznacza się literą kaf.
  3. Malchut staje się koroną na głowie Z’A. I to jest właściwość litery kaf, keter – korony Z’A.