Litera כ KAF

  1. W tym czasie zeszła z kise – tronu Stwórcy, litera כ kaf i powstała przed Nim. Przestraszona powiedziała Mu: „Tworzący świat, jestem godna stać się swoimi właściwościami osnową świata, dlatego że ja kawot – wielkość Twoja”. Kiedy opuściła się litera כ kaf z tronu, zadrżały wszystkie światy, i sam tron prawie został zniszczony. I powiedział jej Stwórca: „Kaf, co masz tu robić? Nie stworzę poprzez ciebie świata, powróć na swoje miejsce, przecież ty jesteś w słowie Klaja – zniszczenie, w słowie Kala oblubienica”.

Tronem Stwórcy jest świat Bria. Powstanie litery מ mem przed Stwórcą doprowadziło do upadku z tronu litery כ kaf, z tego powodu zadrżały hochma i bina świata Bria, jak również wszystkie niższe światy i je zasiedlający.

Wszystkie dowody liter, żeby stworzyć z każdej z nich świat, jest to jak „alijat Ma’N” – wzniesienie prośby o otrzymanie z góry pomocy w postaci wyższego światła, która nazywa się Ma’D, dokładnie w tej mierze, która odpowiada tej lub innej literze. W takim wypadku będzie sterowanie Zo’N światem, a sterowanie odbywa się właśnie światłem schodzącym z Zo’N w takiej ilości Ma’D, który ta lub inna litera obudziła, i przyczyną którego się stała, dlatego że Ma’D dokładnie odpowiada ilością i rodzajem wznoszonemu Ma’N, a Ma’N jest to właściwość litery. Dlatego każda litera udowadnia, że właśnie ona może wywołać z góry takie światło, które na pewno doprowadzi całe stworzenie do celu.

Jak również odpowiedzi Stwórcy każdej z dwudziestu dwóch liter Zo’N świata Acilut są zejściem Ma’D, wyższego światła, siły pomocy, które dokładnie odpowiadają Ma’N wznoszącemu się od tej lub innej litery. A kiedy schodzące od tej lub innej litery wyższe światło rozpoczyna swoje działanie w sterowaniu światem, to oznacza odpowiedź Stwórcy danej literze. I dlatego że tym otwiera się jej niezdolność do sterowania światem, na skutek przyssania nieczystych sił do jakiejś jej właściwości, gdyż dwa dokładnie zrównoważone systemy czystych i nieczystych sił, światów, stworzył Stwórca. I tym odsunął każdą literę w jej prośbie, by zbudować jej właściwościami świat, żeby przyprowadzić go do celu stworzenia.

I w tym jest zabawa Stwórcy z każdą z dwudziestu dwóch liter, żeby dać miejsce każdej z nich objawić swoje właściwości, władzę i siłę, dopóki nie stanie się jasne z ich pragnienia i analizy, która z nich rzeczywiście zasługuje, żeby świat był sterowany poprzez nią.

Stąd zrozumiałe jest, że kiedy rozpoczęła litera מ mem objawiać swoje wielkie światło w świecie, wywołała tym upadek kise – tronu. Dlatego że kise – tron, ma dwie właściwości:

Kise – ukrywa Stwórcę, gdzie kise od słowa kisuj.

Otwiera wielkość Stwórcy w światach za pomocą trzech liter Meleh. I wtedy malchut, która stała się kise – ukryciem Stwórcy, wznosi się do góry i staje się כ kaf – odzieniem samego Stwórcy. A Król – Stwórca, jest otwierany poprzez nią i ona staje się wieńcem, koroną, na Jego głowie.

Lecz jak tylko litera מ mem bez odzienia w literę כ kaf rozpoczęła otwierać światło liku Stwórcy, spadła litera כ kaf z kise – tronu, wielkości Stwórcy, przestała ukrywać Stwórcę mówiąc, że od tej pory tylko otwarta wielkość Stwórcy będzie sterować nią, bez żadnego ukrycia, jak tego pragnęła מ mem.

