Korzeń nukwy de-Z’A – malchut

53. W czasie katnuta w świecie Nekudim, w Z’A, który jest HaGa’T NeH’I świata Nekudim, było sześć kelim HaBa’D HaGa’T. Wyjaśnienie. Gdyż od strony świateł na początku zwiększają się najmniejsze z nich, nazywane HaGa’T NeH’I, i brakuje Ga’R. Od strony kelim, na początku objawiają się najwyższe z nich – HaBa’D HaGa’T, i brakuje NeH’I de-kelim (jak powiedziano we Wprowadzeniu do nauki kabbala p.24). I było to na skutek wzniesienia malchut do biny de-Z’A, w miejsce, które nazywa się tiferet, gdyż HaGa’T de-Z’A – jest to KaHa’B w jego wyższej jednej trzeciej, w haze, a niższe dwie trzecie – bina i Tu’M, nazywane w Z’A tiferet i NeH’I, te które spadły ze swojego poziomu na niższy pod sobą poziom, czyli w światy BE’A, które znajdują się poniżej Z’A de-Acilut. Dlatego nie pozostało w nim nic oprócz HaBa’D HaGa’T de-kelim powyżej poziomu kropki w haze, i kropka ta jest to malchut mesajemet, czyli zamykająca poziom w binie, a to znaczy opuszczająca binę i Tu’M (które nazywane NeH’I) na niższy pod sobą poziom (p.16). I w tym jest tajemnica, że Zo’N w stanie katnut zawsze nazywany jest Wa’K, czyli sześć skrajnych, a kropka, która jest malchut mesajemet, nazywa się tak zgodnie z poziomem świateł, kiedy na początku pojawiają się najmniejsze z nich: HaGa’T NeH’I, a malchut mesajemet nazywa się „kropka pod jesod”.

Or Szalom

53. …kropki w haze… jest to malchut mesajemet… a malchut mesajemet nazywa się nekuda pod jesodem”. W Z’A jest kelim HaBa’D HaGa’T, dlatego że poniżej wyższej jednej trzeciej tiferet nazywa się haze, dlatego że znajduje się tam malchut która nazywa się ona nekuda (istota której jest ciemność, w znaczeniu nieobecności światła, gdyż światła HaGa’T NeH’I świecą w HaBa’D HaGa’T de-kelim, wychodzi, że światło jesoda świeci w kli tiferet. I dlatego malchut nazywa się ateret jesod.

…midat din de-C’A, midat rachamim de-C’B… Stwórca zechciał żeby malchut stała się parcufem, czyli włączyła w siebie dziewięć wyższych sfirot or jaszar. Tu przy C’A nie ma w niej or jaszar, a wykorzystuje tylko masach i or hozer… I dlatego żeby naprawić to, był uczyniony C’B.

…widzimy, że jeżeliby nie C’B, malchut pozostałaby wyłącznie z masachem. Jednak przy C’B, kelim or jaszar padają w malchut, i dlatego malchut, nabywa oddające kelim, i w ten sposób zostaje wybudowany parcuf malchut. Podczas gadluta, kiedy te kelim świecą w Z’A, świecą one również w malchut, i kiedy bierze ona te NeH’I to nimi przyciąga się do niej dziewięć pierwszych świateł. O tym napisano, że te TNeH’I de-Z’A wznosząc się podczas gadluta z BE’A i łączą się z jego poziomem, przyciągają do niego Ga’R świateł, które zostają włączone również w malchut, i powstaje u niej dziewięć niższych sfirot de-kelim i dziewięć sfirot de orot…

…widzimy, że cała budowa malchut jest od Z’A, jak napisano: „I wziął Stwórca z jego żebra… Żebro, które wziął od Adama, wziął dla kobiety” (Zohar, Bereszit-B str.21-22).

54. Dlatego że wszystkie kelim w BE’A (kropki pod haze), malchut przyjmuje pod swoje sterowanie. Ta kropka wyprowadza kelim TNeH’I de-Z’A w BE’A, i również powraca te kelim w Acilut, na skutek gadluta w świecie Nekudim, przed ich rozbiciem.

Gdyż podczas gadluta powraca i opuszcza się malchut mesajemet z haze na swoje miejsce pod kelim NeH’I de-Z’A, i wtedy kelim de-bina i Tu’M, które spadły w BE’A, i które nazywane TNeH’I, wzniosły się z powrotem w Acilut, i jest zrozumiałe, że Z’A, otrzymując niższe kelim, otrzymuje Ga’R świateł (p.19). Wychodząc z tego, że w duchowym nic nie znika (ejn eder ba ruchanijut), określa się, że również i malchut pozostaje na poziomie haze de-Z’A, lecz siła sądu i ograniczenia, które są obecne w niej, schodzą w kropkę olam aZe (kropka tego świata). I dlatego te kelim TNeH’I de-Z’A, które były przed tym skutek czasie katnut pod sterowaniem malchut, teraz łączą się z Z’A, i równocześnie w czasie gadluta połączone są z nią. I to już po tym, jak zostały połączone i dopełnione TNeH’I de-Z’A, które stają się jej dziewięcioma niższymi sfirot, gdyż kropka w haze, w której w czasie katnuta znajduje się malchut, i która jest jej korzeniem, staje się keterem, trzy kelim NeH’I de-Z’A dzielą całe kli na trzy części. I te trzy części – necach de-Z’A, stają się dla malchut: hochma, hesed, necach, i trzy części hod de-Z’A: bina, gwura, hod de-Z’A, i trzy części jesod de-Z’A, stają się dla malchut: daat, tiferet, jesod de-Z’A w ten sposób, że te TNeH’I de-Z’A, które w czasie gadlut wzniosły się z BE’A i połączyły się z jego poziomem, wpłynęły na otrzymanie Ga’R świateł, i również przyłączyły się do malchut, tworząc w niej dziewięć sfirot de-kelim i dziewięć sfirot de-orot.

55. Stąd widzimy, że korzeń nukwy de-Z’A – kropka w haze, w której nie ma braku (hisaron) nawet w czasie katnut, i nazywa się ona keter malchut. Kelim TNeH’I de-Z’A, które spadły w światy BE’A w czasie katnut i powracające się w Acilut w czasie gadlut, podzielone są na dwa parcufim: Z’A i malchut, ponieważ służą poziomowi Z’A w postaci kelim TNeH’I, a dla poziomu malchut one są jako kelim HaBa’D HaGa’T TNeH’I.