Litera ז ZAIN

  1. Weszła litera ז zain i powiedziała: „Stwórco świata, dobrze stworzyć przeze mnie świat, dlatego że przeze mnie jest dotrzymany Szabat”, według powiedzianego w Zohar: „Pamiętaj dzień Szabatu, żeby strzec go”. Odpowiedział jej Stwórca: „Nie stworzymy poprzez ciebie świata, ponieważ jest w tobie siła wojny, gdyż są czynione poprzez ciebie miecze, które nazywane „kli zain” – uzbrojenie. I ty, podobnie jak i litera נ nun, poprzez którą nie został stworzony świat, dlatego że jest w niej nefila upadek”. Słysząc to wyszła od Niego litera ז zain.

Litera ז zain jest pokazana literą ו waw i י jud, jak głowa nad nią, co oznacza gadlut i wiekie światło malchut, żony Z’A, gdyż malchut włącza się w męża, Z’A, oznaczonego literą ו waw, i staje się koroną na jego głowie, oznaczoną jako י jud. I te dwie litery – ו waw, i stojąca nad nią י jud, tworzą literę ז zain.

Dlatego powiedziano: „Pamiętaj dzień Szabatu dla jego oświęcenia” – co staje się na skutek wywyższenia Szabatu, czyli wzniesienia nukwy w rosz Z’A, kiedy ona staje się jego koroną, ona włącza się w słowo Zhor – pamiętaj, i nazywa się nukwa kodesz – święta kropka. Dlatego stwierdzała litera ז zain, że ponieważ to światło jest wielkie i święte, aż do całkowitego spokoju w ten dzień, gdyż oddziela się całkowicie światło od nieczystości w tym stanie, który nazywa się Szabat, to godna ona jest stać się osnową stworzenia jej właściwościami świata.

ז Zain – jest to sfira necah w Z’A. I kiedy nukwa włącza się w necah, łączy się z jej właściwościami, ona nabywa siłę do wzniesienia się z Z’A w Aw’I, gdzie staje się koroną na jego głowie, i on ozdabia się poprzez nią, co oznacza dzień Szabatu. Lecz ponieważ całe to naprawienie jest na skutek włączenia jej w męską osnowę i wzniesienia w Aw’I, a nie na jej miejsce, tam gdzie zazwyczaj znajduje się z Z’A, to nie ma ona całkowitego naprawienia w ciągu 6.000 lat. Jest to na skutek tego, że w dni powszednie, kiedy powraca na swoje miejsce, określa się jej połączenie z literą ז zain jako kli zain – uzbrojenie, do tego stopnia, że z niej wychodzą wszystkie wojny z nieczystymi siłami, jak w dni powszednie, przygotowujące Szabat.

Dlatego że w dni powszednie każdy powinien zwalczyć w sobie nieczystą siłę, i wtedy on zasługuje na córki króla, Szabatu. Lecz w ciągu 6.000 lat samo światło Szabatu nie jest wystarczające dla całkowitej neutralizacji nieczystych sił, gdyż powracają po sobocie ponownie dni powszednie i otaczają sobotę. I tak jest do końcowego naprawienia, kiedy będzie wyłącznie jeden dzień soboty, bez dni powszednich, jak dzień całkowitej doskonałości na wieki.

Dlatego odpowiedział jej Stwórca: „Nie stworzę poprzez ciebie świata, ponieważ kiedy znajdujesz się na swoim miejscu, jeszcze nie są doskonałe twoje światła i tylko zwyciężając w wojnie nieczystą siłę, może osiągnąć ciebie człowiek. A litera waw de-Z’A swoim obrazem podobna jest do łuku gotowego przebić nieczyste siły. Przecież gwurot, odwaga – lewa linia, męska część od biny, nun.”