Z powodu upadku litery כ kaf z tronu, zadrżało dwieście tysięcy światów wychodzących od hochmy i biny świata Bria, i niższe światy od zagrożenia upadku. Przecież cała więź niższego poziomu parcufa z wyższym znajduje się nad nią w tym, że malchut wyższego poziomu staje się keterem niższego poziomu. Właściwość litery כ kaf jest w obłóczeniu malchut wyższego duchowego obiektu w keter niższego.

Trzy szczególności są w tronie:

  1. Sześć prowadzących do tronu schodków, sześć sfirot HaGa’T NeH’I niższego.
  2. Cztery podnóżki tronu, światło znajdujące się w sfirot keter, hochma bina, daat niższego.
  3. Malchut wyższego, schodząca w niższy i obłaczająca się w niego, po której całe światło z wyższego schodzi do niższego.

Dlatego kiedy litera כ kaf spadła z Tronu Wielkości Stwórcy, oberwała się więź świata Acilut z tronem, światem Bria. I to dlatego że כ kaf, malchut świata Acilut, obłaczająca się w sfirot keter, hochma, bina, daat świata Bria, przelewa na świat Bria, który nazywa się Tronem Wielkości Stwórcy, całe światło. Lecz kiedy litera כ kaf spadła z tronu, urwała się więź świata Acilut ze światem Bria, zadrżała litera כ kaf, gdyż zniknęła jej siła do oddawania światu Bria, i zadrżało dwieście tysięcy światów, czyli hochma i bina ze sfirot keter, hochma, bina, daat świata Bria, i wszystkie światy zadrżały od strachu upadku, dlatego że zniknęła z nich cała siła życia, otrzymywana przez nich ze świata Acilut. W ten sam sposób w świecie Acilut bina świata Acilut, powiązana z Zo’N. Dlatego że parcuf bina świata Acilut składa się z dziesięciu sfirot. I ostatnia jej sfira, malchut, swoją właściwością litery כ kaf obłacza się w Z’A świata Acilut. Malchut sfiry bina, obłaczająca się w Z’A, jest literą כ kaf. I ta litera כ kaf – tron Stwórcy znajdujący się w Z’A. Dlatego że Stwórca jest to bina, wyższa od Z’A bhina. A Z’A staje się tronem dla biny. I rozrywa się więź biny z Z’A w upadku. Dlatego że כ kaf – jest to malchut de-bina, obłóczająca Z’A i przekazująca jemu całe światło.

I dlatego zadrżała ona sama, czyli zniknęła w niej zdolność oddawać w Z’A. Jak również zadrżało dwieście tysięcy światów, będących światłem dla Z’A, które nazywane są hochma i bina lub keter, hochma, bina, daat – cztery nóżki tronu, gdyż zniknęło całe światło z nich. I zadrżały ze strachu upadku światy, sfirot HaGa’T NeH’I w Z’A, zawierające w sobie wszystkie znajdujące się pod nimi światy, dlatego że zniknęło z nich całe światło biny. O tym powiedział Stwórca literze כ kaf, że na skutek jej upadku z Tronu Wielkości Stwórcy, zadrżały trzy pierwsze sfiry w Z’A, i reszta światów znajduje się pod zagrożeniem całkowitego upadku i zniszczenia, bez żadnej nadziei na odbudowanie, i dlatego zobowiązana jest litera כ kaf powrócić na swoje miejsce w Tronie Wielkości Stwórcy.

A powrót litery כ kaf na tron Stwórcy odbywa się razem z odpowiedzią Stwórcy literze מ mem, że nie stworzy poprzez nią świata, dlatego że światu potrzebny jest król. Czyli lęk litery כ kaf, podczas jej upadku z Tronu Wielkości Stwórcy, od czego zadrżały wszystkie światy ze strachu od możliwości upadku, i odpowiedź Stwórcy literze מ mem – odbywa się jednocześnie.