Litery ו WAW i ה HEJ

  1. Weszła litera ו waw i powiedziała: „Dobrze przeze mnie stworzyć świat, ponieważ jestem literą z Twojego imienia AWA’Ja (jud-hej-waw-hej)”. Odpowiedział jej Stwórca: „ו Waw, tobie i literze ה hej powinno wystarczyć, że znajdujecie się w Moim imieniu. I dlatego nie stworzę świata waszymi właściwościami.”

Chociaż z podobną prośbą zjawiła się litera י jud i otrzymała odmowę, jednak myślała litera ו waw, że י jud odmówiono, gdyż zbyt dużych jest rozmiarów – duchowej siły. Dlatego postanowiła litera ו waw, że dobrze poprzez jej właściwości stworzyć świat, czyli w świecie waw, hej, co w imieniu AWA’Ja, światłem wyższej biny – Imy świata Acilut.

Odpowiedział jej Stwórca tak samo, jak i wcześniej odpowiedział literze jud, że On ograniczał ją tym, iż powiedział – די DaJ (dalet-jud): „Wystarczy, i nie rozprzestrzeniaj się bardziej, tylko do litery ש szin, żeby nie przyssały się do ciebie nieczyste siły”. Dlatego litery ו waw i ה hej nie są przydatne do stworzenia poprzez ich właściwości świata, gdyż one potrzebują ochrony od nieczystych sił.

(Sfirę tiferet oznacza się wielką literą ו waw, waw z głową, dlatego że są w niej wszystkie sześć części – ו waw (6), sfirot: hesed, gwura, tiferet, necah, hod, jesod. Sfira jesod jest sfirą, rola której – przekazywać światło od Z’A w malchut. Dlatego w niej jest to samo światło co i w malchut, czyli światło necah, hod, jesod, bez hesed, gwury, tiferet. I dlatego jesod nazywa się – mała waw, waw bez głowy.)