Litera נ NUN

  1. Weszła litera נ nun i powiedziała do Stwórcy: „Dobrze jest przeze mnie stworzyć świat, dlatego że moją literą napisano Nora teilot – wielkie chwalenia”, jak również powiedziano: „Wychwaleniem sprawiedliwych”.

Odpowiedział jej Stwórca: „Wróć na swoje miejsce, ponieważ dla ciebie powróciła litera ס sameh na swoje miejsce. I opieraj się na niej.” Dlatego że litera נ nun znajduje się w słowie Nefila – upadek, naprawić który powinna litera ס sameh, ze względu na co powinna wrócić na swoje miejsce, żeby wzmocnić niższych. Natychmiast odeszła od Niego litera נ nun.

 

Kiedy נ nun zobaczyła, że litera ס sameh została odesłana przez Stwórcę, dlatego że wykorzystywane są jej właściwości wyłącznie w stanie katnut, czyli dla podtrzymania upadających ze stanu gadlut, wtedy pomyślała נ nun, że ona godna jest stać się osnową świata, przecież są w niej wszystkie przewagi nad ס sameh, i dodatkowo ona wykorzystuje również światło mądrości – światło hochma stanu gadlut. Czyli przyczyna odmowy literze sameh jest nieobecna w niej.

Gwura w Z’A nazywa się נ nun, dlatego że ona cała jest nasycona właściwością miłosierdzia od biny, i nazywa się נ nun – pięćdziesiąt wrót biny. I od tej właściwości sfiry gwura, Z’A nazywa się Nora teilot – wielkie chwalenia. Ima – bina, nazywa się Teila – chwała, a ponieważ gwura schodzi z biny, to nazywa się Nora teilot – wielkie chwalenia, i נ nun wykorzystywana jest w sfirze jesod w stanie gadlut Z’A, podczas jego ziwuga z nukwą. Z tego powodu i nukwa otrzymuje imię Teila – chwalenie, jak Ima, a Z’A staje się jednym i w Ima i w nukwie – w obu – teilot, chwalenia.

Dlatego powiedziała litera נ nun, że ona znajduje się w gwurze, lewej linii Z’A, przyciąga światło miłosierdzia, wychodzące od litery ס sameh, bina, Ima, która nazywa się „wyższa teila”, z tego powodu Z’A otrzymuje jej właściwości i nazywa się, odpowiednio do nich, Nora teilot – wielkie chwalenia. I dlatego są w niej wszystkie przewagi w stosunku do litery ס sameh – światło miłosierdzia, które daje doskonałość i całkowicie odpycha nieczyste siły życzenia.

„Lecz jest we mnie – powiedziała litera נ nun – jeszcze przewaga w tym, że ja jestem wykorzystywana podczas gadlut Z’A w jego jesod, w literze צ cadi, lewym elementem, którym jestem”. Ta litera נ nun w literze צ cadi jest literą נ nun, która określa się jak Nora teilot – chwała sprawiedliwym, gdyż nawet wtedy, kiedy Z’A staje się wielki, podczas wzniesienia Zo’N w Aw’I, i wtedy נ nun działając w jesod Z’A łączy go z nukwą ahor be ahor, i Z’A otrzymuje od Aw’I ס sameh – światło miłosierdzia.

I w takim wypadku נ nun nazywana jest „chwała sprawiedliwym”, dlatego że jud – sprawiedliwy, osnowa świata, zasiada na niej. I wtedy litera נ nun nazywa się „wielkie chwalenia”, gdyż przyciąga światło mądrości w malchut w stanie gadlut.

Widzimy, że malchut całe swoje piękno otrzymuje od נ nun, znajdującej się w jesod Z’A. Dlatego powiedziała litera נ nun, że jest ona godna, żeby jej właściwościami był stworzony świat, ponieważ jej świeceniem dodaje się światło mądrości łączące i ożywiające Zo’N samych w sobie, a nie tylko podtrzymujące je jak litera ס sameh. Dlatego odpowiedział jej Stwórca: „Nieprawidłowo myślisz, że godna jesteś swoimi właściwościami doprowadzić świat do całkowitego naprawienia, żeby nie było przyssania nieczystych sił. Przecież nawet twoje właściwości potrzebują podtrzymania literą ס sameh. Przecież właśnie dlatego znajdujesz się odwrotną stroną z literą י jud, i światło litery ס sameh – światło miłosierdzia, chroni ciebie od przyssania nieczystych sił do ciebie. I dlatego twoje właściwości opierające się na sile ס sameh, nie więcej niż podtrzymanie. I dlatego nie jesteś godna, by stać się osnową świata”.